Thay đổi ngôn ngữ của Chrome và dịch trang web

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ mà mình ưu tiên trong Chrome. Chrome cũng có thể dịch các trang cho bạn.

Thay đổi ngôn ngữ của Chrome

Bạn có thể chọn ngôn ngữ mặc định cho trình đơn và các chế độ cài đặt của ứng dụng Chrome.

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt sau đó Ngôn ngữ.
 3. Trong phần “Ngôn ngữ cho Chrome”, hãy nhấn vào ngôn ngữ hiện tại.
 4. Trên danh sách ngôn ngữ, hãy chọn ngôn ngữ bạn muốn.
 5. Sau khi tải ngôn ngữ đó xuống, trên thanh công cụ, hãy nhấn vào Khởi động lại.
  • Quá trình tải xuống hoàn tất khi bạn thấy thông báo “Ngôn ngữ này đã sẵn sàng” bên dưới ngôn ngữ mới của mình.

Dịch trang web trong Chrome

Khi gặp một trang viết bằng ngôn ngữ bạn không hiểu, hãy sử dụng Chrome để dịch trang đó sang ngôn ngữ bạn muốn.

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Truy cập vào một trang web được viết bằng ngôn ngữ khác.
 3. Trong thông báo ở đầu màn hình, hãy nhấn vào ngôn ngữ mà bạn muốn dịch trang đó sang.
  • Cách thay đổi ngôn ngữ mặc định:
   1. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Ngôn ngữ khác.
   2. Chọn ngôn ngữ.
  • Để Chrome luôn dịch các trang ở ngôn ngữ này, hãy nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Luôn dịch các trang [ngôn ngữ].

Cách này vẫn không hiệu quả? Hãy thử làm mới trang web. Nếu bạn vẫn không thể nhấn vào Dịch, thì ngôn ngữ đó có thể không dịch được.

Nếu không thấy thông báo Dịch ở đầu màn hình, bạn có thể yêu cầu dịch.

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm và sau đó  Dịch...

Mẹo: Nếu bạn muốn dịch một ngôn ngữ trong danh sách, hãy nhấn vào ngôn ngữ đó rồi chọn Đề xuất dịch.

Dịch văn bản đã chọn
 1. Trên thiết bị Android, hãy mở Chrome Chrome.
 2. Truy cập vào một trang web được viết bằng ngôn ngữ khác.
 3. Đánh dấu văn bản mà bạn muốn dịch.
 4. Ở dưới cùng, bản dịch của từ hoặc cụm từ đó sẽ xuất hiện.
 5. Để biết thêm thông tin, hãy nhấn vào bản dịch.
Mẹo: Để nghe lại văn bản bằng một ngôn ngữ có hỗ trợ tính năng chuyển văn bản sang lời nói, hãy nhấn vào biểu tượng Nghe Nghe.

Thay đổi chế độ dịch mặc định cho trang

Theo mặc định, Chrome sẽ đề xuất dịch các trang viết bằng ngôn ngữ mà bạn không hiểu.

Thay đổi ngôn ngữ mặc định của bạn

Chọn ngôn ngữ đích để Chrome dịch trang.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome .
 2. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vào Ngôn ngữ sau đó Nâng cao .
 4. Nhấn vào Dịch sang ngôn ngữ này.
 5. Trên danh sách ngôn ngữ, hãy chọn ngôn ngữ bạn muốn.

Thêm tất cả ngôn ngữ mà bạn biết

Trước tiên, các trang nhiều ngôn ngữ sẽ xuất hiện bằng ngôn ngữ mà bạn muốn dùng.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm  Xem thêm sau đó Cài đặt sau đó Ngôn ngữ.
 3. Trong phần "Ngôn ngữ nội dung", hãy nhấn vào Thêm ngôn ngữ.
 4. Nhấn vào ngôn ngữ bạn muốn thêm.
 5. Để sắp xếp lại các ngôn ngữ, hãy kéo các ngôn ngữ đó đến vị trí mà bạn muốn.
 6. Để xoá một ngôn ngữ, bên cạnh ngôn ngữ bạn muốn xóa, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Xoá.

Bật hoặc tắt tính năng dịch

Bạn có thể kiểm soát thời điểm Chrome đề xuất dịch trang.

Cách bật hoặc tắt mọi bản dịch cho tất cả các trang:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vào Ngôn ngữ.
 4. Trong phần "Cài đặt bản dịch", hãy bật hoặc tắt tùy chọn Đề xuất gửi các trang xuất hiện ở các ngôn ngữ khác cho Google Dịch.

Quản lý danh sách ngôn ngữ "không bao giờ dịch"

Kiểm soát những ngôn ngữ mà Chrome sẽ không đề xuất dịch.
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vào Ngôn ngữ sau đó Nâng cao .
 4. Nhấn vào Không đề xuất dịch những ngôn ngữ này
 5. Để thêm ngôn ngữ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm ngôn ngữ rồi chọn ngôn ngữ không cần dịch.
 6. Để xoá một ngôn ngữ, bên cạnh ngôn ngữ bạn muốn xoá, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Xoá.

Quản lý danh sách ngôn ngữ "luôn dịch"

Kiểm soát những ngôn ngữ mà Chrome tự động dịch.
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vào Ngôn ngữ sau đó Nâng cao .
 4. Nhấn vào Tự động dịch những ngôn ngữ này.
 5. Để thêm ngôn ngữ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm ngôn ngữ rồi chọn ngôn ngữ luôn cần dịch.
 6. Để xoá một ngôn ngữ, bên cạnh ngôn ngữ bạn muốn xoá, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Xoá.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính