Aplikacja Pulpit zdalny Chrome

Pulpit zdalny Chrome BETA pozwala skonfigurować na komputerze bezpieczny dostęp zdalny. Możesz skonfigurować komputer w taki sposób, by można było z niego korzystać na innym urządzeniu. Aplikacja ta świetnie sprawdza się w sytuacji, gdy chcesz pozwolić znajomemu na tymczasowy dostęp do komputera, by pomógł Ci rozwiązać problem związany z jego działaniem.

Dodawanie aplikacji Pulpit zdalny Chrome do przeglądarki Chrome

Zainstaluj Pulpit zdalny Chrome na wszystkich komputerach, na których chcesz uzyskiwać zdalny dostęp, oraz na tych, z którymi chcesz się zdalnie łączyć.

 1. Wejdź na stronę aplikacji Pulpit zdalny Chrome w Chrome Web Store.
 2. Kliknij Dodaj do Chrome, by zainstalować aplikację.
 3. W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzenia kliknij Dodaj.

Po dodaniu aplikacji otworzy się nowa karta, a odpowiednia ikona Chrome Remote Desktop App pojawi się w sekcji Aplikacje na stronie. Na urządzeniu z Chrome znajdziesz ją na liście aplikacji.

Po pierwszym uruchomieniu Pulpit zdalny Chrome poprosi o uprawnienia do wykonywania tych działań:

 • sprawdzanie Twojego adresu e-mail,
 • sprawdzanie komputerów dostępnych przez Pulpit zdalny Chrome;
 • odbieranie i wysyłanie wiadomości czatu (dzięki temu dwa komputery mogą się komunikować);
 • wykonywanie tych działań, gdy nie używasz tej aplikacji (gdy chcesz uzyskać zdalny dostęp do swojego komputera).

Włączanie dostępu zdalnego do swojego komputera

Ta sekcja dotyczy tylko Chrome w systemie Windows XP/Windows Server 2003 lub nowszym i Mac OS X 10.6 lub nowszym.

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, by włączyć zdalny dostęp na wybranym komputerze. Musisz użyć konta Google. Jeśli go nie masz, załóż je.

 1. Otwórz nową kartę w Google Chrome, klikając przycisk u góry okna przeglądarki lub naciskając Ctrl + T (Mac: ⌘-T).
 2. Kliknij ikonę  w panelu Aplikacje, by uruchomić Pulpit zdalny Chrome.
 3. Jeśli w sekcji „Moje komputery” jest przycisk Wypróbuj, kliknij go, by zobaczyć opcje połączenia zdalnego.
 4. Kliknij Włącz połączenia zdalne.
 5. Zainstaluj usługę zdalnego hosta Chrome:

  Instrukcje do Windowsa:

  1. Wpisz dwukrotnie PIN, a potem kliknij OK.
  2. Kliknij Tak, by zainstalować usługę zdalnego hosta Chrome. Usługa hosta zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie.
  3. W wyświetlonym oknie potwierdź konto Google i jeszcze raz wpisz kod PIN, by kontynuować.
  4. Komputer, na którym został włączony zdalny dostęp, pojawi się w sekcji „Moje komputery”.

  Może pojawić się komunikat kontroli konta użytkownika systemu Windows z pytaniem o pozwolenie na instalację. Jeśli nie masz uprawnień administratora komputera, skontaktuj się z administratorem systemu, by ukończyć instalację.

  Instrukcje – Mac:

  1. Chrome zacznie pobierać instalacyjny plik .dmg. Kliknij Zapisz.
  2. Kliknij plik chromeremotedesktop.dmg na pasku Pobieranie, by podłączyć instalator.
  3. Przełącz się do Findera i znajdź okno „Pulpit zdalny Chrome” z pakietem instalatora „Chrome Remote Desktop.mpkg”.
  4. Kliknij dwukrotnie plik Chrome Remote Desktop.mpkg, by uruchomić instalator.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, by zakończyć instalację.
  6. Po zakończeniu instalacji wróć do Chrome i kliknij OK w widocznym oknie dialogowym, by włączyć zdalny dostęp do swojego komputera.
  7. Wpisz dwukrotnie PIN, a potem kliknij OK.
  8. W wyświetlonym oknie dialogowym Preferencje systemowe odblokuj panel i potwierdź swoje konto oraz PIN.
  9. Gdy zobaczysz komunikat „Połączenia zdalne z tym komputerem zostały włączone”, zamknij go, klikając OK.
  10. Komputer, na którym został włączony zdalny dostęp, pojawi się w sekcji „Moje komputery”.

Ochrona komputera PIN-em

Komputer zdalny oprócz hasła do konta Google ma też dodatkowe zabezpieczenie w postaci PIN-u. Nawet jeśli ktoś włamie się na Twoje konto, komputery pozostaną bezpieczne.

Sam kod PIN nie wystarczy, by uzyskać dostęp do komputerów – trzeba też zalogować się na swoje konto Google. Oto kilka wskazówek, które pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo tej funkcji:

Tak.

 • PIN musi mieć co najmniej 6 cyfr, ale może być dłuższy. Dłuższy PIN daje lepszą ochronę.
 • Na każdym komputerze, który rejestrujesz w Pulpicie zdalnym Chrome, użyj innego kodu PIN.
 • Postaraj się zapamiętać kod PIN, zamiast go zapisywać. Jeśli go zapiszesz, trzymaj pisemną kopię w bezpiecznym miejscu.

Uwaga:

 • Nie podawaj kodu PIN, którego używasz w innej usłudze (np. na koncie bankowym).
 • Nie zapisuj kodu PIN w e-mailu, dokumentach ani innym miejscu, w którym ktoś może go odkryć po włamaniu się na Twoje konto.
 • Nie przesyłaj PIN-u w SMS-ie ani wiadomości na czacie, ani nie ujawniaj go osobie, której nie ufasz.
 • Nie twórz kodu PIN powiązanego z datą. Można go łatwo odgadnąć.

Dostęp do własnego komputera

Dostęp do komputera z włączonymi połączeniami zdalnymi możesz uzyskać, korzystając z odpowiedniego konta Google. Upewnij się, że komputer, do którego chcesz uzyskać dostęp, jest włączony i połączony z internetem. Nie trzeba na nim uruchamiać Chrome.

 1. Otwórz nową kartę w Google Chrome, klikając przycisk u góry okna przeglądarki lub naciskając Ctrl + T (Mac: ⌘-T). Jeśli używasz urządzenia z Chrome, kliknij przycisk listy aplikacji apps list button w Menu z aplikacjami. Windows 8: dostęp do udostępnionego komputera możesz uzyskać tylko w trybie pulpitu.
 2. Kliknij ikonę  na ekranie, by uruchomić Pulpit zdalny Chrome.
 3. Jeśli w sekcji „Moje komputery” jest przycisk Wypróbuj, kliknij go, by zobaczyć opcje połączenia zdalnego.
 4. Pojawi się lista komputerów, na których są włączone połączenia zdalne.
 5. Kliknij komputer, do którego chcesz uzyskać dostęp.
 6. Wpisz kod PIN skonfigurowany na tym komputerze.
 7. Kliknij Połącz.

Aby zakończyć sesję zdalną, przesuń kursor na środek u góry strony, a potem kliknij kolejno pasek i Rozłącz.

 • Jeśli chcesz przesłać specjalną kombinację klawiszy (np. „Ctrl+Alt+Del”), kliknij Wyślij naciśnięcia klawiszy. Przydaje się to wtedy, gdy połączysz się z komputerem, którego ekran jest zablokowany.
 • Domyślnie Pulpit zdalny Chrome nie wyłącza ekranu zdalnego komputera, tak więc osoby przechodzące obok niego lub obserwujące go mogą zobaczyć, co robisz. Możesz jednak włączyć funkcję, która spowoduje, że podczas połączenia zdalnego na komputerze będzie się wyświetlać ekran logowania. W tym celu zmień ustawienia sieciowe.

Udostępnianie komputera innym osobom

Ta sekcja dotyczy tylko Chrome w systemach Windows, Mac OS Xi Linux.

 1. Otwórz nową kartę w Chrome, klikając ikonę otwórz nową kartę u góry okna przeglądarki.
 2. Kliknij ikonę Chrome Remote Desktop App w sekcji Aplikacje, by uruchomić Pulpit zdalny Chrome.
 3. Jeśli w polu „Pomoc zdalna” jest przycisk Wypróbuj, kliknij go, by zobaczyć opcje pomocy zdalnej.
 4. Kliknij przycisk Udostępnij.
 5. Przed każdą sesją udostępniania aplikacja generuje unikalny kod dostępu. Wyślij go osobie, której chcesz udostępnić swój komputer. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy przedyktowanie jej tego kodu na głos.

Gdy znajomy wpisze kod dostępu, rozpocznie sesję udostępniania i zobaczy ekran Twojego komputera. Aby w dowolnym momencie zakończyć sesję, kliknij Zatrzymaj udostępnianie lub naciśnij Ctrl+Alt+Esc (Mac: Opt-Ctrl-Esc).

Funkcja udostępniania ekranu nie jest jeszcze dostępna na urządzeniach z Chrome.

Jeśli użyjesz tej aplikacji i udostępnisz komuś swój komputer, ta osoba będzie miała nad nim pełną kontrolę, w tym dostęp do aplikacji, plików, e-maili, dokumentów i historii, oraz zobaczy Twój adres e-mail. Podczas udostępniania zachowaj ostrożność.

Uzyskiwanie dostępu do udostępnionego komputera

 1. Otwórz nową kartę w Chrome, klikając ikonę otwórz nową kartę u góry okna przeglądarki. Jeśli używasz urządzenia z Chrome, kliknij przycisk listy aplikacji apps list button w Menu z aplikacjami. Windows 8: dostęp do udostępnionego komputera możesz uzyskać tylko w trybie pulpitu.
 2. Kliknij ikonę Chrome Remote Desktop App na ekranie, by uruchomić Pulpit zdalny Chrome.
 3. Jeśli w polu „Pomoc zdalna” jest przycisk Wypróbuj, kliknij go, by zobaczyć opcje pomocy zdalnej.
 4. Kliknij przycisk Uzyskaj dostęp.
 5. Wpisz kod dostępu podany przez znajomego.
 6. Kliknij Połącz.
 • Użytkownikowi, który udostępnił Ci swój komputer, wyświetli się Twój adres e-mail.
 • Jeśli na udostępnionym komputerze wyświetli się okno kontroli konta użytkownika Windows (np. gdy spróbujesz coś zmienić w Panelu sterowania), dalsze działania nie będą możliwe. Osoba, która udostępniła Ci swój komputer, będzie mogła na nie zezwolić lub je anulować.

Usuwanie aplikacji Pulpit zdalny Chrome z komputera

Usuwanie aplikacji Pulpit zdalny Chrome z komputera

Jeśli jesteś zalogowany w Chrome na wielu komputerach, aplikacja Pulpit zdalny Chrome zostanie usunięta z nich wszystkich.

 1. Wpisz „chrome://extensions” w pasku adresu.
 2. Znajdź „Pulpit zdalny Chrome” i kliknij ikonę kosza Remove an extension from Chrome.
 3. W oknie potwierdzenia kliknij Usuń.

Usuwanie aplikacji Pulpit zdalny Chrome z komputera

Jeśli na komputerze są włączone połączenia zdalne, aplikację Pulpit zdalny Chrome musisz również usunąć z komputera.

Instrukcje do systemu Windows

 1. Wybierz Panel sterowania > Programy > Dodaj/usuń programy.
 2. Znajdź aplikację „Pulpit zdalny Chrome”.
 3. Kliknij Usuń.

Instrukcje dlo Maca

 1. Otwórz program Finder i przejdź do katalogu Aplikacje.
 2. Znajdź aplikację „Chrome Remote Desktop Host Uninstaller”.
 3. Kliknij dwukrotnie, by ją uruchomić.

Aktualizacja nieaktualnych hostów

Jeśli otrzymasz powiadomienie, że Twój host jest nieaktualny, musisz zainstalować nową wersję oprogramowania. Jego aktualizacja powinna zająć tylko kilka minut i można ją przeprowadzić w trakcie zdalnego połączenia z komputerem.

Instrukcje – Windows

 1. Pobierz Hosta Pulpitu zdalnego Chrome.
 2. Po zakończeniu pobierania kliknij instalator na pasku pobranych plików u dołu Chrome. 
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.

Instrukcje – Mac

 1. Pobierz Hosta Pulpitu zdalnego Chrome.
 2. Po zakończeniu pobierania kliknij instalator na pasku pobranych plików u dołu Chrome.
 3. Kliknij dwukrotnie instalator i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.

Rozwiązywanie problemów z udostępnianiem

 1. Sprawdź połączenie internetowe

  Jeśli udostępniasz swój komputer lub uzyskujesz dostęp do komputera kogoś innego, oba komputery muszą mieć połączenie internetowe. Aby je sprawdzić, otwórz nową kartę w Chrome i spróbuj wejść na dowolną stronę (np. http://www.google.pl). Jeśli strona się nie otworzy, sprawdź ustawienia sieci na komputerze.

 2. Sprawdź ustawienia zapory sieciowej

  Zapora sieciowa Twojego komputera może być tak skonfigurowana, że uniemożliwia poprawne działanie aplikacji. Upewnij się, że zapora sieciowa pozwala na wychodzący ruch UDP, przychodzące odpowiedzi UDP oraz ruch TCP przez porty 443 (HTTPS) i 5222 (XMPP).

 3. Sprawdź zasady omijania NAT obowiązujące w sieci

  Jeśli Twój komputer znajduje się w sieci firmowej, sprawdź, czy firmowe zasady bezpieczeństwa sieci (zasady omijania NAT) nie zabraniają dostępu do usług zewnętrznych korzystających z połączeń P2P (peer-to-peer). Jeśli tak jest, korzystanie z Pulpitu zdalnego Chrome jest niemożliwe. Ograniczenie to obowiązuje wówczas, gdy łączące się komputery nie są w tej samej sieci firmowej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem sieci firmowej.

 4. Sprawdź używaną wersję Chrome

  Upewnij się, że używasz najnowszej wersji Chrome lub systemu operacyjnego Chrome.

 5. Sprawdź wyświetlany komunikat o błędzie

  Jeśli nie uda się rozpocząć sesji udostępniania, może pojawić się komunikat o błędzie.

  Komunikat o błędzie Miejsce wyświetlania Opis
  Kod dostępu jest nieprawidłowy. Spróbuj ponownie. Podczas próby uzyskania dostępu do komputera innej osoby Komunikat wyświetla się w tych sytuacjach:
  • Wpisany kod dostępu do udostępnionego komputera jest nieprawidłowy. Sprawdź, czy masz właściwy kod dostępu.
  • Połączenie sieciowe zostało przerwane. Sprawdź połączenie internetowe i ponownie spróbuj rozpocząć sesję udostępniania.
  • Osoba, która udostępniała swój komputer, po przekazaniu Ci kodu przerwała udostępnianie. Poproś ją, by ponownie udostępniła komputer i podała nowy kod dostępu.
  Brak wtyczki lub wtyczka nieaktualna. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji Chrome, i spróbuj ponownie. Podczas próby uzyskania dostępu do komputera innej osoby Nie udało się wczytać wtyczki aplikacji. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji Chrome lub systemu operacyjnego Chrome, i ponownie spróbuj skonfigurować sesję udostępniania.
  Uwierzytelnianie nie powiodło się. Wyloguj się z Pulpitu zdalnego Chrome i spróbuj ponownie. Podczas uruchamiania Pulpitu zdalnego Chrome Wyloguj się z konta Google w lewym górnym rogu ekranu Pulpitu zdalnego Chrome i zaloguj się z powrotem. Następnie ponownie spróbuj skonfigurować sesję udostępniania.
  Wystąpił nieznany błąd. Wyloguj się z Pulpitu zdalnego Chrome i spróbuj ponownie. Podczas uruchamiania Pulpitu zdalnego Chrome Wykonaj czynności dotyczące rozwiązywania problemów wymienione w tej sekcji, a następnie ponownie spróbuj skonfigurować sesję udostępniania.
  Brak odpowiedzi serwera.
  lub
  Wystąpił problem z dostępem do serwera. Spróbuj ponownie.
  Podczas próby uzyskania dostępu do udostępnionego komputera Być może wystąpił problem z połączeniem internetowym. Sprawdź ustawienia sieci, a następnie ponownie spróbuj skonfigurować sesję udostępniania.

Pozostałe problemy zgłoś na Forum pomocy Chrome (tylko po angielsku).

Bezpieczeństwo Pulpitu zdalnego Chrome

Dla Twojego bezpieczeństwa wszystkie sesje pulpitu zdalnego są w pełni szyfrowane przy użyciu funkcji SSL Chrome, które obejmują pełną obsługę AES.

Choć w konfigurowaniu połączenia pośredniczą serwery Google, same dane sesji pulpitu zdalnego są przesyłane bezpośrednio z klienta do hosta, poza rzadkimi wyjątkami, gdy mogą one przechodzić przez serwery pośredniczące Google. Google nie może jednak umożliwić dostępu do Twojego komputera nikomu poza Tobą ze względu na PIN lub kod dostępu używany podczas jego udostępniania (sprawdzany przez klienta i hosta bez ujawniania go komukolwiek, nawet Google). Połączenie PIN-u/kodu dostępu i szyfrowania SSL gwarantuje też, że gdy łączysz się z hostem, czy to przy użyciu połączenia peer-to-peer, czy też za pośrednictwem serwerów, nikt nie może zobaczyć Twoich danych, nawet Google.

Dane sesji nigdy nie są rejestrowane ani też przesyłane w sposób, który mógłby umożliwić dostęp do nich Google lub komuś innemu (poza uczestnikami).

Niektóre dane przechowujemy, by umożliwić mediację połączeń z Twoimi komputerami. Jeśli wybierzesz, że chcesz nam pomóc w ulepszaniu Pulpitu zdalnego Chrome, będziemy również gromadzić i przechowywać niektóre (całkowicie anonimowe) dane statystyczne, takie jak opóźnienie sieci czy czas trwania sesji. Informacji tych używamy, by dowiedzieć się, jak możemy w przyszłości udoskonalić Pulpit zdalny Chrome.

Znane problemy

Poniższe problemy zostały zgłoszone przez użytkowników Pulpitu zdalnego Chrome. W prawej kolumnie możesz zobaczyć ich stan.

Problem Stan
Nie można nawiązać połączenia z udostępnionym komputerem innego użytkownika, podając otrzymany kod dostępu. Przez dłuższy czas wyświetla się komunikat Weryfikowanie kodu dostępu. Prawdopodobnym powodem są problemy z omijaniem zapory sieciowej lub NAT. W powyższej sekcji rozwiązywania problemów znajdziesz wskazówki dotyczące konfiguracji zapory sieciowej.
Wydajność podczas sesji udostępniania zdalnego jest mała lub okresowo spada. Badamy przyczynę tego problemu.
Nie słychać dźwięku z udostępnionego komputera. Jest to znane ograniczenie występujące podczas połączenia z komputerem Mac (dźwięk z komputera z Windows jest słyszalny).
Nie można skonfigurować dostępu zdalnego na komputerze z systemem Mac OS X 10.5 (Leopard) lub Linux ani z systemem operacyjnym Chrome. To jest ograniczenie celowe. Udostępnianie komputera do dostępu zdalnego wymaga systemu Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) lub nowszego bądź systemu Windows XP lub nowszego. Zdalny dostęp do komputera możesz jednak uzyskiwać z dowolnego urządzenia z Chrome.
Mimo że Pulpit zdalny Chrome został odinstalowany z hosta, komputer wciąż jest na liście hostów, oznaczony jako offline. To jest znane ograniczenie. Po odinstalowaniu aplikacji host jest niedostępny zdalnie, ale nadal jest na liście hostów (oznaczony jako offline). Aby go usunąć, kliknij ikonę X obok jego nazwy.
Po zmianie hasła do konta Google nie ma już dostępu do komputera zdalnego. Jeśli zmienisz hasło do swojego konta Google, musisz wyłączyć i ponownie włączyć połączenia zdalne na hoście.
Po nawiązaniu połączenia z komputerem zdalnym nie można użyć określonych skrótów klawiaturowych (np. Ctrl+W czy Ctrl+N). Pulpit zdalny Chrome domyślnie nie wysyła ich do komputera zdalnego, ponieważ działa w przeglądarce Chrome, która rezerwuje określone skróty klawiszowe na własne potrzeby.

To domyślne działanie możesz jednak zmienić – kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Pulpitu zdalnego Chrome na liście Aplikacje i wybierz „Otwórz jako okno”. W tym trybie niemal wszystkie skróty klawiaturowe są wysyłane do komputera zdalnego.
Nie można skonfigurować połączeń zdalnych na komputerze, który łączy się przez serwer proxy wymagający uwierzytelniania. To jest znane ograniczenie.
Przy próbie włączenia połączeń zdalnych na komputerze z systemem Windows pojawia się komunikat o błędzie „Nie udało się uruchomić usługi dostępu zdalnego”. Ten błąd występuje wtedy, gdy nie jesteś administratorem hosta. Badamy rozwiązania problemu. Tymczasem uzyskaj uprawnienia administratora na tym komputerze lub zaloguj się jako inny użytkownik, który je ma, i spróbuj ponownie.