Synchronizace záložek, hesel a dalšího obsahu do všech zařízení

Když zapnete synchronizaci, ve všech zařízeních se budou zobrazovat stejné údaje:

 • Záložky
 • Historie a otevřené karty
 • Hesla
 • Údaje automatického vyplňování a uložené platební karty
 • Nastavení a předvolby

Určení, jaké údaje se budou synchronizovat

Když zapnete synchronizaci, všechny údaje ve vašem profilu se uloží do vašeho účtu Google. Pokud nechcete synchronizovat vše, můžete určit, co se má uložit.

 1. Na důvěryhodném telefonu či tabletu Android otevřete Chrome Chrome.
 2. Vpravo od adresního řádku klepněte na ikonu možností Uspořádat a pak Nastavení.
 3. Klepněte na název svého účtu.
 4. Klepněte na Synchronizace.
 5. Vypněte možnost Synchronizovat vše.
Změna účtu Google, do kterého se údaje ukládají

Když účet pro synchronizaci změníte, všechny vaše záložky, historie, hesla a další synchronizované údaje se zkopírují do nového účtu.

 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete aplikaci Chrome Chrome.
 2. Vpravo od adresního řádku klepněte na ikonu možností Uspořádat a pak Nastavení.
 3. Klepněte na své jméno.
 4. Klepněte na Synchronizace a pak Synchronizace s účty.
 5. Klepněte na účet, se kterým chcete synchronizovat data.
 6. Zvolte Sloučit má data.

Chcete-li data zachovat odděleně, klepněte na Uchovat má data samostatně. Data v zařízení budou odstraněna a nahrazena údaji z jiného účtu.

Přizpůsobení Googlu pomocí historie Chromu

Historie Chromu ukládaná do účtu Google je ve výchozím nastavení zahrnuta také do Aktivity na webu a v aplikacích. Podle této aktivity můžeme personalizovat vaše prostředí v ostatních službách Google, jako je Vyhledávání nebo reklamy. Na základě historie Chromu vám například v Novinkách může být doporučen zpravodajský článek.

Aktivitu na webu a v aplikacích můžete kdykoli spravovat ve svém účtu Google. Přečtěte si další informace o zobrazení a nastavení Aktivity na webu a v aplikacích.

Pokud služby Google personalizovat nechcete, data z Chromu lze nadále ukládat do cloudu Google a synchronizovat, aniž by je Google mohl přečíst. Přečtěte si další informace o ochraně soukromí vašich údajů.

Uchování údajů v soukromí

Pomocí heslové fráze můžete data ukládat do cloudu Google a synchronizovat, aniž by je Google mohl přečíst. Pomocí heslové fráze se nešifrují platební metody a adresy z Google Pay.

Heslová fráze není povinná. Synchronizovaná data jsou při přenosu vždy chráněna šifrováním.

Vytvoření heslové fráze

Pokud máte heslovou frázi pro synchronizaci, platí následující skutečnosti:

 • Heslovou frázi budete potřebovat při každém přihlášení do nového zařízení.
 • Novou heslovou frázi bude třeba zadat v zařízeních, ve kterých jste již přihlášeni.
 • Novinky nebudou zobrazovat návrhy založené na webech, které si prohlížíte v Chromu.
 • Svá uložená hesla nebudete moci zobrazit na stránce passwords.google.com a nebudete moci používat funkci Smart Lock na hesla.
 • Mezi zařízeními se nebude synchronizovat celá vaše historie. Synchronizují se pouze webové adresy, které zadáte do adresního řádku Chromu.

Vytvoření heslové fráze

 1. Na důvěryhodném telefonu či tabletu Android otevřete Chrome Chrome.
 2. Přihlaste se do Chromu pomocí svého účtu Google.
 3. Vpravo od adresního řádku klepněte na ikonu možností Uspořádat a pak Nastavení.
 4. Klepněte na název svého účtu.
 5. Klepněte na Synchronizace.
 6. Ve spodní části klepněte na Šifrování.
 7. Zvolte Šifrovat synchronizovaná data pomocí vlastní heslové fráze pro synchronizaci.
 8. Zadejte heslovou frázi a potvrďte ji.
 9. Klepněte na Uložit.
Resetování heslové fráze

Když změníte heslovou frázi pro synchronizaci, ze serverů Google budou smazána všechna vaše data a budete odhlášeni ze všech synchronizovaných počítačů a zařízení. Pomocí heslové fráze se nešifrují platební metody a adresy z Google Pay.

Vaše záložky, historie, hesla a další nastavení nebudou smazány z Chromu v zařízení. Když se v příslušném zařízení opět přihlásíte do Chromu, veškeré údaje se zase začnou synchronizovat.

Krok 1: Odstraňte heslovou frázi pro synchronizaci

 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete aplikaci Chrome Chrome.
 2. Přejděte na Hlavní panel Google.
 3. Ve spodní části klepněte na Resetovat synchronizaci.
 4. Potvrďte akci klepnutím na OK.
 5. Vpravo od adresního řádku klepněte na ikonu možností Uspořádat a pak Nastavení.
 6. Klepněte na Přihlásit se do Chromu.

Synchronizace se znovu spustí a heslovou frázi pro synchronizaci již mít nebudete.

Krok 2: Vytvořte novou heslovou frázi pro synchronizaci (volitelné)

 1. Klepněte na název svého účtu.
 2. Klepněte na Synchronizace.
 3. Ve spodní části klepněte na Šifrování.
 4. Zvolte Šifrovat synchronizovaná data pomocí vlastní heslové fráze pro synchronizaci.
 5. Zadejte heslovou frázi a potvrďte ji.
 6. Klepněte na Uložit.

Zobrazení údajů z Chromu ve všech zařízeních

Po zapnutí synchronizace můžete zobrazit údaje uložené v ostatních zařízeních.

Zobrazení a správa záložek
 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete aplikaci Chrome Chrome.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Uspořádat a pak Záložky.
 3. Chcete-li změnit složku, klepněte na Zpět Zpět. Klepněte na složku s požadovanou záložkou.
Zobrazení dříve navštívených webů
 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete aplikaci Chrome Chrome.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Uspořádat a pak Historie.

Pokud používáte heslovou frázi pro synchronizaci, weby navštívené v jiných zařízeních uvidíte pouze v případě, že jste do adresního řádku zadali jejich webovou adresu.

Zobrazení karet otevřených v jiných zařízeních
 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete aplikaci Chrome Chrome.
 2. Napravo od adresního řádku klepněte na ikonu možností Uspořádat a pak Nedávno použité karty.
Zobrazení uložených hesel
 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete aplikaci Chrome Chrome.
 2. Přejděte na adresu passwords.google.com.
 3. Přihlaste se ke svému účtu Google.
 4. V sekci Uložená hesla najdete všechna svá hesla.

Když uložená hesla synchronizujete do Chromu, budou k dispozici také při přihlašování do odpovídající aplikace pro Android. Další informace o synchronizaci hesel

Zobrazení uložených adres a platebních karet
 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete aplikaci Chrome Chrome.
 2. Vpravo od adresního řádku klepněte na ikonu možností Uspořádat a pak Nastavení.
 3. Klepněte na Automatické vyplňování a platby.

Další informace o automatickém vyplňování formulářů

 

Změny nastavení se projeví ve všech vašich zařízeních.

Odstraňování problémů se synchronizací

Pokud se vaše údaje neukládají do všech zařízení, pomocí následujícího postupu synchronizaci vypněte a poté znovu zapněte.

 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete aplikaci Chrome Chrome.
 2. Vpravo od adresního řádku klepněte na ikonu možností Uspořádat a pak Nastavení.
 3. V horní části klepněte na své jméno.
 4. Klepněte na Synchronizace.
 5. Vypněte možnost Synchronizace.
 6. Spusťte aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 7. Klepněte na Aplikace a oznámení a pak Chrome.
 8. Klepněte na Vynutit ukončení a pak OK.
 9. Otevřete Chrome Chrome.
 10. Vpravo od adresního řádku klepněte na ikonu možností Uspořádat a pak Nastavení.
 11. V horní části klepněte na své jméno.
 12. Klepněte na Synchronizace.
 13. Zapněte možnost Synchronizace.

Zkontrolujte, zda je zapnutá synchronizace zařízení

Pokud uvedený postup nefunguje, zkontrolujte nastavení synchronizace Androidu v zařízení.

 1. Na telefonu nebo tabletu Android otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Uživatelé a účty.
 3. Zapněte možnost Automaticky synchronizovat data.