Zmena jazykov a preklad webových stránok v Chrome

Preferovaný jazyk si môžete zmeniť v Chrome. Chrome vám môže aj prekladať stránky.

Preklad webových stránok v Chrome

Keď narazíte na stránku v jazyku, ktorému nerozumiete, môžete ju preložiť pomocou Chromu.

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade Chrome Chrome.
 2. Prejdite na webovú stránku napísanú v cudzom jazyku.
 3. Dole vyberte jazyk, do ktorého ju chcete preložiť.
  • Ak chcete zmeniť predvolený jazyk, klepnite na Nastavenia Nastaveniaa potomĎalšie jazyky a vyberte požadovaný jazyk.
 4. Chrome webovú stránku preloží (v rámci tejto relácie).
  • Ak chcete vždy prekladať stránky v tomto jazyku, klepnite na Nastavenia Nastavenia a potom Vždy prekladať [jazyk].

Ako požiadať o preklad v Chrome

Ak v dolnej časti stránky Preložiť nevidíte, môžete o preklad požiadať.

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade Chrome Chrome.
 2. Klepnite na Viac Viaca potom Preložiť.

Ak Chrome neposkytne možnosť prekladu, skúste webovú stránku obnoviť. Ak stále nemôžete klepnúť na Preložiť, príslušný jazyk možno nie je k dispozícii na preklad.

Zvýraznenie textu na preklad

Ak chcete preložiť text:

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade Chrome Chrome.
 2. Prejdite na webovú stránku v cudzom jazyku.
 3. Zvýraznite text, ktorý chcete preložiť.
 4. Klepnite na Prekladač Google.
  • Ak si chcete prehrať text v jazyku podporovanom prevodom textu na reč, klepnite na Hovoriť .

Tip: Ak je zvýraznených viac ako 5 000 znakov, môžete vybrať Preložiť celú stránku.

Ak chcete zmeniť jazyky:

 1. Klepnite na jazyk, ktorý chcete zmeniť.
 2. Posúvaním nájdite požadovaný jazyk alebo ho zadajte do vyhľadávacieho panela.
 3. Klepnite na požadovaný jazyk.

Zmena predvolených nastavení prekladu

Chrome predvolene poskytuje možnosť prekladu stránok napísaných v jazyku, ktorému nerozumiete.

Vypnutie prekladu

Môžete ovládať, či Chrome bude ponúkať možnosť prekladu webových stránok.

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Klepnite na Jazyky.
 4. Vypnite Preložiť stránky.

Ako zrušiť nastavenia „Vždy prekladať“ a „Nikdy neprekladať“ pre určitý jazyk

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Klepnite na Jazyky.
 4. Klepnite na Pridať jazyk.
 5. Klepnite na jazyk, ktorý poznáte alebo chcete preložiť. Weby vo viacerých jazykoch budú zobrazovať prvý jazyk, ktorý je k dispozícii, na základe vašich predvolieb.

Ak vyberiete pre určitý jazyk možnosť Nikdy neprekladať, zobrazí sa na tomto mieste.

Tip: Ak chcete preložiť jazyk zo zoznamu, klepnite naň a vyberte Ponúkať preklad.

Ako zrušiť nastavenie Vždy prekladať pre určitý jazyk

Ak ste sa rozhodli vždy prekladať určitý jazyk, môžete predvoľby prekladu vrátiť späť.

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Prejdite na webovú stránku v danom jazyku. Stránka sa začne automaticky prekladať.
 3. Hore klepnite na Nastavenia a potom Nikdy neprekladať [jazyk].
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka