การแจ้งเตือน

ตอนนี้เบราว์เซอร์ Chrome รองรับการแปลหน้าเว็บในตัวแล้ว และไม่รองรับส่วนขยาย Google แปลภาษาอีกต่อไป

เปลี่ยนภาษาของ Chrome และแปลหน้าเว็บ

คุณเปลี่ยนภาษาที่ต้องการใน Chrome ได้ Chrome ยังแปลหน้าเว็บให้คุณได้เช่นกัน

แปลหน้าเว็บใน Chrome

เมื่อพบหน้าเว็บที่เขียนด้วยภาษาที่ไม่เข้าใจ คุณใช้ Chrome เพื่อแปลหน้านั้นได้

 1. เปิด Chrome Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. ไปที่หน้าเว็บที่เขียนด้วยภาษาอื่น
 3. ที่ด้านบน ให้เลือกภาษาปลายทางที่ต้องการ
  • หากต้องการเปลี่ยนภาษาเริ่มต้น ให้แตะการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้นภาษาอื่นๆ แล้วเลือกภาษาที่ต้องการ
 4. Chrome จะแปลหน้าเว็บนี้เพียงครั้งเดียว
  • หากต้องการแปลหน้าเว็บในภาษานี้เสมอ ให้แตะการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น แปล [ภาษา] ทุกครั้ง

ขอการแปลใน Chrome

หากไม่พบแปลภาษาที่ด้านบนของหน้า คุณก็ขอให้แปลได้

 1. เปิด Chrome Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น แปลภาษา

หาก Chrome ไม่เสนอการแปล ให้ลองรีเฟรชหน้าเว็บ หากยังแตะแปลภาษาไม่ได้อีก แสดงว่าระบบอาจแปลภาษาดังกล่าวไม่ได้

ไฮไลต์ข้อความที่ต้องการแปล

วิธีแปลข้อความ

 1. เปิด Chrome Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. ไปที่หน้าเว็บที่เขียนด้วยภาษาอื่น
 3. ไฮไลต์ข้อความที่ต้องการแปล
 4. แตะ Google แปลภาษา
  • หากต้องการฟังข้อความในภาษาที่รองรับการอ่านออกเสียงข้อความ ให้แตะพูด

เคล็ดลับ: หากข้อความที่ไฮไลต์มีมากกว่า 5,000 อักขระ ให้เลือกแปลทั้งหน้า

หากต้องการเปลี่ยนภาษา ให้ทําดังนี้

 1. แตะภาษาที่ต้องการเปลี่ยน
 2. เลื่อนหาภาษาที่คุณต้องการหรือป้อนในแถบค้นหา
 3. แตะภาษา

เปลี่ยนการตั้งค่าการแปลเริ่มต้น

โดยค่าเริ่มต้น Chrome จะเสนอการแปลหน้าเว็บที่เขียนด้วยภาษาที่คุณไม่เข้าใจ

ปิดการแปล

คุณควบคุมได้ว่าจะให้ Chrome เสนอการแปลหน้าเว็บหรือไม่

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. แตะภาษา
 4. ปิดแปลหน้าเว็บ

เลิกทำ "แปลภาษาเสมอ" หรือ "ไม่ต้องแปล" สำหรับภาษาใดภาษาหนึ่ง

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. แตะภาษา
 4. แตะเพิ่มภาษา
 5. แตะภาษาที่คุณรู้จักหรือต้องการแปล เว็บไซต์ที่มีหลายภาษาจะแสดงในภาษาแรกตามลำดับภาษาที่คุณกำหนดไว้ ทั้งนี้ต้องเป็นภาษาที่เว็บไซต์มีบริการ

หากคุณเลือก "ไม่ต้องแปล" ภาษาดังกล่าวจะปรากฏที่นี่

เคล็ดลับ: หากต้องการแปลภาษาจากรายการของคุณ ให้แตะภาษา แล้วเลือกเสนอการแปล

เลิกทำ "แปลทุกครั้ง" สำหรับภาษาใดภาษาหนึ่ง

หากเคยเลือกให้แปลภาษาใดภาษาหนึ่งเสมอ คุณสามารถยกเลิกค่ากำหนดการแปลนี้ได้

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. ไปที่หน้าเว็บที่เขียนด้วยภาษาอื่น หน้าเว็บนี้จะเริ่มการแปลโดยอัตโนมัติ
 3. ที่ด้านบน ให้แตะ การตั้งค่า จากนั้น ไม่ต้องแปล [ภาษา]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก