Uzyskiwanie dostępu do innego komputera za pomocą Pulpitu zdalnego Chrome

Korzystając z Pulpitu zdalnego Chrome, możesz używać komputera lub urządzenia mobilnego, by uzyskiwać dostęp przez internet do plików i aplikacji na innym komputerze.

Konfigurowanie zdalnego dostępu

Windows
 1. Pobierz aplikację Pulpit zdalny Chrome.
 2. Otwórz Chrome na komputerze.
 3. Na pasku adresu u góry wpisz chrome://apps i naciśnij Enter.
 4. Kliknij Pulpit zdalny Chrome Aplikacja Pulpit zdalny Chrome.
 5. W sekcji „Moje komputery” kliknij Rozpocznij.
 6. Kliknij Włącz połączenia zdalne.
 7. Wpisz dwukrotnie kod PIN, a potem kliknij OK.
 8. Kliknij Tak, by zainstalować usługę Pulpit zdalny Chrome.
 9. Potwierdź konto Google i jeszcze raz wpisz kod PIN, by kontynuować.

Komputer, na którym został włączony zdalny dostęp, powinien pojawić się w sekcji „Moje komputery”.

Mac
 1. Pobierz aplikację Pulpit zdalny Chrome.
 2. Otwórz Chrome na komputerze.
 3. Na pasku adresu u góry wpisz chrome://apps i naciśnij Enter.
 4. Kliknij Pulpit zdalny Chrome Aplikacja Pulpit zdalny Chrome.
 5. W sekcji „Moje komputery” kliknij Rozpocznij.
 6. Kliknij Włącz połączenia zdalne. Następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
 7. Chrome pobierze plik .dmg. Kliknij Zapisz.
 8. Otwórz pobrany plik.
 9. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, by ukończyć instalację. Następnie wróć do Chrome.
 10. Aby włączyć zdalny dostęp na komputerze, kliknij OK.
 11. Wpisz dwukrotnie kod PIN, a potem kliknij OK.
 12. W wyświetlonym oknie odblokuj panel i potwierdź swoje konto oraz kod PIN.
 13. Zobaczysz komunikat „Połączenia zdalne z tym komputerem zostały włączone”. Zamknij go, klikając OK.

Komputer, na którym został włączony zdalny dostęp, powinien pojawić się w sekcji „Moje komputery”.

Linux

Krok 1. Pobierz i skonfiguruj Pulpit zdalny Chrome

Pobierz aplikację Pulpit zdalny Chrome.

Krok 2. Zainstaluj pakiet Debiana dla składników hosta

64-bitowy pakiet Debiana możesz pobrać stąd.

Krok 3. Utwórz sesję pulpitu wirtualnego

Jeśli masz Ubuntu 12.04, przejdź od razu do kroku 4.

 1. W katalogu /usr/share/xsessions/ znajdź plik .desktop swojego preferowanego środowiska pulpitu.
  • Na przykład w środowisku Cinnamon jest plik o nazwie „cinnamon.desktop”, zawierający polecenie gnome-session --session=cinnamon
 2. W katalogu użytkownika utwórz plik o nazwie .chrome-remote-desktop-session z tą zawartością:
  • exec /usr/sbin/lightdm-session "<YOUR_EXEC_COMMAND>"
 3. Zastąp <YOUR_EXEC_COMMAND> poleceniem znajdującym się na końcu pliku .desktop:
  • W przykładzie dla środowiska Cinnamon poprawne polecenie to exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=cinnamon'
  • Pulpit Unity wymaga dodatkowego kodu. Pełne polecenie wygląda tak: DESKTOP_SESSION=ubuntu XDG_CURRENT_DESKTOP=Unity XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/$(id -u) exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=ubuntu'
 4. Zapisz plik o nazwie „.chrome-remote-desktop-session”.

Krok 4. Zezwól na połączenia zdalne

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Na pasku adresu u góry wpisz chrome://apps i naciśnij Enter.
 3. Kliknij Pulpit zdalny Chrome Aplikacja Pulpit zdalny Chrome.
 4. W sekcji „Moje komputery” kliknij Rozpocznij.
 5. Kliknij Włącz połączenia zdalne.
 6. Wpisz dwukrotnie kod PIN, a potem kliknij OK.
 7. Zamknij okno potwierdzenia.
Chromebook
 1. Pobierz aplikację Pulpit zdalny Chrome.
 2. Kliknij Dodaj do Chrome.
 3. Potwierdź, klikając Dodaj aplikację.
 4. W rogu ekranu kliknij program uruchamiający Program uruchamiający a potem strzałkę w górę Strzałka w górę.
 5. Kliknij Pulpit zdalny Chrome Aplikacja Pulpit zdalny Chrome

Udostępnianie komputera innym osobom

Swój komputer możesz udostępnić innym osobom. Oznacza to, że uzyskają one pełny dostęp do Twoich aplikacji, plików, e-maili, dokumentów i historii.

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Na pasku adresu u góry wpisz chrome://apps i naciśnij Enter.
 3. Kliknij Pulpit zdalny Chrome Aplikacja Pulpit zdalny Chrome.
 4. Kliknij Rozpocznij.
 5. Aby utworzyć kod dostępu, kliknij Udostępnij.
 6. Wyślij kod do osoby, której chcesz zezwolić na korzystanie z komputera.
 7. Gdy ta osoba wpisze kod dostępu, zobaczy Twój adres e-mail i będzie mieć pełną kontrolę nad Twoim komputerem.
 8. Aby zakończyć sesję udostępniania, kliknij Zatrzymaj udostępnianie.

Jak uzyskać zdalny dostęp do komputera

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Na pasku adresu u góry wpisz chrome://apps i naciśnij Enter.
 3. Kliknij Pulpit zdalny Chrome Aplikacja Pulpit zdalny Chrome.
 4. Wybierz komputer, do którego chcesz uzyskać dostęp. Możliwe, że najpierw trzeba będzie kliknąć Rozpocznij.
  • Jeśli uzyskujesz dostęp do swojego komputera, kliknij go.
  • Jeśli uzyskujesz dostęp do innego udostępnionego Ci komputera, kliknij Połącz.
 5. Wpisz kod PIN lub kod dostępu wymagany do zalogowania.
 6. Kliknij Połącz.

Dla Twojego bezpieczeństwa wszystkie sesje pulpitu zdalnego są w pełni szyfrowane.

Kończenie sesji zdalnej

Aby zakończyć sesję zdalną, na środku strony kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Rozłącz.

Usuwanie komputera z listy

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Na pasku adresu u góry wpisz chrome://apps i naciśnij Enter.
 3. Kliknij Pulpit zdalny Chrome Aplikacja Pulpit zdalny Chrome.
 4. Obok komputera, który chcesz usunąć, kliknij Wyłącz połączenie zdalne.

Usuwanie Pulpitu zdalnego Chrome

Windows
 1. Na każdym komputerze, na którym chcesz usunąć dostęp Pulpitu zdalnego Chrome, usuń aplikację:
  1. Otwórz Panel sterowania a potem Programy a potem Dodaj/Usuń programy.
  2. Znajdź aplikację „Pulpit zdalny Chrome”.
  3. Kliknij Usuń.
 2. Aby usunąć też Pulpit zdalny Chrome ze swojego konta, usuń rozszerzenie:
  1. Otwórz Chrome na komputerze.
  2. Na pasku adresu u góry wpisz chrome://apps i naciśnij Enter.
  3. Kliknij prawym przyciskiem „Pulpit zdalny Chrome” i kliknij Usuń z Chrome.
  4. Pojawi się okno potwierdzenia. Kliknij Usuń.
Mac
 1. Na każdym komputerze, na którym chcesz usunąć dostęp Pulpitu zdalnego Chrome, odinstaluj aplikację:
  1. Znajdź aplikację „Program do odinstalowywania hosta Pulpitu zdalnego Chrome”.
  2. Uruchom ją i kliknij Odinstaluj.
 2. Aby usunąć też Pulpit zdalny Chrome ze swojego konta, usuń rozszerzenie:
  1. Otwórz Chrome na komputerze.
  2. Na pasku adresu u góry wpisz chrome://apps i naciśnij Enter.
  3. Kliknij prawym przyciskiem „Pulpit zdalny Chrome” i kliknij Usuń z Chrome.
  4. Pojawi się okno potwierdzenia. Kliknij Usuń.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problemy z Pulpitem zdalnym Chrome, wypróbuj te czynności:

 • Aby móc udostępniać komputer lub uzyskiwać do niego dostęp, musisz mieć połączenie z internetem. Jeśli strona nie otwiera się, sprawdź ustawienia sieciowe na komputerze.
 • Pulpit zdalny Chrome mogło zablokować oprogramowanie antywirusowe. Upewnij się, że program antywirusowy zezwala na:
  • wychodzący ruch UDP,
  • przychodzące odpowiedzi UDP,
  • ruch przez porty TCP 443 (HTTPS) i 5222 (XMPP).
 • Jeśli komputer, do którego próbujesz uzyskać dostęp, jest połączony z siecią w pracy lub szkole, sieć może nie zezwalać na udzielanie dostępu innym osobom. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.
 • Upewnij się, że używasz najnowszej wersji Chrome lub systemu operacyjnego Chrome.

Pozostałe problemy zgłoś na Forum pomocy Chrome.

Udoskonalanie Pulpitu zdalnego Chrome

Potrzebujemy informacji, które pomogą nam udoskonalić Pulpit zdalny Chrome, dlatego zbieramy i przechowujemy w postaci anonimowej niektóre dane o opóźnieniach w sieci i czasie trwania sesji.

Aby dowiedzieć się więcej o Pulpicie zdalnym Chrome, zapoznaj się z Informacjami na temat ochrony prywatności w Chrome i Polityką prywatności Google.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?