Zmena jazykov a preklad webových stránok v Chrome

Môžete zmeniť jazyk Chromu a tiež použiť Chrome na preklad webových stránok.

Preklad webových stránok v Chrome

Ak si chcete prečítať stránky v jazyku, ktorému nerozumiete, môžete si ich preložiť pomocou Chromu.

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Prejdite na webovú stránku napísanú v cudzom jazyku.
 3. V dolnej časti vyberte jazyk, do ktorého chcete webovú stránku preložiť.
  • Ak chcete zmeniť predvolený jazyk, klepnite na Viac Viac a potom Ďalšie jazyky a vyberte požadovaný jazyk.
 4. Chrome webovú stránku preloží (v rámci tejto relácie).
  • Ak chcete vždy prekladať stránky v tomto jazyku, klepnite na Viac Viac a potom Vždy prekladať stránky v jazyku [language].

Nefunguje to? Skúste webovú stránku obnoviť. Ak stále nemôžete klepnúť na Preložiť, príslušný jazyk možno nie je k dispozícii na preklad.

Zmena predvolených nastavení prekladu

Chrome predvolene poskytuje možnosť prekladu stránok napísaných v jazyku, ktorému nerozumiete.

Pridanie jazykov, ktorým nerozumiete

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Napravo od panela s adresou klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Klepnite na Jazyky a potom Pridať jazyk.
 4. Klepnite na jazyky, ktoré ovládate.
 5. Ich poradie môžete usporiadať presunutím a uvoľnením myši. Weby vo viacerých jazykoch budú zobrazovať prvý jazyk, ktorý je k dispozícii na základe vašich preferencií.

Poznámka: Ak vyberiete pre určitý jazyk možnosť Neprekladať, zobrazí sa na tomto mieste.

Vypnutie prekladu

Môžete ovládať, či Chrome bude ponúkať možnosť prekladu webových stránok.

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Napravo od panela s adresou klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Klepnite na Jazyky.
 4. Vypnite Ponúkať preklad stránok, ktorým by ste nemuseli rozumieť.

Ako zrušiť nastavenie „Prekladať“ pre určitý jazyk

Ak ste zvolili možnosť vždy prekladať určitý jazyk, ale rozmysleli ste si to, môžete odstrániť predvoľby prekladu.

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Chrome Chrome.
 2. Prejdite na webovú stránku napísanú v danom jazyku. Stránka sa začne automaticky prekladať.
 3. Klepnite na Viac Viac a potom a zrušte začiarknutie políčka Prekladať tento jazyk.

Súvisiace odkazy