Thay đổi ngôn ngữ trong Chrome và dịch trang web

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ mà Chrome sử dụng và yêu cầu Chrome dịch các trang web cho mình.

Dịch trang web trong Chrome

Khi gặp phải một trang được viết bằng ngôn ngữ mà bạn không hiểu thì bạn có thể sử dụng Chrome để dịch trang đó.

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Truy cập trang web được viết bằng một ngôn ngữ khác.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào Dịch.
 4. Chrome sẽ dịch trang web này một lần.

Cách này vẫn không giải quyết được vấn đề? Hãy thử làm mới trang web. Nếu thử lại vẫn không được, hãy nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trên trang. Sau đó nhấp vào Dịch sang [Ngôn ngữ]. 

Bật hoặc tắt tính năng dịch

Theo mặc định, Chrome sẽ đề xuất dịch các trang được viết bằng một ngôn ngữ mà bạn không hiểu.

Bật hoặc tắt tính năng dịch cho mọi ngôn ngữ

Bạn có thể kiểm soát xem Chrome có đề xuất dịch các trang web hay không.

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Ngôn ngữ", nhấp vào Ngôn ngữ.
 5. Chọn hoặc bỏ chọn "Đề xuất dịch các trang không phải bằng ngôn ngữ bạn đã đọc".
Bật hoặc tắt tính năng dịch cho ngôn ngữ cụ thể

Bạn có thể kiểm soát xem Chrome có đề xuất dịch các trang web ở một ngôn ngữ cụ thể hay không.

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Ngôn ngữ", nhấp vào Ngôn ngữ.
 5. Bên cạnh ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
  • Nếu ngôn ngữ không được liệt kê, hãy thêm ngôn ngữ đó bằng cách nhấp vào Thêm ngôn ngữ.
 6. Bật hoặc tắt Đề xuất dịch các trang bằng ngôn ngữ này.

Thay đổi ngôn ngữ của trình duyệt Chrome (chỉ Windows và Chromebook)

Bạn có thể đặt Chrome để hiển thị tất cả cài đặt và menu ở ngôn ngữ bạn muốn. Tùy chọn này chỉ có sẵn trên các máy tính Windows và Chromebook.

Trên Mac hay Linux? Chrome sẽ tự động hiển thị bằng ngôn ngữ hệ thống mặc định cho máy tính của bạn.

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Ngôn ngữ", nhấp vào Ngôn ngữ.
 5. Bên cạnh ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
  • Nếu ngôn ngữ không được liệt kê, hãy thêm ngôn ngữ đó bằng cách nhấp vào Thêm ngôn ngữ.
 6. Nhấp vào Hiển thị Google Chrome bằng ngôn ngữ này hoặc Hiển thị Chrome OS bằng ngôn ngữ này
  • Tùy chọn này chỉ có sẵn trên các máy tính Windows và Chromebook.
 7. Khởi động lại Chrome để áp dụng các thay đổi.

Viết bằng một ngôn ngữ không được hỗ trợ

Nếu bạn cần phải viết bằng ngôn ngữ mà máy tính của mình không hỗ trợ, hãy sử dụng tiện ích của Chrome Công cụ nhập liệu của Google.

Nếu đang sử dụng Windows, bạn có thể cần phải định cấu hình cài đặt ngôn ngữ của Windows để thêm các ngôn ngữ Đông Á hoặc các ngôn ngữ khác sử dụng hệ thống chữ viết phức tạp.

Các liên kết có liên quan

Tác giả Jess chuyên gia Chrome

Jess là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?