Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Thay đổi ngôn ngữ trong Chrome và dịch trang web

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ mà Chrome sử dụng và yêu cầu Chrome dịch các trang web cho mình.

Dịch trang web trong Chrome

Bất cứ khi nào gặp phải một trang được viết bằng ngôn ngữ mà bạn không hiểu thì bạn có thể sử dụng Chrome để dịch trang:

 1. Sử dụng Chrome để mở trang web.
 2. Dịch trang này:
  • Máy tính: Nhấp vào Dịch ở đầu trang.
  • Thiết bị di động: Nhấn vào Dịch ở cuối trang.
 3. Chrome sẽ dịch trang web này một lần.

Không hoạt động? Bạn có thể thử làm mới trang web. Nếu bạn không thể nhấp vào Dịch, ngôn ngữ đó có thể không có sẵn để dịch. Tìm hiểu và thiết lập những ngôn ngữ nào đã được dịch trong Chrome.

Thay đổi cài đặt dịch ngôn ngữ trong Chrome

Bạn có thể kiểm soát xem tùy chọn dịch có hiển thị cho một số trang web và ngôn ngữ ở hai nơi hay không: hộp dịch và cài đặt Chrome.

Chỉnh sửa cài đặt dịch của bạn từ trang web
 1. Mở trang được viết bằng một ngôn ngữ khác.
 2. Dịch trang này:
  • Máy tính: Nhấp vào Tùy chọn trong hộp xuất hiện.
  • Thiết bị di động: Nhấp vào Không ở cuối trang.
 3. Chọn tùy chọn ngôn ngữ của bạn:
  • Chọn Không bao giờ dịch [ngôn ngữ] nếu bạn không muốn thấy tùy chọn dịch cho ngôn ngữ bạn đang xem.
  • Chọn Không bao giờ dịch trang web này nếu bạn chỉ không muốn thấy tùy chọn dịch cho trang web  bạn đang truy cập.
  • Chọn Luôn dịch để tự động dịch các trang được viết bằng ngôn ngữ đó.
Chỉnh sửa cài đặt dịch từ máy tính hoặc thiết bị di động của bạn

Máy tính:

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong mục "Ngôn ngữ", chọn hoặc bỏ chọn hộp bên cạnh Đề xuất dịch các trang tiếng nước ngoài mà bạn không hiểu.
 5. [Tùy chọn] Để thay đổi ngôn ngữ mà bạn muốn được dịch, hãy nhấp vào Cài đặt ngôn ngữ và nhập liệu.

Điện thoại hoặc máy tính bảng Android:

 1. Trên thiết bị Android của bạn, mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Nhấn vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Nhấn vào Cài đặt trang web tiếp đến Ngôn ngữ.
 4. Chọn hoặc bỏ chọn "Google Dịch" để bật hoặc tắt chức năng dịch trang. 
 5. Khi hoàn tất, nhấn vào Quay lại Quay lại.

iPhone hoặc iPad:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Nhấn vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Nhấn vào Cài đặt nội dung tiếp đến Google Dịch.
 4. Sử dụng thanh trượt màu xanh lam ở đầu màn hình để bật hoặc tắt tính năng này.
 5. Nhấn vào Xong.
Xem video về dịch trong Chrome (1:06)

Translating web pages in Chrome (1:05)

Learn how to automatically translate sites written in different languages using Chrome.

Thay đổi cài đặt ngôn ngữ trong trình duyệt Chrome

Thay đổi ngôn ngữ trong Chrome trên máy tính của bạn

Ngôn ngữ giao diện của trình duyệt được sử dụng cho các menu và lời nhắc của trình duyệt. Ngôn ngữ giao diện dựa vào ngôn ngữ bạn đã chọn khi lần đầu tiên tải xuống Google Chrome hoặc từ ngôn ngữ của điện thoại hay máy tính bảng của bạn. Để thay đổi cài đặt này trên máy tính:

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong mục "Ngôn ngữ", nhấp vào Cài đặt ngôn ngữ và nhập liệu.
 5. Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng từ danh sách. Nếu ngôn ngữ chưa được liệt kê, trước tiên hãy thêm ngôn ngữ đó làm một trong những ngôn ngữ trang web ưa thích của bạn bằng cách nhấp vào Thêm.
 6. Trên bảng điều khiển bên phải, nhấp vào Hiển thị Google Chrome bằng ngôn ngữ này.
 7. Đóng hẳn và mở lại trình duyệt để áp dụng các thay đổi.

Chỉ thêm ngôn ngữ bạn cần vì các trang web độc hại có thể sử dụng các ký tự tương tự từ những ngôn ngữ khác để đánh lừa bạn về địa chỉ web bạn đang truy cập. 

Viết bằng các ngôn ngữ khác trong Chrome

Nếu bạn cần nhập ngôn ngữ mà máy tính không hỗ trợ, tiện ích của Chrome Công cụ nhập liệu của Google có thể hữu ích.

Nếu đang sử dụng Windows, bạn có thể cần phải định cấu hình cài đặt ngôn ngữ của Windows để thêm ngôn ngữ Đông Á hoặc các ngôn ngữ sử dụng hệ thống chữ viết phức tạp.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?