Dịch một trang sang ngôn ngữ của bạn

Parlez-vous français? Tính năng dịch trong Chrome giúp bạn đọc được nhiều hơn trên web, bất kể ngôn ngữ của trang web đó là gì.

Tìm biểu tượng dịch trong thanh địa chỉ bất cứ khi nào bạn bắt gặp trang web được viết bằng ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ yêu thích của bạn. Để dịch trang, nhấp vào Dịch trong hộp xuất hiện dưới thanh địa chỉ. Nếu bạn không muốn dịch trang, nhấp vào Không.

Nếu bạn sử dụng Mac, bạn sẽ thấy thanh dịch thay vì biểu tượng dịch trong thanh địa chỉ.

Bật hoặc tắt tính năng dịch

  1. Nhấp vào trình đơn Chrome Chrome menu trên thanh công cụ của trình duyệt.
  2. Chọn Cài đặt.
  3. Nhấp Hiển thị cài đặt nâng cao.
  4. Trong phần "Ngôn ngữ", chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm "Đề xuất dịch các trang không được viết bằng ngôn ngữ bạn đã đọc".

Chỉnh sửa cài đặt dịch

Để kiểm soát việc tùy chọn dịch có hiển thị cho các trang web và ngôn ngữ cụ thể hay không, nhấp vào mũi tên hướng xuống trên nút Không trong hộp dịch.

  • Chọn Không bao giờ dịch [ngôn ngữ] nếu bạn không muốn thấy tùy chọn dịch cho ngôn ngữ mà bạn đang xem.
  • Chọn Không bao giờ dịch trang web này nếu bạn không muốn thấy tùy chọn dịch cho các trang trong trang web mà bạn đang truy cập

Để tùy chỉnh cách tính năng dịch hoạt động dựa trên các trang và ngôn ngữ khác mà bạn truy cập, nhấp vào Tùy chọn trong hộp dịch xuất hiện bên dưới biểu tượng.

  • Chọn Luôn dịch để tự động dịch các trang được viết bằng ngôn ngữ cụ thể đã chọn.

Mẹo dịch

  • Nhấp chuột phải vào bất kỳ trang nào và chọn Dịch sang tiếng Anh, ngay cả khi bạn tắt tùy chọn dịch cho một trang web hoặc ngôn ngữ. Lưu ý: Nếu bạn chọn tùy chọn này, tính năng dịch sẽ được bật lại cho trang web và ngôn ngữ.
  • Tính năng dịch được kích hoạt bất cứ khi nào bạn truy cập vào trang không được viết bằng một trong các ngôn ngữ trang web yêu thích của bạn. Tìm hiểu cách điều chỉnh tùy chọn ngôn ngữ trang web của bạn trong Windows, Mac, Linux và trên Chromebooks.