Pristup drugom računalu pomoću Udaljene radne površine Chrome

Udaljena radna površina Chrome omogućuje vam da s jednog računala ili mobilnog uređaja putem interneta pristupite datotekama i aplikacijama na nekom drugom računalu.

Udaljena radna površina Chrome dostupna je na webu na računalu. Trebate preuzeti aplikaciju Udaljena radna površina Chrome da biste koristili mobilni uređaj za daljinski pristup.

Postavljanje daljinskog pristupa računalu

Možete postaviti pristup Mac, Windows ili Linux računalu.

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U adresnu traku unesite remotedesktop.google.com/access.
 3. U odjeljku "Postavljanje udaljenog pristupa" kliknite Preuzmi Preuzimanje
 4. Slijedite upute na zaslonu za preuzimanje i instaliranje Udaljene radne površine Chrome.

Možda ćete morati unijeti zaporku računala da biste omogućili pristup Udaljenoj radnoj površini Chrome. Možda ćete trebati promijeniti i sigurnosne postavke u Postavkama.

Saznajte više o tome kako upotrebljavati Udaljenu radnu površinu Chrome na Linuxu.

Da biste koristili Udaljenu radnu površinu Chrome na Chromebooku, saznajte kako dijeliti računalo s drugom osobom.

Dijeljenje računala s drugom osobom

Drugima možete omogućiti daljinski pristup svojem računalu. Oni će tada moći pristupiti svim vašim aplikacijama, datotekama, e-pošti, dokumentima i povijesti.

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U adresnu traku pri vrhu unesite remotedesktop.google.com/support i pritisnite Enter.
 3. U odjeljku "Primanje podrške" kliknite Preuzmi Preuzimanje.
 4. Slijedite upute na zaslonu za preuzimanje i instaliranje Udaljene radne površine Chrome.
 5. U odjeljku "Primanje podrške" odaberite Generiraj kôd.  
 6. Kopirajte kôd i pošaljite ga osobi kojoj želite omogućiti pristup vašem računalu.
 7. Kada ta osoba unese vaš pristupni kôd na web-lokaciji, vidjet ćete dijaloški okvir s njihovom e-adresom. Odaberite Podijeli da biste im omogućili potpuni pristup vašem računalu.
 8. Za završetak sesije dijeljenja kliknite Zaustavi dijeljenje.

Pristupni kôd vrijedi samo jednokratno. Ako dijelite računalo, od vas će se svakih 30 minuta tražiti da potvrdite da želite nastaviti s dijeljenjem.

Daljinski pristup računalu

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U adresnu traku pri vrhu unesite remotedesktop.google.com/access i pritisnite Enter.
 3. Kliknite Pristup da biste odabrali željeno računalo.
 4. Unesite PIN potreban za pristup drugom računalu.
 5. Odaberite strelicu za povezivanje.

Radi vaše sigurnosti sve sesije udaljene radne površine u potpunosti se kriptiraju.

Zaustavljanje daljinske sesije

Kada završite, zatvorite karticu da biste prekinuli sesiju. Umjesto toga možete odabrati opciju ševron ulijevo  a zatim Prekini vezu.

Uklanjanje računala s popisa

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U adresnu traku pri vrhu unesite remotedesktop.google.com/access i pritisnite Enter.
 3. Pored računala koje želite ukloniti kliknite Onemogući daljinske veze koš za otpad .

Pružanje daljinske podrške 

 1. Ako netko podijeli s vama svoj kôd za daljinski pristup, možete mu ponuditi daljinsku podršku.
 2. Otvorite Chrome na računalu.
 3. U adresnu traku pri vrhu unesite remotedesktop.google.com/access i pritisnite Enter.
 4. Unesite kôd pod "Pruži podršku" i kliknite Poveži.

 

Upotreba Udaljene radne površine Chrome na Linuxu

1. korak: preuzmite i postavite Udaljenu radnu površinu Chrome

Preuzmite aplikaciju Udaljena radna površina Chrome.

2. korak: instalirajte Debianov paket za komponente hosta

Ovdje preuzmite 64-bitni Debianov paket.

3. korak: izradite sesiju virtualne radne površine

Ako imate Ubuntu 12.04, preskočite na 4. korak.

 1. Pod /usr/share/xsessions/ potražite .desktop datoteku za željeno okruženje radne površine.
  • Na primjer, Cinnamon ima datoteku "cinnamon.desktop" sa sljedećom naredbom: gnome-session --session=cinnamon
 2. Izradite datoteku pod nazivom .chrome-remote-desktop-session u početnom direktoriju sa sljedećim sadržajem:
  • exec /usr/sbin/lightdm-session "<YOUR_EXEC_COMMAND>"
 3. Zamijenite <YOUR_EXEC_COMMAND> naredbom na kraju .desktop datoteke:
  • U primjeru sa Cinnamon odgovarajuća naredba glasi exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=cinnamon'
  • Za računala Unity potrebno je dodatno kodiranje. Cijela naredba glasi DESKTOP_SESSION=ubuntu XDG_CURRENT_DESKTOP=Unity XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/$(id -u) exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=ubuntu'
 4. Spremite datoteku pod nazivom ".chrome-remote-desktop-session"​.

4. korak: dopustite daljinske veze

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U adresnu traku pri vrhu unesite chrome://apps i pritisnite Enter.
 3. Kliknite Udaljena radna površina Chrome Aplikacija Udaljena radna površina Chrome.
 4. U odjeljku "Moja računala" kliknite Početak.
 5. Kliknite Omogući daljinske veze
 6. Dvaput unesite PIN, a zatim kliknite U redu.
 7. Zatvorite potvrdni dijaloški okvir.

Uklanjanje Udaljene radne površine Chrome

Windows
 1. Na svim računalima na kojima želite ukloniti Udaljenu radnu površinu Chrome učinite sljedeće:
  1. Otvorite Upravljačku ploču a zatim Programi a zatim Dodavanje/uklanjanje programa.
  2. Pronađite aplikaciju "Udaljena radna površina Chrome".
  3. Kliknite Ukloni.
Mac
 1. Deinstalirajte aplikaciju Udaljena radna površina Chrome sa svih željenih računala:
  1. Pronađite aplikaciju "Chrome Remote Desktop Host Uninstaller" (alat za deinstaliranje hosta Udaljene radne površine Chrome).
  2. Pokrenite alat za deinstalaciju i kliknite Deinstaliraj

Savjeti za rješavanje problema

Ako imate problema s Udaljenom radnom površinom Chrome, pokušajte sljedeće:

 • Morate biti povezani s internetom da biste dijelili računalo ili mu pristupali. Ako se stranica ne otvara, provjerite mrežne postavke računala.
 • Antivirusni softver može sprječavati upotrebu Udaljene radne površine Chrome. Ako imate problema s upotrebom Udaljene radne površine Chrome, provjerite dopušta li antivirusni softver sljedeće:
  • izlazni UDP promet
  • ulazne UDP odgovore
  • promet na TCP priključcima 443 (HTTPS) i 5222 (XMPP).
 • Ako se računalo kojem pristupate nalazi na mreži vašeg posla ili škole, možda nećete moći drugima dopustiti pristup. Obratite se administratoru za više informacija.
 • Provjerite upotrebljavate li najnoviju verziju Chromea ili OS-a Chrome.

Ako imate neke druge poteškoće, prijavite ih ovdje: Chromeov forum za pomoć.

Poboljšavanje Udaljene radne površine Chrome

Google prikuplja i pohranjuje anonimne podatke o zastojima na mreži i trajanju sesije radi poboljšavanja Udaljene radne površine Chrome.

Da biste saznali više o Udaljenoj radnoj površini Chrome, pogledajte Chromeovu obavijest o privatnosti i Googleova pravila o privatnosti.