Đăng nhập vào Chrome

Khi đăng nhập vào Chrome, bạn có thể lưu và đồng bộ hóa mọi thứ như lịch sử, dấu trang và mật khẩu để có thể truy cập chúng trên mọi thiết bị.

Đăng nhập vào Chrome

Để đăng nhập vào Chrome, bạn cần có Tài khoản Google. Khi bạn đã có tài khoản, hãy làm theo các bước sau:

Máy tính
 1. Mở Chrome.
 2. Ở góc trên cùng bên phải cửa sổ trình duyệt, nhấp vào nút có tên hoặc địa chỉ email của bạn.
 3. Nhấp vào Đăng nhập vào Chrome.
 4. Đăng nhập bằng Tài khoản Google của bạn.
 5. Để tùy chỉnh cài đặt đồng bộ hóa của bạn, nhấp vào Cài đặt. Điều này cho phép bạn chọn thông tin để chia sẻ trên các thiết bị khác mà bạn đã đăng nhập vào Chrome.

Nếu bạn dùng chung máy tính của mình với những người khác, hãy tìm hiểu cách quản lý nhiều người dùng trong Chrome.

Lưu ý: Nếu đã tạo cụm mật khẩu đồng bộ hóa để bảo vệ dữ liệu của mình, bạn cần phải cung cấp cụm mật khẩu khi đăng nhập. Nếu quên cụm mật khẩu, bạn cần đặt lại đồng bộ hóa.

Thiết bị Android
 1. Mở ứng dụng Google Chrome .
 2. Chạm vào menu Chrome, menu này có thể trông giống như dấu ba chấm More hoặc tab Menu.
 3. Chạm vào Cài đặt > Đăng nhập vào Chrome.
 4. Chạm vào tài khoản mà bạn muốn sử dụng.
 5. Chạm vào Đăng nhập.

Lưu ý: Nếu đã tạo cụm mật khẩu đồng bộ hóa để bảo vệ dữ liệu của mình, bạn cần phải cung cấp cụm mật khẩu khi đăng nhập. Nếu quên cụm mật khẩu, bạn cần đặt lại đồng bộ hóa.

iPhone hoặc iPad
 1. Mở ứng dụng Google Chrome .
 2. Chạm vào menu Chrome, menu này có thể trông giống như dấu ba chấm More hoặc tab Menu.
 3. Chạm vào Cài đặt > Đăng nhập vào Chrome.
 4. Chạm vào tài khoản mà bạn muốn sử dụng.
 5. Chạm vào Đăng nhập.

Lưu ý: Nếu đã tạo cụm mật khẩu đồng bộ hóa để bảo vệ dữ liệu của mình, bạn cần phải cung cấp cụm mật khẩu khi đăng nhập. Nếu quên cụm mật khẩu, bạn cần đặt lại đồng bộ hóa.

Chromebook

Tìm hiểu cách thay đổi cài đặt đồng bộ hóa của bạn trên Chromebook.

Lưu ý: Nếu đã tạo cụm mật khẩu đồng bộ hóa để bảo vệ dữ liệu của mình, bạn cần phải cung cấp cụm mật khẩu khi đăng nhập. Nếu quên cụm mật khẩu, bạn cần đặt lại đồng bộ hóa.


Tìm hiểu thêm về cách đăng nhập

Lợi ích của việc đăng nhập vào Chrome
 • Đăng nhập vào Chrome giúp bạn sử dụng các dịch vụ của Google, chẳng hạn như Gmail, Youtube và Maps dễ dàng hơn vì bạn chỉ cần đăng nhập một lần từ trình duyệt của mình.
 • Dữ liệu và cài đặt của bạn được đồng bộ hóa với Tài khoản Google. Cài đặt Chrome của bạn được lưu và đồng bộ hóa với Tài khoản Google. Bằng cách đó, cài đặt đã lưu của bạn sẽ khả dụng khi bạn đăng nhập vào cùng một tài khoản trên máy tính hoặc thiết bị khác.
 • Nếu máy tính của bạn bị mất cắp hoặc bị hỏng, bạn có thể khôi phục lịch sử, cài đặt và dữ liệu, chẳng hạn như dấu trang, ứng dụng, tiện ích và chủ đề chỉ bằng cách đăng nhập lại vào Chrome.
 • Tùy chỉnh Chrome của bạn. Đặt trang chủ và trang khởi động của bạn để làm cho Chome phù hợp hơn với bạn.
 • Các thay đổi đối với Chrome sẽ đồng bộ hóa ngay. Nếu bạn đã đăng nhập vào Chrome trên nhiều thiết bị, đồng thời đã bật đồng bộ hóa thì mọi thay đổi bạn thực hiện với Chrome trên một thiết bị cũng sẽ tự động diễn ra trên các thiết bị khác.
Giữ an toàn cho dữ liệu của bạn khi đã đăng nhập vào Chrome
 • Không đăng nhập vào Chrome nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng hoặc máy tính không đáng tin cậy. Khi bạn thiết lập Chrome bằng Tài khoản Google của mình, bản sao dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trên máy tính bạn đang sử dụng và những người khác sử dụng chính máy tính đó có thể xem dữ liệu của bạn. Để xóa dữ liệu, bạn cần xóa bản thân khỏi Chrome.
 • Bảo vệ dữ liệu của bạn. Để bảo mật thông tin của bạn, dữ liệu đã đồng bộ hóa sẽ được mã hóa khi chuyển đi giữa máy tính của bạn và máy chủ của Google. Như một lớp bảo vệ bổ sung, mật khẩu đã lưu của bạn được mã hóa trên máy chủ của Google bằng khóa mã hóa. Bạn cũng có tùy chọn mã hóa tất cả các dữ liệu đã đồng bộ hóa của mình. Bạn có thể xóa dữ liệu đã đồng bộ hóa khỏi tài khoản của mình bất cứ lúc nào.

Đăng xuất khỏi Chrome

Tìm hiểu cách đăng xuất khỏi Chrome. Khi bạn đăng xuất, dữ liệu của bạn sẽ ngừng đồng bộ hóa với Tài khoản Google trên thiết bị bạn đang sử dụng. Tuy nhiên, sẽ vẫn còn dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị từ khi bạn đăng nhập.

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?