Oprogramowanie powodujące awarie Google Chrome

Problem

Niektóre oprogramowanie innych firm może spowodować awarię przeglądarki Google Chrome. Gdy to nastąpi, wyświetli się komunikat „O kurczę! W Google Chrome coś się nie udało” lub „Kurza twarz!”.

Możesz wpisać chrome://conflicts na pasku adresu (tylko w systemie Windows), by sprawdzić, czy na komputerze jest zainstalowane zwykłe lub złośliwe oprogramowanie, które zazwyczaj powoduje awarie Google Chrome.

Rozwiązania

Możesz spróbować usunąć takie awarie poprzez zaktualizowanie, wyłączenie lub odinstalowanie oprogramowania innych firm powodującego konflikty, wymienionego na liście „about:conflicts” na komputerze. Zapoznaj się także ze znanymi problemami Google Chrome, by dowiedzieć się, w jaki sposób naprawić określone awarie powodowane przez niektóre programy. 

Wiele awarii powoduje złośliwe oprogramowanie. Jeśli zdarzają się one często, przeskanuj komputer programem antywirusowym.

Nadal masz problemy? Powiadom nas o tym na forum pomocy (tylko w języku angielskim).

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:

Zarejestrowano opinię. Dziękujemy
  • Zupełnie nieprzydatny
  • Niezbyt przydatny
  • Trochę przydatny
  • Bardzo przydatny
  • Niezwykle przydatny