Toegang tot een andere computer met Chrome Remote Desktop

U kunt een computer of mobiel apparaat gebruiken om via internet met Chrome Remote Desktop toegang te krijgen tot bestanden en apps op een andere computer.

Externe toegang instellen

Windows
 1. Download de Chrome Remote Desktop-app.
 2. Open Chrome op uw computer.
 3. Typ chrome://apps in de adresbalk bovenaan en druk op Enter.
 4. Klik op 'Chrome Remote Desktop' Chrome Remote Desktop-app.
 5. Klik onder 'Mijn computers' op Aan de slag.
 6. Klik op Externe verbindingen inschakelen.
 7. Geef een pincode op. Typ de pincode opnieuw en klik op OK.
 8. Klik op Ja als u wordt gevraagd of u de service Chrome Remote Desktop wilt installeren.
 9. Bevestig het Google-account en geef nogmaals de pincode op om door te gaan.

De computer waarop u externe toegang heeft toegestaan, wordt weergegeven bij 'Mijn computers'.

Mac
 1. Download de Chrome Remote Desktop-app.
 2. Open Chrome op uw computer.
 3. Typ chrome://apps in de adresbalk bovenaan en druk op Enter.
 4. Klik op 'Chrome Remote Desktop' Chrome Remote Desktop-app.
 5. Klik onder 'Mijn computers' op Aan de slag.
 6. Klik op Externe verbindingen inschakelen. Volg daarna de instructies op het scherm.
 7. Chrome downloadt een DMG-bestand. Klik op Opslaan.
 8. Open het bestand nadat het gedownload is.
 9. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien. Ga vervolgens terug naar Chrome.
 10. Klik op OK om externe toegang voor uw computer in te schakelen.
 11. Geef een pincode op. Typ de pincode opnieuw en klik op OK.
 12. Er wordt een dialoogvenster weergegeven. Ontgrendel het venster en bevestig opnieuw uw account en pincode.
 13. Het bericht 'Externe verbindingen voor deze computer zijn ingeschakeld' wordt weergegeven. Klik op OK om het bericht te sluiten.

De computer waarop u externe toegang heeft toegestaan, wordt weergegeven bij 'Mijn computers'.

Linux

Stap 1: Chrome Remote Desktop downloaden en instellen

Download de Chrome Remote Desktop-app.

Stap 2: Het Debian-pakket voor de hostcomponenten installeren

Download hier het 64-bits Debian-pakket.

Stap 3: Een virtuele bureaubladsessie maken

Ga door naar stap 4 als u Ubuntu 12.04 heeft.

 1. Zoek in /usr/share/xsessions/ naar het .desktop-bestand voor de gewenste bureaubladomgeving.
  • Cinnamon heeft bijvoorbeeld een bestand met de naam 'cinnamon.desktop' met de volgende opdracht: gnome-session --session=cinnamon
 2. Maak een bestand met de naam .chrome-remote-desktop-session in uw hoofdmap met de volgende inhoud:
  • exec /usr/sbin/lightdm-session "<YOUR_EXEC_COMMAND>"
 3. Vervang <YOUR_EXEC_COMMAND> door de opdracht aan het eind van uw .desktop-bestand:
  • In het voorbeeld voor Cinnamon is de juiste opdracht exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=cinnamon'
  • Unity-omgevingen vereisen wat extra code. De volledige opdracht is DESKTOP_SESSION=ubuntu XDG_CURRENT_DESKTOP=Unity XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/$(id -u) exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=ubuntu'
 4. Sla het bestand op met de naam '.chrome-remote-desktop-session'​.

Stap 4: Externe verbindingen toestaan

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Typ chrome://apps in de adresbalk bovenaan en druk op Enter.
 3. Klik op 'Chrome Remote Desktop' Chrome Remote Desktop-app.
 4. Klik onder 'Mijn computers' op Aan de slag.
 5. Klik op Externe verbindingen inschakelen.
 6. Geef een pincode op. Typ de pincode opnieuw en klik op OK.
 7. Sluit het bevestigingsdialoogvenster.
Chromebook
 1. Download de app Chrome Remote Desktop.
 2. Klik op Toevoegen aan Chrome.
 3. Bevestig dit door op App toevoegen te klikken.
 4. Klik in de hoek van uw scherm op Launcher Launcher en dan Pijl-omhoog Pijl-omhoog.
 5. Klik op 'Chrome Remote Desktop' Chrome Remote Desktop-app

Uw computer met iemand anders delen

U kunt anderen toegang tot uw computer geven. Ze hebben dan volledige toegang tot uw apps, bestanden, e-mails, documenten en geschiedenis.

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Typ chrome://apps in de adresbalk bovenaan en druk op Enter.
 3. Klik op 'Chrome Remote Desktop' Chrome Remote Desktop-app.
 4. Klik op Aan de slag.
 5. Klik op Delen om een toegangscode te maken.
 6. Stuur de code naar de persoon die u toegang tot uw computer wilt geven.
 7. Wanneer de andere persoon de toegangscode opgeeft, ziet hij uw e-mailadres en heeft hij de volledige controle over uw computer.
 8. Klik op Delen stoppen om een gedeelde sessie te beëindigen.

Extern toegang krijgen tot een computer

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Typ chrome://apps in de adresbalk bovenaan en druk op Enter.
 3. Klik op 'Chrome Remote Desktop' Chrome Remote Desktop-app.
 4. Geef aan waartoe u toegang wilt hebben. Mogelijk moet u eerst op Aan de slag klikken.
  • Als u toegang tot uw computer wilt hebben, klikt u erop.
  • Als u toegang tot een andere computer wilt hebben die met u wordt gedeeld, klikt u op Toegang.
 5. Geef de vereiste pincode of toegangscode op om in te loggen.
 6. Klik op Verbinding maken.

Voor uw veiligheid zijn alle Remote Desktop-sessies volledig versleuteld.

Een externe sessie stoppen

Zodra u klaar bent, klikt u in het midden van de pagina op de pijl-omlaag Pijl-omlaag en dan Verbinding verbreken.

Een computer verwijderen uit de lijst

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Typ chrome://apps in de adresbalk bovenaan en druk op Enter.
 3. Klik op 'Chrome Remote Desktop' Chrome Remote Desktop-app.
 4. Klik op Externe verbinding uitschakelen naast de computer die u wilt verwijderen.

Chrome Remote Desktop verwijderen

Windows
 1. Verwijder de app op elke computer waarop u toegang via Chrome Remote Desktop wilt verwijderen:
  1. Ga naar Configuratiescherm en dan Programma's en dan Programma's en onderdelen.
  2. Zoek de app 'Chrome Remote Desktop'.
  3. Klik op Verwijderen.
 2. Verwijder de extensie als u Chrome Remote Desktop ook wilt verwijderen uit uw account:
  1. Open Chrome op uw computer.
  2. Typ chrome://apps in de adresbalk bovenaan en druk op Enter.
  3. Klik met de rechtermuisknop op 'Chrome Remote Desktop' en klik op Verwijderen uit Chrome.
  4. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Klik op Verwijderen.
Mac
 1. Verwijder de app op elke computer waarop u toegang via Chrome Remote Desktop wilt verwijderen:
  1. Zoek de app 'Chrome Remote Desktop Host Uninstaller'.
  2. Start het verwijderingsprogramma en klik op Verwijder.
 2. Verwijder de extensie als u Chrome Remote Desktop ook wilt verwijderen uit uw account:
  1. Open Chrome op uw computer.
  2. Typ chrome://apps in de adresbalk bovenaan en druk op Enter.
  3. Klik met de rechtermuisknop op 'Chrome Remote Desktop' en klik op Verwijderen uit Chrome.
  4. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Klik op Verwijderen.

Tips voor het oplossen van problemen

Probeer deze tips als u problemen ondervindt met Chrome Remote Desktop:

 • U moet zijn verbonden met het internet om een computer te delen of toegang tot een computer te krijgen. Als de pagina niet wordt geopend, controleert u de netwerkinstellingen van uw computer.
 • Antivirussoftware kan ervoor zorgen dat u Chrome Remote Desktop niet kunt gebruiken. Zorg ervoor dat uw antivirusprogramma het volgende toestaat:
  • Uitgaand UDP-verkeer
  • Inkomende UDP-reacties
  • Verkeer op TCP-poort 443 (HTTPS) en 5222 (XMPP)
 • Als de computer zich in een werk- of schoolnetwerk bevindt, is het mogelijk niet toegestaan om anderen toegang tot de computer te verlenen. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.
 • Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van Chrome of Chrome OS gebruikt.

Als u andere problemen ondervindt, kunt u deze melden via het Helpforum van Chrome.

Chrome Remote Desktop verbeteren

Om Chrome Remote Desktop verder te verbeteren, verzamelt en bewaart Google bepaalde geanonimiseerde gegevens over netwerkvertragingen en over de duur van uw sessie.

Bekijk het Privacybeleid van Chrome en van Google voor meer informatie over Chrome Remote Desktop.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?