Klavye kısayolları

Sekme ve pencere kısayolları

Windows
Ctrl+N Yeni bir pencere açar.
Ctrl+T Yeni bir sekme açar.
Ctrl+ÜstKrktr+N Gizli modda yeni bir pencere açar.
Ctrl+O'ya basın ve ardından dosyayı seçin. Bilgisayarınızdaki bir dosyayı Google Chrome'da açar.
Ctrl tuşuna basın ve bir bağlantıyı tıklayın. Alternatif olarak, farenizin orta düğmesiyle (veya fare tekerleğiyle) bir bağlantıyı tıklayın. Bağlantıyı arka planda yeni bir sekmede açar.
Ctrl+ÜstKrktr tuşlarına basın ve bir bağlantıyı tıklayın. Alternatif olarak, ÜstKrktr tuşuna basın ve farenizin orta düğmesiyle (veya fare tekerleğiyle) bir bağlantıyı tıklayın. Bağlantıyı yeni bir sekmede açar ve yeni açılan sekmeye geçiş yapar.
ÜstKrktr tuşuna basın ve bir bağlantıyı tıklayın. Bağlantıyı yeni bir pencerede açar.
Ctrl+ÜstKrktr+T Kapattığınız son sekmeyi tekrar açar. Google Chrome, kapattığınız son 10 sekmeyi hatırlar.
Bir bağlantıyı sekmeye sürükleyin. Bağlantıyı sekmede açar.
Bir bağlantıyı sekme şeridindeki boş bir alana sürükleyin. Bağlantıyı yeni bir sekmede açar.
Bir sekmeyi sekme şeridinin dışına sürükleyin. Sekmeyi yeni bir pencerede açar.
Bir sekmeyi sekme şeridinin dışına ve var olan bir pencereye sürükleyin. Sekmeyi var olan pencerede açar.
Bir sekmeyi sürüklerken Esc tuşuna basın. Sekmeyi orijinal konumuna geri getirir.
Ctrl+1-Ctrl+8 Sekme şeridinde belirtilen konum numarasındaki sekmeye geçiş yapar.
Ctrl+9 Son sekmeye geçiş yapar.
Ctrl+Sekme veya Ctrl+PgDown Sonraki sekmeye geçiş yapar.
Ctrl+ÜstKrktr+Sekme veya Ctrl+PgUp Önceki sekmeye geçer.
Alt+F4 veya Ctrl + ÜstKrktr + W Geçerli pencereyi kapatır.
Ctrl+W veya Ctrl+F4 Geçerli sekmeyi veya pop-up'ı kapatır.
Farenizin orta düğmesiyle (veya fare tekerleğiyle) bir sekmeyi tıklayın. Tıkladığınız sekmeyi kapatır.
Tarayıcı araç çubuğundaki Geri veya İleri okunu sağ tıklayın veya tıklayın ve basılı tutun. Sekmedeki göz atma geçmişinizi görüntüler.
Backspace veya Alt tuşuna sol okla birlikte basın. Tarama geçmişinizde sekmeye ait önceki sayfaya gider.
ÜstKrktr+Backspace veya Alt tuşuna sağ okla birlikte basın. Tarama geçmişinizde sekmeye ait sonraki sayfaya gider.
Ctrl tuşuna basın ve araç çubuğunda Geri okunu veya İleri okunu ya da Git düğmesini tıklayın. Alternatif olarak, bu düğmelerden birini farenizin orta düğmesiyle (veya fare tekerleğiyle) tıklayın. Düğme hedefini arka planda yeni bir sekmede açar.
Sekme şeridindeki boş alanı çift tıklayın. Pencereyi tam ekran yapar veya simge durumuna küçültür.
Alt+Home Ana sayfanızı geçerli pencerenizde açar.
Mac
⌘-N Yeni bir pencere açar.
⌘-T Yeni bir sekme açar.
⌘-ÜstKrkrtr-N Gizli modda yeni bir pencere açar.
⌘-O tuşlarına basın ve ardından dosyayı seçin. Bilgisayarınızdaki bir dosyayı Google Chrome'da açar.
tuşuna basın ve bir bağlantıyı tıklayın. Alternatif olarak, farenizin orta düğmesiyle (veya fare tekerleğiyle) bir bağlantıyı tıklayın. Bağlantıyı arka planda yeni bir sekmede açar.
⌘-ÜstKrktr tuşlarına basın ve bir bağlantıyı tıklayın.. Alternatif olarak, ÜstKrktr tuşuna basın ve farenizin orta düğmesiyle (veya fare tekerleğiyle) bir bağlantıyı tıklayın. Bağlantıyı yeni bir sekmede açar ve yeni açılan sekmeye geçiş yapar.
ÜstKrktr tuşuna basın ve bir bağlantıyı tıklayın. Bağlantıyı yeni bir pencerede açar.
⌘-ÜstKrktr-T Kapattığınız son sekmeyi tekrar açar. Google Chrome, kapattığınız son 10 sekmeyi hatırlar.
Bir sekmeyi sekme şeridinin dışına sürükleyin. Sekmeyi yeni bir pencerede açar.
Bir sekmeyi sekme şeridinin dışına ve var olan bir pencereye sürükleyin. Sekmeyi var olan pencerede açar.
⌘-Seçenek tuşlarına ve sağ oka birlikte basın. Sonraki sekmeye geçiş yapar.
⌘-Seçenek ve sol oka birlikte basın. Önceki sekmeye geçer.
⌘-W Geçerli sekmeyi veya pop-up'ı kapatır.
⌘-ÜstKrktr-W Geçerli pencereyi kapatır.
Tarayıcı araç çubuğunda Geri veya İleri okunu tıklayıp basılı tutun. Sekmedeki göz atma geçmişinizi görüntüler.
Delete veya ⌘-[ tuşuna basın Tarama geçmişinizde sekmeye ait önceki sayfaya gider.
ÜstKrktr-Delete veya ⌘-] tuşlarına basın Tarama geçmişinizde sekmeye ait sonraki sayfaya gider.
Pencerenin sol üst köşesindeki + düğmesine basarken, aynı anda da ÜstKrktr tuşuna basın. Pencereyi büyütür.
⌘-M Pencereyi simge durumuna küçültür.
⌘-H Google Chrome'u gizler.
⌘-Seçenek-H Diğer tüm pencereleri gizler.
⌘-Q Google Chrome'u kapatır.
Linux
Ctrl+N Yeni bir pencere açar.
Ctrl+T Yeni bir sekme açar.
Ctrl+ÜstKrktr+N Gizli modda yeni bir pencere açar.
Ctrl+O'ya basın ve ardından dosyayı seçin. Bilgisayarınızdaki bir dosyayı Google Chrome'da açar.
Ctrl tuşuna basın ve bir bağlantıyı tıklayın. Alternatif olarak, farenizin orta düğmesiyle (veya fare tekerleğiyle) bir bağlantıyı tıklayın. Bağlantıyı arka planda yeni bir sekmede açar.
Ctrl+ÜstKrktr tuşlarına basın ve bir bağlantıyı tıklayın. Alternatif olarak, ÜstKrktr tuşuna basın ve farenizin orta düğmesiyle (veya fare tekerleğiyle) bir bağlantıyı tıklayın. Bağlantıyı yeni bir sekmede açar ve yeni açılan sekmeye geçiş yapar.
ÜstKrktr tuşuna basın ve bir bağlantıyı tıklayın. Bağlantıyı yeni bir pencerede açar.
Ctrl+ÜstKrktr+T Kapattığınız son sekmeyi tekrar açar. Google Chrome, kapattığınız son 10 sekmeyi hatırlar.
Bir bağlantıyı sekmeye sürükleyin. Bağlantıyı sekmede açar.
Bir bağlantıyı sekme şeridindeki boş bir alana sürükleyin. Bağlantıyı yeni bir sekmede açar.
Bir sekmeyi sekme şeridinin dışına sürükleyin. Sekmeyi yeni bir pencerede açar.
Bir sekmeyi sekme şeridinin dışına ve var olan bir pencereye sürükleyin. Sekmeyi var olan pencerede açar.
Bir sekmeyi sürüklerken Esc tuşuna basın. Sekmeyi orijinal konumuna geri getirir.
Ctrl+1-Ctrl+8 Sekme şeridinde belirtilen konum numarasındaki sekmeye geçiş yapar.
Ctrl+9 Son sekmeye geçiş yapar.
Ctrl+Sekme veya Ctrl+PgDown Sonraki sekmeye geçiş yapar.
Ctrl+ÜstKrktr+Sekme veya Ctrl+PgUp Önceki sekmeye geçer.
Ctrl+ÜstKrktr+Q Google Chrome'u kapatır.
Ctrl+W veya Ctrl+F4 Geçerli sekmeyi veya pop-up'ı kapatır.
Farenizin orta düğmesiyle (veya fare tekerleğiyle) bir sekmeyi tıklayın. Tıkladığınız sekmeyi kapatır.
Tarayıcı araç çubuğundaki Geri veya İleri okunu sağ tıklayın veya tıklayın ve basılı tutun. Sekmedeki göz atma geçmişinizi görüntüler.
Alt ve sol ok tuşlarına birlikte basın. Tarama geçmişinizde sekmeye ait önceki sayfaya gider.
Alt ve sağ ok tuşlarına birlikte basın. Tarama geçmişinizde sekmeye ait sonraki sayfaya gider.
Araç çubuğunda farenizin orta düğmesiyle (veya fare tekerleğiyle) Geri okunu, İleri okunu veya Git düğmesini tıklayın. Düğme hedefini arka planda yeni bir sekmede açar.
Sekme şeridindeki boş alanı çift tıklayın. Pencereyi tam ekran yapar veya simge durumuna küçültür.

Google Chrome'un özellik kısayolları

Windows
Alt+F veya Alt+E ya da F10 Google Chrome'daki ayarları özelleştirebilmenizi ve kontrol edebilmenizi sağlayan Chrome menüsünü Chrome menu açar.
Ctrl+ÜstKrktr +B Yer işareti çubuğunu açar ve kapatır.
Ctrl+H Geçmiş sayfasını açar.
Ctrl+J İndirilenler sayfasını açar.
Ctrl+ÜstKrktr+Esc Görev Yöneticisi'ni açar.
ÜstKrktr+Alt+T Tarayıcı araç çubuğundaki ilk araca odaklanır. Böylece araç çubuğunda hareket etmek için aşağıdaki kısayolları kullanabilirsiniz:
  • Araç çubuğundaki farklı öğelere odaklanmak için Sekme, ÜstKrktr+Sekme, Home, End, sağ ok ve sol ok'a basın.
  • Sayfa ve tarayıcı işlemleri dahil olmak üzere, araç çubuğu düğmelerini aktif hale getirmek için Space veya Enter tuşuna basın.
  • Herhangi bir ilişkili içerik menüsünü (ör. Geri düğmesinin tarama geçmişi) açmak için ÜstKrktr+F10 tuşlarına basın.
  • Odağı araç çubuğundan tekrar sayfaya döndürmek için Esc tuşuna basın.
F6 veya ÜstKrktr+F6 Odağı bir sonraki bölmeye taşır. Bölmeler şunları içerir:
  • Adres çubuğunda URL'yi vurgular
  • Yer işareti çubuğu (görünür durumdaysa)
  • Ana Web içeriği (bilgi çubukları dahil)
  • İndirme çubuğu (görünür durumdaysa)
Ctrl+ÜstKrktr+J Geliştirici Araçları'nı açar.
Ctrl+ÜstKrktr+Delete Göz Atma Verilerini Temizle iletişim kutusunu açar.
F1 Yardım Merkezi'ni yeni bir sekmede açar (bizim favorimizdir).
Ctrl+ÜstKrktr+M Birden çok kullanıcı arasında geçiş yapar.
Mac
⌘-ÜstKrktr-B Yer işareti çubuğunu açar ve kapatır.
⌘-Seçenek-B Yer işareti yöneticisini açar.
⌘-, Ayarlar sayfasını açar.
⌘-Y Geçmiş sayfasını açar.
⌘-ÜstKrktr-J İndirilenler sayfasını açar.
⌘-ÜstKrktr-Delete Göz Atma Verilerini Temizle iletişim kutusunu açar.
⌘-ÜstKrktr-M Birden çok kullanıcı arasında geçiş yapar.
Linux
Alt+F Google Chrome'u özelleştirebilmenizi ve kontrol edebilmenizi sağlayan Araçlar menüsünü açar.
Ctrl+ÜstKrktr +B Yer işareti çubuğunu açar ve kapatır.
Ctrl+H Geçmiş sayfasını açar.
Ctrl+J İndirilenler sayfasını açar.
ÜstKrktr+Esc Görev Yöneticisi'ni açar.
Ctrl+ÜstKrktr+J Geliştirici Araçları'nı açar.
Ctrl+ÜstKrktr+Delete Göz Atma Verilerini Temizle iletişim kutusunu açar.
F1 Yardım Merkezi'ni yeni bir sekmede açar (bizim favorimizdir).
Ctrl+ÜstKrktr+M Birden çok kullanıcı arasında geçiş yapar.

Adres çubuğu kısayolları

Windows

Adres çubuğunda aşağıdaki kısayolları kullanın:

Bir arama terimi yazıp ardından Enter tuşuna basın. Varsayılan arama motorunuzu kullanarak arama yapar.
Bir arama motoru anahtar kelimesi yazın, Boşluk tuşuna basın, aranacak bir terim yazın ve Enter tuşuna basın. Anahtar kelimeyle ilişkilendirilen arama motorunu kullanarak bir arama gerçekleştirir.
Bir arama motoru URL'si yazarak işleme başlayın; istendiğinde Sekme tuşuna basın, bir arama terimi yazın ve Enter tuşuna basın. URL ile ilişkilendirilen arama motorunu kullanarak bir arama gerçekleştirir.
Ctrl+Enter Adres çubuğundaki girişinize www. ve .com eklerini ekler ve tamamlanan URL'yi açar.
Bir URL yazın ve ardından Alt+Enter tuşlarına basın. URL'yi yeni bir sekmede açar.
Ctrl+L veya Alt+D URL'yi vurgular.
Ctrl+K veya Ctrl+E Adres çubuğuna "?" işareti yerleştirir. Varsayılan arama motorunuzu kullanarak bir arama yapmak için soru işaretinden sonra bir arama terimi yazın.
Ctrl ve sol ok tuşuna birlikte basın. İmlecinizi adres çubuğunda yer alan önceki anahtar terime getirir.
Ctrl ve sağ ok tuşuna birlikte basın. İmlecinizi adres çubuğunda sonraki anahtar terime getirir.
Ctrl+Backspace Adres çubuğunda imlecinizden önce gelen anahtar terimi siler.
Adres çubuğunun açılır menüsünde klavye oklarınızla bir girişi seçin ve ÜstKrktr+Delete tuşlarına basın. Girişi, mümkünse tarama geçmişinizden siler.
Farenizin orta düğmesiyle (veya fare tekerleğiyle) adres çubuğunun açılır menüsündeki bir girişi tıklayın. Girişi arka planda yeni bir sekmede açar.
Adres çubuğu açılır menüsü göründüğünde Page Up veya Page Down tuşuna basın. Açılır menüdeki birinci veya sonuncu girişi seçer.
Mac
Bir arama terimi yazıp ardından Enter tuşuna basın. Varsayılan arama motorunuzu kullanarak arama yapar.
Bir arama motoru anahtar kelimesi yazın, Boşluk tuşuna basın, aranacak bir terim yazın ve Enter tuşuna basın. Anahtar kelimeyle ilişkilendirilen arama motorunu kullanarak bir arama gerçekleştirir.
Bir arama motoru URL'si yazarak işleme başlayın; istendiğinde Sekme tuşuna basın, bir arama terimi yazın ve Enter tuşuna basın. URL ile ilişkilendirilen arama motorunu kullanarak bir arama gerçekleştirir.
Bir URL yazın ve ardından ⌘-Enter tuşlarına basın. URL'yi yeni bir arka plan sekmesinde açar.
⌘-L URL'yi vurgular.
⌘-Seçenek-F Adres çubuğuna "?" işareti yerleştirir. Varsayılan arama motorunuzu kullanarak bir arama yapmak için soru işaretinden sonra bir arama terimi yazın.
Seçenek ve sol oka birlikte basın. İmlecinizi adres çubuğunda yer alan önceki anahtar terime getirir.
Seçenek ve sağ oka birlikte basın. İmlecinizi adres çubuğunda sonraki anahtar terime getirir.
ÜstKrktr-Seçenek ve sol oka birlikte basın. Adres çubuğunda önceki anahtar terimi vurgular.
ÜstKrktr-Seçenek ve sağ oka birlikte basın. Adres çubuğunda bir sonraki anahtar terimi vurgular.
⌘-Delete Adres çubuğunda imlecinizden önce gelen anahtar terimi siler.
Adres çubuğunun açılır menüsünde klavye oklarınızla bir girişi seçin ve ÜstKrktr-Fn-Delete tuşlarına basın. Girişi, mümkünse tarama geçmişinizden siler.
Adres çubuğu menüsünde Page Up veya Page Down düğmesine basın. Menüde önceki veya sonraki girişi seçer.
Linux
Bir arama terimi yazıp ardından Enter tuşuna basın. Varsayılan arama motorunuzu kullanarak arama yapar.
Bir arama motoru anahtar kelimesi yazın, Boşluk tuşuna basın, aranacak bir terim yazın ve Enter tuşuna basın. Anahtar kelimeyle ilişkilendirilen arama motorunu kullanarak bir arama gerçekleştirir.
Bir arama motoru URL'si yazarak işleme başlayın; istendiğinde Sekme tuşuna basın, bir arama terimi yazın ve Enter tuşuna basın. URL ile ilişkilendirilen arama motorunu kullanarak bir arama gerçekleştirir.
Ctrl+L URL'yi vurgular.
Ctrl+K veya Ctrl+E Adres çubuğuna "?" işareti yerleştirir. Varsayılan arama motorunuzu kullanarak bir arama yapmak için soru işaretinden sonra bir arama terimi yazın.
Ctrl+ÜstKrktr ve sol oka birlikte basın. İmlecinizi adres çubuğunda yer alan önceki anahtar terime getirir.
Ctrl+ÜstKrktr ve sağ oka birlikte basın. İmlecinizi adres çubuğunda sonraki anahtar terime getirir.
Ctrl+Backspace Adres çubuğunda imlecinizden önce gelen anahtar terimi siler.
Adres çubuğunun açılır menüsünde klavye oklarınızla bir girişi seçin ve ÜstKrktr+Delete tuşlarına basın. Girişi, mümkünse tarama geçmişinizden siler.
Farenizin orta düğmesiyle (veya fare tekerleğiyle) adres çubuğunun açılır menüsündeki bir girişi tıklayın. Girişi arka planda yeni bir sekmede açar.
Adres çubuğu açılır menüsü göründüğünde Page Up veya Page Down tuşuna basın. Açılır menüdeki birinci veya sonuncu girişi seçer.

Web sayfası kısayolları

Windows
Ctrl+P Bulunduğunuz sayfayı yazdırır.
Ctrl+S Bulunduğunuz sayfayı kaydeder.
F5 veya Ctrl+R Bulunduğunuz sayfayı yeniden yükler.
Esc Bulunduğunuz sayfanın yüklenmesini durdurur.
Ctrl+F Bulma çubuğunu açar.
Ctrl+G veya F3 Bulma çubuğundaki girişiniz için bir sonraki eşleşmeyi bulur.
Ctrl+ÜstKrktr+G, ÜstKrktr+F3 veya ÜstKrktr+Enter Bulma çubuğundaki girişiniz için bir önceki eşleşmeyi bulur.
Farenizin orta düğmesini (veya fare tekerleğini) tıklayın. Otomatik kaydırmayı etkinleştirir. Farenizi hareket ettirdikçe bu sayfa, farenin yönüne göre otomatik olarak kayar.
Ctrl+F5 veya ÜstKrktr+F5 Önbelleğe alınmış içeriği yok sayarak geçerli sayfanızı yeniden yükler.
Alt tuşuna basın ve bir bağlantıyı tıklayın. Bağlantı hedefini indirir.
Ctrl+U Bulunduğunuz sayfanın kaynağını açar.
Bir bağlantıyı yer işareti çubuğuna sürükleyin Bağlantıyı yer işareti olarak kaydeder.
Ctrl+D Mevcut Web sayfanızı yer işareti olarak kaydeder.
Ctrl+ÜstKrktr+D Tüm açık sayfaları yeni bir klasörde yer işareti olarak kaydeder.
F11 Sayfanızı tam ekran modunda açar. Tam ekran modundan çıkmak için F11'e tekrar basın.
Ctrl ve + tuşlarına basın veya Ctrl tuşuna basıp fare tekerleğinizi aşağı kaydırın. Sayfadaki her şeyi büyütür.
Ctrl ve - veya Ctrl tuşuna basın ve fare tekerleğinizi aşağı kaydırın. Sayfadaki her şeyi küçültür.
Ctrl+0 Sayfadaki her şeyi normal boyutuna geri döndürür.
Ara çubuğu Web sayfasını aşağı kaydırır.
Ana Sayfa Sayfanın en üst kısmına gider.
End tuşu Sayfanın en alt kısmına gider.
ÜstKrktr tuşuna basın ve fare tekerleğinizi kaydırın. Sayfayı yatay olarak kaydırır.
Mac
⌘-P Bulunduğunuz sayfayı yazdırır.
⌘-ÜstKrktr-P Sayfa Ayarı iletişim kutusunu açar.
⌘-S Bulunduğunuz sayfayı kaydeder.
⌘-ÜstKrktr-I Mevcut sayfanızı e-posta ile gönderir.
⌘-R Bulunduğunuz sayfayı yeniden yükler.
Esc Mevcut sayfanızın yüklenmesini durdurur.
⌘-F Bulma çubuğunu açar.
⌘-G Bulma çubuğundaki girişiniz için bir sonraki eşleşmeyi bulur.
⌘-ÜstKrktr-G veya ÜstKrktr-Enter Bulma çubuğundaki girişiniz için bir önceki eşleşmeyi bulur.
⌘-E Bulma işlemi için seçimi kullanır.
⌘-J Seçime atlar.
⌘-Seçenek-I Geliştirici Araçları'nı açar.
⌘-Seçenek-J JavaScript Konsolu'nu açar.
⌘-Seçenek-U Bulunduğunuz sayfanın kaynağını açar.
Seçenek tuşuna basın ve bir bağlantıyı tıklayın. Bağlantı hedefini indirir.
Bir bağlantıyı yer işareti çubuğuna sürükleyin. Bağlantıyı yer işareti olarak kaydeder.
⌘-D Mevcut Web sayfanızı yer işareti olarak kaydeder.
⌘-ÜstKrktr-D Tüm açık sekmeleri yeni bir klasörde yer işareti olarak kaydeder.
⌘-ÜstKrktr-F Sayfanızı tam ekran modunda açar. Tam ekrandan çıkmak için ⌘-ÜstKrktr-F tuşlarına tekrar basın.
⌘-+ Sayfadaki her şeyi büyütür.
⌘ ve - Sayfadaki her şeyi küçültür.
⌘-0 Sayfadaki her şeyi normal boyutuna geri döndürür.
⌘-ÜstKrktr-H Ana sayfanızı mevcut sekmenizde açar.
Ara çubuğu Web sayfasını aşağı kaydırır.
⌘-Seçenek-F Web'de arama yapar.
Linux
Ctrl+P Bulunduğunuz sayfayı yazdırır.
Ctrl+S Bulunduğunuz sayfayı kaydeder.
Ctrl+R Bulunduğunuz sayfayı yeniden yükler.
Esc Bulunduğunuz sayfanın yüklenmesini durdurur.
Ctrl+F Bulma çubuğunu açar.
Ctrl+G veya Enter Bulma çubuğundaki girişiniz için bir sonraki eşleşmeyi bulur.
Ctrl+ÜstKrktr+G veya ÜstKrktr+Enter Bulma çubuğundaki girişiniz için bir önceki eşleşmeyi bulur.
Alt tuşuna basın ve bir bağlantıyı tıklayın. Bağlantı hedefini indirir.
Ctrl+U Bulunduğunuz sayfanın kaynağını açar.
Bir bağlantıyı yer işareti çubuğuna sürükleyin Bağlantıyı yer işareti olarak kaydeder.
Ctrl+D Mevcut Web sayfanızı yer işareti olarak kaydeder.
Ctrl+ÜstKrktr+D Tüm açık sayfaları yeni bir klasörde yer işareti olarak kaydeder.
F11 Sayfanızı tam ekran modunda açar. Tam ekran modundan çıkmak için F11'e tekrar basın.
Ctrl ve + tuşlarına basın veya Ctrl tuşuna basıp fare tekerleğinizi aşağı kaydırın. Sayfadaki her şeyi büyütür.
Ctrl ve - veya Ctrl tuşuna basın ve fare tekerleğinizi aşağı kaydırın. Sayfadaki her şeyi küçültür.
Ctrl+0 Sayfadaki her şeyi normal boyutuna geri döndürür.
Ara çubuğu Web sayfasını aşağı kaydırır.
Ana Sayfa Sayfanın en üst kısmına gider.
End tuşu Sayfanın en alt kısmına gider.

Metin kısayolları

Windows
Ctrl+C Vurgulanan içeriği panoya kopyalar.
Ctrl+V veya ÜstKrktr+Insert Panodaki içeriği yapıştırır.
Ctrl+ÜstKrktr+V Panodaki içeriği biçimlendirmeden yapıştırır.
Ctrl+X veya ÜstKrktr+Delete Vurgulanan içeriği siler ve panoya kopyalar.
Mac
⌘-C Vurgulanan içeriği panoya kopyalar.
⌘-Seçenek-C Görüntülemekte olduğunuz sayfanın URL'sini panoya kopyalar.
⌘-V Panodaki içeriği yapıştırır.
⌘-ÜstKrktr-Seçenek-V İçeriği kaynak biçimlendirmesi olmadan yapıştırır.
⌘-X veya ÜstKrktr-Delete Vurgulanan içeriği siler ve panoya kopyalar.
⌘-Z Son işleminizi geri alır.
⌘-ÜstKrktr-Z Son işleminizi tekrar eder.
⌘-X Vurgulanan içeriği siler ve panonuza kaydeder (kesme).
⌘-A Mevcut sayfanızdaki metnin tamamını seçer.
⌘-: Yazım ve Dilbilgisi iletişim kutusunu açar.
⌘-; Mevcut sayfanızda yazım ve dilbilgisini denetler
Linux
Ctrl+C Vurgulanan içeriği panoya kopyalar.
Ctrl+V veya ÜstKrktr+Insert Panodaki içeriği yapıştırır.
Ctrl+ÜstKrktr+V Panodaki içeriği biçimlendirmeden yapıştırır.
Ctrl+X veya ÜstKrktr+Delete Vurgulanan içeriği siler ve panoya kopyalar.