Bật và tắt tính năng đồng bộ hóa trong Chrome

Để lưu thông tin vào Tài khoản Google của bạn, hãy bật tính năng đồng bộ hóa.

Khi bạn đồng bộ hóa

 • Bạn có thể xem và cập nhật thông tin đã đồng bộ hóa trên tất cả thiết bị của mình, chẳng hạn như dấu trang, lịch sử, mật khẩu và các tùy chọn cài đặt khác.
 • Bạn sẽ tự động đăng nhập vào Gmail, YouTube, Tìm kiếm và các dịch vụ khác của Google. Nếu đã đăng nhập trước khi bật tính năng đồng bộ hóa, thì bạn vẫn được duy trì trạng thái đăng nhập.
 • Nếu thay đổi thiết bị (như khi bạn mất điện thoại hoặc có máy tính xách tay mới), thì bạn sẽ lấy lại được tất cả thông tin đã đồng bộ hóa trên thiết bị cũ.
 • Bạn có thể điều chỉnh trải nghiệm trong các sản phẩm khác của Google cho phù hợp với mình bằng cách bao gồm cả lịch sử Chrome nếu bạn bật tùy chọn cài đặt Hoạt động trên web và ứng dụng.
 • Chrome có thể kết hợp mọi thông tin về độ tuổi và giới tính đã công bố trong Tài khoản Google của bạn với số liệu thống kê của chúng tôi để có thể tạo ra các sản phẩm phù hợp hơn với mọi đặc điểm nhân khẩu học. Thông tin này không nhận dạng cá nhân bạn và Google chỉ sử dụng thông tin này ở dạng tổng hợp.

Quan trọng: Chỉ bật tính năng đồng bộ hóa Chrome trên các thiết bị mà bạn sở hữu. Nếu bạn đang dùng máy tính công cộng, hãy sử dụng chế độ khách.

Tìm hiểu thêm về Chính sách quyền riêng tư của Chrome.

Đăng nhập vào Chrome 

Để bật tính năng đồng bộ hóa, bạn cần có Tài khoản Google.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt Cài đặt và sau đó Đăng nhập vào Chrome.
 3. Nhấn vào tài khoản mà bạn muốn sử dụng.
 4. Nhấn vào Tiếp tục và sau đó OK, tôi đã hiểu.

Đăng xuất khỏi Chrome

Sau khi đăng xuất, bạn vẫn có thể xem dấu trang, lịch sử hoạt động, mật khẩu và các tùy chọn cài đặt khác. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi nào, các thay đổi đó sẽ không được lưu vào Tài khoản Google của bạn và không được đồng bộ hóa với các thiết bị khác.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấn vào tên của bạn.
 4. Nhấn vào Đăng xuất khỏi Chrome.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?