Fjärransluta till en annan dator med Chrome Remote Desktop

Du kan använda filer och program på en annan dator via internet med Chrome Remote Desktop.

Chrome Remote Desktop är tillgängligt på webben när du använder en dator. Om du vill ha fjärråtkomst via en mobil enhet behöver du ladda ned appen Chrome Remote Desktop.

Konfigurera fjärråtkomst till datorn

Du kan konfigurera fjärråtkomst till en Mac-, Windows- eller Linux-dator.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Skriv remotedesktop.google.com/access i adressfältet.
 3. Klicka på Ladda ned Ladda ned under Konfigurera fjärråtkomst. 
 4. Ladda ned och installera Chrome Remote Desktop enligt anvisningarna på skärmen.

Du kan behöva ge Chrome Remote Desktop åtkomst genom att skriva lösenordet till datorn. Du kan även bli ombedd att ändra säkerhetsinställningarna.

Läs mer om hur du använder Chrome Remote Desktop på Linux.

Om du vill använda Chrome Remote Desktop på en Chromebook läser du mer om hur du delar datorn med andra.

Dela datorn med andra

Du kan ge andra fjärråtkomst till din dator. Då får de tillgång till appar, filer, e-post, dokument och historik på den.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Skriv remotedesktop.google.com/support i adressfältet högst upp och tryck på Retur.
 3. Klicka på Ladda ned Ladda ned under Få support.
 4. Ladda ned och installera Chrome Remote Desktop enligt anvisningarna på skärmen.
 5. Välj Skapa kod under Få support.  
 6. Kopiera och skicka koden till den som ska få tillgång till datorn.
 7. När den andra personen anger åtkomstkoden på webbplatsen öppnas en dialogruta med hans eller hennes e-postadress på din skärm. Du ger personen fullständig tillgång till datorn genom att välja Dela.
 8. Klicka på Sluta dela när du vill avsluta delningssessionen.

Åtkomstkoden fungerar bara en gång. Var 30:e minut som datorn delas blir du ombedd att bekräfta att du vill fortsätta dela den.

Fjärransluta till en dator

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Skriv remotedesktop.google.com/access i adressfältet högst upp och tryck på Retur.
 3. Klicka på Åtkomst och välj dator.
 4. Ange pinkoden för åtkomst till den andra datorn.
 5. Anslut genom att välja pilen.

Alla fjärrskrivbordssessioner är fullständigt krypterade för din säkerhet.

Avsluta en fjärrsession

När du är klar avslutar du sessionen genom att stänga fliken. Du kan även välja alternativ Vänster v-form följt av Koppla från.

Ta bort en dator från listan

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Skriv remotedesktop.google.com/access i adressfältet högst upp och tryck på Retur.
 3. Klicka på Inaktivera fjärranslutningar papperskorg bredvid datorn som ska tas bort.

Ge fjärrsupport 

 1. Om någon har delat sin fjärråtkomstkod med dig kan du ge fjärrsupport.
 2. Öppna Chrome på datorn.
 3. Skriv remotedesktop.google.com/access i adressfältet högst upp och tryck på Retur.
 4. Skriv koden under Ge support och klicka på Anslut.

 

Använda Chrome Remote Desktop på Linux

Steg 1: Ladda ned och konfigurera Chrome Remote Desktop

Ladda ned appen Chrome Remote Desktop. Kontrollera att du använder den senaste versionen av appen.

Steg 2: Installera Debian-paketet för värdkomponenterna

Ladda ned 64-bitarspaket för Debian här.

Steg 3: Skapa en virtuell skrivbordssession

Hoppa till steg 4 om du har Ubuntu 12.04.

 1. Titta i /usr/share/xsessions/ efter .desktop-filen för den skrivbordsmiljö du använder.
  • För Cinnamon finns till exempel filen cinnamon.desktop med följande kommando: gnome-session --session=cinnamon
 2. Skapa en fil med namnet .chrome-remote-desktop-session i din hemkatalog. Filen ska innehålla följande:
  • exec /usr/sbin/lightdm-session "<DITT_EXEC-KOMMANDO>"
 3. Ersätt <DITT_EXEC-KOMMANDO> med kommandot som stod sist i .desktop-filen.
  • I exemplet med Cinnamon skulle rätt kommando vara exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=cinnamon'
  • På datorer med Unity krävs lite mer kod. Hela kommandot blir DESKTOP_SESSION=ubuntu XDG_CURRENT_DESKTOP=Unity XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/$(id -u) exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=ubuntu'
 4. Spara filen .chrome-remote-desktop-session​.

Steg 4: Tillåt fjärranslutningar

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Skriv chrome://apps i adressfältet högst upp och tryck på Retur.
 3. Klicka på Chrome Remote Desktop Appen Chrome Remote Desktop.
 4. Klicka på Kom igång under Mina datorer.
 5. Klicka på Aktivera fjärranslutningar.
 6. Ange en pinkod och upprepa den. Tryck sedan på OK.
 7. Stäng bekräftelserutan.

Ta bort Chrome Remote Desktop

Windows
 1. Om du vill förhindra fjärranslutning till en dator via Chrome Remote Desktop tar du bort appen. Så här gör du:
  1. Öppna Kontrollpanelen följt av Program följt av Lägg till/ta bort program.
  2. Leta upp appen Chrome Remote Desktop.
  3. Klicka på Ta bort.
Mac
 1. Om du vill förhindra fjärranslutning till en dator via Chrome Remote Desktop avinstallerar du appen. Så här gör du:
  1. Leta upp appen Chrome Remote Desktop Host Uninstaller
  2. Starta avinstallationsprogrammet och klicka på Avinstallera.

Felsökningstips

Testa följande åtgärder om du har problem med Chrome Remote Desktop:

 • Du måste vara ansluten till internet för att kunna dela eller få tillgång till en dator. Om sidan inte öppnas kontrollerar du datorns nätverksinställningar.
 • Ibland går det inte att använda Chrome Remote Desktop på grund av antivirusprogram. Om detta händer kontrollerar du att antivirusprogrammet tillåter
  • utgående UDP-trafik
  • inkommande UDP-svar
  • trafik på TCP-portarna 443 (HTTPS) och 5222 (XMPP).
 • Om datorn som du fjärransluter till är i skolans eller arbetsplatsens nätverk kanske inte andra får tillgång till den. Kontakta administratören om du vill veta mer.
 • Kontrollera att du använder den senaste versionen av Chrome eller Chrome OS.

Övriga problem kan rapporteras i Chromes hjälpforum.

Förbättra Chrome Remote Desktop

Google samlar in och lagrar anonyma uppgifter om nätverksfördröjningar och om hur länge sessionen varade för att kunna förbättra Chrome Remote Desktop.

Du kan läsa mer om Chrome Remote Desktop i Chromes sekretessmeddelande och Googles sekretesspolicy.