Αλλαγή των γλωσσών του Chrome και μετάφραση ιστοσελίδων

Μπορείτε να αλλάξετε την προτιμώμενη γλώσσα στο Chrome. Το Chrome μπορεί επίσης να μεταφράζει σελίδες για εσάς.

Μετάφραση ιστοσελίδων στο Chrome

Κάθε φορά που συναντάτε κάποια σελίδα που είναι γραμμένη σε γλώσσα που δεν καταλαβαίνετε, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Chrome για να τη μεταφράσετε.

 1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε το Chrome Chrome.
 2. Μεταβείτε σε μια ιστοσελίδα που είναι γραμμένη σε άλλη γλώσσα.
 3. Στο κάτω μέρος, επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να τη μεταφράσετε.
  • Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα, πατήστε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις και μετά Περισσότερες γλώσσες και επιλέξτε τη γλώσσα.
 4. Το Chrome θα μεταφράσει αυτήν την ιστοσελίδα μία φορά.
  • Για να μεταφράζονται πάντα οι σελίδες που είναι γραμμένες σε αυτήν τη γλώσσα, πατήστε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις και μετά Να γίνεται πάντα μετάφραση από τα [γλώσσα].

Αίτημα μετάφρασης στο Chrome

Εάν δεν εμφανίζεται η επιλογή Μετάφραση στο επάνω μέρος μιας σελίδας, μπορείτε να ζητήσετε μετάφραση.

 1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε το Chrome Chrome.
 2. Πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Μετάφραση.

Εάν το Chrome δεν προσφέρει την επιλογή για μετάφραση, δοκιμάστε να ανανεώσετε την ιστοσελίδα. Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Μετάφραση, πιθανώς αυτή η γλώσσα να μην είναι διαθέσιμη για μετάφραση.

Επισήμανση κειμένου για μετάφραση

Για να μεταφράσετε κείμενο:

 1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε το Chrome Chrome.
 2. Μεταβείτε σε μια ιστοσελίδα που είναι γραμμένη σε άλλη γλώσσα.
 3. Επισημάνετε το κείμενο που θέλετε να μεταφράσετε.
 4. Πατήστε Μετάφραση Google.
  • Για αναπαραγωγή κειμένου σε γλώσσα που υποστηρίζεται από τη μετατροπή κειμένου σε ομιλία, πατήστε Εκφώνηση .

Συμβουλή: Αν έχετε επισημάνει περισσότερους από 5.000 χαρακτήρες, μπορείτε να επιλέξετε Μετάφραση πλήρους σελίδας.

Για να αλλάξετε τις γλώσσες:

 1. Πατήστε τη γλώσσα που θέλετε να αλλάξετε.
 2. Κάντε κύλιση για να βρείτε τη γλώσσα που θέλετε ή εισαγάγετε τη στη γραμμή αναζήτησης.
 3. Πατήστε τη γλώσσα.

Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων μετάφρασης

Από προεπιλογή, το Chrome προσφέρει την επιλογή μετάφρασης σελίδων που είναι γραμμένες σε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνετε.

Απενεργοποίηση της μετάφρασης

Μπορείτε να επιλέξετε εάν το Chrome θα προσφέρει ή όχι την επιλογή μετάφρασης ιστοσελίδων.

 1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
 2. Πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 3. Πατήστε Γλώσσες.
 4. Απενεργοποιήστε τη Μετάφραση σελίδων.

Αναίρεση της ρύθμισης Να γίνεται πάντα μετάφραση ή Να μην γίνεται ποτέ μετάφραση για μια γλώσσα

 1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
 2. Πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
 3. Πατήστε Γλώσσες.
 4. Πατήστε Προσθήκη γλώσσας.
 5. Πατήστε τη γλώσσα που γνωρίζετε ή θέλετε να μεταφράσετε. Οι ιστότοποι που είναι γραμμένοι σε πολλές γλώσσες θα εμφανίζονται στην πρώτη διαθέσιμη γλώσσα βάσει των προτιμήσεών σας.

Σημείωση: Εάν έχετε επιλέξει Να μην γίνεται ποτέ μετάφραση μιας γλώσσας, θα εμφανίζεται εδώ.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να μεταφράσετε μια γλώσσα από τη λίστα σας, πατήστε τη γλώσσα και επιλέξτε Πρόταση για μετάφραση.

Αναίρεση της επιλογής Να γίνεται πάντα μετάφραση για μια γλώσσα

Εάν επιλέξατε να γίνεται πάντα μετάφραση μιας γλώσσας, μπορείτε να αναιρέσετε τις προτιμήσεις μετάφρασης.

 1. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Chrome Chrome.
 2. Μεταβείτε σε μια ιστοσελίδα που είναι γραμμένη σε αυτήν τη γλώσσα. Η μετάφραση της σελίδας θα ξεκινήσει αυτόματα.
 3. Στο επάνω μέρος, πατήστε Ρυθμίσεις και μετά Να μην γίνεται ποτέ μετάφραση από [γλώσσα].
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού