Достъп до друг компютър посредством „Отдалечен работен плот на Chrome“

Можете да използвате компютър или мобилно устройство, за да осъществявате достъп до файлове и приложения на друг компютър през интернет посредством „Отдалечен работен плот на Chrome“.

Налице е уеб версия на „Отдалечен работен плот на Chrome“ за компютъра ви. Ако искате да използвате мобилното си устройство за отдалечен достъп, трябва да изтеглите едноименното приложение.

Настройване на отдалечен достъп до компютъра ви

Можете да настроите отдалечен достъп до компютъра си под Mac, Windows или Linux.

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. В адресната лента въведете remotedesktop.google.com/access.
 3. Под „Настройване на отдалечен достъп“ кликнете върху „Изтегляне“ Изтегляне
 4. Изпълнете указанията на екрана, за да изтеглите и инсталирате „Отдалечен работен плот на Chrome“.

Може да се наложи да въведете паролата за компютъра си, за да дадете достъп на „Отдалечен работен плот на Chrome“. Може също да бъдете подканени да промените настройките за сигурност от „Предпочитания“.

Научете повече за това, как да използвате „Отдалечен работен плот на Chrome“ под Linux.

За да използвате „Отдалечен работен плот на Chrome“ на своя Chromebook, научете как да споделяте компютъра си с други хора.

Споделяне на компютъра ви с други хора

Можете да предоставите на други хора отдалечен достъп до компютъра си. Те ще имат пълен достъп до приложенията, файловете, имейлите, документите и историята ви.

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. В адресната лента в горната част въведете remotedesktop.google.com/support и натиснете Enter.
 3. Под „Получаване на поддръжка“ кликнете върху „Изтегляне“ Изтегляне.
 4. Изпълнете указанията на екрана, за да изтеглите и инсталирате „Отдалечен работен плот на Chrome“.
 5. Под „Получаване на поддръжка“ изберете Генериране на код.  
 6. Копирайте кода и го изпратете до човека, на когото искате да предоставите достъп до компютъра си.
 7. Когато този човек въведе кода ви за достъп в сайта, ще видите диалогов прозорец с неговия имейл адрес. Изберете Споделяне, за да му предоставите пълен достъп до компютъра си.
 8. За да прекратите сесията за споделяне, кликнете върху Спиране на споделянето.

Кодът за достъп ще работи само веднъж. Ако споделяте компютъра си, на всеки 30 минути ще бъдете подканвани да потвърдите, че искате да продължите да го споделяте.

Отдалечен достъп до компютър

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. В адресната лента в горната част въведете remotedesktop.google.com/access и натиснете Enter.
 3. Кликнете върху Достъп, за да изберете компютъра, до който искате достъп.
 4. Въведете необходимия за достъп до друг компютър ПИН код.
 5. Изберете стрелката за свързване.

От съображения за сигурност всички сесии за отдалечен работен плот са напълно шифровани.

Спиране на отдалечена сесия

Когато приключите, затворете раздела, за да спрете сесията. Можете също да изберете „Опции“ Ляв шеврон  и след това Прекратяване на връзката.

Премахване на компютър от списъка

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. В адресната лента в горната част въведете remotedesktop.google.com/access и натиснете Enter.
 3. До компютъра, който искате да премахнете, кликнете върху „Деактивиране на отдалечените връзки“ кошче .

Предоставяне на отдалечена поддръжка 

 1. Ако някой е споделил с вас кода си за отдалечен достъп, можете да предоставяте отдалечена поддръжка.
 2. Отворете Chrome на компютъра си.
 3. В адресната лента в горната част въведете remotedesktop.google.com/access и натиснете Enter.
 4. Въведете кода под „Предоставяне на поддръжка“ и кликнете върху Свързване.

 

Използване на „Отдалечен работен плот на Chrome“ под Linux

Стъпка 1: Изтегляне и настройване на „Отдалечен работен плот на Chrome“

Изтеглете приложението Отдалечен работен плот на Chrome.

Стъпка 2: Инсталиране на пакета за Debian за компонентите на хоста

Изтеглете 64-битовия пакет за Debian оттук.

Стъпка 3: Създаване на сесия с виртуален работен плот

Ако използвате Ubuntu 12.04, преминете към стъпка 4.

 1. Потърсете в /usr/share/xsessions/ файла .desktop за предпочитаната от вас среда за работен плот.
  • Например в Cinnamon има файл на име cinnamon.desktop със следната команда: gnome-session --session=cinnamon
 2. Създайте в главната директория файл на име .chrome-remote-desktop-session със следното съдържание:
  • exec /usr/sbin/lightdm-session "<YOUR_EXEC_COMMAND>"
 3. Заменете <YOUR_EXEC_COMMAND> с командата в края на файла с разширение .desktop:
  • В примера за Cinnamon правилната команда е exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=cinnamon'
  • За работните плотове в Unity се изисква допълнителен код. Пълната команда е DESKTOP_SESSION=ubuntu XDG_CURRENT_DESKTOP=Unity XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/$(id -u) exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=ubuntu'
 4. Запазете файла с име .chrome-remote-desktop-session“.

Стъпка 4: Разрешаване на отдалечените връзки

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. В адресната лента най-горе въведете chrome://apps и натиснете Enter.
 3. Кликнете върху иконата на „Отдалечен работен плот на Chrome“ Приложение за отдалечен работен плот на Chrome.
 4. Под „Моите компютри“ кликнете върху Първи стъпки.
 5. Кликнете върху Активиране на отдалечените връзки.
 6. Въведете ПИН код и го потвърдете. След това кликнете върху OK.
 7. Отхвърлете диалоговия прозорец за потвърждение.

Премахване на „Отдалечен работен плот на Chrome“

Windows
 1. Премахнете приложението „Отдалечен работен плот на Chrome“ от всеки компютър, който не искате да бъде достъпен чрез него:
  1. Отворете Контролен панел и след това Програми и след това Добавяне/премахване на програми.
  2. Намерете приложението „Отдалечен работен плот на Chrome“.
  3. Кликнете върху Премахване.
Mac
 1. Деинсталирайте приложението „Отдалечен работен плот на Chrome“ от всеки компютър, който не искате да бъде достъпен чрез него:
  1. Намерете приложението Chrome Remote Desktop Host Uninstaller.
  2. Стартирайте го и кликнете върху Деинсталиране.

Съвети за отстраняване на неизправности

Ако срещате проблеми с „Отдалечен работен плот на Chrome“, изпробвайте следните съвети:

 • Трябва да сте свързани с интернет, за да споделите компютър или да осъществите достъп до такъв. Ако страницата не се отваря, проверете настройките за мрежата на компютъра си.
 • Антивирусният софтуер може да ви попречи да използвате „Отдалечен работен плот на Chrome“. Ако имате проблеми с използването на „Отдалечен работен плот на Chrome“, уверете се, че антивирусният ви софтуер позволява следното:
  • изходящия трафик през UDP;
  • входящите отговори през UDP;
  • трафика през TCP портовете 443 (HTTPS) и 5222 (XMPP).
 • Ако компютърът, до който се осъществява достъп, е част от служебна или училищна мрежа, възможно е да не можете да го споделите с други хора. За повече информация се свържете с администратора си.
 • Уверете се, че използвате най-новата версия на Chrome или Chrome OS.

Ако срещате други проблеми, моля, подайте сигнал за тях в Помощния форум на Chrome.

Подобряване на „Отдалечен работен плот на Chrome“

За да научим как да подобрим „Отдалечен работен плот на Chrome“, събираме и съхраняваме някои анонимни данни за забавянията в мрежата и за продължителността на сесията ви.

За да научите повече за „Отдалечен работен плот на Chrome“, прегледайте Съобщението за поверителност на Chrome и Декларацията за поверителност на Google.