Promjena jezika na Chromeu i prijevod web-stranica

Željeni jezik možete promijeniti u Chromeu. Chrome može prevoditi i stranice.

Prijevod web-stranica u Chromeu

Kada naiđete na stranicu napisanu na jeziku koji ne razumijete, Chrome je može prevesti.

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Otvorite web-stranicu napisanu na nekom stranom jeziku.
 3. Pri vrhu odaberite jezik na koji želite prevesti.
  • Da biste promijenili zadani jezik, dodirnite Postavke Postavke a zatimViše jezika i odaberite jezik.
 4. Chrome će prevesti web-stranicu taj put.
  • Da bi se stranice na tom jeziku uvijek prevodile, dodirnite Postavke Postavke a zatim Uvijek prevedi [jezik].

Zatražite prijevod u Chromeu

Ako pri vrhu stranice ne vidite opciju Prevedi, možete zatražiti prijevod.

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Dodirnite Više Višea zatim Prevedi.

Ako Chrome ne ponudi prijevod, pokušajte osvježiti web-stranicu. Ako i dalje ne možete dodirnuti Prevedi, za taj jezik možda nije dostupan prijevod.

Promjena zadanih postavki prijevoda

Prema zadanim postavkama Chrome nudi prijevod stranica napisanih na jeziku koji ne razumijete.

Isključivanje prijevoda

Možete kontrolirati hoće li Chrome nuditi prijevod web-stranica.

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Dodirnite Više Više a zatim Postavke Postavke.
 3. Dodirnite Jezici.
 4. Isključite Prijevod stranica.

Poništavanje postavke "Uvijek prevedi" ili "Nikad ne prevodi" za određeni jezik

Ako za jezik odaberete "Nikad ne prevodi", on će se prikazivati ovdje.
 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Dodirnite Više Više a zatim Postavke Postavke.
 3. Dodirnite Jezici.
 4. Dodirnite Dodaj jezik.
 5. Dodirnite jezik koji znate ili želite prevesti. Web-lokacije na više jezika prikazivat će se na prvom jeziku dostupnom prema vašim preferencijama.

Ako za neki jezik odaberete da se nikad ne prevodi, taj će se jezik pojaviti ovdje.

Savjet: ako želite prevesti neki jezik s popisa, dodirnite taj jezik i odaberite Ponudi prijevod.

false
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
237
false
false