Phím tắt

Phím tắt dành cho tab và cửa sổ

Windows
Ctrl+N Mở cửa sổ mới.
Ctrl+T Mở tab mới.
Ctrl+Shift+N Mở cửa sổ mới ở chế độ ẩn danh.
Nhấn Ctrl+O, sau đó chọn tệp. Mở tệp từ máy tính của bạn trong Google Chrome.
Nhấn Ctrl và nhấp vào liên kết. Hoặc nhấp vào liên kết bằng nút chuột giữa (hoặc con lăn chuột). Mở liên kết trong một tab mới dưới nền.
Nhấn Ctrl+Shift và nhấp vào liên kết. Hoặc nhấn Shift và nhấp vào liên kết bằng nút chuột giữa (hoặc con lăn chuột). Mở liên kết trong tab mới và chuyển sang tab vừa mới mở.
Nhấn Shift và nhấp vào liên kết. Mở liên kết trong cửa sổ mới.
Ctrl+Shift+T Mở lại tab cuối cùng mà bạn đã đóng. Google Chrome ghi nhớ 10 tab cuối cùng mà bạn đã đóng.
Kéo liên kết vào tab. Mở liên kết trong tab.
Kéo liên kết vào khoảng trống trên thanh tab. Mở liên kết trong tab mới.
Kéo tab ra khỏi thanh tab. Mở tab trong cửa sổ mới.
Kéo tab ra khỏi thanh tab và kéo vào cửa sổ hiện có. Mở tab trong cửa sổ hiện có.
Nhấn Esc trong khi kéo tab. Trả tab lại vị trí ban đầu.
Ctrl+1 đến Ctrl+8 Chuyển sang tab tại số vị trí đã chỉ định trên thanh tab.
Ctrl+9 Chuyển sang tab cuối cùng.
Ctrl+Tab hoặc Ctrl+PgDown Chuyển sang tab tiếp theo.
Ctrl+Shift+Tab hoặc Ctrl+PgUp Chuyển về tab trước.
Alt+F4 hoặc Ctrl + Shift + W Đóng cửa sổ hiện tại.
Ctrl+W hoặc Ctrl+F4 Đóng tab hoặc cửa sổ bật lên hiện tại.
Nhấp vào tab bằng nút chuột giữa (hoặc con lăn chuột). Đóng tab bạn đã nhấp vào.
Nhấp chuột phải hoặc nhấp và giữ một trong hai mũi tên Tiến lên hoặc Lùi lại trong thanh công cụ của trình duyệt. Hiển thị lịch sử duyệt web của bạn trong tab.
Nhấn Backspace hoặc nhấn Alt và kết hợp với phím mũi tên trái. Chuyển về trang trước trong lịch sử duyệt web của bạn cho tab.
Nhấn Shift+Backspace hoặc nhấn Alt và kết hợp với phím mũi tên phải. Chuyển đến trang tiếp theo trong lịch sử duyệt web của bạn cho tab.
Nhấn Ctrl và nhấp vào một trong hai mũi tên Lùi lại hoặc Tiến lên hoặc nhấp vào nút Go (Chuyển đến) trong thanh công cụ. Hoặc nhấp vào một trong hai nút bằng nút chuột giữa (hoặc con lăn chuột). Mở trang đích của nút ở tab mới dưới nền.
Nhấp đúp vào khoảng trống trên thanh tab. Phóng to hoặc thu nhỏ cửa sổ.
Alt+Home Mở trang chủ trong cửa sổ hiện tại của bạn.
Máy Mac
⌘-N Mở cửa sổ mới.
⌘-T Mở tab mới.
⌘-Shift-N Mở cửa sổ mới ở chế độ ẩn danh.
Nhấn ⌘-O, sau đó chọn tệp. Mở tệp từ máy tính của bạn trong Google Chrome.
Nhấn , sau đó nhấp vào liên kết. Hoặc nhấp vào liên kết bằng nút chuột giữa (hoặc con lăn chuột). Mở liên kết trong một tab mới dưới nền.
Nhấn ⌘-Shift và nhấp vào liên kết. Hoặc nhấn Shift và nhấp vào liên kết bằng nút chuột giữa (hoặc con lăn chuột). Mở liên kết trong tab mới và chuyển sang tab vừa mới mở.
Nhấn Shift và nhấp vào liên kết. Mở liên kết trong cửa sổ mới.
⌘-Shift-T Mở lại tab cuối cùng mà bạn đã đóng. Google Chrome ghi nhớ 10 tab cuối cùng mà bạn đã đóng.
Kéo tab ra khỏi thanh tab. Mở tab trong cửa sổ mới.
Kéo tab ra khỏi thanh tab và kéo vào cửa sổ hiện có. Mở tab trong cửa sổ hiện có.
Nhấn ⌘-Option và kết hợp phím mũi tên phải. Chuyển sang tab tiếp theo.
Nhấn ⌘-Option và kết hợp phím mũi tên trái. Chuyển về tab trước.
⌘-W Đóng tab hoặc cửa sổ bật lên hiện tại.
⌘-Shift-W Đóng cửa sổ hiện tại.
Nhấp và giữ một trong hai mũi tên Tiến lên hoặc Lùi lại trong thanh công cụ của trình duyệt. Hiển thị lịch sử duyệt web của bạn trong tab.
Nhấn Delete hoặc ⌘-[ Chuyển về trang trước trong lịch sử duyệt web của bạn cho tab.
Nhấn Shift-Delete hoặc ⌘-] Chuyển đến trang tiếp theo trong lịch sử duyệt web của bạn cho tab.
Nhấn Shift trong khi nhấp vào nút + ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ. Phóng to cửa sổ.
⌘-M Thu nhỏ cửa sổ.
⌘-H Ẩn Google Chrome.
⌘-Option-H Ẩn tất cả cửa sổ khác.
⌘-Q Đóng Google Chrome.
Linux
Ctrl+N Mở cửa sổ mới.
Ctrl+T Mở tab mới.
Ctrl+Shift+N Mở cửa sổ mới ở chế độ ẩn danh.
Nhấn Ctrl+O, sau đó chọn tệp. Mở tệp từ máy tính của bạn trong Google Chrome.
Nhấn Ctrl và nhấp vào liên kết. Hoặc nhấp vào liên kết bằng nút chuột giữa (hoặc con lăn chuột). Mở liên kết trong một tab mới dưới nền.
Nhấn Ctrl+Shift và nhấp vào liên kết. Hoặc nhấn Shift và nhấp vào liên kết bằng nút chuột giữa (hoặc con lăn chuột). Mở liên kết trong tab mới và chuyển sang tab vừa mới mở.
Nhấn Shift và nhấp vào liên kết. Mở liên kết trong cửa sổ mới.
Ctrl+Shift+T Mở lại tab cuối cùng mà bạn đã đóng. Google Chrome ghi nhớ 10 tab cuối cùng mà bạn đã đóng.
Kéo liên kết vào tab. Mở liên kết trong tab.
Kéo liên kết vào khoảng trống trên thanh tab. Mở liên kết trong tab mới.
Kéo tab ra khỏi thanh tab. Mở tab trong cửa sổ mới.
Kéo tab ra khỏi thanh tab và kéo vào cửa sổ hiện có. Mở tab trong cửa sổ hiện có.
Nhấn Esc trong khi kéo tab. Trả tab lại vị trí ban đầu.
Ctrl+1 đến Ctrl+8 Chuyển sang tab tại số vị trí đã chỉ định trên thanh tab.
Ctrl+9 Chuyển sang tab cuối cùng.
Ctrl+Tab hoặc Ctrl+PgDown Chuyển sang tab tiếp theo.
Ctrl+Shift+Tab hoặc Ctrl+PgUp Chuyển về tab trước.
Ctrl+Shift+Q Đóng Google Chrome.
Ctrl+W hoặc Ctrl+F4 Đóng tab hoặc cửa sổ bật lên hiện tại.
Nhấp vào tab bằng nút chuột giữa (hoặc con lăn chuột). Đóng tab bạn đã nhấp vào.
Nhấp chuột phải hoặc nhấp và giữ một trong hai mũi tên Tiến lên hoặc Lùi lại trong thanh công cụ của trình duyệt. Hiển thị lịch sử duyệt web của bạn trong tab.
Nhấn Alt và kết hợp phím mũi tên trái. Chuyển về trang trước trong lịch sử duyệt web của bạn cho tab.
Nhấn Alt và kết hợp phím mũi tên phải. Chuyển đến trang tiếp theo trong lịch sử duyệt web của bạn cho tab.
Nhấp một trong hai mũi tên Lùi lại hoặc Tiến lên hoặc nhấp nút Đi tới trong thanh công cụ bằng nút chuột giữa (hoặc con lăn chuột). Mở trang đích của nút ở tab mới dưới nền.
Nhấp đúp vào khoảng trống trên thanh tab. Phóng to hoặc thu nhỏ cửa sổ.

Phím tắt cho các tính năng của Google Chrome

Windows
Alt+F hoặc Alt+E hoặc F10 Mở menu Chrome , điều này cho phép bạn tùy chỉnh và kiểm soát cài đặt trong Google Chrome.
Ctrl+Shift+B Chuyển đổi giữa trạng thái bật và tắt của thanh dấu trang.
Ctrl+H Mở trang Lịch sử.
Ctrl+J Mở trang Tài nguyên đã tải xuống.
Shift+Esc Mở Trình quản lý tác vụ.
Shift+Alt+T Đặt tiêu điểm lên công cụ đầu tiên trong thanh công cụ của trình duyệt. Sau đó, bạn có thể sử dụng các phím tắt sau đây để di chuyển trong thanh công cụ:
  • Nhấn Tab, Shift+Tab, Home, End, mũi tên phảimũi tên trái để di chuyển tiêu điểm tới các mục khác nhau trong thanh công cụ.
  • Nhấn Space hoặc Enter để kích hoạt các nút trong thanh công cụ, bao gồm các tác vụ trên trang và tác vụ trên trình duyệt.
  • Nhấn Shift+F10 để hiển thị bất kỳ menu ngữ cảnh nào liên quan (ví dụ: lịch sử duyệt web cho nút Quay lại).
  • Nhấn Esc để đưa tiêu điểm từ thanh công cụ quay trở lại trang.
F6 hoặc Shift+F6 Chuyển tiêu điểm tới ngăn tiếp theo có thể truy cập bằng bàn phím. Các ngăn bao gồm:
  • Đánh dấu URL trong thanh địa chỉ
  • Thanh dấu trang (nếu hiển thị)
  • Nội dung web chính (bao gồm mọi thanh thông tin)
  • Thanh tài nguyên tải xuống (nếu hiển thị)
Ctrl+Shift+J Mở Công cụ dành cho nhà phát triển.
Ctrl+Shift+Delete Mở hộp thoại Xóa dữ liệu duyệt web.
F1 Mở Trung tâm trợ giúp trong tab mới (mục yêu thích của chúng tôi).
Ctrl+Shift+M Chuyển đổi giữa nhiều người dùng.
Máy Mac
⌘-Shift-B Chuyển đổi giữa trạng thái bật và tắt của thanh dấu trang.
⌘-Option-B Mở trình quản lý dấu trang.
⌘-, Mở trang Cài đặt.
⌘-Y Mở trang Lịch sử.
⌘-Shift-J Mở trang Tài nguyên đã tải xuống.
⌘-Shift-Delete Mở hộp thoại Xóa dữ liệu duyệt web.
⌘-Shift-M Chuyển đổi giữa nhiều người dùng.
Linux
Alt+F Mở menu Công cụ cho phép bạn tùy chỉnh và kiểm soát cài đặt trong Google Chrome.
Ctrl+Shift+B Chuyển đổi giữa trạng thái bật và tắt của thanh dấu trang.
Ctrl+H Mở trang Lịch sử.
Ctrl+J Mở trang Tài nguyên đã tải xuống.
Shift+Esc Mở Trình quản lý tác vụ.
Ctrl+Shift+J Mở Công cụ dành cho nhà phát triển.
Ctrl+Shift+Delete Mở hộp thoại Xóa dữ liệu duyệt web.
F1 Mở Trung tâm trợ giúp trong tab mới (mục yêu thích của chúng tôi).
Ctrl+Shift+M Chuyển đổi giữa nhiều người dùng.

Phím tắt cho thanh địa chỉ

Windows

Sử dụng các phím tắt sau trong thanh địa chỉ:

Nhập cụm từ tìm kiếm rồi nhấn Enter. Thực hiện tìm kiếm bằng công cụ tìm kiếm mặc định của bạn.
Nhập một từ khóa công cụ tìm kiếm, nhấn Space, nhập cụm từ tìm kiếm rồi nhấn Enter. Thực hiện tìm kiếm bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm được liên kết với từ khóa.
Bắt đầu nhập URL của công cụ tìm kiếm, nhấn Tab khi được nhắc, nhập cụm từ tìm kiếm rồi nhấn Enter. Thực hiện tìm kiếm bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm được liên kết với URL.
Ctrl+Enter Thêm www..com vào thông tin bạn nhập của bạn trong thanh địa chỉ và mở URL kết quả.
Nhập URL, sau đó nhấn Alt+Enter. Mở URL trong tab mới.
Ctrl+L hoặc Alt+D Đánh dấu URL.
Ctrl+K hoặc Ctrl+E Đặt dấu '?' vào thanh địa chỉ. Nhập cụm từ tìm kiếm sau dấu hỏi để thực hiện tìm kiếm bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm mặc định của bạn.
Nhấn Ctrl và kết hợp phím mũi tên trái. Di chuyển con trỏ của bạn tới từ khóa đứng trước trong thanh địa chỉ
Nhấn Ctrl và kết hợp phím mũi tên phải. Di chuyển con trỏ của bạn tới từ khóa kế tiếp trong thanh địa chỉ
Ctrl+Backspace Xóa từ khóa đứng trước con trỏ của bạn trong thanh địa chỉ
Chọn một mục nhập trong menu thả xuống của thanh địa chỉ bằng các phím mũi tên trên bàn phím của bạn, sau đó nhấn Shift+Delete. Xóa mục nhập đó khỏi lịch sử duyệt web của bạn, nếu có thể.
Nhấp vào một mục nhập trong menu thả xuống của thanh địa chỉ bằng nút chuột giữa (hoặc con lăn chuột). Mở mục nhập đó trong tab mới dưới nền.
Nhấn Page Up hoặc Page Down khi menu thả xuống của thanh địa chỉ hiển thị. Chọn mục nhập đầu tiên hoặc mục nhập cuối cùng trong menu thả xuống.
Máy Mac
Nhập cụm từ tìm kiếm rồi nhấn Enter. Thực hiện tìm kiếm bằng công cụ tìm kiếm mặc định của bạn.
Nhập một từ khóa công cụ tìm kiếm, nhấn Space, nhập cụm từ tìm kiếm rồi nhấn Enter. Thực hiện tìm kiếm bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm được liên kết với từ khóa.
Bắt đầu nhập URL của công cụ tìm kiếm, nhấn Tab khi được nhắc, nhập cụm từ tìm kiếm rồi nhấn Enter. Thực hiện tìm kiếm bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm được liên kết với URL.
Nhập URL, sau đó nhấn ⌘-Enter. Mở URL trong tab nền mới.
⌘-L Đánh dấu URL.
⌘-Option-F Đặt dấu '?' vào thanh địa chỉ. Nhập cụm từ tìm kiếm sau dấu hỏi để thực hiện tìm kiếm bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm mặc định của bạn.
Nhấn Option và kết hợp phím mũi tên trái. Di chuyển con trỏ của bạn tới từ khóa đứng trước trong thanh địa chỉ
Nhấn Option và kết hợp phím mũi tên phải. Di chuyển con trỏ của bạn tới từ khóa kế tiếp trong thanh địa chỉ
Nhấn Shift-Option và kết hợp phím mũi tên trái. Đánh dấu từ khóa đứng trước trong thanh địa chỉ
Nhấn Shift-Option và kết hợp phím mũi tên phải. Đánh dấu từ khóa kế tiếp trong thanh địa chỉ
⌘-Delete Xóa từ khóa đứng trước con trỏ của bạn trong thanh địa chỉ
Chọn một mục nhập trong menu thả xuống của thanh địa chỉ bằng các phím mũi tên trên bàn phím của bạn, sau đó nhấn Shift-Fn-Delete. Xóa mục nhập đó khỏi lịch sử duyệt web của bạn, nếu có thể.
Nhấn Page Up hoặc Page Down trong menu thanh địa chỉ. Chọn mục nhập trước đó hoặc kế tiếp trong menu.
Linux
Nhập cụm từ tìm kiếm rồi nhấn Enter. Thực hiện tìm kiếm bằng công cụ tìm kiếm mặc định của bạn.
Nhập một từ khóa công cụ tìm kiếm, nhấn Space, nhập cụm từ tìm kiếm rồi nhấn Enter. Thực hiện tìm kiếm bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm được liên kết với từ khóa.
Bắt đầu nhập URL của công cụ tìm kiếm, nhấn Tab khi được nhắc, nhập cụm từ tìm kiếm rồi nhấn Enter. Thực hiện tìm kiếm bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm được liên kết với URL.
Ctrl+L Đánh dấu URL.
Ctrl+K hoặc Ctrl+E Đặt dấu '?' vào thanh địa chỉ. Nhập cụm từ tìm kiếm sau dấu hỏi để thực hiện tìm kiếm bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm mặc định của bạn.
Nhấn Ctrl+Shift và kết hợp phím mũi tên trái. Di chuyển con trỏ của bạn tới từ khóa đứng trước trong thanh địa chỉ
Nhấn Ctrl+Shift và kết hợp phím mũi tên trái. Di chuyển con trỏ của bạn tới từ khóa kế tiếp trong thanh địa chỉ
Ctrl+Backspace Xóa từ khóa đứng trước con trỏ của bạn trong thanh địa chỉ
Chọn một mục nhập trong menu thả xuống của thanh địa chỉ bằng các phím mũi tên trên bàn phím của bạn, sau đó nhấn Shift+Delete. Xóa mục nhập đó khỏi lịch sử duyệt web của bạn, nếu có thể.
Nhấp vào một mục nhập trong menu thả xuống của thanh địa chỉ bằng nút chuột giữa (hoặc con lăn chuột). Mở mục nhập đó trong tab mới dưới nền.
Nhấn Page Up hoặc Page Down khi menu thả xuống của thanh địa chỉ hiển thị. Chọn mục nhập đầu tiên hoặc mục nhập cuối cùng trong menu thả xuống.

Phím tắt cho trang web

Windows
Ctrl+P In trang hiện tại của bạn.
Ctrl+S Lưu trang hiện tại của bạn.
F5 hoặc Ctrl+R Tải lại trang hiện tại của bạn.
Thoát Dừng tải trang hiện tại của bạn.
Ctrl+F Mở thanh tìm kiếm.
Ctrl+G hoặc F3 Tìm kiếm kết quả phù hợp kế tiếp cho thông tin bạn nhập trong thanh tìm kiếm.
Ctrl+Shift+G, Shift+F3 hoặc Shift+Enter Tìm kiếm kết quả phù hợp trước cho thông tin bạn nhập trong thanh tìm kiếm.
Nhấp nút chuột giữa (hoặc con lăn chuột). Kích hoạt cuộn tự động. Khi bạn di chuyển chuột của mình, trang tự động cuộn theo hướng chuột.
Ctrl+F5 hoặc Shift+F5 Tải lại trang hiện tại của bạn, bỏ qua nội dung được lưu trong bộ nhớ cache.
Nhấn Alt và nhấp vào liên kết. Tải xuống trang đích của liên kết.
Ctrl+U Mở nguồn của trang hiện tại của bạn.
Kéo liên kết vào thanh dấu trang Lưu liên kết dưới dạng dấu trang.
Ctrl+D Lưu trang web hiện tại của bạn dưới dạng dấu trang.
Ctrl+Shift+D Lưu tất cả các trang đang mở dưới dạng dấu trang trong thư mục mới.
F11 Mở trang của bạn ở chế độ toàn màn hình. Nhấn lại F11 để thoát khỏi chế độ toàn màn hình.
Ctrl+ hoặc nhấn Ctrl và cuộn con lăn chuột của bạn lên. Phóng to mọi nội dung trên trang.
Ctrl- hoặc nhấn Ctrl và cuộn con lăn chuột của bạn xuống. Thu nhỏ mọi nội dung trên trang.
Ctrl+0 Trả lại mọi nội dung trên trang về kích thước bình thường.
Thanh space Cuộn xuống trang web.
Home Chuyển đến đầu trang.
End Chuyển đến cuối trang.
Nhấn Shift và cuộn con lăn chuột của bạn. Cuộn theo chiều ngang trên trang.
Máy Mac
⌘-P In trang hiện tại của bạn.
⌘-Shift-P Mở hộp thoại Thiết lập trang.
⌘-S Lưu trang hiện tại của bạn.
⌘-Shift-I Gửi email trang hiện tại của bạn.
⌘-R Tải lại trang hiện tại của bạn.
Thoát Dừng tải trang hiện tại của bạn.
⌘-F Mở thanh tìm kiếm.
⌘-G Tìm kiếm kết quả phù hợp kế tiếp cho thông tin bạn nhập trong thanh tìm kiếm.
⌘-Shift-G hoặc Shift-Enter Tìm kiếm kết quả phù hợp trước cho thông tin bạn nhập trong thanh tìm kiếm.
⌘-E Sử dụng tính năng lựa chọn để tìm kiếm
⌘-J Chuyển tới tính năng lựa chọn
⌘-Option-I Mở Công cụ dành cho nhà phát triển.
⌘-Option-J Mở Bảng điều khiển JavaScript.
⌘-Option-U Mở nguồn của trang hiện tại của bạn.
Nhấn Option và nhấp vào liên kết. Tải xuống trang đích của liên kết.
Kéo liên kết đến thanh dấu trang. Lưu liên kết dưới dạng dấu trang.
⌘-D Lưu trang web hiện tại của bạn dưới dạng dấu trang.
⌘-Shift-D Lưu tất cả các tab đang mở dưới dạng dấu trang trong một thư mục mới.
⌘-Shift-F Mở trang của bạn ở chế độ toàn màn hình. Nhấn ⌘-Shift-F lần nữa để thoát chế độ toàn màn hình.
⌘-+ Phóng to mọi nội dung trên trang.
⌘ và - Thu nhỏ mọi nội dung trên trang.
⌘-0 Trả lại mọi nội dung trên trang về kích thước bình thường.
⌘-Shift-H Mở trang chủ của bạn trong tab hiện tại.
Thanh space Cuộn xuống trang web.
⌘-Option-F Tìm kiếm trên web.
Linux
Ctrl+P In trang hiện tại của bạn.
Ctrl+S Lưu trang hiện tại của bạn.
Ctrl+R Tải lại trang hiện tại của bạn.
Thoát Dừng tải trang hiện tại của bạn.
Ctrl+F Mở thanh tìm kiếm.
Ctrl+G hoặc Enter Tìm kiếm kết quả phù hợp kế tiếp cho thông tin bạn nhập trong thanh tìm kiếm.
Ctrl+Shift+G hoặc Shift+Enter Tìm kiếm kết quả phù hợp trước cho thông tin bạn nhập trong thanh tìm kiếm.
Nhấn Alt và nhấp vào liên kết. Tải xuống trang đích của liên kết.
Ctrl+U Mở nguồn của trang hiện tại của bạn.
Kéo liên kết vào thanh dấu trang Lưu liên kết dưới dạng dấu trang.
Ctrl+D Lưu trang web hiện tại của bạn dưới dạng dấu trang.
Ctrl+Shift+D Lưu tất cả các trang đang mở dưới dạng dấu trang trong thư mục mới.
F11 Mở trang của bạn ở chế độ toàn màn hình. Nhấn lại F11 để thoát khỏi chế độ toàn màn hình.
Ctrl+ hoặc nhấn Ctrl và cuộn con lăn chuột của bạn lên. Phóng to mọi nội dung trên trang.
Ctrl- hoặc nhấn Ctrl và cuộn con lăn chuột của bạn xuống. Thu nhỏ mọi nội dung trên trang.
Ctrl+0 Trả lại mọi nội dung trên trang về kích thước bình thường.
Thanh space Cuộn xuống trang web.
Home Chuyển đến đầu trang.
End Chuyển đến cuối trang.

Phím tắt cho văn bản

Windows
Ctrl+C Sao chép nội dung được đánh dấu vào khay nhớ tạm.
Ctrl+V hoặc Shift+Insert Dán nội dung từ khay nhớ tạm.
Ctrl+Shift+V Dán nội dung từ khay nhớ tạm mà không cần định dạng.
Ctrl+X hoặc Shift+Delete Xóa nội dung được đánh dấu và sao chép nội dung đó vào khay nhớ tạm.
Máy Mac
⌘-C Sao chép nội dung được đánh dấu vào khay nhớ tạm.
⌘-C Sao chép URL của trang bạn đang xem vào khay nhớ tạm.
⌘-V Dán nội dung từ khay nhớ tạm.
⌘-Shift-Option-V Dán nội dung không theo định dạng nguồn.
⌘-X hoặc Shift-Delete Xóa nội dung được đánh dấu và sao chép nội dung đó vào khay nhớ tạm.
⌘-Z Hoàn nguyên tác vụ cuối cùng của bạn.
⌘-Shift-Z Lặp lại tác vụ cuối cùng của bạn.
⌘-X Xóa nội dung đã được đánh dấu và lưu nội dung đó vào khay nhớ tạm (cắt).
⌘-A Chọn tất cả văn bản trên trang hiện tại của bạn.
⌘-: Mở hộp thoại Chính tả và ngữ pháp.
⌘-; Kiểm tra chính tả và ngữ pháp cho trang hiện tại của bạn
Linux
Ctrl+C Sao chép nội dung được đánh dấu vào khay nhớ tạm.
Ctrl+V hoặc Shift+Insert Dán nội dung từ khay nhớ tạm.
Ctrl+Shift+V Dán nội dung từ khay nhớ tạm mà không cần định dạng.
Ctrl+X hoặc Shift+Delete Xóa nội dung được đánh dấu và sao chép nội dung đó vào khay nhớ tạm.

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?