Fjärransluta till en annan dator med Chrome Remote Desktop

Med hjälp av Chrome Remote Desktop kan du använda en dator eller mobil enhet och via internet komma åt filer och program på en annan dator.

Konfigurera fjärråtkomst

Windows
 1. Ladda ned appen Chrome Remote Desktop.
 2. Öppna Chrome på datorn.
 3. Skriv chrome://apps i adressfältet högst upp och tryck på Retur.
 4. Klicka på Chrome Remote Desktop Appen Chrome Remote Desktop.
 5. Klicka på Kom igång under Mina datorer.
 6. Klicka på Aktivera fjärranslutningar.
 7. Ange en pinkod och upprepa den. Klicka sedan på OK.
 8. Installera tjänsten Chrome Remote Desktop genom att klicka på Ja.
 9. Bekräfta Google-kontot och ange pinkoden igen för att fortsätta.

Den dator du tillät åtkomst till visas under Mina datorer.

Mac
 1. Ladda ned appen Chrome Remote Desktop.
 2. Öppna Chrome på datorn.
 3. Skriv chrome://apps i adressfältet högst upp och tryck på Retur.
 4. Klicka på Chrome Remote Desktop Appen Chrome Remote Desktop.
 5. Klicka på Kom igång under Mina datorer.
 6. Klicka på Aktivera fjärranslutningar. Följ sedan anvisningarna på skärmen.
 7. En .dmg-fil laddas ned. Klicka på Spara.
 8. Öppna filen när den har laddats ned.
 9. Slutför installationen genom att följa anvisningarna på skärmen. Öppna sedan Chrome igen.
 10. Aktivera fjärråtkomst för datorn genom att klicka på OK.
 11. Ange en pinkod och upprepa den. Klicka sedan på OK.
 12. Lås upp panelen och bekräfta kontot och pinkoden på nytt när en ruta visas.
 13. Meddelandet Fjärranslutningar har aktiverats för den här datorn visas. Klicka på OK.

Den dator du tillät åtkomst till visas under Mina datorer.

Linux

Steg 1: Ladda ned och konfigurera Chrome Remote Desktop

Ladda ned appen Chrome Remote Desktop.

Steg 2: Installera Debian-paketet för värdkomponenterna

Ladda ned 64-bitarspaket för Debian här.

Steg 3: Skapa en virtuell skrivbordssession

Hoppa till steg 4 om du har Ubuntu 12.04.

 1. Titta i /usr/share/xsessions/ efter .desktop-filen för den skrivbordsmiljö du använder.
  • För Cinnamon finns till exempel filen cinnamon.desktop med följande kommando: gnome-session --session=cinnamon
 2. Skapa en fil med namnet .chrome-remote-desktop-session i startkatalogen. Filen ska innehålla följande rad:
  • exec /usr/sbin/lightdm-session "<YOUR_EXEC_COMMAND>"
 3. Ersätt <YOUR_EXEC_COMMAND> med kommandot som står sist i .desktop-filen.
  • I exemplet med Cinnamon skulle rätt kommando vara exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=cinnamon'
  • På datorer med Unity krävs lite mer kod. Hela kommandot blir DESKTOP_SESSION=ubuntu XDG_CURRENT_DESKTOP=Unity XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/$(id -u) exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=ubuntu'
 4. Spara filen .chrome-remote-desktop-session​.

Steg 4: Tillåt fjärranslutningar

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Skriv chrome://apps i adressfältet högst upp och tryck på Retur.
 3. Klicka på Chrome Remote Desktop Appen Chrome Remote Desktop.
 4. Klicka på Kom igång under Mina datorer.
 5. Klicka på Aktivera fjärranslutningar.
 6. Ange en pinkod och upprepa den. Tryck sedan på OK.
 7. Stäng bekräftelserutan.
Chromebook
 1. Ladda ned appen Chrome Remote Desktop.
 2. Klicka på Lägg till i Chrome.
 3. Bekräfta genom att klicka på Lägg till app.
 4. Klicka på översikten Översikt i hörnet på skärmen och sedan uppåtpilen Uppåtpil.
 5. Klicka på Chrome Remote Desktop Appen Chrome Remote Desktop

Dela datorn med andra

Du kan ge andra tillgång till din dator. Då får de tillgång till appar, filer, e-post, dokument och historik på den.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Skriv chrome://apps i adressfältet högst upp och tryck på Retur.
 3. Klicka på Chrome Remote Desktop Appen Chrome Remote Desktop.
 4. Klicka på Kom igång.
 5. Klicka på Dela för att skapa en åtkomstkod.
 6. Skicka koden till den person du vill ska kunna använda datorn.
 7. När personen anger åtkomstkoden ser han eller hon din e-postadress och kan styra datorn helt.
 8. Klicka på Sluta dela när du vill avsluta delningssessionen.

Fjärransluta till en dator

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Skriv chrome://apps i adressfältet högst upp och tryck på Retur.
 3. Klicka på Chrome Remote Desktop Appen Chrome Remote Desktop.
 4. Välj den dator du vill fjärransluta till. Först måste du kanske klicka på Kom igång.
  • Klicka på din dator om du vill fjärransluta till den.
  • Klicka på Åtkomst om du vill fjärransluta till en annan dator som har delats med dig.
 5. Ange pinkoden eller åtkomstkoden som krävs för att logga in.
 6. Klicka på Anslut.

Alla fjärrskrivbordssessioner är fullständigt krypterade för din säkerhet.

Avsluta en fjärrsession

När du är klar klickar du på nedåtpilen Nedåtpil mitt på sidan och sedan Koppla från.

Ta bort en dator från listan

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Skriv chrome://apps i adressfältet högst upp och tryck på Retur.
 3. Klicka på Chrome Remote Desktop Appen Chrome Remote Desktop.
 4. Klicka på Inaktivera fjärranslutning bredvid datorn som ska tas bort.

Ta bort Chrome Remote Desktop

Windows
 1. Om du vill förhindra fjärranslutning till en dator via Chrome Remote Desktop tar du bort appen. Så här gör du:
  1. Öppna Kontrollpanelen och sedan Program och sedan Lägg till/ta bort program.
  2. Leta upp appen Chrome Remote Desktop.
  3. Klicka på Ta bort.
 2. Om du vill ta bort Chrome Remote Desktop från kontot tar du bort tillägget. Så här gör du:
  1. Öppna Chrome på datorn.
  2. Skriv chrome://apps i adressfältet högst upp och tryck på Retur.
  3. Högerklicka på Chrome Remote Desktop och klicka på Ta bort ​från Chrome.
  4. En bekräftelseruta visas. Klicka på Ta bort.
Mac
 1. Om du vill förhindra fjärranslutning till en dator via Chrome Remote Desktop avinstallerar du appen. Så här gör du:
  1. Leta upp appen Chrome Remote Desktop Host Uninstaller
  2. Starta avinstalleringsprogrammet och klicka på Avinstallera.
 2. Om du vill ta bort Chrome Remote Desktop från kontot tar du bort tillägget. Så här gör du:
  1. Öppna Chrome på datorn.
  2. Skriv chrome://apps i adressfältet högst upp och tryck på Retur.
  3. Högerklicka på Chrome Remote Desktop och klicka på Ta bort ​från Chrome.
  4. En bekräftelseruta visas. Klicka på Ta bort.

Felsökningstips

Testa följande åtgärder om du har problem med Chrome Remote Desktop:

 • Du måste vara ansluten till internet för att kunna dela eller få tillgång till en dator. Om sidan inte öppnas kontrollerar du datorns nätverksinställningar.
 • Ibland går det inte att använda Chrome Remote Desktop på grund av antivirusprogram. Kontrollera att antivirusprogrammet tillåter
  • utgående UDP-trafik
  • inkommande UDP-svar
  • trafik på TCP-portarna 443 (HTTPS) och 5222 (XMPP).
 • Om datorn som du fjärransluter till är i skolans eller arbetsplatsens nätverk kanske inte andra får tillgång till den. Kontakta administratören om du vill veta mer.
 • Kontrollera att du använder den senaste versionen av Chrome eller Chrome OS.

Övriga problem kan rapporteras i Chrome Help Forum.

Förbättra Chrome Remote Desktop

Google samlar in och lagrar anonyma uppgifter om nätverksfördröjningar och om hur länge sessionen varade för att kunna förbättra Chrome Remote Desktop.

Mer information om Chrome Remote Desktop hittar du i Chromes sekretessmeddelande och Googles sekretesspolicy.