Truy cập vào một máy tính khác bằng Chrome Remote Desktop

Bạn có thể sử dụng máy tính hoặc thiết bị di động để truy cập vào các tệp và ứng dụng trên một máy tính khác qua Internet bằng Chrome Remote Desktop.

Thiết lập quyền truy cập từ xa

Máy chạy Windows
 1. Tải ứng dụng Chrome Remote Desktop xuống.
 2. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 3. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, hãy nhập chrome://apps rồi nhấn phím Enter.
 4. Nhấp vào biểu tượng Chrome Remote Desktop Ứng dụng Chrome Remote Desktop.
 5. Trong "My Computers" (Máy tính của tôi), hãy nhấp vào Get started (Bắt đầu).
 6. Nhấp vào Enable remote connections (Bật kết nối từ xa).
 7. Nhập mã PIN và nhập lại mã PIN đó. Sau đó, nhấp vào OK.
 8. Nhấp vào để cài đặt dịch vụ Chrome Remote Desktop.
 9. Xác nhận Tài khoản Google và nhập lại mã PIN để tiếp tục.

Máy tính bạn đã cho phép sẽ xuất hiện trong "My Computers" (Máy tính của tôi).

Máy Mac
 1. Tải ứng dụng Chrome Remote Desktop xuống.
 2. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 3. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, hãy nhập chrome://apps rồi nhấn phím Enter.
 4. Nhấp vào biểu tượng Chrome Remote Desktop Ứng dụng Chrome Remote Desktop.
 5. Trong "My Computers" (Máy tính của tôi), hãy nhấp vào Get Started (Bắt đầu).
 6. Nhấp vào Enable remote connections (Bật kết nối từ xa). Sau đó, làm theo hướng dẫn trên màn hình.
 7. Chrome sẽ tải tệp .dmg xuống. Nhấp vào Save (Lưu).
 8. Sau khi tệp được tải xuống, hãy mở tệp đó.
 9. Làm theo lời nhắc trên màn hình để hoàn tất cài đặt. Sau đó, quay lại Chrome.
 10. Để bật tính năng truy cập từ xa cho máy tính của bạn, hãy nhấp vào OK.
 11. Nhập mã PIN và nhập lại mã PIN đó, sau đó nhấp vào OK.
 12. Khi một hộp xuất hiện, hãy mở khóa bảng điều khiển và xác nhận lại tài khoản cũng như mã PIN của bạn.
 13. Thông báo "Remote connections for this computer have been enabled" (Kết nối từ xa cho máy tính này đã được bật) sẽ xuất hiện. Nhấp vào OK để bỏ qua thông báo này.

Máy tính bạn đã cho phép sẽ xuất hiện trong "My Computers" (Máy tính của tôi).

Máy tính chạy Linux

Bước 1: Tải xuống và thiết lập Chrome Remote Desktop

Tải ứng dụng Chrome Remote Desktop xuống.

Bước 2: Cài đặt gói Debian cho các thành phần máy chủ

Tải gói Debian 64 bit xuống tại đây.

Bước 3: Tạo phiên máy tính để bàn ảo

Nếu bạn có Ubuntu 12.04, hãy chuyển sang bước 4.

 1. Tìm tệp .desktop trong /usr/share/xsessions/ cho môi trường máy tính để bàn yêu thích của bạn.
  • Ví dụ: Cinnamon có tệp tên là "cinnamon.desktop" với lệnh sau: gnome-session --session=cinnamon
 2. Tạo tệp có tên .chrome-remote-desktop-session trong thư mục chính của bạn với nội dung sau:
  • exec /usr/sbin/lightdm-session "<YOUR_EXEC_COMMAND>"
 3. Thay thế <YOUR_EXEC_COMMAND> bằng lệnh ở cuối tệp .desktop:
  • Trong ví dụ về Cinnamon, lệnh đúng sẽ là exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=cinnamon'
  • Máy tính để bàn Unity yêu cầu một số mã bổ sung. Lệnh đầy đủ là DESKTOP_SESSION=ubuntu XDG_CURRENT_DESKTOP=Unity XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/$(id -u) exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=ubuntu'
 4. Lưu tệp có tên ".chrome-remote-desktop-session"​.

Bước 4: Cho phép kết nối từ xa

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, hãy nhập chrome://apps rồi nhấn phím Enter.
 3. Nhấp vào biểu tượng Chrome Remote Desktop Ứng dụng Chrome Remote Desktop.
 4. Trong "My Computers" (Máy tính của tôi), hãy nhấp vào Get Started (Bắt đầu).
 5. Nhấp vào Enable remote connections (Bật kết nối từ xa).
 6. Nhập mã PIN và nhập lại mã PIN đó. Sau đó, nhấp vào OK.
 7. Bỏ qua hộp thoại xác nhận.
Máy tính Chromebook
 1. Tải ứng dụng Chrome Remote Desktop xuống.
 2. Nhấp vào Thêm vào Chrome.
 3. Xác nhận bằng cách nhấp vào Thêm ứng dụng.
 4. Ở góc màn hình, hãy nhấp vào biểu tượng Trình chạy Trình khởi chạy tiếp đến Mũi tên lên Mũi tên lên.
 5. Nhấp vào biểu tượng Chrome Remote Desktop Ứng dụng Chrome Remote Desktop

Chia sẻ máy tính của bạn với người khác

Bạn có thể cấp cho người khác quyền truy cập vào máy tính của mình. Họ sẽ có toàn quyền truy cập vào ứng dụng, tệp, email, tài liệu và lịch sử của bạn.

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, hãy nhập chrome://apps rồi nhấn phím Enter.
 3. Nhấp vào biểu tượng Chrome Remote Desktop Ứng dụng Chrome Remote Desktop.
 4. Nhấp vào Bắt đầu.
 5. Để tạo mã truy cập, hãy nhấp vào Chia sẻ.
 6. Gửi mã cho người bạn muốn cho phép sử dụng máy tính của mình.
 7. Khi người khác nhập mã truy cập này, họ sẽ thấy địa chỉ email của bạn và có toàn quyền kiểm soát máy tính của bạn.
 8. Để kết thúc phiên chia sẻ, hãy nhấp vào Dừng chia sẻ.

Truy cập máy tính từ xa

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, hãy nhập chrome://apps rồi nhấn phím Enter.
 3. Nhấp vào biểu tượng Chrome Remote Desktop Ứng dụng Chrome Remote Desktop.
 4. Chọn máy tính bạn muốn truy cập. Trước tiên, có thể bạn cần phải nhấp vào Bắt đầu.
  • Nếu bạn đang truy cập máy tính của mình, hãy nhấp vào máy tính đó.
  • Nếu đang truy cập một máy tính khác đã được chia sẻ với bạn, hãy nhấp vào Truy cập.
 5. Nhập mã PIN hoặc mã truy cập cần có để đăng nhập.
 6. Nhấp vào Kết nối.

Để bảo mật cho bạn, tất cả phiên máy tính từ xa đều được mã hóa toàn bộ.

Dừng một phiên truy cập từ xa

Khi bạn hoàn tất, hãy chuyển đến giữa trang và nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống tiếp đến Ngắt kết nối.

Xóa máy tính khỏi danh sách

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, hãy nhập chrome://apps rồi nhấn phím Enter.
 3. Nhấp vào biểu tượng Chrome Remote Desktop Ứng dụng Chrome Remote Desktop.
 4. Bên cạnh máy tính bạn muốn xóa, hãy nhấp vào Tắt kết nối từ xa.

Xóa Chrome Remote Desktop

Máy chạy Windows
 1. Trên mỗi máy tính bạn muốn xóa quyền truy cập vào Chrome Remote Desktop, hãy xóa ứng dụng này bằng cách thực hiện các bước sau:
  1. Chuyển đến Control Panel tiếp đến Programs tiếp đến Add/Remove Programs (Pa-nen điều khiển > Chương trình > Thêm/Loại bỏ chương trình).
  2. Tìm ứng dụng "Chrome Remote Desktop".
  3. Nhấp vào Remove (Loại bỏ).
 2. Để đồng thời xóa Chrome Remote Desktop khỏi tài khoản của bạn, hãy xóa tiện ích này theo các bước sau:
  1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
  2. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, hãy nhập chrome://apps rồi nhấn phím Enter.
  3. Bấm chuột phải vào "Chrome Remote Desktop" và nhấp vào Xóa ​khỏi Chrome.
  4. Một hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện. Nhấp vào Xóa.
Máy Mac
 1. Trên mỗi máy tính bạn muốn xóa quyền truy cập Chrome Remote Desktop, hãy gỡ cài đặt ứng dụng theo các bước sau:
  1. Tìm ứng dụng "Chrome Remote Desktop Host Uninstaller" (Trình gỡ cài đặt máy chủ Chrome Remote Desktop).
  2. Khởi chạy trình gỡ cài đặt và nhấp vào Uninstall (Gỡ cài đặt).
 2. Để đồng thời xóa Chrome Remote Desktop khỏi tài khoản của bạn, hãy xóa tiện ích này theo các bước sau:
  1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
  2. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, hãy nhập chrome://apps rồi nhấn phím Enter.
  3. Bấm chuột phải vào "Chrome Remote Desktop" và nhấp vào Xóa ​khỏi Chrome.
  4. Một hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện. Nhấp vào Xóa.

Mẹo khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp vấn đề với Chrome Remote Desktop, hãy thử các mẹo sau:

 • Bạn cần có kết nối Internet để chia sẻ hoặc truy cập máy tính. Nếu trang không mở, hãy kiểm tra cài đặt mạng trong máy tính của bạn.
 • Phần mềm diệt vi-rút có thể ngăn bạn sử dụng Chrome Remote Desktop. Đảm bảo phần mềm diệt vi-rút của bạn cho phép các mục sau:
  • Lưu lượng truy cập UDP ra
  • Phản hồi UDP vào
  • Lưu lượng truy cập trên các cổng TCP 443 (HTTPS) và 5222 (XMPP)
 • Nếu bạn đang truy cập máy tính ở trên mạng cơ quan hoặc trường học, mạng có thể không cho phép bạn cấp quyền truy cập cho người khác. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.
 • Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản Chrome hoặc Chrome OS mới nhất.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khác, vui lòng báo cáo trong Diễn đàn trợ giúp Chrome.

Cải thiện Chrome Remote Desktop

Để tìm hiểu cách cải thiện Chrome Remote Desktop, Google thu thập và lưu trữ một số dữ liệu ẩn danh về sự cố trễ mạng và thời lượng phiên hoạt động của bạn.

Để tìm hiểu thêm về Chrome Remote Desktop, hãy xem Thông báo bảo mật của Chrome và Chính sách bảo mật của Google.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?