Uzyskiwanie dostępu do innego komputera przy użyciu Pulpitu zdalnego Chrome

Dzięki Pulpitowi zdalnemu Chrome możesz uzyskać z komputera lub urządzenia mobilnego dostęp do plików i aplikacji na innym komputerze przez internet.

Na komputerze Pulpit zdalny Chrome jest dostępny w internecie. Aby uzyskać dostęp zdalny do innego komputera z urządzenia mobilnego, musisz pobrać aplikację Pulpit zdalny Chrome.

Konfigurowanie dostępu zdalnego do swojego komputera

Możesz skonfigurować zdalny dostęp do komputera Mac albo komputera z systemem Windows lub Linux.

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Na pasku adresu wpisz remotedesktop.google.com/access.
 3. W sekcji „Skonfiguruj zdalny dostęp” kliknij Pobierz Pobierz stronę
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, by pobrać i zainstalować Pulpit zdalny Chrome.

W celu uzyskania dostępu do Pulpitu zdalnego Chrome konieczne może być podanie hasła do komputera. Może też pojawić się prośba o zmianę opcji zabezpieczeń w Ustawieniach.

Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z Pulpitu zdalnego Chrome w Linuksie.

Aby używać Pulpitu zdalnego Chrome na Chromebooku, dowiedz się, jak udostępnić komputer komuś innemu.

Udostępnianie komputera innym osobom

Swój komputer możesz zdalnie udostępnić innym osobom. Oznacza to, że uzyskają one pełny dostęp do Twoich aplikacji, plików, e-maili, dokumentów i historii.

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Na pasku adresu u góry wpisz remotedesktop.google.com/support i naciśnij Enter.
 3. W sekcji „Uzyskaj pomoc” kliknij Pobierz Pobierz stronę.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, by pobrać i zainstalować Pulpit zdalny Chrome.
 5. W sekcji „Uzyskaj pomoc” wybierz Generuj kod.
 6. Skopiuj kod i wyślij go do osoby, której chcesz zezwolić na korzystanie z komputera.
 7. Gdy ta osoba wpisze kod dostępu w witrynie, zobaczysz okno dialogowe z jej adresem e-mail. Kliknij Udostępnij, by przyznać tej osobie pełny dostęp do komputera.
 8. Aby zakończyć sesję udostępniania, kliknij Zatrzymaj udostępnianie.

Kod dostępu działa tylko raz. Jeśli udostępniasz swój komputer, co 30 minut będzie pojawiać się prośba o potwierdzenie, że nadal chcesz to robić.

Jak uzyskać zdalny dostęp do komputera

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Na pasku adresu u góry wpisz remotedesktop.google.com/access i naciśnij Enter.
 3. Kliknij Połącz, by wybrać odpowiedni komputer.
 4. Wpisz kod PIN wymagany do uzyskania dostępu do innego komputera.
 5. Wybierz strzałkę, by się połączyć.

Dla Twojego bezpieczeństwa wszystkie sesje pulpitu zdalnego są w pełni szyfrowane.

Kończenie sesji zdalnej

Po zakończeniu zamknij kartę, by zatrzymać sesję. Możesz też wybrać Opcje a potem Rozłącz.

Usuwanie komputera z listy

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Na pasku adresu u góry wpisz remotedesktop.google.com/access i naciśnij Enter.
 3. Obok komputera, który chcesz usunąć, kliknij Wyłącz połączenia zdalne Usuń.

Udzielanie pomocy zdalnej

 1. Jeśli ktoś udostępnił Ci swój kod dostępu zdalnego, możesz zdalnie oferować pomoc.
 2. Otwórz Chrome na komputerze.
 3. Na pasku adresu u góry wpisz remotedesktop.google.com/support i naciśnij Enter.
 4. W sekcji „Udziel pomocy” wpisz kod i kliknij Połącz.
Używanie Pulpitu zdalnego Chrome w Linuksie

Krok 1. Zainstaluj pakiet Debiana dla komponentów hosta

64-bitowy pakiet Debiana możesz pobrać stąd.

Krok 2. Zezwól na połączenia zdalne

Przejdź do sekcji „Konfigurowanie zdalnego dostępu do komputera” powyżej.

Krok 3. (Opcjonalnie) Dostosuj sesję pulpitu wirtualnego

Po pierwszym połączeniu zostanie otwarte narzędzie do wyboru domyślnej sesji, w którym będzie można wybrać środowisko pulpitu. Jeśli chcesz zawsze uruchamiać określone środowisko pulpitu:

 1. W katalogu /usr/share/xsessions/ znajdź plik .desktop swojego preferowanego środowiska pulpitu. W pliku zobaczysz wiersz zaczynający się od Exec=, z poleceniem, które pozwala uruchomić sesję.

  • Na przykład w środowisku Cinnamon jest plik o nazwie cinnamon.desktop. W niektórych wersjach plik może zawierać polecenie: gnome-session --session=cinnamon.
 2. W katalogu głównym utwórz plik o nazwie .chrome-remote-desktop-session z tą zawartością: exec /etc/X11/Xsession '<YOUR_EXEC_COMMAND>'.
 3. Zastąp <YOUR_EXEC_COMMAND> poleceniem znajdującym się na końcu pliku .desktop:
  • W przykładzie ze środowiskiem Cinnamon prawidłowe polecenie to exec /etc/X11/Xsession 'gnome-session --session=cinnamon'.
 4. Zapisz plik o nazwie $HOME/.chrome-remote-desktop-session. Zmianę zobaczysz przy następnym uruchomieniu hosta Pulpitu zdalnego Chrome.
 5. Po uruchomieniu Pulpitu zdalnego Chrome zostanie utworzona sesja pulpitu wirtualnego i rozpocznie się sesja .chrome-remote-desktop-session.

Wskazówka: środowisko pulpitu może nie obsługiwać więcej niż jednej sesji w danym momencie. Jeśli chcesz uruchomić więcej sesji, użyj różnych środowisk pulpitu do sesji Pulpitu zdalnego Chrome i sesji lokalnej albo skorzystaj z opcji wyboru sesji.

Jeśli używasz narzędzia do wybierania sesji, wyloguj się ze środowiska pulpitu w Pulpicie zdalnym Chrome, zanim zalogujesz się do tego samego środowiska pulpitu w sesji lokalnej, i odwrotnie.

Usuwanie Pulpitu zdalnego Chrome

Windows
 1. Usuń aplikację z każdego komputera, na którym chcesz usunąć dostęp Pulpitu zdalnego Chrome:
  1. Wybierz Panel sterowania a potem Programy a potem Dodaj/Usuń programy.
  2. Znajdź aplikację „Pulpit zdalny Chrome”.
  3. Kliknij Usuń.
macOS
 1. Odinstaluj aplikację na każdym komputerze, na którym chcesz usunąć dostęp Pulpitu zdalnego Chrome:
  1. Znajdź aplikację „Program do odinstalowywania hosta Pulpitu zdalnego Chrome”.
  2. Uruchom ją i kliknij Odinstaluj.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problemy z Pulpitem zdalnym Chrome, wypróbuj te czynności:

 • Aby móc udostępniać komputer lub uzyskiwać do niego dostęp, musisz mieć połączenie z internetem. Jeśli strona nie otwiera się, sprawdź ustawienia sieci na komputerze.
 • Pulpit zdalny Chrome mogło zablokować oprogramowanie antywirusowe. Jeśli występują problemy z używaniem Pulpitu zdalnego Chrome, upewnij się, że program antywirusowy zezwala na:
  • wychodzący ruch UDP,
  • przychodzące odpowiedzi UDP,
  • ruch przez port TCP 443 (HTTPS),
  • ruch TCP i UDP przez port 3478 (STUN).
 • Jeśli komputer, do którego próbujesz uzyskać dostęp, jest połączony z siecią w pracy lub szkole, sieć może nie zezwalać na udzielanie dostępu innym osobom. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.
 • Upewnij się, że używasz najnowszej wersji Chrome lub systemu operacyjnego Chrome.

Pozostałe problemy zgłoś na Forum pomocy Chrome.

Udoskonalanie Pulpitu zdalnego Chrome

Potrzebujemy informacji, które pomogą nam udoskonalić Pulpit zdalny Chrome, dlatego zbieramy i przechowujemy w postaci anonimowej niektóre dane o opóźnieniach w sieci i czasie trwania sesji.

Aby dowiedzieć się więcej o Pulpicie zdalnym Chrome, zapoznaj się z Informacjami na temat ochrony prywatności w Chrome i Polityką prywatności Google.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
237
false