Zmena jazykov a preklad webových stránok v Chrome

Preferovaný jazyk si môžete zmeniť v Chrome. Chrome vám môže aj prekladať stránky.

Zmena jazyka aplikácie Chrome

V ponukách a nastaveniach aplikácie Chrome môžete vybrať predvolený jazyk.

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Napravo od panela s adresou klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia a potom Jazyky.
 3. V sekcii Jazyk Chromu klepnite na aktuálny jazyk.
 4. V zozname jazykov vyberte požadovaný jazyk.
 5. Po stiahnutí jazyka klepnite na paneli s nástrojmi na Reštartovať.
  • Keď pod novým jazykom uvidíte správu Jazyk je pripravený, znamená to, že sťahovanie bolo dokončené.

Preklad webových stránok v Chrome

Keď nájdete stránku v jazyku, ktorému nerozumiete, pomocou Chromu ju môžete preložiť do jazyka, ktorý vyberiete.

 1. Otvorte v zariadení s Androidom aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Prejdite na webovú stránku napísanú v cudzom jazyku.
 3. V upozornení v hornej časti obrazovky klepnite na jazyk, do ktorého chcete stránku preložiť.
  • Ak chcete zmeniť predvolený jazyk:
   1. Klepnite na Nastavenia Nastavenia a potom Ďalšie jazyky.
   2. Vyberte požadovaný jazyk.
  • Ak chcete vždy prekladať stránky v tomto jazyku, klepnite na Nastavenia Nastavenia a potom Vždy prekladať stránky v jazyku [jazyk].

Nefunguje to? Skúste webovú stránku obnoviť. Ak stále nemôžete klepnúť na Preložiť, príslušný jazyk možno nie je k dispozícii na preklad.

Ak v hornej časti obrazovky upozornenie Prekladača nevidíte, môžete o preklad požiadať.

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Napravo od panela s adresou klepnite na Viac Viac a potom  Preložiť…

Tip: Ak chcete preložiť jazyk zo zoznamu, klepnite naň a vyberte Ponúkať preklad.

Zmena predvolených nastavení prekladu stránok

Chrome predvolene poskytuje možnosť prekladu stránok napísaných v jazyku, ktorému nerozumiete.

Zmena predvoleného jazyka

Vyberte jazyk, do ktorého má Chrome stránku preložiť.

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Napravo do panela s adresou klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Klepnite na Jazyky a potom Rozšírené .
 4. Klepnite na Preložiť do tohto jazyka.
 5. V zozname jazykov vyberte požadovaný jazyk.

Pridanie jazykov, ktorým nerozumiete

Na stránkach vo viacerých jazykoch sa najprv zobrazí váš preferovaný jazyk.

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Napravo od panela s adresou klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia a potom Jazyky.
 3. V sekcii Jazyky obsahu klepnite na Pridať jazyk.
 4. Klepnite na jazyk, ktorý chcete pridať.
 5. Ak chcete zmeniť poradie jazykov, presuňte ich na požadované miesto.
 6. Ak chcete niektorý jazyk odstrániť, klepnite vedľa neho na Viac Viac a potom Odstrániť.

Zapnutie a vypnutie prekladu

Môžete ovládať, kedy má Chrome ponúkať preklad stránok.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť preklady všetkých stránok:

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Napravo od panela s adresou klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Klepnite na Jazyky.
 4. V sekcii Nastavenia prekladu zapnite alebo vypnite možnosť Ponúkať odosielanie stránok v cudzích jazykoch do Prekladača Google.

Správa zoznamu jazykov Nikdy neprekladať

Môžete ovládať, ktoré jazyky nemá Chrome ponúkať na preklad.
 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Napravo od panela s adresou klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Klepnite na Jazyky a potom Rozšírené .
 4. Klepnite na Neponúkať preklad týchto jazykov.
 5. Ak chcete pridať jazyk, klepnite na Pridať jazyk a vyberte jazyk, ktorý sa nemá nikdy prekladať.
 6. Ak chcete niektorý jazyk odstrániť, klepnite vedľa neho na Viac Viac a potom Odstrániť.

Správa zoznamu jazykov Vždy prekladať

Môžete ovládať, ktoré jazyky má Chrome automaticky prekladať.
 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Napravo od panela s adresou klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Klepnite na Jazyky a potom Rozšírené .
 4. Klepnite na Automaticky prekladať tieto jazyky.
 5. Ak chcete pridať jazyk, klepnite na Pridať jazyk a vyberte jazyk, ktorý sa má vždy prekladať.
 6. Ak chcete niektorý jazyk odstrániť, klepnite vedľa neho na Viac Viac a potom Odstrániť.
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
237
false
false