Zmena jazykov a preklad webových stránok v Chrome

Môžete zmeniť jazyk Chromu a tiež použiť Chrome na preklad webových stránok.

Preklad webových stránok v Chrome

Keď narazíte na stránku v jazyku, ktorému nerozumiete, môžete ju preložiť pomocou Chromu.

 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Prejdite na webovú stránku napísanú v cudzom jazyku.
 3. V dolnej časti vyberte jazyk, do ktorého ju chcete preložiť.
  • Ak chcete zmeniť predvolený jazyk, klepnite na Nastavenia a potomĎalšie jazyky a vyberte požadovaný jazyk.
 4. Chrome v rámci tejto relácie webovú stránku preloží.
  • Ak chcete vždy prekladať stránky v tomto jazyku, klepnite na Nastavenia a potom Vždy prekladať [jazyk].

Ako požiadať o preklad v Chrome

Ak v dolnej časti stránky nie je možnosť Preložiť, môžete o preklad požiadať.

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Vpravo dole klepnite na Viac Viac a potom Preložiť.

Ak Chrome neposkytne možnosť prekladu, skúste webovú stránku obnoviť. Ak stále nemôžete klepnúť na Preložiť, príslušný jazyk možno nie je k dispozícii na preklad.

Zmena predvolených nastavení prekladu

Chrome predvolene poskytuje možnosť prekladu stránok napísaných v jazyku, ktorému nerozumiete.

Vypnutie prekladu

Môžete ovládať, či Chrome bude ponúkať možnosť prekladu webových stránok.

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Vpravo dole klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Klepnite na Nastavenia obsahu a potom Prekladač Google.
 4. Vypnite Prekladač Google.
 5. Klepnite na Hotovo.

Ako zrušiť nastavenia „Vždy prekladať“ a „Nikdy neprekladať“ pre určitý jazyk

Ak pre určitý jazyk vyberiete možnosť Nikdy neprekladať, zobrazí sa na tu.
 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Vpravo dole klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Klepnite na Nastavenia obsahu a potom Prekladač Google.
 4. Klepnite na Obnoviť nastavenia Prekladača.
 5. Klepnite na Hotovo.

Súvisiace odkazy