Thay đổi ngôn ngữ của Chrome và dịch trang web

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ mà Chrome sử dụng và yêu cầu Chrome dịch các trang web.

Dịch trang web trong Chrome

Khi gặp một trang viết bằng ngôn ngữ mà bạn không hiểu, bạn có thể sử dụng Chrome để dịch trang đó.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Truy cập trang web được viết bằng một ngôn ngữ khác.
 3. Ở dưới cùng, hãy chọn ngôn ngữ bạn muốn dịch sang.
  • Để thay đổi ngôn ngữ mặc định, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt và sau đóNgôn ngữ khác rồi chọn ngôn ngữ bạn muốn.
 4. Chrome sẽ dịch trang web lần này thôi.
  • Để Chrome luôn dịch các trang ở ngôn ngữ này, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt và sau đó Luôn dịch [ngôn ngữ].

Yêu cầu bản dịch trong Chrome

Nếu không thấy tùy chọn Dịch ở cuối trang thì bạn có thể yêu cầu bản dịch.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêmvà sau đó Dịch.

Nếu Chrome không đề xuất dịch, hãy thử làm mới trang web. Nếu bạn vẫn không thể nhấn vào Dịch, thì ngôn ngữ đó có thể không dịch được.

Thay đổi các tùy chọn cài đặt dịch mặc định

Theo mặc định, Chrome sẽ đề xuất dịch các trang viết bằng ngôn ngữ mà bạn không hiểu.

Tắt tính năng dịch

Bạn có thể kiểm soát xem Chrome có đề xuất dịch các trang web hay không.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấn vào Cài đặt nội dung và sau đó Google Dịch.
 4. Tắt Google Dịch.
 5. Nhấn vào Xong.

Hủy tùy chọn "luôn dịch" hoặc "không bao giờ dịch" cho một ngôn ngữ

Nếu bạn chọn "Không bao giờ dịch" một ngôn ngữ, thì ngôn ngữ đó sẽ xuất hiện ở đây.
 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấn vào Cài đặt nội dung và sau đó Google Dịch.
 4. Nhấn vào Đặt lại cài đặt dịch.
 5. Nhấn vào Xong.

Đường dẫn liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?