Přístup k jinému počítači pomocí Vzdálené plochy Chrome

Pomocí Vzdálené plochy Chrome můžete ve svém počítači nebo mobilním zařízení získat přes internet přístup k souborům a aplikacím v jiném počítači.

Vzdálenou plochu Chrome si můžete z webu stáhnout do svého počítače. Chcete-li vzdálený přístup používat v mobilním zařízení, budete si muset stáhnout aplikaci Vzdálená plocha Chrome.

Nastavení vzdáleného přístupu k vašemu počítači

Nastavit můžete vzdálený přístup do počítače Mac, Windows nebo Linux.

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Do adresního řádku zadejte remotedesktop.google.com/access.
 3. V sekci Nastavení vzdáleného přístupu klikněte na Stáhnout Stáhnout stránku.
 4. Podle pokynů na obrazovce si stáhněte a nainstalujte Vzdálenou plochu Chrome.

Možná bude třeba Vzdálené ploše Chrome udělit přístup zadáním hesla k počítači. Také můžete být vyzváni, abyste v Nastavení změnili nastavení zabezpečení.

Další informace o používání Vzdálené plochy Chrome v systému Linux.

Pokud chcete Vzdálenou plochu Chrome používat v Chromebooku, přečtěte si, jak počítač sdílet s jiným uživatelem.

Sdílení počítače s ostatními

Vlastní počítač můžete vzdáleně sdílet s ostatními uživateli. Získají tak plný přístup k vašim aplikacím, souborům, e-mailům, dokumentům a historii.

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Do adresního řádku nahoře zadejte remotedesktop.google.com/support a stiskněte Enter.
 3. V sekci Získat podporu klikněte na Stáhnout Stáhnout stránku.
 4. Podle pokynů na obrazovce si stáhněte a nainstalujte Vzdálenou plochu Chrome.
 5. V sekci Získat podporu vyberte Vygenerovat kód.
 6. Zkopírujte kód a odešlete jej osobě, které chcete udělit přístup k počítači.
 7. Když tato osoba zadá váš přístupový kód na web, zobrazí se vám dialogové okno s její e-mailovou adresou. Výběrem možnosti Sdílet této osobě udělíte úplný přístup k vašemu počítači.
 8. Relaci sdílení ukončíte kliknutím na Ukončit sdílení.

Přístupový kód funguje jen jednorázově. Při sdílení počítače se vám každých 30 minut zobrazí dotaz, zda chcete počítač nadále sdílet.

Vzdálený přístup k počítači

Důležité: Ověřte, zda používáte nejnovější verzi aplikace Vzdálená plocha Chrome.

 1. V iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Vzdálená plocha Chrome Aplikace Vzdálená plocha Chrome. Pokud tuto aplikaci nemáte, stáhněte si ji z iTunes.
 2. V seznamu klepněte na počítač, který chcete použít. Pokud je zašedlý, není online nebo není k dispozici.
 3. Vzdálený počítač můžete ovládat pomocí dvou režimů. Mezi režimy můžete přepínat klepnutím na ikonu možností Menu vpravo dole.
  • Chcete-li provádět akce pomocí virtuálního kurzoru myši, klepněte na Režim trackpadu Režim trackpadu.
  • Chcete-li provádět akce klepáním, klepněte na Dotykový režim Dotykový režim.

Z důvodu zabezpečení jsou všechny relace vzdálené plochy plně šifrovány.

Gesta určená k ovládání vzdáleného počítače

Při práci se vzdáleným počítačem můžete používat gesta.

 • Posouvání nahoru nebo dolů: Přejeďte dvěma prsty.
 • Kliknutí a přetažení: Podržte položku a poté je prstem přetáhněte.
 • Přiblížení nebo oddálení: Roztáhněte nebo stáhněte dva prsty.
 • Zobrazení nabídky: Klepněte na displej čtyřmi prsty.
 • Pohyb myši: Přejeďte prstem po displeji (pouze v režimu trackpadu).
 • Kliknutí levým tlačítkem: Klepněte na displej.
 • Kliknutí pravým tlačítkem: Klepněte na displej dvěma prsty (pouze v režimu trackpadu).
 • Kliknutí prostředním tlačítkem: Klepněte na displej třemi prsty (pouze v režimu trackpadu).

Odstranění počítače ze seznamu

Chcete-li upravit seznam počítačů, přihlaste se do libovolného počítače v seznamu a v Chromu přejděte na adresu remotedesktop.google.com/access.

Tipy pro odstraňování problémů

Pokud dochází k problémům, vyzkoušejte následující tipy:

 • Pokud se stránka neotevře, zkontrolujte připojení iPhonu nebo iPadu.
 • Pokud použijete počítač, který je součástí sítě v práci nebo ve škole, možná nebudete moci udělit přístup ostatním uživatelům. Další informace vám poskytne administrátor.
 • Ověřte, zda používáte nejnovější verzi aplikace Vzdálená plocha Chrome Aplikace Vzdálená plocha Chrome.

Pokud máte další problémy, nahlaste je prosím zde: Fórum nápovědy prohlížeče Chrome.

Vylepšení Vzdálené plochy Chrome

Za účelem zlepšování Vzdálené plochy Chrome společnost Google shromažďuje a ukládá určité anonymizované údaje o prodlevách sítě a délce trvání relace.

Další informace o Vzdálené ploše Chrome naleznete v upozornění ve věci ochrany osobních údajů v prohlížeči Chrome a zásadách ochrany soukromí společnosti Google.