Zmena jazykov a preklad webových stránok v Chrome

Môžete zmeniť jazyk Chromu a tiež použiť Chrome na preklad webových stránok.

Preklad webových stránok v Chrome

Keď narazíte na stránku v jazyku, ktorému nerozumiete, môžete ju preložiť pomocou Chromu.

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Prejdite na webovú stránku napísanú v cudzom jazyku.
 3. Chrome v dolnej časti ponúkne možnosť jej prekladu.
 4. Klepnite na možnosť Preložiť. Chrome webovú stránku preloží (v rámci tejto relácie).
  • Ak chcete vždy prekladať obsah v tomto jazyku, zapnite možnosť Vždy prekladať jazyk [language].
 5. Klepnite na Hotovo.

Ako požiadať o preklad v Chrome

Ak v dolnej časti stránky nie je možnosť Preložiť, môžete o preklad požiadať.

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Vpravo dole klepnite na Viac Viac a potom Preložiť.

Ak Chrome neposkytne možnosť prekladu, skúste webovú stránku obnoviť. Ak stále nemôžete klepnúť na Preložiť, príslušný jazyk možno nie je k dispozícii na preklad.

Zmena predvolených nastavení prekladu

Chrome predvolene poskytuje možnosť prekladu stránok napísaných v jazyku, ktorému nerozumiete.

Vypnutie prekladu

Môžete ovládať, či Chrome bude ponúkať možnosť prekladu webových stránok.

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Vpravo dole klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Klepnite na Nastavenia obsahu a potom Prekladač Google.
 4. Vypnite Prekladač Google.
 5. Klepnite na Hotovo.

Ako zrušiť nastavenia „Vždy prekladať“ a „Nikdy neprekladať“ pre určitý jazyk

Ak ste zvolili možnosť vždy prekladať určitý jazyk, ale rozmysleli ste si to, môžete odstrániť predvoľby prekladu.
 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Vpravo dole klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Klepnite na Nastavenia obsahu a potom Prekladač Google.
 4. Klepnite na Obnoviť nastavenia Prekladača.
 5. Klepnite na Hotovo.

Súvisiace odkazy