Ändra språk i Chrome och översätta webbsidor

Du kan ändra föredraget språk i Chrome. Chrome kan även översätta sidor åt dig.

Ändra språk i Chrome-appen

Du kan välja standardspråk för Chrome-appens menyer och inställningar.

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Mer Mer till höger om adressfältet följt av Inställningar följt av Språk.
 3. Tryck på det aktuella språket under Chrome-språk.
 4. Välj önskat språk i språklistan.
 5. När språket har laddats ned trycker du på Starta om i verktygsfältet.
  • Nedladdningen är klar när det står Språket kan nu användas under det nya språket.

Översätta webbsidor i Chrome

När en sida du besöker är skriven på ett språk som du inte förstår kan du översätta den till önskat språk i Chrome.

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Öppna en webbsida som är skriven på ett annat språk.
 3. Längst ned väljer du vilket språk du vill översätta till.
  • Om du vill ändra standardspråk trycker du på Mer Mer följt av Fler språk och väljer språket.
 4. Webbsidan översätts tillfälligt i Chrome.
  • Om du vill att sidor på det här språket alltid ska översättas trycker du på Mer Mer följt av Översätt alltid sidor på [språk].

Fungerar det inte? Testa att uppdatera webbsidan. Om det ändå inte går att trycka på Översätt kanske språket inte hanteras.

Om Översätt inte visas längst ned på sidan kan du begära översättning.

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Mer Mer till höger om adressfältet följt av  Översätt …

Tips! Om du vill att ett språk på listan ska översättas trycker du på det språket och väljer Erbjud översättning.

Ändra standardinställningarna för översättning av sidor

Möjligheten att översätta sidor som är skrivna på ett språk du inte förstår erbjuds som standard i Chrome.

Ändra standardspråket

Välj vilket språk Chrome ska översätta sidan till.

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Mer Mer till höger om adressfältet följt av Inställningar.
 3. Tryck på Språk följt av Avancerat .
 4. Tryck på Översätt till detta språk.
 5. Välj önskat språk i språklistan.

Lägga till alla språk du förstår

Sidor med innehåll på fler än ett språk visas först på språket du valt som önskat.

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Mer Mer till höger om adressfältet följt av Inställningar följt av Språk.
 3. Tryck på Lägg till språk under Innehållsspråk.
 4. Tryck på det språk du vill lägga till.
 5. Du kan ändra ordning på språken genom att dra dem till önskad plats.
 6. Om du vill ta bort ett språk trycker du på Mer Mer bredvid språket du vill ta bort följt av Ta bort.

Aktivera och inaktivera översättning

Du kan styra när erbjudanden om att översätta sidor visas i Chrome.

Så här aktiverar eller inaktiverar du all översättning av sidor:

 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Mer Mer till höger om adressfältet följt av Inställningar.
 3. Tryck på Språk.
 4. Aktivera eller inaktivera Erbjud att skicka sidor på andra språk till Google Översätt under Inställningar för översättning.

Hantera språklistan för sidor som aldrig ska översättas

Styr vilka språk som Chrome inte erbjuder att översätta.
 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Mer Mer till höger om adressfältet följt av Inställningar.
 3. Tryck på Språk följt av Avancerat .
 4. Tryck på Erbjud inte att översätta dessa språk
 5. Om du vill lägga till ett språk trycker du på Lägg till språk och väljer ett språk som aldrig ska översättas.
 6. Om du vill ta bort ett språk trycker du på Mer Mer bredvid språket du vill ta bort följt av Ta bort.

Hantera språklistan för språk som alltid ska översättas

Styr vilka språk som ska översättas automatiskt i Chrome.
 1. Öppna Chrome-appen Chrome på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Mer Mer till höger om adressfältet följt av Inställningar.
 3. Tryck på Språk följt av Avancerat .
 4. Tryck på Översätt dessa språk automatiskt.
 5. Om du vill lägga till ett språk trycker du på Lägg till språk och väljer ett språk som alltid ska översättas.
 6. Om du vill ta bort ett språk trycker du på Mer Mer bredvid språket du vill ta bort följt av Ta bort.
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
237
false
false