Πρόσβαση σε άλλον υπολογιστή με την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή για να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε αρχεία και εφαρμογές ενός άλλου υπολογιστή με την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome.

Η Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome είναι πλέον διαθέσιμη στον ιστό στον υπολογιστή σας. Θα χρειαστεί να κατεβάσετε την εφαρμογή Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome για να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας για απομακρυσμένη πρόσβαση.

Ρυθμίστε την απομακρυσμένη πρόσβαση στον υπολογιστή σας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπολογιστή Mac, Windows ή Linux.

 1. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το Chrome.
 2. Στη γραμμή διευθύνσεων, πληκτρολογήστε remotedesktop.google.com/access.
 3. Στην ενότητα Ρύθμιση απομακρυσμένης πρόσβασης, κάντε κλικ στη Λήψη Λήψη
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome.

Ίσως, χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του υπολογιστή σας για να παραχωρήσετε πρόσβαση στην Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome. Μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας στις Προτιμήσεις.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome σε Linux.

Για να χρησιμοποιήσετε την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome σε Chromebook, μάθετε πώς μπορείτε να μοιραστείτε τον υπολογιστή σας με κάποιο άλλο άτομο.

Μοιραστείτε τον υπολογιστή σας με κάποιον άλλο

Μπορείτε να παραχωρήσετε σε άλλους χρήστες απομακρυσμένη πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Θα έχουν πλήρη πρόσβαση στις εφαρμογές, τα αρχεία, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα έγγραφα και το ιστορικό σας.

 1. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το Chrome.
 2. Στη γραμμή διευθύνσεων στο επάνω μέρος, πληκτρολογήστε remotedesktop.google.com/support και πατήστε Enter.
 3. Στην ενότητα Λήψη υποστήριξης, κάντε κλικ στη Λήψη Λήψη.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome.
 5. Στην ενότητα Λήψη υποστήριξης, επιλέξτε Δημιουργία κωδικού.  
 6. Αντιγράψτε τον κωδικό και στείλτε τον στο άτομο που θέλετε να αποκτήσει πρόσβαση στον υπολογιστή σας.
 7. Όταν αυτό το άτομο εισαγάγει τον κωδικό πρόσβασής σας στον ιστότοπο, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε Κοινή χρήση για να επιτρέψετε πλήρη πρόσβαση στον υπολογιστή σας.
 8. Για να τερματίσετε μια περίοδο λειτουργίας κοινής χρήσης, κάντε κλικ στη Διακοπή κοινής χρήσης.

Ο κωδικός πρόσβασης θα λειτουργεί μόνο για μία φορά. Εάν μοιράζεστε τον υπολογιστή σας, θα σας ζητείται να επιβεβαιώνετε ότι θέλετε να συνεχίσετε να μοιράζεστε τον υπολογιστή σας κάθε 30 λεπτά.

Απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπολογιστή

 1. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το Chrome.
 2. Στη γραμμή διευθύνσεων στο επάνω μέρος, πληκτρολογήστε remotedesktop.google.com/access και πατήστε Enter.
 3. Κάντε κλικ στην Πρόσβαση για να επιλέξετε τον υπολογιστή που επιθυμείτε.
 4. Εισαγάγετε το PIN που απαιτείται για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλο υπολογιστή.
 5. Επιλέξτε το βέλος για σύνδεση.

Για την ασφάλειά σας, όλες οι περίοδοι σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας είναι πλήρως κρυπτογραφημένες.

Διακοπή απομακρυσμένης περιόδου σύνδεσης

Όταν τελειώσετε, κλείστε την καρτέλα για να διακόψετε την περίοδο λειτουργίας. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις επιλογές Αριστερή παρένθεση με αγκύλη (chevron)  και μετά Αποσύνδεση.

Κατάργηση υπολογιστή από τη λίστα

 1. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το Chrome.
 2. Στη γραμμή διευθύνσεων στο επάνω μέρος, πληκτρολογήστε remotedesktop.google.com/access και πατήστε Enter.
 3. Δίπλα στον υπολογιστή που θέλετε να καταργήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση απομακρυσμένων συνδέσεων κάδος απορριμμάτων.

Παροχή απομακρυσμένης υποστήριξης 

 1. Εάν κάποιος έχει μοιραστεί μαζί σας έναν απομακρυσμένο κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να προσφέρετε απομακρυσμένη υποστήριξη.
 2. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το Chrome.
 3. Στη γραμμή διευθύνσεων στο επάνω μέρος, πληκτρολογήστε remotedesktop.google.com/access και πατήστε Enter.
 4. Εισαγάγετε τον κωδικό στην ενότητα Παροχή υποστήριξης και κάντε κλικ στη Σύνδεση.

 

Χρήση της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome σε Linux

Βήμα 1: Κατεβάστε και ρυθμίστε την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome

Κατεβάστε την εφαρμογή Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής.

Βήμα 2: Εγκαταστήστε το πακέτο Debian για τα στοιχεία κεντρικού υπολογιστή

Κατεβάστε το πακέτο Debian 64 bit από εδώ.

Βήμα 3: Δημιουργήστε μια περίοδο σύνδεσης εικονικής επιφάνειας εργασίας

Εάν έχετε Ubuntu 12.04, παραλείψτε αυτό το βήμα και μεταβείτε στο βήμα 4.

 1. Αναζητήστε το αρχείο .desktop στην τοποθεσία /usr/share/xsessions/ για το προτιμώμενο περιβάλλον της επιφάνειας εργασίας σας.
  • Για παράδειγμα, το Cinnamon έχει ένα αρχείο με την ονομασία "cinnamon.desktop" με την παρακάτω εντολή: gnome-session --session=cinnamon
 2. Δημιουργήστε ένα αρχείο με την ονομασία .chrome-remote-desktop-session στον αρχικό κατάλογο με το παρακάτω περιεχόμενο:
  • exec /usr/sbin/lightdm-session "<YOUR_EXEC_COMMAND>"
 3. Αντικαταστήστε το <YOUR_EXEC_COMMAND> με την εντολή στο τέλος του αρχείου .desktop:
  • Στο παράδειγμα για το Cinnamon, η σωστή εντολή είναι exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=cinnamon'
  • Για περιβάλλον Unity απαιτείται επιπλέον κώδικας. Η πλήρης εντολή είναι DESKTOP_SESSION=ubuntu XDG_CURRENT_DESKTOP=Unity XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/$(id -u) exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=ubuntu'
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο με την ονομασία ".chrome-remote-desktop-session"​.

Βήμα 4: Επιτρέψτε τις απομακρυσμένες συνδέσεις

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Στη γραμμή διευθύνσεων στο επάνω μέρος, πληκτρολογήστε chrome://apps και πατήστε Enter.
 3. Κάντε κλικ στην Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome Εφαρμογή "Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome".
 4. Στην ενότητα "Οι υπολογιστές μου", κάντε κλικ στην Έναρξη.
 5. Κάντε κλικ στην Ενεργοποίηση απομακρυσμένων συνδέσεων.
 6. Καταχωρίστε έναν αριθμό PIN και πληκτρολογήστε τον ξανά. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.
 7. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.

Κατάργηση της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome

Windows
 1. Στους υπολογιστές όπου θέλετε να καταργήσετε την πρόσβαση της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome, καταργήστε την εφαρμογή:
  1. Μεταβείτε στον Πίνακα ελέγχου και μετά Προγράμματα και μετά Προσθήκη/Κατάργηση προγραμμάτων.
  2. Βρείτε την εφαρμογή "Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome".
  3. Επιλέξτε Κατάργηση.
Mac
 1. Στους υπολογιστές που θέλετε να καταργήσετε την πρόσβαση της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome, απεγκαταστήστε την εφαρμογή:
  1. Εντοπίστε την εφαρμογή Πρόγραμμα απεγκατάστασης κεντρικού υπολογιστή Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome.
  2. Ξεκινήστε το πρόγραμμα απεγκατάστασης και κάντε κλικ στην Απεγκατάσταση

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome, δοκιμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

 • Για να μοιραστείτε έναν υπολογιστή ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Εάν η σελίδα δεν ανοίγει, ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου του υπολογιστή σας.
 • Το λογισμικό προστασίας από ιούς μπορεί να εμποδίζει τη χρήση της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη χρήση της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα προστασίας από ιούς επιτρέπει τα εξής:
  • Εξερχόμενη κυκλοφορία UDP
  • Εισερχόμενες απαντήσεις UDP
  • Κυκλοφορία στις θύρες TCP 443 (HTTPS) και 5222 (XMPP)
 • Εάν ο υπολογιστής στον οποίο έχετε πρόσβαση βρίσκεται σε δίκτυο εργασίας ή σχολείου, ενδέχεται να μην σας επιτρέπει να παραχωρήσετε πρόσβαση σε άλλους χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Chrome ή του Chrome OS.

Εάν αντιμετωπίζετε άλλα ζητήματα, αναφέρετέ τα στο Φόρουμ βοήθειας Chrome.

Βελτίωση της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome

Για τη βελτίωση της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome, η Google συλλέγει και αποθηκεύει ορισμένα ανώνυμα δεδομένα σχετικά με τις καθυστερήσεις δικτύου και τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome, δείτε τη Σημείωση απορρήτου και την Πολιτική απορρήτου.