Synchronizace záložek, hesel a dalšího obsahu do všech zařízení

Když se přihlásíte do Chromu ve všech svých zařízeních, budou se v nich zobrazovat stejné údaje:

 • Záložky
 • Historie a otevřené karty
 • Hesla
 • Údaje automatického vyplňování a uložené platební karty
 • Nastavení a předvolby

Informace o přihlášení do Chromu

Určení, jaké údaje jsou synchronizovány

Když se přihlásíte do Chromu, všechny údaje ve vašem profilu se uloží do vašeho účtu Google. Pokud nechcete synchronizovat vše, můžete určit, co se má uložit.

 1. V důvěryhodném počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další a poté Nastavení.
 3. V horní části stránky v sekci Lidé klikněte na Synchronizace.
 4. Zapněte údaje, které chcete synchronizovat.
Změna účtu Google, do kterého se údaje ukládají

Když účet pro synchronizaci změníte, všechny vaše záložky, historie, hesla a další synchronizované údaje se zkopírují do nového účtu.

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další a poté Nastavení.
 3. Nahoře v sekci Lidé klikněte na Odhlásit se.
 4. Klikněte na Odhlásit se.
 5. Klikněte na Přihlásit se do prohlížeče Chrome.
 6. Přihlaste se pomocí účtu Google, do kterého se mají synchronizovat data.
 7. Zvolte To jsem byl(a) já.
 8. Klikněte na tlačítko Pokračovat.

Pokud se chce přihlásit jiný uživatel nebo svá data chcete uchovat odděleně, klikněte na To jsem nebyl(a) já. Pro váš účet bude vytvořen profil. Přečtěte si, jak sdílet Chrome s ostatními a zároveň svá data uchovávat odděleně.

Přizpůsobení Googlu pomocí historie Chromu

Historie Chromu ukládaná do účtu Google je ve výchozím nastavení zahrnuta také do Aktivity na webu a v aplikacích. Podle této aktivity můžeme personalizovat vaše prostředí v ostatních službách Google, jako je Vyhledávání nebo reklamy. Na základě historie Chromu vám například v Novinkách může být doporučen zpravodajský článek.

Aktivitu na webu a v aplikacích můžete kdykoli spravovat ve svém účtu Google. Přečtěte si další informace o zobrazení a nastavení Aktivity na webu a v aplikacích.

Pokud služby Google personalizovat nechcete, data z Chromu lze nadále ukládat do cloudu Google a synchronizovat, aniž by je Google mohl přečíst. Přečtěte si další informace o ochraně soukromí vašich údajů.

Uchování údajů v soukromí

Pomocí heslové fráze budete moci data ukládat do cloudu Google a synchronizovat, aniž by je Google mohl přečíst.

Heslová fráze není povinná. Synchronizovaná data jsou při přenosu vždy chráněna šifrováním.

Vytvoření heslové fráze

Pokud máte heslovou frázi pro synchronizaci, platí následující skutečnosti:

 • Heslovou frázi budete potřebovat při každém přihlášení do nového zařízení.
 • Novou heslovou frázi bude třeba zadat v zařízeních, ve kterých jste již přihlášeni.
 • Novinky nebudou zobrazovat návrhy založené na webech, které si prohlížíte v Chromu.
 • Svá uložená hesla nebudete moci zobrazit na stránce passwords.google.com a nebudete moci používat funkci Smart Lock na hesla.
 • Mezi zařízeními se nebude synchronizovat celá vaše historie. Synchronizují se pouze webové adresy, které zadáte do adresního řádku Chromu.

Vytvoření heslové fráze pro synchronizaci:

Krok 1: Přihlaste se do Chromu

 1. V důvěryhodném počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na jméno nebo na ikonu Lidé Lidé.
 3. Klikněte na Přihlásit se do prohlížeče Chrome.
 4. Přihlaste se pomocí účtu Google.

Krok 2: Vytvořte si heslovou frázi

 1. V pravém horním rohu Chromu klikněte na ikonu možností Další a poté Nastavení.
 2. V horní části stránky v sekci Lidé klikněte na Synchronizace.
 3. V sekci Možnosti šifrování zvolte Šifrovat synchronizovaná data pomocí vlastní heslové fráze pro synchronizaci.
 4. Zadejte heslovou frázi a potvrďte ji.
 5. Klikněte na Uložit.
Obnovení zapomenuté heslové fráze

Když změníte heslovou frázi pro synchronizaci, ze serverů Google budou smazána všechna vaše data a budete odhlášeni ze všech synchronizovaných počítačů a zařízení.

Vaše záložky, historie, hesla a další nastavení nebudou smazány z Chromu v zařízení. Když se v příslušném zařízení opět přihlásíte do Chromu, veškeré údaje se zase začnou synchronizovat.

Krok 1: Odstraňte heslovou frázi pro synchronizaci

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Přejděte na Hlavní panel Google.
 3. V dolní části klikněte na Resetovat synchronizaci.
 4. Potvrďte akci kliknutím na OK.
 5. V pravém horním rohu klikněte na tlačítko se svým jménem nebo na ikonu Lidé Lidé.
 6. Klikněte na Přihlásit se do prohlížeče Chrome.
 7. Přihlaste se pomocí účtu Google.
  • Pokud jste do Chromu přihlášeni pomocí školního nebo pracovního účtu, je možné, že jste již přihlášeni.

Synchronizace se znovu spustí a heslovou frázi pro synchronizaci již mít nebudete.

Krok 2: Vytvořte novou heslovou frázi pro synchronizaci (volitelné)

 1. V pravém horním rohu Chromu klikněte na ikonu možností Další a poté Nastavení.
 2. V horní části stránky v sekci Lidé klikněte na Synchronizace.
  • Pokud jste do Chromu přihlášeni pomocí školního nebo pracovního účtu, klikněte na Nastavit synchronizaci.
 3. V sekci Možnosti šifrování zvolte Šifrovat synchronizovaná data pomocí vlastní heslové fráze pro synchronizaci.
 4. Zadejte heslovou frázi a potvrďte ji.
 5. Klikněte na Uložit.

Až budete hotovi, přihlaste se znovu do všech ostatních zařízení. Informace o přihlášení do Chromu

Zobrazení údajů z Chromu ve všech zařízeních

Chcete-li zobrazit své záložky, hesla a další údaje, přihlaste se do Chromu pomocí účtu Google.

Zobrazení a správa záložek
 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další.
 3. Klikněte na Záložky a poté Správce záložek.
 4. Vlevo se zobrazí složky se všemi záložkami.
Zobrazení dříve navštívených webů
 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další.
 3. Klikněte na Historie a poté Historie.

Pokud používáte heslovou frázi pro synchronizaci, weby navštívené v jiných zařízeních uvidíte pouze v případě, že jste do adresního řádku zadali jejich webovou adresu.

Zobrazení karet otevřených v jiných zařízeních
 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další.
 3. Klikněte na Historie a poté Historie.
 4. Vlevo klikněte na Karty z ostatních zařízení.
Zobrazení uložených hesel
 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Přejděte na adresu passwords.google.com.
 3. Přihlaste se ke svému účtu Google.
 4. V sekci Uložená hesla najdete všechna svá hesla.

Když uložená hesla synchronizujete do Chromu, budou k dispozici také při přihlašování do odpovídající aplikace pro Android. Další informace o synchronizaci hesel

Zobrazení uložených adres a platebních karet
 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další a poté Nastavení.
 3. Dole klikněte na Rozšířené.
 4. V části Hesla a formuláře klikněte na Nastavení automatického vyplňování.

Další informace o automatickém vyplňování formulářů

Zobrazení rozšíření
 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další.
 3. Klepněte na Další nástroje a poté Rozšíření.
 

Změny nastavení se projeví ve všech vašich zařízeních. Do všech počítačů budou přidány nové motivy a aplikace.

Odstraňování problémů se synchronizací

Ve starších verzích Chromu občas dochází k problémům se synchronizací. Aktualizujte na nejnovější verzi Chromu.

Můžete se také přihlásit nebo odhlásit.