Промяна на езика на Chrome и превод на уеб страници

Можете да промените предпочитания от вас език в Chrome. Браузърът може също да превежда страниците за вас.

Промяна на езика на Chrome

Можете да изберете основния език на менютата и настройките в приложението Chrome.

 1. Отворете Chrome Chrome на устройството си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете „Още“ Още и след това Настройки и след това Синхронизиране.
 3. Под „Езикът на Chrome“ докоснете текущия език.
 4. От списъка с езици изберете желания от вас.
 5. След като езикът бъде изтеглен, докоснете Рестартиране в лентата с инструменти.
  • Когато под новия език видите съобщение, че е готов, значи изтеглянето е завършено.

Превод на уеб страници в Chrome

Когато попаднете на страница, написана на неразбираем за вас език, използвайте Chrome, за да я преведете на желания от вас.

 1. Отворете Chrome Chrome на устройството си с Android.
 2. Посетете уеб страница, която е написана на друг език.
 3. В известието в горната част на екрана докоснете езика, на който искате да преведете страницата.
  • За да промените стандартния език:
   1. Докоснете иконата за настройки Настройки и след това Още езици.
   2. Изберете език.
  • За да се превеждат винаги страниците, написани на този език, докоснете „Настройки“ Настройки и след това Страниците на [език] да се превеждат винаги.

Функцията не работи? Опреснете уеб страницата. Ако пак не можете да докоснете Превод, възможно е езикът да не се поддържа от функцията.

Ако не виждате известие от Преводач в горната част на екрана, можете да заявите превод.

 1. Отворете Chrome Chrome на устройството си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете „Още“ Още и след това  Превод...

Съвет: Ако искате да превеждате от даден език от списъка си, докоснете го и изберете Предлагане на превод.

Превод на избрания текст
 1. Отворете Chrome Chrome на устройството си с Android.
 2. Посетете уеб страница, която е написана на друг език.
 3. Маркирайте текста, който искате да преведете.
 4. В долната част ще се покаже превод на съответната дума или фраза.
 5. За да получите повече информация, докоснете превода.
Съвет: За да възпроизведете текст на език, поддържащ синтезиран говор, докоснете „Чуйте“ Слушане.

Промяна на основните настройки за превод на страниците

По подразбиране Chrome извежда предложение за превод на страниците, които са написани на неразбираем за вас език.

Промяна на основния език

Изберете езика, на който Chrome да превежда страниците.

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на телефона или таблета си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Докоснете Езици и след това „Разширени“ .
 4. Докоснете Превеждане на този език.
 5. От списъка с езици изберете желания от вас.

Добавяне на всички езици, които владеете

Страниците, написани на повече от един език, се показват на предпочитания от вас.

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на телефона или таблета си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете „Още“ Още и след това Настройки и след това Синхронизиране.
 3. Под „Езици на съдържанието“ докоснете Добавяне на език.
 4. Докоснете езика, който искате да добавите.
 5. За да пренаредите езиците, плъзнете съответния език до желаното място.
 6. За да премахнете даден език, до него докоснете „Още“ Още и след това Премахване.

Включване или изключване на функцията за превод

Можете да контролирате кога Chrome да предлага превод на страниците.

За да включите или изключите функцията за превод за всички страници:

 1. Отворете приложението Chrome Chrome на телефона или таблета си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Докоснете Езици.
 4. Под „Настройки за превод“ включете или изключете опцията Извеждане на предложения за изпращане на страниците, написани на други езици, до Google Преводач.

Управление на списъка с езици, които никога да не се превеждат

Контролирайте езиците, за които Chrome няма да предлага превод.
 1. Отворете приложението Chrome Chrome на телефона или таблета си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Докоснете Езици и след това „Разширени“ .
 4. Докоснете Да не се предлага превод от тези езици.
 5. За да добавите език, докоснете „Добавяне на език“  и изберете езика, от който никога да не се превежда.
 6. За да премахнете даден език, до него докоснете „Още“ Още и след това Премахване.

Управление на списъка с езици, които винаги да се превеждат

Управлявайте езиците, от които Chrome автоматично да превежда.
 1. Отворете приложението Chrome Chrome на телефона или таблета си с Android.
 2. Отдясно на адресната лента докоснете „Още“ Още и след това Настройки.
 3. Докоснете Езици и след това „Разширени“ .
 4. Докоснете Автоматично превеждане от следните езици.
 5. За да добавите език, докоснете „Добавяне на език“  и изберете този, от който винаги да се превежда.
 6. За да премахнете даден език, до него докоснете „Още“ Още и след това Премахване.
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
17904352184495642748
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
237