Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Truy cập vào một máy tính khác bằng Chrome Remote Desktop

Bạn có thể sử dụng một máy tính hoặc thiết bị di động để truy cập vào các tệp và ứng dụng trên một máy tính khác qua Internet bằng Chrome Remote Desktop.

Thiết lập truy cập từ xa

Máy tính chạy Windows
 1. Tải ứng dụng Chrome Remote Desktop xuống.
 2. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 3. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, hãy nhập chrome://apps rồi nhấn phím Enter.
 4. Nhấp vào biểu tượng Chrome Remote Desktop Ứng dụng Chrome Remote Desktop.
 5. Trong phần "Máy tính của tôi", hãy nhấp vào Bắt đầu.
 6. Nhấp vào Bật kết nối từ xa.
 7. Nhập một mã PIN rồi nhập lại mã PIN đó. Sau đó, nhấp vào OK.
 8. Nhấp vào để cài đặt dịch vụ Chrome Remote Desktop.
 9. Xác nhận Tài khoản Google và nhập lại mã PIN để tiếp tục.

Máy tính bạn đã cho phép sẽ hiển thị trong phần "Máy tính của tôi".

Máy Mac
 1. Tải ứng dụng Chrome Remote Desktop xuống.
 2. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 3. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, hãy nhập chrome://apps rồi nhấn phím Enter.
 4. Nhấp vào biểu tượng Chrome Remote Desktop Ứng dụng Chrome Remote Desktop.
 5. Trong phần "Máy tính của tôi", hãy nhấp vào Bắt đầu.
 6. Nhấp vào Bật kết nối từ xa. Sau đó, làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
 7. Chrome sẽ tải tệp .dmg xuống. Tiếp theo, hãy nhấp vào Lưu.
 8. Sau khi tải tệp xuống, hãy mở tệp đó.
 9. Làm theo các lời nhắc trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt. Sau đó, hãy quay lại Chrome.
 10. Để bật quyền truy cập từ xa cho máy tính của bạn, hãy nhấp vào OK.
 11. Nhập một mã PIN rồi nhập lại mã PIN đó, sau đó nhấp vào OK.
 12. Khi một hộp xuất hiện, hãy mở khóa bảng điều khiển rồi xác nhận lại tài khoản và mã PIN của bạn.
 13. Thông báo "Kết nối từ xa cho máy tính này đã được bật" sẽ xuất hiện. Hãy nhấp vào OK để bỏ qua thông báo này.

Máy tính bạn đã cho phép sẽ hiển thị trong phần "Máy tính của tôi".

Máy tính chạy Linux

Bước 1: Tải Chrome Remote Desktop xuống rồi thiết lập

Tải ứng dụng Chrome Remote Desktop xuống.

Bước 2: Cài đặt gói Debian cho các thành phần máy chủ

Tải gói Debian 64 bit xuống tại đây.

Bước 3: Tạo một phiên làm việc trên máy tính để bàn ảo

Nếu bạn có Ubuntu 12.04, hãy chuyển sang Bước 4.

 1. Tìm tệp .desktop trong /usr/share/xsessions/ cho môi trường máy tính để bàn bạn ưa thích.
  • Ví dụ: Cinnamon có một tệp có tên là "cinnamon.desktop" với lệnh sau: gnome-session --session=cinnamon
 2. Tạo một tệp có tên là .chrome-remote-desktop-session trong thư mục chính với nội dung sau:
  • exec /usr/sbin/lightdm-session "<YOUR_EXEC_COMMAND>"
 3. Thay thế <YOUR_EXEC_COMMAND> bằng lệnh ở cuối tệp .desktop:
  • Trong ví dụ dành cho Cinnamon, lệnh chính xác là exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=cinnamon'
  • Máy tính để bàn Unity yêu cầu thêm một số mã. Lệnh đầy đủ là DESKTOP_SESSION=ubuntu XDG_CURRENT_DESKTOP=Unity XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/$(id -u) exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=ubuntu'
 4. Lưu tệp có tên là ".chrome-remote-desktop-session"​.

Bước 4: Cho phép kết nối từ xa

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, hãy nhập chrome://apps rồi nhấn phím Enter.
 3. Nhấp vào biểu tượng Chrome Remote Desktop Ứng dụng Chrome Remote Desktop.
 4. Trong phần "Máy tính của tôi", hãy nhấp vào Bắt đầu.
 5. Nhấp vào Bật kết nối từ xa.
 6. Nhập một mã PIN rồi nhập lại mã PIN đó. Sau đó, nhấp vào OK.
 7. Bỏ qua hộp thoại xác nhận.
Chromebook
 1. Tải ứng dụng Chrome Remote Desktop xuống.
 2. Nhấp vào Thêm vào Chrome.
 3. Xác nhận bằng cách nhấp vào Thêm ứng dụng.
 4. Nhấp vào biểu tượng Trình khởi chạy Trình khởi chạy tiếp đến Mũi tên lên Mũi tên lên.
 5. Nhấp vào biểu tượng Chrome Remote Desktop Ứng dụng Chrome Remote Desktop

Chia sẻ máy tính của bạn với người khác

Bạn có thể cấp cho người khác quyền truy cập vào máy tính của mình. Họ sẽ có toàn quyền truy cập vào các ứng dụng, tệp, email, tài liệu và lịch sử của bạn.

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, hãy nhập chrome://apps rồi nhấn phím Enter.
 3. Nhấp vào biểu tượng Chrome Remote Desktop Ứng dụng Chrome Remote Desktop.
 4. Nhấp vào Bắt đầu.
 5. Để tạo một mã truy cập, hãy nhấp vào Chia sẻ.
 6. Gửi mã đó cho người mà bạn muốn cho phép sử dụng máy tính của bạn.
 7. Khi người khác nhập mã truy cập, họ sẽ thấy địa chỉ email của bạn và có toàn quyền kiểm soát máy tính.
 8. Để kết thúc phiên chia sẻ, hãy nhấp vào Dừng chia sẻ.

Truy cập máy tính từ xa

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, hãy nhập chrome://apps và nhấn Enter.
 3. Nhấp vào biểu tượng Chrome Remote Desktop Ứng dụng Chrome Remote Desktop.
 4. Chọn máy tính bạn muốn truy cập. Trước tiên, bạn có thể cần nhấp vào Bắt đầu.
  • Nếu bạn đang truy cập máy tính của mình, hãy nhấp vào máy tính đó.
  • Nếu đang truy cập một máy tính khác đã được chia sẻ với bạn, hãy nhấp vào Truy cập.
 5. Nhập mã PIN hoặc mã truy cập được yêu cầu để đăng nhập.
 6. Nhấp Kết nối.

Để bảo mật cho bạn, tất cả phiên máy tính từ xa đều được mã hóa đầy đủ.

Dừng một phiên từ xa

Khi bạn hoàn thành, hãy chuyển tới giữa trang và nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống tiếp đến Ngắt kết nối.

Xóa máy tính khỏi danh sách của bạn

 1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
 2. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, hãy nhập chrome://apps và nhấn Enter.
 3. Nhấp vào biểu tượng Chrome Remote Desktop Ứng dụng Chrome Remote Desktop.
 4. Bên cạnh máy tính bạn muốn xóa, hãy nhấp vào Tắt kết nối từ xa.

Xóa Chrome Remote Desktop

Máy chạy Windows
 1. Trên mỗi máy tính bạn muốn xóa quyền truy cập vào Chrome Remote Desktop, hãy xóa ứng dụng bằng cách thực hiện các bước sau:
  1. Đi đến Control Panel tiếp đến Programs tiếp đến Add/Remove Programs.
  2. Tìm ứng dụng "Chrome Remote Desktop".
  3. Nhấp vào Remove.
 2. Để đồng thời xóa Chrome Remote Desktop khỏi tài khoản của bạn, hãy xóa tiện ích:
  1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
  2. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, hãy nhập chrome://apps và nhấn Enter.
  3. Bấm chuột phải vào "Chrome Remote Desktop" và nhấp vào Xóa ​khỏi Chrome.
  4. Một hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện. Nhấp vào Xóa.
Máy Mac
 1. Trên mỗi máy tính bạn muốn xóa quyền truy cập Chrome Remote Desktop, hãy gỡ cài đặt ứng dụng:
  1. Tìm ứng dụng "Trình gỡ cài đặt máy chủ Chrome Remote Desktop".
  2. Khởi chạy trình gỡ cài đặt và nhấp vào Gỡ cài đặt.
 2. Để đồng thời xóa Chrome Remote Desktop khỏi tài khoản của bạn, hãy xóa tiện ích:
  1. Trên máy tính của bạn, mở Chrome.
  2. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, hãy nhập chrome://apps và nhấn Enter.
  3. Bấm chuột phải vào "Chrome Remote Desktop" và nhấp vào Xóa ​khỏi Chrome.
  4. Một hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện. Nhấp vào Xóa.

Mẹo khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp sự cố với Chrome Remote Desktop, hãy thử các mẹo sau:

 • Bạn cần có kết nối Internet để chia sẻ hoặc truy cập máy tính. Nếu trang không mở, kiểm tra cài đặt mạng trong máy tính của bạn.
 • Phần mềm diệt vi-rút có thể ngăn bạn sử dụng Chrome Remote Desktop. Đảm bảo phần mềm diệt vi-rút của bạn cho phép các mục sau:
  • Lưu lượng truy cập UDP ra
  • Phản hồi UDP vào
  • Lưu lượng truy cập trên các cổng TCP 443 (HTTPS) và 5222 (XMPP)
 • Nếu bạn đang truy cập máy tính ở trên mạng cơ quan hoặc trường học, mạng có thể không cho phép bạn cấp quyền truy cập cho người khác. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.
 • Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản Chrome hoặc Chrome OS mới nhất.

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khác, vui lòng báo cáo sự cố đó trong Diễn đàn trợ giúp Chrome.

Cải thiện Chrome Remote Desktop

Để tìm hiểu cách cải thiện Chrome Remote Desktop, Google sẽ thu thập và lưu trữ một số dữ liệu ẩn danh về sự cố trễ mạng cũng như thời lượng của phiên sử dụng.

Để tìm hiểu thêm về Chrome Remote Desktop, hãy xem Thông báo bảo mật của Chrome và Chính sách bảo mật của Google.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?