Zmena jazykov a preklad webových stránok v Chrome

Môžete zmeniť jazyk Chromu a tiež použiť Chrome na preklad webových stránok.

Preklad webových stránok v Chrome

Keď narazíte na stránku v jazyku, ktorému nerozumiete, môžete ju preložiť pomocou Chromu.

 1. V počítači otvorte Chrome.
 2. Prejdite na webovú stránku napísanú v cudzom jazyku.
 3. V hornej časti kliknite na možnosť Preložiť.
 4. Chrome webovú stránku preloží (v rámci tejto relácie).

Nefunguje to? Skúste webovú stránku obnoviť. Ak to stále nefunguje, kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek na stránke. Potom kliknite na Preložiť do jazyka [Language].

Zmena predvolených nastavení prekladu

Chrome predvolene poskytuje možnosť prekladu stránok napísaných v jazyku, ktorému nerozumiete.

Žiadosť o preklad alebo vypnutie prekladu

Môžete ovládať, či Chrome bude ponúkať možnosť prekladu webových stránok.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. V dolnej časti kliknite na Rozšírené.
 4. V časti Jazyky kliknite na položku Jazyk.
 5. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti Ponúkať preklad stránok, ktorým by ste nemuseli rozumieť.

Zapnutie a vypnutie prekladu pre konkrétny jazyk

Môžete ovládať, či Chrome bude ponúkať možnosť prekladu webových stránok v konkrétnom jazyku.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. V dolnej časti kliknite na Rozšírené.
 4. V časti Jazyky kliknite na položku Jazyk.
 5. Vedľa jazyka, ktorý chcete používať, kliknite na Viac Viac.
  • Ak daný jazyk nie je uvedený, pridajte ho kliknutím na položku Pridať jazyky.
 6. Zapnite alebo vypnite Ponúkať preklad stránok v tomto jazyku.

Zmena jazyka prehliadača Chrome (iba pre zariadenia so systémom Windows a Chromebooky)

Chrome môžete nastaviť tak, aby zobrazoval všetky nastavenia a ponuky v jazyku, ktorý preferujete. Táto možnosť je k dispozícii iba v počítačoch so systémom Windows a Chromebookoch.

Používate Mac alebo zariadenie so systémom Linux? Chrome sa bude automaticky zobrazovať v predvolenom jazyku, ktorý ste nastavili pre systém počítača.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. V dolnej časti kliknite na Rozšírené.
 4. V časti Jazyky kliknite na položku Jazyk.
 5. Vedľa jazyka, ktorý chcete používať, kliknite na Viac Viac.
  • Ak daný jazyk nie je uvedený, pridajte ho kliknutím na položku Pridať jazyky.
 6. Kliknite na možnosť Zobrazovať Google Chrome v tomto jazyku alebo Zobraziť Chrome OS v tomto jazyku
  • Táto možnosť je k dispozícii iba v počítačoch so systémom Windows a Chromebookoch.
 7. Reštartujte Chrome, aby sa zmeny prejavili.

Písanie v nepodporovanom jazyku

Ak potrebujete zadať text v jazyku, ktorý váš počítač nepodporuje, použite rozšírenie pre Chrome Nástroje Google na zadávanie textu.

Ak používate Windows, pravdepodobne budete musieť nakonfigurovať jazykové nastavenia systému Windows a pridať východoázijské jazyky či jazyky využívajúce komplexné skripty.

Súvisiace odkazy