Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Uzyskiwanie dostępu do innego komputera za pomocą Pulpitu zdalnego Chrome

Dzięki Pulpitowi zdalnemu Chrome można używać jednego komputera po połączeniu się z nim z innego komputera przez internet. Możesz w ten sposób bezpiecznie korzystać z plików i aplikacji znajdujących się na innym komputerze, telefonie lub tablecie. 

Używanie Pulpitu zdalnego Chrome

Krok 1. Pobierz aplikację Chrome

Kliknij linki poniżej, by pobrać aplikację na urządzenie, na którym chcesz korzystać z Pulpitu zdalnego Chrome:

Krok 2. Zezwól na zdalny dostęp do komputera

Uwaga: jeśli używasz Chromebooka, możesz pominąć ten krok.

 1. Wpisz chrome://apps na pasku adresu i naciśnij Enter.
 2. Kliknij Pulpit zdalny Chrome Aplikacja Pulpit zdalny Chrome.
 3. W sekcji „Moje komputery” kliknij Rozpocznij.
 4. Kliknij Włącz połączenia zdalne.
 5. Zainstaluj usługę zdalnego hosta Chrome w systemie operacyjnym:
Windows
 1. Wpisz dwukrotnie kod PIN, a potem kliknij OK.
 2. Kliknij Tak, by zainstalować usługę zdalnego hosta Chrome. Zostanie ona pobrana i zainstalowana automatycznie. Pojawi się okno potwierdzenia.
 3. Potwierdź konto Google i jeszcze raz wpisz kod PIN, by kontynuować.

Komputer, na którym został włączony dostęp zdalny, powinien pojawić się w sekcji „Moje komputery”.

Mac
 1. Chrome rozpocznie pobieranie pliku dmg. Kliknij Zapisz.
 2. Otwórz pobrany plik.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, by ukończyć instalację.
 4. Po zakończeniu instalacji wróć do Chrome. Aby włączyć zdalny dostęp na komputerze, kliknij OK.
 5. Wpisz dwukrotnie kod PIN, a potem kliknij OK.
 6. W wyświetlonym oknie odblokuj panel i potwierdź swoje konto oraz kod PIN.
 7. Zobaczysz komunikat „Połączenia zdalne z tym komputerem zostały włączone”. Zamknij go, klikając OK.

Komputer, na którym został włączony dostęp zdalny, powinien pojawić się w sekcji „Moje komputery”.

Linux

Pulpit zdalny Chrome na Linuksa Ubuntu w wersji 12.04 i nowszej jest w fazie opracowywania. Aby uruchomić tę aplikację na Linuksie, musisz utworzyć oddzielną sesję pulpitu wirtualnego.

Krok 1. Zainstaluj pakiet Debiana dla składników hosta.

Krok 2. Utwórz sesję pulpitu wirtualnego. Jeśli masz wersję 12.04, możesz pominąć te kroki – pulpit Unity 2d jest wybierany domyślnie.

 1. W katalogu /usr/share/xsession/ znajdź plik .desktop swojego preferowanego środowiska pulpitu. Na przykład plik ubuntu-2d.desktop zawiera wiersz Exec=gnome-session --session=ubuntu-2d.
 2. Utwórz w katalogu domowym plik o nazwie .chrome-remote-desktop-session i następującej treści: exec /usr/sbin/lightdm-session "<YOUR_EXEC_COMMAND>".
 3. Zastąp ciąg znaków „<YOUR_EXEC_COMMAND>” poleceniem po „Exec=” z pliku .desktop. W tym przypadku prawidłowe polecenie to exec /usr/sbin/lightdm-session "gnome-session --session=ubuntu-2d".

Krok 3. Zezwól na połączenia zdalne.

 1. Otwórz aplikację Pulpit zdalny Chrome.
 2. Kliknij Włącz połączenia zdalne.
 3. Wpisz dwukrotnie kod PIN, a potem kliknij OK.
 4. Zamknij okno dialogowe potwierdzenia.

Uzyskiwanie dostępu do komputera i udostępnianie go

Możesz uzyskać dostęp do dowolnego komputera za pomocą konta Google. Upewnij się, że komputer, którego używasz, jest włączony i połączony z internetem. Nie musisz uruchamiać Chrome na komputerze zdalnym.

Dostęp do własnego komputera

Z komputera
 1. Otwórz Chrome.
 2. Wpisz chrome://apps na pasku adresu i naciśnij Enter.
 3. Kliknij Pulpit zdalny Chrome Aplikacja Pulpit zdalny Chrome.
 4. Jeśli w sekcji „Moje komputery” jest przycisk Rozpocznij, kliknij go, by zobaczyć opcje połączenia zdalnego.
 5. Z listy komputerów, na których włączono dostęp zdalny, wybierz komputer, do którego chcesz uzyskać dostęp.
 6. Wpisz kod PIN skonfigurowany na tym komputerze.
 7. Kliknij Połącz.

Kończenie sesji zdalnej
Na środku u góry strony kliknij pasek a następnie Rozłącz.

Na telefonie lub tablecie

Aby zobaczyć listę komputerów skonfigurowanych do dostępu zdalnego, zaloguj się w aplikacji Pulpit zdalny Chrome. Komputer, który jest niedostępny lub nie ma połączenia z internetem, będzie wyszarzony. 

Aby uzyskać dostęp do komputera, kliknij jego nazwę na liście.

Czynności na komputerze możesz wykonywać w dwóch różnych trybach. Aby się między nimi przełączyć, kliknij ikonę na pasku narzędzi.

 • Tryb trackpada: wykonaj czynności, używając wirtualnego wskaźnika myszki. Tryb trackpada
 • Tryb dotykowy: wykonaj czynności, klikając. Tryb dotykowy

Na komputerze możesz wykonywać różne czynności gestami.

 • Przewijanie w górę i w dół: przesuwaj dwoma palcami po ekranie.
 • Klikanie i przeciąganie: kliknij, przytrzymaj i przeciągnij.
 • Powiększanie: ściągnij i rozsuń dwoma palcami.
 • Wyświetlanie klawiatury: przesuń trzema palcami od dołu do góry ekranu.
 • Wyświetlanie paska narzędzi aplikacji: przesuń trzema palcami od góry do dołu ekranu.
 • Poruszanie myszką: przesuwaj palcem po ekranie (tylko w trybie trackpada).
 • Kliknięcie lewym przyciskiem: dotknij ekranu.
 • Kliknięcie prawym przyciskiem: dotknij ekranu dwoma palcami (tylko w trybie trackpada).
 • Kliknięcie środkowym przyciskiem: dotknij ekranu trzema palcami (tylko w trybie trackpada).

Aby usunąć komputer z listy, użyj aplikacji Pulpit zdalny Chrome pobranej z Chrome Web Store. Musisz to zrobić na komputerze. Tej listy nie można edytować na urządzeniu mobilnym.

Udostępnianie własnego komputera lub uzyskiwanie dostępu do komputera udostępnionego

Udostępnianie komputera innym osobom 

Jeśli użyjesz tej aplikacji i udostępnisz komuś swój komputer, ta osoba będzie miała nad nim pełną kontrolę, w tym dostęp do aplikacji, plików, e-maili, dokumentów i historii. Zobaczy ona również Twój adres e-mail. 

 1. Otwórz Chrome.
 2. Wpisz chrome://apps na pasku adresu i naciśnij Enter.
 3. Kliknij Pulpit zdalny Chrome Aplikacja Pulpit zdalny Chrome.
 4. Jeśli w sekcji „Pomoc zdalna” jest przycisk Rozpocznij, kliknij go, by zobaczyć opcje.
 5. Kliknij przycisk Udostępnij.
 6. Przed każdą sesją udostępniania aplikacja tworzy unikalny kod dostępu. Wyślij go osobie, której chcesz udostępnić swój komputer.

Gdy znajomy wpisze kod dostępu, rozpocznie sesję udostępniania i zobaczy ekran Twojego komputera. Możesz ją zakończyć w dowolnym momencie, klikając Zatrzymaj udostępnianie.

Uzyskiwanie dostępu do udostępnionego komputera
 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Wpisz chrome://apps na pasku adresu i naciśnij Enter.
 3. Kliknij Pulpit zdalny Chrome Aplikacja Pulpit zdalny Chrome. Otwórz nową kartę w Chrome.
 4. Kliknij przycisk Uzyskaj dostęp.
 5. Wpisz kod dostępu podany przez znajomego.
 6. Kliknij Połącz.

Użytkownikowi, który udostępnił Ci swój komputer, wyświetli się Twój adres e-mail.

Usuwanie Pulpitu zdalnego Chrome

Usuwanie aplikacji Pulpit zdalny Chrome z Chrome

Jeśli jesteś zalogowany w Chrome na wielu komputerach i usuniesz aplikację Pulpit zdalny Chrome, zostanie ona usunięta z nich wszystkich.

 1. Otwórz Chrome.
 2. Wpisz chrome://extensions na pasku adresu i naciśnij Enter.
 3. Znajdź „Pulpit zdalny Chrome” i kliknij Usuń Usuń.
 4. W oknie potwierdzenia kliknij Usuń.
Usuwanie aplikacji Pulpit zdalny Chrome z komputera

Jeśli na komputerze włączono połączenia zdalne, musisz też usunąć z niego aplikację Pulpit zdalny Chrome.

Windows:
 1. Otwórz Panel sterowania a następnie Programy a następnie Dodaj/Usuń programy.
 2. Znajdź aplikację „Pulpit zdalny Chrome”.
 3. Kliknij Usuń.
Mac:
 1. Znajdź aplikację „Chrome Remote Desktop Host Uninstaller”.
 2. Uruchom ją i kliknij Odinstaluj.

Jeśli Pulpit zdalny Chrome nie działa 

Jeśli masz problemy z Pulpitem zdalnym Chrome, wypróbuj te czynności:

Rozwiązywanie problemów
 • Sprawdź połączenie internetowe. Aby móc udostępniać komputer lub uzyskiwać do niego dostęp, musisz mieć połączenie z internetem. Jeśli strona nie otwiera się, sprawdź ustawienia sieciowe na komputerze.
 • Sprawdź ustawienia zapory sieciowej. Możliwe, że program antywirusowy blokuje dostęp do Pulpitu zdalnego Chrome. Upewnij się, że zapora zezwala na:
  • wychodzący ruch UDP,
  • przychodzące odpowiedzi UDP,
  • ruch TCP przez porty 443 (HTTPS) i 5222 (XMPP).
 • Upewnij się, że Twoja sieć zezwala na udostępnianie. Jeśli korzystasz z komputera w pracy lub szkole, Twoja sieć może nie zezwalać na udzielanie dostępu do komputera innym osobom. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.
 • Zaktualizuj Chrome. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji Chrome lub Chrome OS.

Pozostałe problemy zgłoś na Forum pomocy Chrome Forum pomocy Chrome.

Bezpieczeństwo Pulpitu zdalnego Chrome

Dla Twojego bezpieczeństwa wszystkie sesje pulpitu zdalnego są w pełni szyfrowane przy użyciu funkcji SSL Chrome, które obejmują pełną obsługę AES.

Choć w konfigurowaniu połączenia pośredniczą serwery Google, same dane sesji pulpitu zdalnego są przesyłane bezpośrednio z klienta do hosta, poza rzadkimi wyjątkami, gdy mogą one przechodzić przez serwery pośredniczące Google. Google nie może jednak umożliwić dostępu do Twojego komputera nikomu poza Tobą ze względu na PIN lub kod dostępu używany podczas jego udostępniania (sprawdzany przez klienta i hosta bez ujawniania go komukolwiek, nawet Google). Połączenie PIN-u/kodu dostępu i szyfrowania SSL gwarantuje też, że gdy łączysz się z hostem, czy to przy użyciu połączenia peer-to-peer, czy też za pośrednictwem serwerów, nikt nie może zobaczyć Twoich danych, nawet Google.

Dane sesji nigdy nie są rejestrowane ani też przesyłane w sposób, który mógłby umożliwić dostęp do nich Google lub komuś innemu (poza uczestnikami).

Zbieramy i przechowujemy dane o opóźnieniach w sieci i o czasie trwania sesji. Informacje te są w pełni anonimowe. Używamy ich, by dowiedzieć się, jak możemy w przyszłości udoskonalić Pulpit zdalny Chrome.

Megan jest specjalistką od Google Chrome i autorką tej strony Centrum pomocy. Pomóż jej ulepszyć ten artykuł, dodając swoją opinię poniżej.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?