Promjena jezika na Chromeu i prijevod web-stranica

U Chromeu možete promijeniti jezik koji Chrome upotrebljava i postaviti da Chrome prevodi web-stranice.

Prijevod web-stranica u Chromeu

Da biste čitali stranice napisane na jeziku koji ne razumijete, Chrome ih može prevesti.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Otvorite web-stranicu napisanu na nekom stranom jeziku.
 3. Pri dnu odaberite jezik na koji želite prevesti.
  • Da biste promijenili zadani jezik, dodirnite Više Više a zatim Više jezika i odaberite jezik.
 4. Chrome će prevesti web-stranicu taj put.
  • Da bi se stranice na tom jeziku uvijek prevodile, dodirnite Više Više a zatim Uvijek prevodi taj [jezik].

Ne funkcionira? Pokušajte osvježiti web-stranicu. Ako i dalje ne možete dodirnuti Prevedi, za taj jezik možda nije dostupan prijevod.

Ako pri dnu stranice ne vidite opciju Prevedi, možete zatražiti prijevod.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Desno od adresne trake dodirnite Više Više a zatim Prevedi...

Savjet: ako želite prevesti neki jezik s popisa, dodirnite taj jezik i odaberite Ponudi prijevod.

Promjena zadanih postavki prijevoda

Prema zadanim postavkama Chrome nudi prijevod stranica napisanih na jeziku koji ne razumijete.

Dodajte sve jezike koje znate

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Desno od adresne trake dodirnite Više Više a zatim Postavke.
 3. Dodirnite Jezici a zatim Dodavanje jezika.
 4. Dodirnite jezike koje znate.
 5. Redoslijed jezika možete promijeniti tako što ćete ih povući i ispustiti. Web-lokacije na više jezika prikazivat će se na prvom jeziku dostupnom prema vašim preferencijama.

Napomena: ako za neki jezik odaberete da se nikad ne prevodi, taj će se jezik pojaviti ovdje.

Isključivanje prijevoda

Možete kontrolirati kada će Chrome nuditi prijevod web-stranica.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Desno od adresne trake dodirnite Više Više a zatim Postavke.
 3. Dodirnite Jezici.
 4. Isključite opciju Ponudi prijevod stranica koje nisu na jeziku koji čitam.

Poništavanje postavke "Uvijek prevedi" za određeni jezik

Ako ste odabrali da će se neki jezik uvijek prevoditi, ali ste se predomislili, možete poništiti postavke prijevoda.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Chrome Chrome.
 2. Otvorite web-stranicu napisanu na tom jeziku. Stranica će se automatski početi prevoditi.
 3. Dodirnite Više Više a zatim i uklonite kvačicu za opciju Uvijek prevodi taj jezik.

Povezani članci

false
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
237
false