Достъп до друг компютър посредством „Отдалечен работен плот на Chrome“

Можете да използвате компютър или мобилно устройство, за да осъществявате достъп до файлове и приложения на друг компютър посредством „Отдалечен работен плот на Chrome“.

За компютъра ви е налице уеб версия на „Отдалечен работен плот на Chrome“. За да използвате мобилното си устройство за отдалечен достъп, изтеглете приложението „Отдалечен работен плот на Chrome“.

Съвет: Като администратор вие контролирате достъпа на потребителите чрез „Отдалечен работен плот на Chrome“. Научете как да контролирате използването на „Отдалечен работен плот на Chrome“.

Настройване на отдалечен достъп до компютъра ви

Можете да настроите отдалечен достъп до компютъра си под Mac, Windows или Linux.

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. В адресната лента въведете remotedesktop.google.com/access.
 3. Под „Настройване на отдалечен достъп“ кликнете върху „Изтегляне“ Изтегляне на страницата.
 4. Изпълнете указанията на екрана, за да изтеглите и инсталирате „Отдалечен работен плот на Chrome“.

Може да се наложи да въведете паролата за компютъра си, за да дадете достъп на „Отдалечен работен плот на Chrome“. Може също да бъдете подканени да промените настройките за сигурност от „Предпочитания“.

Научете повече за това, как да използвате „Отдалечен работен плот на Chrome“ под Linux.

Споделяне на компютъра ви с други хора

Можете да предоставите на други хора отдалечен достъп до компютъра си. Те ще имат пълен достъп до приложенията, файловете, имейлите, документите и историята ви.

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. В адресната лента в горната част въведете remotedesktop.google.com/support и натиснете Enter.
 3. Под „Получаване на поддръжка“ кликнете върху „Изтегляне“ Изтегляне на страницата.
 4. Изпълнете указанията на екрана, за да изтеглите и инсталирате „Отдалечен работен плот на Chrome“.
 5. Под „Получаване на поддръжка“ изберете Генериране на код.
 6. Копирайте кода и го изпратете до човека, на когото искате да предоставите достъп до компютъра си.
 7. Когато този човек въведе кода ви за достъп в сайта, ще видите диалогов прозорец с неговия имейл адрес. Изберете Споделяне, за да му предоставите пълен достъп до компютъра си.
 8. За да прекратите сесията за споделяне, кликнете върху Спиране на споделянето.

Кодът за достъп ще работи само веднъж. Ако споделяте компютъра си, на всеки 30 минути ще получавате подкана да потвърдите, че искате да продължите споделянето.

Отдалечен достъп до компютър

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. В адресната лента в горната част въведете remotedesktop.google.com/access и натиснете Enter.
 3. Кликнете върху Достъп, за да изберете компютъра, до който искате достъп.
 4. Въведете необходимия за достъп до друг компютър ПИН код.
 5. Изберете стрелката за свързване.

От съображения за сигурност всички сесии за отдалечен работен плот са напълно шифровани.

Спиране на отдалечена сесия

Когато приключите, затворете раздела, за да спрете сесията. Можете също да изберете Опции и след това Прекратяване на връзката.

Премахване на компютър от списъка

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. В адресната лента в горната част въведете remotedesktop.google.com/access и натиснете Enter.
 3. До компютъра, който искате да премахнете, кликнете върху „Деактивиране на отдалечените връзки“ Премахване.

Предоставяне на отдалечена поддръжка

 1. Ако някой е споделил с вас кода си за отдалечен достъп, можете да предоставяте отдалечена поддръжка.
 2. Отворете Chrome на компютъра си.
 3. В адресната лента в горната част въведете remotedesktop.google.com/support и натиснете Enter.
 4. Въведете кода под „Предоставяне на поддръжка“ и кликнете върху Свързване.
Използване на „Отдалечен работен плот на Chrome“ под Linux

Стъпка 1: Инсталирайте пакета за Debian за компонентите на хоста

Изтеглете 64-битовия пакет за Debian оттук.

Стъпка 2: Разрешете отдалечените връзки

Посетете секцията „Настройване на отдалечен достъп до компютъра ви“ по-горе.

Стъпка 3 (незадължително): Персонализирайте сесията си с виртуален работен плот

При първото свързване ще получите стандартен инструмент за избор на сесия, чрез който можете да посочите средата си за работен плот. Ако винаги искате да стартирате конкретна среда за работен плот:

 1. В /usr/share/xsessions/ намерете файла с разширение .desktop за предпочитаната от вас среда за работен плот. Във файла ще намерите ред, започващ с Exec= и съдържащ командата, която ви е необходима, за да стартирате сесията.

  • Например за Cinnamon има файл на име cinnamon.desktop. В някои версии той може да включва следната команда: gnome-session --session=cinnamon.
 2. Създайте в главната директория файл на име .chrome-remote-desktop-session със следното съдържание: exec /etc/X11/Xsession '<YOUR_EXEC_COMMAND>'.
 3. Заменете <YOUR_EXEC_COMMAND> с командата в края на файла с разширение .desktop.
  • В примера за Cinnamon правилната команда е exec /etc/X11/Xsession 'gnome-session --session=cinnamon'.
 4. Запазете файла с име $HOME/.chrome-remote-desktop-session. Ще видите промяната следващия път, когато рестартирате хоста на отдалечения работен плот на Chrome.
 5. Сесията с виртуален работен плот е създадена и .chrome-remote-desktop-session започва при стартиране на „Отдалечен работен плот на Chrome“.

Съвет: Средата ви за работен плот може да не поддържа едновременно повече от една сесия. В този случай препоръчваме да използвате различни среди за работен плот за сесията на „Отдалечен работен плот на Chrome“ и за локалната си сесия или да използвате инструмента за избор на сесия.

Ако ползвате този инструмент, препоръчваме да излезете от средата за работен плот в „Отдалечен работен плот на Chrome“ или в локалната си сесия, преди да влезете в същата среда от другата сесия.

Премахване на „Отдалечен работен плот на Chrome“

Windows
 1. Премахнете приложението „Отдалечен работен плот на Chrome“ от всеки компютър, който не искате да бъде достъпен чрез него:
  1. Отворете Контролен панел и след това Програми и след това Добавяне/премахване на програми.
  2. Намерете приложението „Отдалечен работен плот на Chrome“.
  3. Кликнете върху Премахване.
Mac
 1. Деинсталирайте приложението „Отдалечен работен плот на Chrome“ от всеки компютър, който не искате да бъде достъпен чрез него:
  1. Намерете приложението Chrome Remote Desktop Host Uninstaller.
  2. Стартирайте го и кликнете върху Деинсталиране.

Съвети за отстраняване на неизправности

Ако срещате проблеми с „Отдалечен работен плот на Chrome“, изпробвайте следните съвети:

 • Трябва да сте свързани с интернет, за да споделите компютър или да осъществите достъп до такъв. Ако страницата не се отваря, проверете настройките за мрежата на компютъра си.
 • Антивирусният софтуер може да ви попречи да използвате „Отдалечен работен плот на Chrome“. Ако имате проблеми с използването на приложението, уверете се, че антивирусният ви софтуер позволява следното:
  • изходящия трафик през UDP;
  • входящите отговори през UDP;
  • трафика през TCP порт 443 (HTTPS);
  • трафика през TCP и UDP на порт 3478 (STUN).
 • Ако компютърът, до който се осъществява достъп, е част от служебна или училищна мрежа, възможно е да не можете да го споделите с други хора. За повече информация се свържете с администратора си.
 • В случай че използвате управляван профил, администраторът може да контролира достъпа ви до приложението „Отдалечен работен плот на Chrome“. Научете как се управлява то.
 • Уверете се, че използвате най-новата версия на Chrome или ChromeOS.

Ако срещате други проблеми, подайте сигнал за тях в Помощния форум на Chrome.

Подобряване на „Отдалечен работен плот на Chrome“

За да научим как да подобрим „Отдалечен работен плот на Chrome“, събираме и съхраняваме някои анонимизирани данни за забавянията в мрежата и за продължителността на сесията ви.

За да научите повече за „Отдалечен работен плот на Chrome“, прегледайте Декларацията за поверителност на Google.

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
6188458841538965863
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
237