Uzyskiwanie dostępu do innego komputera za pomocą Pulpitu zdalnego Chrome

Dzięki Pulpitowi zdalnemu Chrome możesz używać komputera lub urządzenia mobilnego, by przez internet uzyskać dostęp do plików i aplikacji na innym komputerze.

Na komputerze Pulpit zdalny Chrome jest dostępny w internecie. Aby uzyskać dostęp zdalny do innego komputera z urządzenia mobilnego, musisz pobrać aplikację Pulpit zdalny Chrome.

Konfigurowanie dostępu zdalnego do swojego komputera

Możesz skonfigurować zdalny dostęp do komputera Mac albo komputera z systemem Windows lub Linux.

 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. Na pasku adresu wpisz remotedesktop.google.com/access.
 3. W sekcji „Skonfiguruj zdalny dostęp” kliknij Pobierz Pobierz
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, by pobrać i zainstalować Pulpit zdalny Chrome.

W celu uzyskania dostępu do Pulpitu zdalnego Chrome konieczne może być podanie hasła do komputera. Może też pojawić się prośba o zmianę ustawień zabezpieczeń w Ustawieniach.

Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z Pulpitu zdalnego Chrome w Linuksie.

Aby używać Pulpitu zdalnego Chrome na Chromebooku, dowiedz się, jak udostępnić komputer komuś innemu.

Udostępnianie komputera innym osobom

Swój komputer możesz zdalnie udostępnić innym osobom. Oznacza to, że uzyskają one pełny dostęp do Twoich aplikacji, plików, e-maili, dokumentów i historii.

 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. Na pasku adresu u góry wpisz remotedesktop.google.com/support i naciśnij Enter.
 3. W sekcji „Uzyskiwanie pomocy” kliknij Pobierz Pobierz.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, by pobrać i zainstalować Pulpit zdalny Chrome.
 5. W sekcji „Uzyskiwanie pomocy” wybierz Generuj kod.  
 6. Skopiuj kod i wyślij go do osoby, której chcesz zezwolić na korzystanie z komputera.
 7. Gdy ta osoba wpisze kod dostępu w witrynie, zobaczysz okno dialogowe z jej adresem e-mail. Kliknij Udostępnij, by przyznać tej osobie pełny dostęp do komputera.
 8. Aby zakończyć sesję udostępniania, kliknij Zatrzymaj udostępnianie.

Kod dostępu działa tylko raz. Jeśli udostępniasz swój komputer, co 30 minut będzie pojawiać się prośba o potwierdzenie, że nadal chcesz to robić.

Udostępnianie komputera innym osobom

Swój komputer możesz udostępnić innym osobom. Oznacza to, że uzyskają one pełny dostęp do Twoich aplikacji, plików, e-maili, dokumentów i historii.

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Na pasku adresu u góry wpisz chrome://apps i naciśnij Enter.
 3. Kliknij Pulpit zdalny Chrome Aplikacja Pulpit zdalny Chrome.
 4. Kliknij Rozpocznij.
 5. Aby utworzyć kod dostępu, kliknij Udostępnij.
 6. Wyślij kod do osoby, której chcesz zezwolić na korzystanie z komputera.
 7. Gdy ta osoba wpisze kod dostępu, zobaczy Twój adres e-mail i będzie mieć pełną kontrolę nad Twoim komputerem.
 8. Aby zakończyć sesję udostępniania, kliknij Zatrzymaj udostępnianie.

Jak uzyskać zdalny dostęp do komputera

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Na pasku adresu u góry wpisz chrome://apps i naciśnij Enter.
 3. Kliknij Pulpit zdalny Chrome Aplikacja Pulpit zdalny Chrome.
 4. Wybierz komputer, do którego chcesz uzyskać dostęp. Możliwe, że najpierw trzeba będzie kliknąć Rozpocznij.
  • Jeśli uzyskujesz dostęp do swojego komputera, kliknij go.
  • Jeśli uzyskujesz dostęp do innego udostępnionego Ci komputera, kliknij Połącz.
 5. Wpisz kod PIN lub kod dostępu wymagany do zalogowania.
 6. Kliknij Połącz.

Dla Twojego bezpieczeństwa wszystkie sesje pulpitu zdalnego są w pełni szyfrowane.

Kończenie sesji zdalnej

Aby zakończyć sesję zdalną, na środku strony kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Rozłącz.

Usuwanie komputera z listy

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Na pasku adresu u góry wpisz chrome://apps i naciśnij Enter.
 3. Kliknij Pulpit zdalny Chrome Aplikacja Pulpit zdalny Chrome.
 4. Obok komputera, który chcesz usunąć, kliknij Wyłącz połączenie zdalne.

Usuwanie Pulpitu zdalnego Chrome

Windows
 1. Na każdym komputerze, na którym chcesz usunąć dostęp Pulpitu zdalnego Chrome, usuń aplikację:
  1. Otwórz Panel sterowania a potem Programy a potem Dodaj/Usuń programy.
  2. Znajdź aplikację „Pulpit zdalny Chrome”.
  3. Kliknij Usuń.
 2. Aby usunąć też Pulpit zdalny Chrome ze swojego konta, usuń rozszerzenie:
  1. Otwórz Chrome na komputerze.
  2. Na pasku adresu u góry wpisz chrome://apps i naciśnij Enter.
  3. Kliknij prawym przyciskiem „Pulpit zdalny Chrome” i kliknij Usuń z Chrome.
  4. Pojawi się okno potwierdzenia. Kliknij Usuń.
Mac
 1. Na każdym komputerze, na którym chcesz usunąć dostęp Pulpitu zdalnego Chrome, odinstaluj aplikację:
  1. Znajdź aplikację „Program do odinstalowywania hosta Pulpitu zdalnego Chrome”.
  2. Uruchom ją i kliknij Odinstaluj.
 2. Aby usunąć też Pulpit zdalny Chrome ze swojego konta, usuń rozszerzenie:
  1. Otwórz Chrome na komputerze.
  2. Na pasku adresu u góry wpisz chrome://apps i naciśnij Enter.
  3. Kliknij prawym przyciskiem „Pulpit zdalny Chrome” i kliknij Usuń z Chrome.
  4. Pojawi się okno potwierdzenia. Kliknij Usuń.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problemy z Pulpitem zdalnym Chrome, wypróbuj te czynności:

 • Aby móc udostępniać komputer lub uzyskiwać do niego dostęp, musisz mieć połączenie z internetem. Jeśli strona nie otwiera się, sprawdź ustawienia sieciowe na komputerze.
 • Pulpit zdalny Chrome mogło zablokować oprogramowanie antywirusowe. Upewnij się, że program antywirusowy zezwala na:
  • wychodzący ruch UDP,
  • przychodzące odpowiedzi UDP,
  • ruch przez porty TCP 443 (HTTPS) i 5222 (XMPP).
 • Jeśli komputer, do którego próbujesz uzyskać dostęp, jest połączony z siecią w pracy lub szkole, sieć może nie zezwalać na udzielanie dostępu innym osobom. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.
 • Upewnij się, że używasz najnowszej wersji Chrome lub systemu operacyjnego Chrome.

Pozostałe problemy zgłoś na Forum pomocy Chrome.

Udoskonalanie Pulpitu zdalnego Chrome

Potrzebujemy informacji, które pomogą nam udoskonalić Pulpit zdalny Chrome, dlatego zbieramy i przechowujemy w postaci anonimowej niektóre dane o opóźnieniach w sieci i czasie trwania sesji.

Aby dowiedzieć się więcej o Pulpicie zdalnym Chrome, zapoznaj się z Informacjami na temat ochrony prywatności w Chrome i Polityką prywatności Google.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?