Få tilgang til andre datamaskiner med Chrome Eksternt skrivebord

Du kan bruke datamaskiner eller mobilenheter til å få tilgang til filer og programmer på andre datamaskiner via nettet med Chrome Eksternt skrivebord.

Chrome Eksternt skrivebord er tilgjengelig på nettet på datamaskinen din. Du må laste ned Chrome Eksternt skrivebord-appen for å bruke mobilenheten til å få ekstern tilgang.

Konfigurer ekstern tilgang til datamaskinen din

Du kan konfigurere ekstern tilgang til Mac-, Windows- og Linux-datamaskiner.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Skriv inn remotedesktop.google.com/access i adressefeltet øverst.
 3. Under «Konfigurer ekstern tilgang» klikker du på Last ned Last ned
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere Chrome Eksternt skrivebord.

Du må kanskje skrive inn datamaskinpassordet for å gi tilgang til Chrome Eksternt skrivebord. Du kan også bli bedt om å endre sikkerhetsinnstillinger i Innstillinger.

Finn ut mer om hvordan du bruker Chrome Eksternt skrivebord på Linux.

For å bruke Chrome Eksternt skrivebord på Chromebook, finn ut hvordan du deler datamaskinen med andre.

Del datamaskinen din med andre

Du kan gi andre ekstern tilgang til datamaskinen din. Da får de full tilgang til appene, filene, e-postene, dokumentene og loggene dine.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Skriv inn remotedesktop.google.com/support i adressefeltet øverst, og trykk på Enter.
 3. Under «Få hjelp» klikker du på Last ned Last ned.
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere Chrome Eksternt skrivebord.
 5. Under «Få hjelp» velger du Generer kode.  
 6. Kopiér koden og send den til personen du vil skal få tilgang til datamaskinen din.
 7. Når denne personen skriver inn tilgangskoden på nettstedet, ser du en dialogboks med e-postadressen til vedkommende. Velg Del for å gi vedkommende full tilgang til datamaskinen.
 8. For å avslutte en delingsøkt, klikk på Stopp deling.

Adgangskoden fungerer bare én gang. Når du deler datamaskinen, blir du hvert 30. minutt bedt om å bekrefte at du vil fortsette å dele datamaskinen.

Få ekstern tilgang til datamaskiner

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Skriv inn remotedesktop.google.com/access i adressefeltet øverst, og trykk på Enter.
 3. Klikk på Tilgang for å velge datamaskin.
 4. Skriv inn PIN-koden som kreves for å få tilgang til en annen datamaskin.
 5. Velg pilen for å koble til.

Av sikkerhetsgrunner er alle Eksternt skrivebord-økter fullstendig kryptert.

Stopp en ekstern økt

Når du er ferdig, lukker du fanen for å stoppe økten. Du kan også velge alternativer Venstre vinkeltegn etterfulgt av Koble fra.

Fjern datamaskiner fra listen

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Skriv inn remotedesktop.google.com/access i adressefeltet øverst, og trykk på Enter.
 3. Klikk på Deaktiver eksterne tilkoblinger papirkurv ved siden av datamaskinen du vil fjerne.

Gi fjernhjelp 

 1. Hvis noen har delt fjerntilgangskoden sin med deg, kan du gi vedkommende fjernhjelp.
 2. Åpne Chrome på datamaskinen.
 3. Skriv inn remotedesktop.google.com/access i adressefeltet øverst, og trykk på Enter.
 4. Skriv inn koden under «Gi fjernhjelp» og klikk på Koble til.

 

Bruk Chrome Eksternt skrivebord på Linux

Trinn 1: Last ned og konfigurer Chrome Eksternt skrivebord

Last ned Chrome Eksternt skrivebord-appen.

Trinn 2: Installer Debian-pakken for vertskomponentene

Last ned Debian-pakken (64-bit) her.

Trinn 3: Opprett en økt for virtuelt skrivebord

Hvis du har Ubuntu 12.04, kan du gå rett til trinn 4.

 1. Gå til /usr/share/xsessions/ og se etter skrivebordsfilen for skrivebordsmiljøet du vil bruke.
  • Cinnamon har for eksempel en fil som heter «cinnamon.desktop» med følgende kommando: gnome-session --session=cinnamon
 2. Opprett en fil med navnet .chrome-remote-desktop-session i hjemmekatalogen din med følgende innhold:
  • exec /usr/sbin/lightdm-session "<YOUR_EXEC_COMMAND>"
 3. Erstatt <YOUR_EXEC_COMMAND> med kommandoen på slutten av .desktop-filen din:
  • I eksempelet for cinnamon er den riktige kommandoen exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=cinnamon'
  • Unity-skrivebord krever litt ekstra kode. Hele kommandoen er DESKTOP_SESSION=ubuntu XDG_CURRENT_DESKTOP=Unity XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/$(id -u) exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=ubuntu'
 4. Lagre filen «.chrome-remote-desktop-session».

Trinn 4: Tillat eksterne tilkoblinger

 1. Åpne Chrome på datamaskinen du bruker.
 2. Skriv inn chrome://apps i adressefeltet øverst, og trykk på Enter.
 3. Klikk på Chrome Eksternt skrivebord Chrome Eksternt skrivebord-appen.
 4. Klikk på Kom i gang under «Mine datamaskiner».
 5. Klikk på Slå på eksterne tilkoblinger.
 6. Skriv inn en PIN-kode, skriv inn PIN-koden på nytt, og klikk på OK.
 7. Lukk bekreftelsesdialogen.

Fjern Chrome Eksternt skrivebord

Windows
 1. Fjern programmet fra alle datamaskiner du ikke lenger ønsker å ha tilgang til via Chrome Eksternt skrivebord:
  1. Gå til Kontrollpanel etterfulgt av Programmer etterfulgt av Legg til / fjern programmer.
  2. Finn frem til «Chrome Eksternt skrivebord»-programmet.
  3. Klikk på Fjern.
Mac
 1. Avinstaller programmet fra alle datamaskiner du ikke lenger ønsker å ha tilgang til via Chrome Eksternt skrivebord:
  1. Finn programmet «Avinstalleringsprogram for Chrome Eksternt skrivebord-vert».
  2. Start avinstalleringsprogrammet og klikk på Avinstaller.

Feilsøkingstips

Hvis du har problemer med Chrome Eksternt skrivebord, kan du prøve disse tipsene:

 • Du må være koblet til Internett for å dele eller få tilgang til en datamaskin. Hvis siden ikke kan åpnes, bør du kontrollere nettverksinnstillingene for datamaskinen.
 • Antivirusprogramvare kan hindre deg i å bruke Chrome Eksternt skrivebord. Hvis du har problemer med å bruke Chrome Eksternt skrivebord, må du kontrollere at antivirusprogramvaren tillater:
  • utgående UDP-trafikk
  • inngående UDP-svar
  • trafikk på TCP-portene 443 (HTTPS) og 5222 (XMPP)
 • Hvis datamaskinen du vil bruke eksternt, er på et jobb- eller skolenettverk, kan det hende nettverket hindrer deg fra å gi andre tilgang. Kontakt administratoren din for å få mer informasjon.
 • Sørg for at du bruker den nyeste versjonen av Chrome eller Chrome OS.

Hvis du har andre problemer, kan du rapportere dem i Hjelpeforumet for Chrome.

Gjør Chrome Eksternt skrivebord bedre

Google samler inn og lagrer visse anonyme data om nettverksforsinkelser og hvor lenge økter varer. Dette gjøres for å forbedre Chrome Eksternt skrivebord.

For å finne ut mer om Chrome Eksternt skrivebord kan du ta en titt på merknaden om personvern for Chrome og Googles personvernregler.