Phím tắt cho Chrome

Tìm hiểu về phím tắt và thao tác nhanh trên Chrome.

Máy tính chạy Windows và Linux

Phím tắt dành cho tab và cửa sổ
Hành động Phím tắt
Mở cửa sổ mới Ctrl + n
Mở cửa sổ mới trong Chế độ ẩn danh Ctrl + Shift + n
Mở tab mới và chuyển đến tab đó Ctrl + t
Mở lại tab đã đóng gần đây nhất và chuyển đến tab đó Ctrl + Shift + t
Chuyển đến tab tiếp theo đang mở Ctrl + Tab hoặc Ctrl + PgDn
Chuyển đến tab trước đang mở Ctrl + Shift + Tab hoặc Ctrl + PgUp
Chuyển đến một tab cụ thể Ctrl + 1 đến Ctrl + 8
Chuyển đến tab sau cùng Ctrl + 9
Mở trang chủ của bạn trong tab hiện tại Alt + Home
Mở trang trước từ lịch sử duyệt web của bạn trong tab hiện tại Alt + Mũi tên trái
Mở trang tiếp theo từ lịch sử duyệt web của bạn trong tab hiện tại Alt + Mũi tên phải
Đóng tab hiện tại Ctrl + w hoặc Ctrl + F4
Đóng tất cả các tab đang mở và trình duyệt Ctrl + Shift + w
Thu nhỏ cửa sổ hiện tại Alt + Phím cách + n
Phóng to cửa sổ hiện tại Alt + Phím cách + x
Đóng cửa sổ hiện tại Alt + F4
Thoát Google Chrome Ctrl + Shift + q
Phím tắt cho các tính năng của Google Chrome
Hành động Phím tắt
Mở menu Chrome Alt + f hoặc Alt + e hoặc F10
Hiển thị hoặc ẩn thanh Dấu trang Ctrl + Shift + b
Mở Trình quản lý dấu trang Ctrl + Shift + o
Mở trang Lịch sử trong tab mới Ctrl + h
Mở trang Tài nguyên đã tải xuống trong tab mới Ctrl + j
Mở Trình quản lý tác vụ Chrome Shift + Esc
Đặt con trỏ vào mục đầu tiên trong thanh công cụ Chrome Shift + Alt + t
Tiến con trỏ giữa thanh Địa chỉ, thanh Dấu trang (nếu hiển thị) và nội dung trang F6
Lùi con trỏ giữa thanh Địa chỉ, thanh Dấu trang (nếu hiển thị) và nội dung trang Shift + F6
Mở Thanh tìm kiếm để tìm kiếm trên trang hiện tại Ctrl + f hoặc F3
Chuyển đến kết quả phù hợp tiếp theo với tìm kiếm trên Thanh tìm kiếm Ctrl + g
Chuyển đến kết quả phù hợp trước với tìm kiếm trên Thanh tìm kiếm Ctrl + Shift + g
Mở Công cụ dành cho nhà phát triển Ctrl + Shift + j hoặc F12
Mở tùy chọn Xóa dữ liệu duyệt web Ctrl + Shift + Delete
Mở Trung tâm trợ giúp Chrome trong tab mới F1
Đăng nhập dưới tên người dùng khác hoặc duyệt web với tư cách Khách Ctrl + Shift + m
Mở biểu mẫu phản hồi Alt + Shift + i
Phím tắt cho thanh địa chỉ

Sử dụng các phím tắt sau trong thanh địa chỉ:

Hành động Phím tắt
Tìm kiếm bằng công cụ tìm kiếm mặc định của bạn Nhập cụm từ tìm kiếm Enter
Tìm kiếm bằng công cụ tìm kiếm khác Nhập tên công cụ tìm kiếm Tab
Thêm www..com vào tên trang web rồi mở trang web đó trong tab hiện tại Nhập tên trang web + Ctrl + Enter
Mở tab mới và thực hiện tìm kiếm trên Google Nhập cụm từ tìm kiếm Alt + Enter
Chuyển đến thanh địa chỉ Ctrl + l hoặc Alt + d hoặc F6
Tìm kiếm từ bất cứ đâu trên trang Ctrl + k hoặc Ctrl + e
Xóa dự đoán khỏi thanh địa chỉ Mũi tên xuống để đánh dấu + Shift + Delete
Phím tắt cho trang web
Hành động Phím tắt
Mở tùy chọn để in trang hiện tại Ctrl + p
Mở tùy chọn để lưu trang hiện tại Ctrl + s
Tải lại trang hiện tại F5 hoặc Ctrl + r
Tải lại trang hiện tại, bỏ qua nội dung được lưu trong bộ nhớ cache Shift + F5 hoặc Ctrl + Shift + r
Dừng tải trang Esc
Duyệt qua các mục tiến có thể nhấp Tab
Duyệt qua các mục lùi có thể nhấp Shift + Tab
Mở tệp từ máy tính của bạn trong Chrome Ctrl + o + Chọn tệp
Hiển thị mã nguồn HTML không thể chỉnh sửa của trang hiện tại Ctrl + u
Lưu trang web hiện tại dưới dạng dấu trang Ctrl + d
Lưu tất cả các tab đang mở dưới dạng dấu trang trong thư mục mới Ctrl + Shift + d
Bật hoặc tắt chế độ toàn màn hình F11
Phóng to mọi nội dung trên trang Ctrl và +
Thu nhỏ mọi nội dung trên trang Ctrl và -
Trả lại mọi nội dung trên trang về kích thước mặc định Ctrl + 0
Cuộn xuống một trang web, một màn hình tại một thời điểm Phím cách hoặc PgDn
Cuộn lên một trang web, một màn hình tại một thời điểm Shift + Phím cách hoặc PgUp
Chuyển đến đầu trang Trang chủ
Chuyển đến cuối trang Cuối cùng
Cuộn ngang trên trang Shift + Cuộn con lăn chuột
Di chuyển con trỏ tới phía trước của từ trước trong trường văn bản Ctrl + Mũi tên trái
Di chuyển con trỏ tới phía sau của từ tiếp theo trong trường văn bản Ctrl + Mũi tên phải
Xóa từ trước trong trường văn bản Ctrl + Phím xóa lùi
Di chuyển con trỏ tới thông báo Alt + n
Cho phép trong thông báo Alt + Shift + a
Từ chối trong thông báo Alt + Shift + d
Mở Trang chủ trong tab hiện tại Alt + Home
Phím tắt với chuột

Các phím tắt sau yêu cầu bạn phải sử dụng chuột:

Hành động Phím tắt
Mở liên kết trong tab hiện tại (chỉ đối với chuột) Kéo liên kết vào tab
Mở liên kết trong tab nền mới Ctrl + Nhấp vào liên kết
Mở liên kết và chuyển đến liên kết đó Ctrl + Shift + Nhấp vào liên kết
Mở liên kết và chuyển đến liên kết đó (chỉ đối với chuột) Kéo liên kết vào khoảng trống của thanh tab
Mở liên kết trong cửa sổ mới Shift + Nhấp vào liên kết
Mở tab trong cửa sổ mới (chỉ đối với chuột) Kéo tab ra khỏi thanh tab
Di chuyển tab đến cửa sổ hiện tại (chỉ đối với chuột) Kéo tab vào cửa sổ hiện có
Trả tab lại vị trí ban đầu Nhấn Esc trong khi kéo
Lưu trang web hiện tại của bạn dưới dạng dấu trang Kéo địa chỉ web đến Thanh dấu trang
Tải xuống trang đích của liên kết Alt + Nhấp vào liên kết
Hiển thị lịch sử duyệt web của bạn Nhấp chuột phải vào biểu tượng Quay lại Quay lại hoặc Tiếp theo Tiếp theo hoặc nhấp và giữ biểu tượng Quay lại Quay lại hoặc Tiếp theo Tiếp theo
Chuyển đổi giữa chế độ phóng to và chế độ cửa sổ Nhấp đúp vào khoảng trống của thanh tab
Phóng to mọi nội dung trên trang Ctrl + Cuộn con lăn chuột lên
Thu nhỏ mọi nội dung trên trang Ctrl + Cuộn con lăn chuột xuống

Máy Mac

Phím tắt dành cho tab và cửa sổ
Hành động Phím tắt
Mở cửa sổ mới ⌘ + n
Mở cửa sổ mới trong Chế độ ẩn danh ⌘ + Shift + n
Mở tab mới và chuyển đến tab đó ⌘ + t
Mở lại tab đã đóng gần đây nhất và chuyển đến tab đó ⌘ + Shift + t
Chuyển đến tab tiếp theo đang mở ⌘ + Option + Mũi tên phải
Chuyển đến tab trước đang mở ⌘ + Option + Mũi tên trái
Chuyển đến một tab cụ thể ⌘ + 1 đến ⌘ + 8
Chuyển đến tab sau cùng ⌘ + 9
Mở trang trước trong lịch sử duyệt web của bạn cho tab hiện tại ⌘ + [ hoặc ⌘ + Mũi tên trái
Mở trang tiếp theo trong lịch sử duyệt web của bạn cho tab hiện tại ⌘ + ] hoặc ⌘ + Mũi tên phải
Đóng tab hoặc cửa sổ bật lên hiện tại ⌘ + w
Đóng cửa sổ hiện tại ⌘ + Shift + w
Thu nhỏ cửa sổ ⌘ + m
Ẩn Google Chrome ⌘ + h
Thoát Google Chrome ⌘ + q
Phím tắt cho các tính năng của Google Chrome
Hành động Phím tắt
Hiển thị hoặc ẩn Thanh dấu trang ⌘ + Shift + b
Mở Trình quản lý dấu trang ⌘ + Option + b
Mở trang Cài đặt trong tab mới ⌘ + ,
Mở trang Lịch sử trong tab mới ⌘ + y
Mở trang Tài nguyên đã tải xuống trong tab mới ⌘ + Shift + j
Mở Thanh tìm kiếm để tìm kiếm trên trang hiện tại ⌘ + f
Chuyển đến kết quả phù hợp tiếp theo với tìm kiếm trên Thanh tìm kiếm ⌘ + g
Chuyển đến kết quả phù hợp trước với tìm kiếm trên Thanh tìm kiếm ⌘ + Shift + g
Khi Thanh tìm kiếm mở ra, hãy tìm kiếm văn bản đã chọn ⌘ + e
Mở Công cụ dành cho nhà phát triển ⌘ + Option + i
Mở tùy chọn Xóa dữ liệu duyệt web ⌘ + Shift + Delete
Đăng nhập dưới tên người dùng khác hoặc duyệt web với tư cách Khách ⌘ + Shift + m
Phím tắt cho thanh địa chỉ

Sử dụng các phím tắt sau trong thanh địa chỉ:

Hành động Phím tắt
Tìm kiếm bằng công cụ tìm kiếm mặc định của bạn Nhập cụm từ tìm kiếm + Enter
Tìm kiếm bằng công cụ tìm kiếm khác Nhập tên công cụ tìm kiếm + Tab
Thêm www..com vào tên trang web rồi mở trang web đó trong tab hiện tại Nhập tên trang web + Control + Enter
Thêm www..com vào tên trang web rồi mở trang web đó trong tab mới Nhập tên trang web + Control + Shift + Enter
Mở trang web trong tab nền mới Nhập địa chỉ web + ⌘ + Enter
Chuyển đến thanh địa chỉ ⌘ + l
Xóa dự đoán khỏi thanh địa chỉ Mũi tên xuống để đánh dấu + Shift + fn + Delete
Phím tắt cho trang web
Hành động Phím tắt
Mở tùy chọn để in trang hiện tại ⌘ + p
Mở tùy chọn để lưu trang hiện tại ⌘ + s
Mở hộp thoại Thiết lập trang ⌘ + Option + p
Gửi email trang hiện tại ⌘ + Shift + i
Tải lại trang hiện tại ⌘ + r
Tải lại trang hiện tại, bỏ qua nội dung được lưu trong bộ nhớ cache ⌘ + Shift + r
Dừng tải trang Esc
Duyệt qua các mục tiến có thể nhấp Tab
Duyệt qua các mục lùi có thể nhấp Shift + Tab
Mở tệp từ máy tính của bạn trong Google Chrome ⌘ + o + Chọn tệp
Hiển thị mã nguồn HTML không thể chỉnh sửa của trang hiện tại ⌘ + Option + u
Mở Bảng điều khiển JavaScript ⌘ + Option + j
Lưu trang web hiện tại dưới dạng dấu trang ⌘ + d
Lưu tất cả các tab đang mở dưới dạng dấu trang trong thư mục mới ⌘ + Shift + d
Bật hoặc tắt chế độ toàn màn hình ⌘ + Ctrl + f
Phóng to mọi nội dung trên trang ⌘ và +
Thu nhỏ mọi nội dung trên trang ⌘ và -
Trả lại mọi nội dung trên trang về kích thước mặc định ⌘ + 0
Cuộn xuống một trang web, một màn hình tại một thời điểm Dấu cách
Cuộn lên một trang web, một màn hình tại một thời điểm Shift + Phím cách
Tìm kiếm web ⌘ + Option + f
Di chuyển con trỏ tới phía trước của từ trước trong trường văn bản Option + Mũi tên trái
Di chuyển con trỏ tới phía sau của từ tiếp theo trong trường văn bản Option + Mũi tên phải
Xóa từ trước trong trường văn bản Option + Delete
Mở trang chủ của bạn trong tab hiện tại ⌘ + Shift + h
Phím tắt với chuột

Các phím tắt sau yêu cầu bạn phải sử dụng chuột:

Hành động Phím tắt
Mở liên kết trong tab hiện tại (chỉ đối với chuột) Kéo liên kết vào tab
Mở liên kết trong tab nền mới ⌘ + Nhấp vào liên kết
Mở liên kết và chuyển đến liên kết đó ⌘ + Shift + Nhấp vào liên kết
Mở liên kết và chuyển đến liên kết đó (chỉ đối với chuột) Kéo liên kết vào khoảng trống của thanh tab
Mở liên kết trong cửa sổ mới Shift + Nhấp vào liên kết
Mở tab trong cửa sổ mới (chỉ đối với chuột) Kéo tab ra khỏi thanh tab
Di chuyển tab đến cửa sổ hiện tại (chỉ đối với chuột) Kéo tab vào cửa sổ hiện có
Trả tab lại vị trí ban đầu Nhấn Esc trong khi kéo
Lưu trang web hiện tại của bạn dưới dạng dấu trang Kéo địa chỉ web đến Thanh dấu trang
Tải trang đích của liên kết xuống Option + Nhấp vào liên kết
Hiển thị lịch sử duyệt web của bạn Nhấp chuột phải vào biểu tượng Quay lại Quay lại hoặc Tiếp theo Tiếp theo hoặc nhấp và giữ biểu tượng Quay lại Quay lại hoặc Tiếp theo Tiếp theo
Tăng tối đa chiều cao của cửa sổ Nhấp đúp vào khoảng trống của thanh tab

Lưu ý: Nếu đang sử dụng trình đọc màn hình TalkBack trên thiết bị Android có bàn phím ngoài thì bạn có thể sử dụng các phím tắt cho TalkBack để di chuyển đến các trang web.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?