تغییر زبان‌های Chrome و ترجمه صفحه‌های وب

می‌توانید زبانی را که Chrome استفاده می‌کند تغییر دهید و Chrome را طوری تنظیم کنید که صفحه‌های وب را برایتان ترجمه کند.

ترجمه صفحات وب در Chrome

وقتی به صفحه‌ای برخورد می‌کنید که به زبانی که نمی‌دانید نوشته شده، می‌توانید از Chrome برای ترجمه آن صفحه استفاده کنید:

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Chrome Chrome را باز کنید؛
 2. به صفحه‌ای که به زبان دیگری نوشته شده بروید؛
 3. در پایین، زبانی را انتخاب کنید که می‌خواهید به آن ترجمه شود؛
  • برای تغییر زبان پیش‌فرض، روی تنظیمات و سپسMore languages (زبان‌های بیشتر)  ضربه بزنید و زبان موردنظر را انتخاب کنید؛
 4. Chrome صفحه وب را این‌بار برایتان ترجمه می‌کند.
  • برای اینکه صفحات نوشته‌شده به این زبان همیشه ترجمه شوند، روی تنظیمات و سپس Always translate [language]‎ (همیشه [زبان] ترجمه شود) ضربه بزنید.

درخواست ترجمه در Chrome

اگر Translate (ترجمه) را در پایین صفحه‌ای پیدا نمی‌کنید، می‌توانید درخواست ترجمه کنید.

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Chrome Chrome را باز کنید؛
 2. در پایین، روی More (بیشتر) بیشترو سپس Translate (ترجمه) ضربه بزنید.

اگر Chrome برای ترجمه کردن پیشنهاد نداد، صفحه وب را بازخوانی کنید. اگر همچنان نمی‌توانید روی Translate (مترجم) ضربه بزنید، شاید این زبان برای ترجمه دردسترس نباشد.

تغییر تنظیمات ترجمه پیش‌فرض

به‌طور پیش‌فرض، Chrome پیشنهاد می‌کند صفحات نوشته‌شده به زبانی را که نمی‌دانید ترجمه کند.

خاموش کردن ترجمه

می‌توانید انتخاب کنید Chrome ترجمه کردن صفحه‌های وب را پیشنهاد دهد یا نه.

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Chrome Chrome را باز کنید؛
 2. در گوشه پایین، روی More (بیشتر) بیشتر و سپس Settings (تنظیمات) تنظیمات ضربه بزنید؛
 3. روی Content Settings (تنظیمات محتوا) و سپس Google Translate (مترجم Google) ضربه بزنید؛
 4. Google Translate (مترجم Google) را خاموش کنید؛
 5. روی Done (تمام) ضربه بزنید.

واگرد «همیشه ترجمه شود» یا «هرگز ترجمه نشود» برای یک زبان

اگر تصمیم بگیرید زبانی «هرگز ترجمه نشود»، آن زبان اینجا نشان داده می‌شود.
 1. در iPhone یا iPad، برنامه Chrome Chrome را باز کنید؛
 2. در گوشه پایین، روی More (بیشتر) بیشتر و سپس Settings (تنظیمات) تنظیمات ضربه بزنید؛
 3. روی Content Settings (تنظیمات محتوا) و سپس Google Translate (مترجم Google) ضربه بزنید؛
 4. روی Reset Translate Settings (بازنشانی تنظیمات مترجم) ضربه بزنید؛
 5. روی Done (تمام) ضربه بزنید.

پیوندهای مرتبط

false
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
237
false