Toegang tot een andere computer met Chrome Remote Desktop

Met Chrome Remote Desktop kun je een computer of mobiel apparaat gebruiken om via internet toegang te verkrijgen tot bestanden en apps op een andere computer.

Chrome Remote Desktop is beschikbaar op internet via je computer. Je moet de Chrome Remote Desktop-app downloaden om je mobiele apparaat te gebruiken voor externe toegang.

Externe toegang tot je computer inschakelen

Je kunt externe toegang tot je Mac-, Windows- of Linux-computer instellen.

 1. Open Chrome op je computer.
 2. Typ remotedesktop.google.com/access in de adresbalk.
 3. Klik onder 'Externe toegang instellen' op Downloaden Downloaden
 4. Volg de instructies op het scherm om Chrome Remote Desktop te downloaden en te installeren.

Mogelijk moet je het wachtwoord van je computer invoeren om toegang te geven aan Chrome Remote Desktop. Mogelijk word je ook gevraagd de beveiligingsinstellingen te wijzigen via 'Voorkeuren'.

Lees meer over het gebruik van Chrome Remote Desktop op Linux.

Als je Chrome Remote Desktop wilt gebruiken op je Chromebook, bekijk je meer informatie over hoe je je computer met iemand anders deelt.

Je computer delen met iemand anders

Je kunt anderen externe toegang tot je computer geven. Ze hebben dan volledige toegang tot je apps, bestanden, e-mails, documenten en geschiedenis.

 1. Open Chrome op je computer.
 2. Typ remotedesktop.google.com/support in de adresbalk bovenaan en druk op Enter.
 3. Klik onder 'Ondersteuning krijgen' op Downloaden Downloaden.
 4. Volg de instructies op het scherm om Chrome Remote Desktop te downloaden en te installeren.
 5. Ga naar 'Ondersteuning krijgen' en selecteer Code genereren.  
 6. Kopieer de code en verzend deze naar de persoon die je toegang wilt geven tot je computer.
 7. Wanneer deze persoon je toegangscode invoert op de site, zie je een dialoogvenster met zijn of haar e-mailadres. Selecteer Delen om volledige toegang tot je computer te geven.
 8. Klik op Delen stoppen om een deelsessie te beëindigen.

De toegangscode werkt maar één keer. Als je je computer deelt, word je elke dertig minuten gevraagd te bevestigen dat je je computer wilt blijven delen.

Extern toegang krijgen tot een computer

 1. Open Chrome op je computer.
 2. Typ remotedesktop.google.com/access in de adresbalk bovenaan en druk op Enter.
 3. Klik op Verbinding maken om te selecteren tot welke computer je toegang wilt.
 4. Voer de pincode in die nodig is om toegang te krijgen tot een andere computer.
 5. Selecteer de pijl om verbinding te maken.

Voor je veiligheid zijn alle Remote Desktop-sessies volledig versleuteld.

Een externe sessie stoppen

Sluit het tabblad als je klaar bent om de sessie te beëindigen. Je kunt ook Opties Punthaak naar links en vervolgens Verbinding verbreken selecteren.

Een computer verwijderen uit de lijst

 1. Open Chrome op je computer.
 2. Typ remotedesktop.google.com/access in de adresbalk bovenaan en druk op Enter.
 3. Klik op Externe verbinding uitschakelen prullenbak naast de computer die je wilt verwijderen.

Externe ondersteuning bieden 

 1. Als iemand zijn of haar externe toegangscode met je heeft gedeeld, kun je externe ondersteuning bieden.
 2. Open Chrome op je computer.
 3. Typ remotedesktop.google.com/access in de adresbalk bovenaan en druk op Enter.
 4. Voer de code in onder 'Ondersteuning aanbieden' en klik op Verbinden.

 

Chrome Remote Desktop gebruiken op Linux

Stap 1: Chrome Remote Desktop downloaden en installeren

Download de app Chrome Remote Desktop. Zorg ervoor dat je de nieuwste versie van de app gebruikt.

Stap 2: Het Debian-pakket voor de hostcomponenten installeren

Download hier het 64-bits Debian-pakket.

Stap 3: Een virtuele bureaubladsessie maken

Ga door naar stap 4 als je Ubuntu 12.04 hebt.

 1. Zoek in /usr/share/xsessions/ naar het .desktop-bestand voor de gewenste bureaubladomgeving.
  • Cinnamon heeft bijvoorbeeld een bestand met de naam 'cinnamon.desktop' met de volgende opdracht: gnome-session --session=cinnamon
 2. Maak een bestand met de naam .chrome-remote-desktop-session in je hoofdmap met de volgende content:
  • exec /usr/sbin/lightdm-session "<YOUR_EXEC_COMMAND>"
 3. Vervang <YOUR_EXEC_COMMAND> door de opdracht aan het eind van je .desktop-bestand:
  • In het voorbeeld voor Cinnamon is de juiste opdracht exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=cinnamon'
  • Unity-omgevingen vereisen wat extra code. De volledige opdracht is DESKTOP_SESSION=ubuntu XDG_CURRENT_DESKTOP=Unity XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/$(id -u) exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=ubuntu'
 4. Sla het bestand op met de naam '.chrome-remote-desktop-session'.

Stap 4: Externe verbindingen toestaan

 1. Open Chrome op je computer.
 2. Typ chrome://apps in de adresbalk bovenaan en druk op Enter.
 3. Klik op Chrome Remote Desktop Chrome Remote Desktop-app.
 4. Klik onder 'Mijn computers' op Aan de slag.
 5. Klik op Externe verbindingen inschakelen.
 6. Geef een pincode op. Typ de pincode opnieuw en klik op OK.
 7. Sluit het bevestigingsvenster.

Chrome Remote Desktop verwijderen

Windows
 1. Verwijder de app op elke computer waarop je toegang via Chrome Remote Desktop wilt verwijderen:
  1. Ga naar Configuratiescherm en vervolgens Programma's en vervolgens Programma's toevoegen of verwijderen.
  2. Zoek de app 'Chrome Remote Desktop'.
  3. Klik op Verwijderen.
Mac
 1. Verwijder de app op elke computer waarop je toegang via Chrome Remote Desktop wilt verwijderen:
  1. Zoek de app 'Chrome Remote Desktop Host Uninstaller'.
  2. Start het verwijderingsprogramma en klik op Verwijder.

Tips om problemen op te lossen

Probeer deze tips als je problemen ondervindt met Chrome Remote Desktop:

 • Je moet zijn verbonden met internet om een computer te delen of toegang tot een computer te krijgen. Als de pagina niet wordt geopend, controleer je de netwerkinstellingen van je computer.
 • Antivirussoftware kan ervoor zorgen dat je Chrome Remote Desktop niet kunt gebruiken. Als je problemen ervaart met het gebruik van Chrome Remote Desktop, controleer je of je antivirusprogramma het volgende toestaat:
  • Uitgaand UDP-verkeer
  • Inkomende UDP-reacties
  • Verkeer op TCP-poort 443 (HTTPS) en 5222 (XMPP)
 • Als de computer zich in een werk- of schoolnetwerk bevindt, is het mogelijk niet toegestaan om anderen toegang tot de computer te verlenen. Neem contact op met je beheerder voor meer informatie.
 • Zorg ervoor dat je de nieuwste versie van Chrome of Chrome OS gebruikt.

Als je andere problemen ondervindt, kun je deze melden via het Chrome Help Forum.

Chrome Remote Desktop verbeteren

Google verzamelt een aantal geanonimiseerde gegevens over netwerkvertragingen en de duur van je sessie en slaat deze gegevens op om Google Chrome Remote Desktop verder te kunnen verbeteren.

Bekijk het privacybeleid van Chrome en van Google voor meer informatie over Chrome Remote Desktop.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?