Promjena jezika na Chromeu i prijevod web-stranica

Željeni jezik možete promijeniti u Chromeu. Chrome može prevoditi i stranice.

Promjena jezika aplikacije Chrome

Možete odabrati zadani jezik izbornika i postavki aplikacije Chrome.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Desno od adresne trake dodirnite Više Više a zatim Postavke a zatim Jezici.
 3. U odjeljku "Jezik aplikacije Chrome" dodirnite trenutačni jezik.
 4. Na popisu jezika odaberite željeni jezik.
 5. Nakon preuzimanja jezika na alatnoj traci dodirnite Ponovno pokreni.
  • Preuzimanje je dovršeno kad se ispod novog jezika prikaže "Jezik je spreman".

Prijevod web-stranica u Chromeu

Kada naiđete na stranicu napisanu na jeziku koji ne razumijete, prevedite je na željeni jezik pomoću Chromea.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Otvorite web-stranicu napisanu na nekom stranom jeziku.
 3. Pri dnu odaberite jezik na koji želite prevesti.
  • Da biste promijenili zadani jezik, dodirnite Više Više a zatim Više jezika i odaberite jezik.
 4. Chrome će prevesti web-stranicu taj put.
  • Da bi se stranice na tom jeziku uvijek prevodile, dodirnite Više Više a zatim Uvijek prevodi taj [jezik].

Ne funkcionira? Pokušajte osvježiti web-stranicu. Ako i dalje ne možete dodirnuti Prevedi, za taj jezik možda nije dostupan prijevod.

Ako pri dnu stranice ne vidite opciju Prevedi, možete zatražiti prijevod.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Desno od adresne trake dodirnite Više Više a zatim Prevedi...

Savjet: ako želite prevesti neki jezik s popisa, dodirnite taj jezik i odaberite Ponudi prijevod.

Promjena zadanih postavki prijevoda stranica

Prema zadanim postavkama Chrome nudi prijevod stranica napisanih na jeziku koji ne razumijete.

Promjena zadanog jezika

Odaberite jezik na koji će Chrome prevesti stranicu.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Desno od adresne trake dodirnite Više Više a zatim Postavke.
 3. Dodirnite stavku Jezici a zatim Napredno .
 4. Dodirnite Prevedi na ovaj jezik.
 5. Na popisu jezika odaberite željeni jezik.

Dodajte sve jezike koje znate

Stranice na više jezika najprije se prikazuju na vašem preferiranom jeziku.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Desno od adresne trake dodirnite Više Više a zatim Postavke a zatim Jezici.
 3. U odjeljku Jezici sadržaja dodirnite stavku Dodavanje jezika.
 4. Dodirnite jezik koji želite dodati.
 5. Da biste promijenili redoslijed jezika, povucite ih na željeno mjesto.
 6. Da biste uklonili neki jezik, pored jezika koji želite ukloniti dodirnite Više Više a zatim Ukloni.

Uključivanje ili isključivanje prijevoda

Možete upravljati time kada će Chrome nuditi prijevod web-stranica.

Da biste uključili ili isključili sve prijevode za sve stranice:

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Desno od adresne trake dodirnite Više Više a zatim Postavke.
 3. Dodirnite stavku Jezici.
 4. U odjeljku Postavke prijevoda uključite ili isključite opciju Ponudi slanje stranica na drugim jezicima na Google prevoditelj.

Upravljanje popisom jezika koji se nikad ne prevode

Odredite za koje jezike Chrome neće nuditi prijevod.
 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Desno od adresne trake dodirnite Više Više a zatim Postavke.
 3. Dodirnite stavku Jezici a zatim Napredno .
 4. Dodirnite opciju Nemoj nuditi prevođenje ovih jezika.
 5. Da biste dodali jezik, dodirnite Dodavanje jezika i odaberite jezik koji se nikad neće prevoditi.
 6. Da biste uklonili jezik, pored tog jezika dodirnite Više Više a zatim Ukloni.

Upravljanje popisom jezika koji se uvijek prevode

Odredite koje će jezike Chrome automatski prevoditi.
 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Desno od adresne trake dodirnite Više Više a zatim Postavke.
 3. Dodirnite stavku Jezici a zatim Napredno .
 4. Dodirnite opciju Automatski prevedi ove jezike.
 5. Da biste dodali jezik, dodirnite Dodavanje jezika i odaberite jezik koji će se uvijek prevoditi.
 6. Da biste uklonili jezik, pored tog jezika dodirnite Više Više a zatim Ukloni.
false
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
237
false
false