Phím tắt cho Chrome

Tìm hiểu các phím tắt và thao tác nhanh trên Chrome.

Nếu đang dùng trình đọc màn hình TalkBack trên thiết bị Android có bàn phím ngoài, thì bạn có thể sử dụng các phím tắt cho TalkBack để thao tác trên trang web.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?