Phím tắt cho Chrome

Tìm hiểu các phím tắt và thao tác nhanh trên Chrome.

Nếu đang dùng iPad có bàn phím ngoài, thì bạn có thể sử dụng các phím tắt để thao tác trong Chrome.

Thao tác Phím tắt
Thẻ mới ⌘ + t
Thẻ ẩn danh mới Shift + ⌘ + n
Mở lại thẻ đã đóng Shift + ⌘ + t
Tìm một trang... ⌘ + f
Mở vị trí... ⌘ + l
Đóng thẻ ⌘ + w
Đánh dấu trang này... ⌘ + d
Tải lại ⌘ + r
Lùi ⌘ + Mũi tên trái
Tiến ⌘ + Mũi tên phải
Lịch sử + y
Tìm kiếm bằng giọng nói Shift + ⌘ + .
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?