Πρόσβαση σε άλλον υπολογιστή με την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή ή κινητή συσκευή, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αρχεία και εφαρμογές ενός άλλου υπολογιστή μέσω διαδικτύου, με την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome.

Ρύθμιση απομακρυσμένης πρόσβασης

Windows
 1. Κατεβάστε την εφαρμογή Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome.
 2. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 3. Στη γραμμή διευθύνσεων που βρίσκεται στο επάνω μέρος, πληκτρολογήστε chrome://apps και πατήστε Enter.
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome" Εφαρμογή "Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome".
 5. Στην ενότητα "Οι υπολογιστές μου", κάντε κλικ στην Έναρξη.
 6. Κάντε κλικ στην Ενεργοποίηση απομακρυσμένων συνδέσεων.
 7. Καταχωρίστε έναν αριθμό PIN και πληκτρολογήστε τον ξανά. Κάντε κλικ στο OK.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι, για να εγκαταστήσετε την υπηρεσία Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome.
 9. Επιβεβαιώστε τον Λογαριασμό Google και πληκτρολογήστε ξανά τον αριθμό PIN, για να συνεχίσετε.

Ο υπολογιστής που ενεργοποιήσατε θα πρέπει να εμφανίζεται στην ενότητα "Οι υπολογιστές μου".

Mac
 1. Κατεβάστε την εφαρμογή Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome.
 2. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 3. Στη γραμμή διευθύνσεων που βρίσκεται στο επάνω μέρος, πληκτρολογήστε chrome://apps και πατήστε Enter.
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome" Εφαρμογή "Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome".
 5. Στην ενότητα "Οι υπολογιστές μου", κάντε κλικ στην Έναρξη.
 6. Κάντε κλικ στην Ενεργοποίηση απομακρυσμένων συνδέσεων. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 7. Το Chrome θα κατεβάσει ένα αρχείο .dmg. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
 8. Μόλις κατέβει το αρχείο, ανοίξτε το.
 9. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στο Chrome.
 10. Για να ενεργοποιήσετε την απομακρυσμένη πρόσβαση για τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο OK.
 11. Καταχωρίστε έναν αριθμό PIN, πληκτρολογήστε τον ξανά και κάντε κλικ στο OK.
 12. Όταν εμφανιστεί ένα πλαίσιο, ξεκλειδώστε το και επιβεβαιώστε ξανά τον λογαριασμό σας και τον αριθμό PIN.
 13. Θα εμφανιστεί το μήνυμα "Έχουν ενεργοποιηθεί απομακρυσμένες συνδέσεις για αυτόν τον υπολογιστή". Για να το κλείσετε, κάντε κλικ στο OK.

Ο υπολογιστής που ενεργοποιήσατε θα πρέπει να εμφανίζεται στην ενότητα "Οι υπολογιστές μου".

Linux

Βήμα 1: Κατεβάστε και ρυθμίστε την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome

Κατεβάστε την εφαρμογή Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome.

Βήμα 2: Εγκαταστήστε το πακέτο Debian για τα στοιχεία κεντρικού υπολογιστή

Κατεβάστε το πακέτο Debian 64 bit από εδώ.

Βήμα 3: Δημιουργήστε μια περίοδο σύνδεσης εικονικής επιφάνειας εργασίας

Εάν έχετε Ubuntu 12.04, παραλείψτε αυτό το βήμα και μεταβείτε στο βήμα 4.

 1. Αναζητήστε το αρχείο .desktop στην τοποθεσία /usr/share/xsessions/ για το προτιμώμενο περιβάλλον της επιφάνειας εργασίας σας.
  • Για παράδειγμα, το Cinnamon έχει ένα αρχείο με την ονομασία "cinnamon.desktop" με την παρακάτω εντολή: gnome-session --session=cinnamon
 2. Δημιουργήστε ένα αρχείο με την ονομασία .chrome-remote-desktop-session στον αρχικό κατάλογο με το παρακάτω περιεχόμενο:
  • exec /usr/sbin/lightdm-session "<YOUR_EXEC_COMMAND>"
 3. Αντικαταστήστε το στοιχείο <YOUR_EXEC_COMMAND> με την εντολή στο τέλος του αρχείου .desktop:
  • Στο παράδειγμα για το Cinnamon, η σωστή εντολή είναι exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=cinnamon'
  • Για περιβάλλον Unity απαιτείται επιπλέον κώδικας. Η πλήρης εντολή είναι DESKTOP_SESSION=ubuntu XDG_CURRENT_DESKTOP=Unity XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/$(id -u) exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=ubuntu'
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο με την ονομασία ".chrome-remote-desktop-session"​.

Βήμα 4: Επιτρέψτε τις απομακρυσμένες συνδέσεις

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Στη γραμμή διευθύνσεων που βρίσκεται στο επάνω μέρος, πληκτρολογήστε chrome://apps και πατήστε Enter.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome" Εφαρμογή "Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome".
 4. Στην ενότητα "Οι υπολογιστές μου", κάντε κλικ στην Έναρξη.
 5. Κάντε κλικ στην Ενεργοποίηση απομακρυσμένων συνδέσεων.
 6. Καταχωρίστε έναν αριθμό PIN και πληκτρολογήστε τον ξανά. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.
 7. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.
Chromebook
 1. Κατεβάστε την εφαρμογή Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στο Chrome.
 3. Επιβεβαιώστε κάνοντας κλικ στην Προσθήκη εφαρμογής.
 4. Στη γωνία της οθόνης σας, κάντε κλικ στην Εφαρμογή εκκίνησης Εφαρμογή εκκίνησης και έπειτα Επάνω βέλος Επάνω βέλος.
 5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome" Εφαρμογή "Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome"

Μοιραστείτε τον υπολογιστή σας με κάποιον άλλο

Μπορείτε να παραχωρήσετε σε άλλους χρήστες πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Θα έχουν πλήρη πρόσβαση στις εφαρμογές, τα αρχεία, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα έγγραφα και το ιστορικό σας.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Στη γραμμή διευθύνσεων που βρίσκεται στο επάνω μέρος, πληκτρολογήστε chrome://apps και πατήστε Enter.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome" Εφαρμογή "Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome".
 4. Κάντε κλικ στην Έναρξη.
 5. Για να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης, κάντε κλικ στην Κοινή χρήση.
 6. Στείλτε τον κωδικό στο άτομο που θέλετε να επιτρέψετε να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή σας.
 7. Όταν αυτό το άτομο καταχωρίσει τον κωδικό πρόσβασης, θα δει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του υπολογιστή σας.
 8. Για να τερματίσετε μια περίοδο κοινής χρήσης, κάντε κλικ στη Διακοπή κοινής χρήσης.

Πρόσβαση σε απομακρυσμένο υπολογιστή

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Στη γραμμή διευθύνσεων που βρίσκεται στο επάνω μέρος, πληκτρολογήστε chrome://apps και πατήστε Enter.
 3. Κάντε κλικ στην Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome Εφαρμογή "Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome".
 4. Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε πρώτα κλικ στην Έναρξη.
  • Εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στον υπολογιστή σας, επιλέξτε τον.
  • Εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν άλλο υπολογιστή τον οποίο χρησιμοποιείτε από κοινού με κάποιον άλλο χρήστη, κάντε κλικ στην Πρόσβαση.
 5. Εισαγάγετε τον αριθμό PIN ή τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για τη σύνδεση.
 6. Κάντε κλικ στη Σύνδεση.

Για την ασφάλειά σας, όλες οι περίοδοι σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας είναι πλήρως κρυπτογραφημένες.

Διακοπή απομακρυσμένης περιόδου σύνδεσης

Όταν τελειώσετε, μεταβείτε στο κέντρο της σελίδας και κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος και έπειτα Αποσύνδεση.

Κατάργηση υπολογιστή από τη λίστα

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Στη γραμμή διευθύνσεων που βρίσκεται στο επάνω μέρος, πληκτρολογήστε chrome://apps και πατήστε Enter.
 3. Κάντε κλικ στην Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome Εφαρμογή "Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome".
 4. Δίπλα στον υπολογιστή που θέλετε να καταργήσετε, κάντε κλικ στην Απενεργοποίηση απομακρυσμένης σύνδεσης.

Κατάργηση της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome

Windows
 1. Στους υπολογιστές που θέλετε να καταργήσετε την πρόσβαση της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome, καταργήστε την εφαρμογή:
  1. Μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου και έπειτα Προγράμματα και έπειτα Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
  2. Εντοπίστε την εφαρμογή "Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome".
  3. Κάντε κλικ στην Κατάργηση.
 2. Για να καταργήσετε την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome και από τον λογαριασμό σας, καταργήστε την επέκταση:
  1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
  2. Στη γραμμή διευθύνσεων που βρίσκεται στο επάνω μέρος, πληκτρολογήστε chrome://apps και πατήστε Enter.
  3. Κάντε δεξί κλικ στην "Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome" και κάντε κλικ στην Κατάργηση ​από το Chrome.
  4. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης. Κάντε κλικ στην Κατάργηση.
Mac
 1. Στους υπολογιστές που θέλετε να καταργήσετε την πρόσβαση της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome, απεγκαταστήστε την εφαρμογή:
  1. Εντοπίστε την εφαρμογή "Πρόγραμμα απεγκατάστασης κεντρικού υπολογιστή Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome".
  2. Ξεκινήστε το πρόγραμμα απεγκατάστασης και κάντε κλικ στην Απεγκατάσταση.
 2. Για να καταργήσετε την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome και από τον λογαριασμό σας, καταργήστε την επέκταση:
  1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
  2. Στη γραμμή διευθύνσεων που βρίσκεται στο επάνω μέρος, πληκτρολογήστε chrome://apps και πατήστε Enter.
  3. Κάντε δεξί κλικ στην "Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome" και κάντε κλικ στην Κατάργηση ​από το Chrome.
  4. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης. Κάντε κλικ στην Κατάργηση.

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome, δοκιμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

 • Για να μοιραστείτε έναν υπολογιστή ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Εάν η σελίδα δεν ανοίγει, ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου του υπολογιστή σας.
 • Το λογισμικό προστασίας από ιούς μπορεί να εμποδίζει τη χρήση της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα προστασίας από ιούς επιτρέπει τα εξής:
  • Εξερχόμενη κυκλοφορία UDP
  • Εισερχόμενες απαντήσεις UDP
  • Κυκλοφορία στις θύρες TCP 443 (HTTPS) και 5222 (XMPP)
 • Εάν ο υπολογιστής στον οποίο έχετε πρόσβαση βρίσκεται σε δίκτυο εργασίας ή σχολείου, ενδέχεται να μην σας επιτρέπει να παραχωρήσετε πρόσβαση σε άλλους χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Chrome ή του Chrome OS.

Εάν αντιμετωπίζετε άλλα ζητήματα, αναφέρετέ τα στο Φόρουμ βοήθειας Chrome.

Βελτίωση της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome

Για τη βελτίωση της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας Chrome, η Google συλλέγει και αποθηκεύει ορισμένα ανώνυμα δεδομένα σχετικά με τις καθυστερήσεις δικτύου και τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Chrome, ανατρέξτε στη Σημείωση απορρήτου Chrome και την Πολιτική απορρήτου Google.