Dịch một trang sang ngôn ngữ của bạn

Bạn có thể đọc các trang web bằng ngôn ngữ của riêng mình với Chrome, ngay cả khi trang đó được viết bằng một ngôn ngữ khác.

Dịch trang web trong Chrome

Bất cứ khi nào bạn truy cập trang được viết bằng ngôn ngữ không phải là một trong nhưng ngôn ngữ trang web ưa thích của bạn, hãy làm như sau:

 1. Sử dụng Chrome để mở trang web.
 2. Dịch trang này:
  • Máy tính: Nhấp vào Dịch ở đầu trang.
  • Thiết bị di động: Nhấp vào Dịch ở cuối trang.
 3. Chrome sẽ dịch trang web này một lần. 

Không hoạt động? Bạn có thể thử làm mới trang web. Nếu bạn không thể nhấp vào Dịch, ngôn ngữ đó có thể không có sẵn để dịch. Tìm hiểu và thiết lập những ngôn ngữ nào đã được dịch trong Chrome.

Quản lý dịch trong Chrome

Chỉnh sửa cài đặt dịch của bạn

Bạn có thể kiểm soát xem tùy chọn dịch có hiển thị cho một số trang web và ngôn ngữ ở hai nơi hay không: hộp dịch và cài đặt Chrome.

Tùy chọn 1: Thay đổi cài đặt từ một trang web

 1. Mở trang bằng một ngôn ngữ khác.
 2. Dịch trang này:
  • Máy tính: Nhấp vào Tùy chọn trong hộp xuất hiện.
  • Thiết bị di động: Nhấp vào Không ở cuối trang.
 3. Chọn tùy chọn ngôn ngữ của bạn:
  • Chọn Không bao giờ dịch [ngôn ngữ] nếu bạn không muốn nhìn thấy tùy chọn dịch cho ngôn ngữ bạn đang xem.
  • Chọn Không bao giờ dịch trang web này nếu bạn không muốn nhìn thấy tùy chọn dịch cho các trang ở trong trang web mà bạn đang truy cập.
  • Chọn Luôn dịch để tự động dịch các trang được viết bằng ngôn ngữ đó.

Tùy chọn 2: Thay đổi cài đặt từ cài đặt Chrome trên máy tính

 1. Mở Chrome trên máy tính của bạn.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, nhấp vào menu Chrome Chrome menu.
 3. Nhấp vào Cài đặt > Hiển thị cài đặt nâng cao.
 4. Trong phần "Ngôn ngữ", chọn hoặc bỏ chọn hộp bên cạnh Đề xuất dịch các trang tiếng nước ngoài mà bạn không hiểu.
 5. Tùy chọn: Để thay đổi ngôn ngữ mà bạn muốn được dịch, hãy nhấp vào Cài đặt ngôn ngữ và nhập liệu.
Xem video về dịch trong Chrome (1:06)

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?