Tìm kiếm trên web

Bài viết này áp dụng cho Chrome dành cho điện thoại di động.

Chạm vào thanh địa chỉ (thanh địa chỉ) ở đầu màn hình để tìm kiếm trên web hoặc gõ địa chỉ web.

Mẹo tìm kiếm:

 • Trong khi bạn nhập, các biểu tượng sau sẽ xuất hiện bên cạnh các đề xuất trên thanh địa chỉ:

  • Biểu tượng tìm kiếm Biểu tượng tìm kiếm xuất hiện bên cạnh tìm kiếm.
  • Biểu tượng dấu trang Biểu tượng dấu trang xuất hiện bên cạnh trang web được đánh dấu trang.
  • Biểu tượng lịch sử Biểu tượng lịch sử xuất hiện bên cạnh trang web từ lịch sử duyệt web của bạn.
  • Biểu tượng quả địa cầu Biểu tượng quả địa cầu xuất hiện bên cạnh trang web có liên quan.
 • Bạn có thể định cấu hình công cụ tìm kiếm mặc định cho thanh địa chỉ bằng cách đi tới Trình đơn Chrome > Cài đặt > (Thông tin cơ bản) Công cụ tìm kiếm.

Tìm kiếm trong trang web

 1. Chạm vào Trình đơn Chrome > Tìm trong trang.
 2. Nhập nội dung bạn đang tìm kiếm. Kết quả phù hợp được đánh dấu trên trang.
  • Bạn có thể thấy tổng số kết quả phù hợp trong thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để đi tới mỗi kết quả phù hợp.
  • Bạn cũng có thể chuyển đến mục được đánh dấu trong thanh cuộn để tìm kết quả phù hợp (chỉ áp dụng cho Android).