Zmena jazykov a preklad webových stránok v Chrome

Preferovaný jazyk si môžete zmeniť v Chrome. Chrome vám môže aj prekladať stránky.

Preklad webových stránok v Chrome

Keď narazíte na stránku v jazyku, ktorému nerozumiete, môžete ju preložiť pomocou Chromu.

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Prejdite na webovú stránku napísanú v cudzom jazyku.
 3. Dole vyberte jazyk, do ktorého ju chcete preložiť.
  • Ak chcete zmeniť predvolený jazyk, klepnite na Nastavenia Nastavenia a potomĎalšie jazyky a vyberte požadovaný jazyk.
 4. Chrome webovú stránku preloží (v rámci tejto relácie).
  • Ak chcete vždy prekladať stránky v tomto jazyku, klepnite na Nastavenia Nastavenia a potom Vždy prekladať jazyk [language].

Ako požiadať o preklad v Chrome

Ak v dolnej časti stránky Preložiť nevidíte, môžete o preklad požiadať.

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Klepnite na Viac Viaca potom Preložiť.

Ak Chrome neposkytne možnosť prekladu, skúste webovú stránku obnoviť. Ak stále nemôžete klepnúť na Preložiť, príslušný jazyk možno nie je k dispozícii na preklad.

Zmena predvolených nastavení prekladu

Chrome predvolene poskytuje možnosť prekladu stránok napísaných v jazyku, ktorému nerozumiete.

Vypnutie prekladu

Môžete ovládať, či Chrome bude ponúkať možnosť prekladu webových stránok.

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Klepnite na Jazyky.
 4. Vypnite Preložiť stránky.

Ako zrušiť nastavenia „Vždy prekladať“ a „Nikdy neprekladať“ pre určitý jazyk

Ak pre určitý jazyk vyberiete možnosť Nikdy neprekladať, zobrazí sa na tu.
 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. Klepnite na Jazyky.
 4. Klepnite na Pridať jazyk.
 5. Klepnite na jazyk, ktorý poznáte alebo chcete preložiť. Weby vo viacerých jazykoch budú zobrazovať prvý jazyk, ktorý je k dispozícii, na základe vašich predvolieb.

Ak vyberiete pre určitý jazyk možnosť Nikdy neprekladať, zobrazí sa na tomto mieste.

Tip: Ak chcete preložiť jazyk zo zoznamu, klepnite naň a vyberte Ponúkať preklad.

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
237
false
false