Thay đổi ngôn ngữ của Chrome và dịch trang web

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ mà Chrome sử dụng và yêu cầu Chrome dịch các trang web.

Dịch trang web trong Chrome

Để đọc các trang viết bằng ngôn ngữ mà bạn không hiểu, bạn có thể sử dụng Chrome để dịch trang đó.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Truy cập trang web được viết bằng một ngôn ngữ khác.
 3. Ở dưới cùng, hãy chọn ngôn ngữ bạn muốn dịch sang.
  • Để thay đổi ngôn ngữ mặc định, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Ngôn ngữ khác và chọn ngôn ngữ.
 4. Chrome sẽ dịch trang web này một lần.
  • Để luôn dịch các trang viết bằng ngôn ngữ này, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Luôn dịch các trang viết bằng [ngôn ngữ].

Cách này vẫn không hiệu quả? Hãy thử làm mới trang web. Nếu bạn vẫn không thể nhấn vào Dịch, thì ngôn ngữ đó có thể không dịch được.

Nếu không thấy tùy chọn Dịch ở cuối trang thì bạn có thể yêu cầu bản dịch.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm và sau đó  Dịch...

Mẹo: Nếu bạn muốn dịch một ngôn ngữ trong danh sách, hãy nhấn vào ngôn ngữ đó rồi chọn Đề xuất dịch.

Thay đổi các tùy chọn cài đặt dịch mặc định

Theo mặc định, Chrome sẽ đề xuất dịch các trang viết bằng ngôn ngữ mà bạn không hiểu.

Thêm tất cả ngôn ngữ mà bạn biết

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vào Ngôn ngữ sau đó Thêm ngôn ngữ.
 4. Nhấn vào ngôn ngữ mà bạn biết.
 5. Để sắp xếp lại ngôn ngữ, hãy kéo và thả. Các trang web viết bằng nhiều ngôn ngữ sẽ hiển thị bằng ngôn ngữ đầu tiên có sẵn theo tùy chọn của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn chọn "Không bao giờ dịch" một ngôn ngữ, thì ngôn ngữ đó sẽ xuất hiện ở đây.

Tắt tính năng dịch

Bạn có thể kiểm soát thời điểm Chrome đề xuất dịch các trang web.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vào Ngôn ngữ.
 4. Tắt tùy chọn Đề xuất dịch các trang không phải bằng ngôn ngữ bạn đã đọc.

Hủy tùy chọn "luôn dịch" cho một ngôn ngữ

Nếu đã chọn luôn dịch một ngôn ngữ nhưng lại thay đổi, thì bạn có thể hủy các tùy chọn dịch đó.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Truy cập trang web được viết bằng ngôn ngữ đó. Trang sẽ bắt đầu dịch tự động.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó rồi bỏ chọn Luôn dịch ngôn ngữ này.

Đường dẫn liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
237
false