Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Thay đổi ngôn ngữ trong Chrome và dịch trang web

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ mà Chrome sử dụng và yêu cầu Chrome dịch các trang web cho mình.

Dịch trang web trong Chrome

Khi gặp phải một trang được viết bằng ngôn ngữ mà bạn không hiểu thì bạn có thể sử dụng Chrome để dịch trang đó.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Truy cập trang web được viết bằng một ngôn ngữ khác.
 3. Ở trên cùng, nhấp vào Dịch.
 4. Chrome sẽ dịch trang web này một lần.

Không hoạt động? Bạn có thể thử làm mới trang web. Nếu bạn không thể nhấp vào Dịch thì có thể ngôn ngữ đó không có sẵn để dịch. Tìm hiểu và đặt những ngôn ngữ mà Chrome dịch cho bạn.

Tắt tính năng dịch

Theo mặc định, Chrome sẽ đề xuất dịch các trang được viết bằng ngôn ngữ mà bạn không hiểu.

Tắt tính năng dịch cho tất cả các ngôn ngữ

Bạn có thể kiểm soát xem Chrome có đề xuất dịch các trang web hay không.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong phần "Ngôn ngữ", bỏ chọn hộp bên cạnh "Đề xuất dịch các trang tiếng nước ngoài mà bạn không hiểu".
Tắt tính năng dịch cho một ngôn ngữ cụ thể

Bạn có thể kiểm soát xem Chrome có đề xuất dịch các trang web ở một ngôn ngữ cụ thể hay không.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong phần "Ngôn ngữ", nhấp vào Cài đặt ngôn ngữ và nhập liệu.
 5. Ở bên trái, nhấp vào ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng.
  • Nếu ngôn ngữ không được liệt kê, hãy thêm ngôn ngữ đó bằng cách nhấp vào Thêm.
 6. Ở bên phải, bỏ chọn hộp bên cạnh "Đề xuất dịch các trang bằng ngôn ngữ này".
 7. Nhấp vào Xong.

Thay đổi ngôn ngữ của trình duyệt Chrome của bạn (Chỉ Windows và Chromebook)

Bạn có thể đặt Chrome để hiển thị tất cả cài đặt và menu ở ngôn ngữ bạn muốn. Tùy chọn này chỉ có sẵn trên các máy tính Windows và Chromebook.

Trên Mac hay Linux? Chrome sẽ tự động hiển thị bằng ngôn ngữ hệ thống mặc định cho máy tính của bạn.

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong phần "Ngôn ngữ", nhấp vào Cài đặt ngôn ngữ và nhập liệu.
 5. Ở bên trái, nhấp vào ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng.
  • Nếu ngôn ngữ không được liệt kê, hãy thêm ngôn ngữ đó bằng cách nhấp vào Thêm.
 6. Ở bên phải, nhấp vào Hiển thị Google Chrome bằng ngôn ngữ này. Tùy chọn này chỉ có sẵn trên các máy tính Windows và Chromebook.
 7. Khởi động lại Chrome để áp dụng các thay đổi.

Viết bằng một ngôn ngữ không được hỗ trợ

Nếu bạn cần phải viết bằng ngôn ngữ mà máy tính của mình không hỗ trợ, hãy sử dụng tiện ích của Chrome Công cụ nhập liệu của Google.

Nếu đang sử dụng Windows, bạn có thể cần phải định cấu hình cài đặt ngôn ngữ của Windows để thêm các ngôn ngữ Đông Á hoặc các ngôn ngữ khác sử dụng hệ thống chữ viết phức tạp.

Các liên kết có liên quan

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?