Chrome klavye kısayolları

Klavye kısayollarını öğrenin ve Chrome'u profesyonelce kullanın.

Windows ve Linux

Sekme ve pencere kısayolları
Kısayol İşlem
Ctrl+N Yeni bir pencere açar.
Ctrl+T Yeni bir sekme açar.
Ctrl+ÜstKrktr+N Gizli modda yeni bir pencere açar.
Ctrl+O'ya basın ve ardından dosyayı seçin. Bilgisayarınızdaki bir dosyayı Google Chrome'da açar.
Ctrl tuşuna basın ve bir bağlantıyı tıklayın Bağlantıyı arka planda yeni bir sekmede açar.
Ctrl+ÜstKrktr tuşlarına basın ve bir bağlantıyı tıklayın Bağlantıyı yeni bir sekmede açar ve yeni açılan sekmeye geçiş yapar.
ÜstKrkt tuşuna basın ve bir bağlantıyı tıklayın Bağlantıyı yeni bir pencerede açar.
Ctrl+ÜstKrktr+T Kapattığınız son sekmeyi tekrar açar. 
Bir bağlantıyı sekmeye sürükleyin Bağlantıyı sekmede açar.
Bir bağlantıyı sekme şeridindeki boş bir alana sürükleyin Bağlantıyı yeni bir sekmede açar.
Bir sekmeyi sekme şeridinin dışına sürükleyin Sekmeyi yeni bir pencerede açar.
Bir sekmeyi sekme şeridinin dışına ve var olan bir pencereye sürükleyin Sekmeyi mevcut pencerede açar.
Bir sekmeyi sürüklerken Esc tuşuna basın Sekmeyi orijinal konumuna geri getirir.
Ctrl+1-Ctrl+8 Sekme şeridinde belirtilen konum numarasındaki sekmeye geçiş yapar.
Ctrl+9 Son sekmeye geçiş yapar.
Tarayıcı araç çubuğundaki Geri veya İleri okunu sağ tıklayın veya tıklayın ve basılı tutun. Sekmedeki göz atma geçmişinizi görüntüler.
Backspace veya Alt tuşuna sol okla birlikte basın. Sekme için tarama geçmişinizde önceki sayfaya gider.
ÜstKrktr+Backspace veya Alt tuşuna sağ okla birlikte basın. Sekme için tarama geçmişinizde sonraki sayfaya gider.
Sekme şeridindeki boş alanı çift tıklayın. Pencereyi tam ekran yapar veya simge durumuna küçültür.
Ctrl+Q Google Chrome'dan çıkar
Google Chrome'un özellik kısayolları
Kısayol İşlem
Alt+F veya Alt+E ya da F10 Google Chrome'daki ayarları özelleştirebilmenizi ve kontrol edebilmenizi sağlayan Chrome menüsünü Chrome menu açar.
Ctrl+ÜstKrktr +B Yer işareti çubuğunu açar ve kapatır.
Ctrl+H Geçmiş sayfasını açar.
Ctrl+J İndirilenler sayfasını açar.
ÜstKrktr+Esc Görev Yöneticisi'ni açar.
ÜstKrktr+Alt+T Tarayıcı araç çubuğundaki ilk araca odaklanır. Böylece araç çubuğunda hareket etmek için aşağıdaki kısayolları kullanabilirsiniz:
  • Araç çubuğundaki farklı öğelere odaklanmak için Sekme, ÜstKrktr+Sekme, Home, End, sağ ok ve sol ok'a basın.
  • Sayfa ve tarayıcı işlemleri dahil olmak üzere, araç çubuğu düğmelerini aktif hale getirmek için Space veya Enter tuşuna basın.
  • Herhangi bir ilişkili içerik menüsünü (ör. Geri düğmesinin tarama geçmişi) açmak için ÜstKrktr+F10 tuşlarına basın.
  • Odağı araç çubuğundan tekrar sayfaya döndürmek için Esc tuşuna basın.
F6 veya ÜstKrktr+F6 Odağı bir sonraki bölmeye taşır. Bölmeler şunları içerir:
  • Adres çubuğunda URL'yi vurgular
  • Yer işareti çubuğu (görünür durumdaysa)
  • Ana web içeriği (bilgi çubukları dahil)
  • İndirme çubuğu (görünür durumdaysa)
Ctrl+ÜstKrktr+J Geliştirici Araçları'nı açar.
Ctrl+ÜstKrktr+Delete Göz Atma Verilerini Temizle iletişim kutusunu açar.
F1 Yardım Merkezi'ni yeni bir sekmede açar (bizim favorimizdir).
Ctrl+ÜstKrktr+M Birden çok kullanıcı arasında geçiş yapar.
Adres çubuğu kısayolları

Adres çubuğunda aşağıdaki kısayolları kullanın:

Kısayol İşlem
Bir arama terimi yazıp ardından Enter tuşuna basın. Varsayılan arama motorunuzu kullanarak arama yapar.
Bir arama motoru anahtar kelimesi yazın, Boşluk tuşuna basın, aranacak bir terim yazın ve Enter tuşuna basın. Anahtar kelimeyle ilişkilendirilen arama motorunu kullanarak bir arama gerçekleştirir.
Bir arama motoru URL'si yazarak işleme başlayın; istendiğinde Sekme tuşuna basın, bir arama terimi yazın ve Enter tuşuna basın. URL ile ilişkilendirilen arama motorunu kullanarak bir arama gerçekleştirir.
Ctrl+Enter Adres çubuğundaki girişinize www. ve .com eklerini ekler ve tamamlanan URL'yi açar.
Bir URL yazın ve ardından Alt+Enter tuşlarına basın. URL'yi yeni bir sekmede açar.
Ctrl+L veya Alt+D URL'yi vurgular.
Ctrl+K veya Ctrl+E Adres çubuğuna "?" işareti yerleştirir. Varsayılan arama motorunuzu kullanarak bir arama yapmak için soru işaretinden sonra bir arama terimi yazın.
Ctrl ve sol ok tuşuna birlikte basın. İmlecinizi adres çubuğunda yer alan önceki anahtar terime getirir.
Ctrl ve sağ ok tuşuna birlikte basın. İmlecinizi adres çubuğunda sonraki anahtar terime getirir.
Ctrl+Backspace Adres çubuğunda imlecinizden önce gelen anahtar terimi siler.
Adres çubuğunun açılır menüsünde klavye oklarınızla bir girişi seçin ve ÜstKrktr+Delete tuşlarına basın. Girişi, mümkünse tarama geçmişinizden siler.
Adres çubuğu açılır menüsü göründüğünde Page Up veya Page Down tuşuna basın. Açılır menüdeki birinci veya sonuncu girişi seçer.
Web sayfası kısayolları
Kısayol İşlem
Ctrl+P Bulunduğunuz sayfayı yazdırır.
Ctrl+S Bulunduğunuz sayfayı kaydeder.
F5 veya Ctrl+R Bulunduğunuz sayfayı yeniden yükler.
Esc Bulunduğunuz sayfanın yüklenmesini durdurur.
Ctrl+F Bulma çubuğunu açar.
Ctrl+G veya F3 Bulma çubuğundaki girişiniz için bir sonraki eşleşmeyi bulur.
Ctrl+ÜstKrktr+G, ÜstKrktr+F3 veya ÜstKrktr+Enter Bulma çubuğundaki girişiniz için bir önceki eşleşmeyi bulur.
Ctrl+F5 veya ÜstKrktr+F5 Önbelleğe alınmış içeriği yok sayarak geçerli sayfanızı yeniden yükler.
Alt tuşuna basın ve bir bağlantıyı tıklayın Bağlantı hedefini indirir.
Ctrl+U Bulunduğunuz sayfanın kaynağını açar.
Bir bağlantıyı yer imi çubuğuna sürükleyin Bağlantıyı bir yer işareti olarak kaydeder.
Ctrl+D Mevcut web sayfanızı yer işareti olarak kaydeder.
Ctrl+ÜstKrktr+D Tüm açık sayfaları yeni bir klasörde yer işareti olarak kaydeder.
F11 Sayfanızı tam ekran modunda açar. Tam ekran modundan çıkmak için F11 tuşuna yeniden basın.
Ctrl ve + tuşlarına basın veya Ctrl tuşuna basıp fare tekerleğinizi aşağı kaydırın. Sayfadaki her şeyi büyütür.
Ctrl ve - veya Ctrl tuşuna basın ve fare tekerleğinizi aşağı kaydırın. Sayfadaki her şeyi küçültür.
Ctrl+0 Sayfadaki her şeyi normal boyutuna geri döndürür.
Ara çubuğu Web sayfasını aşağı kaydırır.
Ana Sayfa Sayfanın en üst kısmına gider.
End tuşu Sayfanın en alt kısmına gider.
ÜstKrktr tuşuna basın ve fare tekerleğinizi kaydırın. Sayfayı yatay olarak kaydırır.

Mac

Sekme ve pencere kısayolları
Kısayol İşlem
⌘+N Yeni bir pencere açar.
⌘+T Yeni bir sekme açar.
⌘+ÜstKrkrtr+N Gizli modda yeni bir pencere açar.
⌘+O tuşlarına basın ve ardından dosyayı seçin. Bilgisayarınızdaki bir dosyayı Google Chrome'da açar.
tuşuna basın ve bir bağlantıyı tıklayın. Bağlantıyı arka planda yeni bir sekmede açar.
⌘+ÜstKrktr tuşuna basın ve bir bağlantıyı tıklayın. Bağlantıyı yeni bir sekmede açar ve yeni açılan sekmeye geçiş yapar.
ÜstKrkt tuşuna basın ve bir bağlantıyı tıklayın Bağlantıyı yeni bir pencerede açar.
⌘+ÜstKrktr+T Kapattığınız son sekmeyi tekrar açar. Google Chrome, kapattığınız son 10 sekmeyi hatırlar.
Bir sekmeyi sekme şeridinin dışına sürükleyin Sekmeyi yeni bir pencerede açar.
Bir sekmeyi sekme şeridinin dışına ve var olan bir pencereye sürükleyin Sekmeyi mevcut pencerede açar.
⌘+Option ve sağ oka birlikte basın Sonraki sekmeye geçer.
⌘+Option ve sol oka birlikte basın Önceki sekmeye geçer.
⌘+W Geçerli sekmeyi veya pop-up'ı kapatır.
⌘+ÜstKrktr+W Geçerli pencereyi kapatır.
Tarayıcı araç çubuğunda Geri veya İleri okunu tıklayıp basılı tutun. Sekmedeki tarama geçmişinizi görüntüler.
Sil veya ⌘+[ tuşlarına basın Sekme için tarama geçmişinizde önceki sayfaya gider.
ÜstKrkt+Delete veya ⌘+] tuşlarına basın Sekme için tarama geçmişinizde sonraki sayfaya gider.
Pencerenin sol üst köşesindeki + düğmesine basarken, aynı anda da ÜstKrktr tuşuna basın. Pencereyi büyütür.
⌘+M Pencereyi simge durumuna küçültür.
⌘+H Google Chrome'u gizler.
⌘+Option+H Diğer tüm pencereleri gizler.
⌘+Q Google Chrome'u kapatır.
Google Chrome'un özellik kısayolları
Kısayol İşlem
⌘+ÜstKrktr+B Yer işareti çubuğunu açar ve kapatır.
⌘+Option+B Yer işareti yöneticisini açar.
⌘+, Ayarlar sayfasını açar.
⌘+Y Geçmiş sayfasını açar.
⌘+ÜstKrktr+J İndirilenler sayfasını açar.
⌘+ÜstKrktr+Delete Tarama Verilerini Temizle iletişim kutusunu açar.
⌘+ÜstKrktr+M Birden çok kullanıcı arasında geçiş yapar.
Adres çubuğu kısayolları
Kısayol İşlem
Bir arama terimi yazıp ardından Enter tuşuna basın. Varsayılan arama motorunuzu kullanarak arama yapar.
Bir arama motoru anahtar kelimesi yazın, Boşluk tuşuna basın, aranacak bir terim yazın ve Enter tuşuna basın. Anahtar kelimeyle ilişkilendirilen arama motorunu kullanarak bir arama gerçekleştirir.
Bir arama motoru URL'si yazarak işleme başlayın; istendiğinde Sekme tuşuna basın, bir arama terimi yazın ve Enter tuşuna basın. URL ile ilişkilendirilen arama motorunu kullanarak bir arama gerçekleştirir.
Bir URL yazın ve ardından ⌘-Enter tuşuna basın. URL'yi yeni bir arka plan sekmesinde açar.
⌘+L URL'yi vurgular.
Option ve sol oka birlikte basın. İmlecinizi adres çubuğunda yer alan önceki anahtar terime getirir.
Option ve sağ oka birlikte basın. İmlecinizi adres çubuğunda sonraki anahtar terime getirir.
ÜstKrktr+Option ve sol oka birlikte basın. Adres çubuğunda önceki anahtar terimi vurgular.
ÜstKrktr+Option ve sağ oka birlikte basın. Adres çubuğunda bir sonraki anahtar terimi vurgular.
⌘+Delete Adres çubuğunda imlecinizden önce gelen anahtar terimi siler.
Adres çubuğunun açılır menüsünde klavye oklarınızla bir girişi seçin ve ÜstKrktr-Fn-Delete tuşlarına basın. Girişi, mümkünse tarama geçmişinizden siler.
Web sayfası kısayolları
Kısayol İşlem
⌘+P Bulunduğunuz sayfayı yazdırır.
⌘+ÜstKrktr+P Sayfa Ayarı iletişim kutusunu açar.
⌘+S Bulunduğunuz sayfayı kaydeder.
⌘+ÜstKrktr+I Mevcut sayfanızı e-posta ile gönderir.
⌘+R Bulunduğunuz sayfayı yeniden yükler.
⌘+F Bulma çubuğunu açar.
⌘+G Bulma çubuğundaki girişiniz için bir sonraki eşleşmeyi bulur.
⌘+ÜstKrktr+G veya ÜstKrktr+Enter Bulma çubuğundaki girişiniz için bir önceki eşleşmeyi bulur.
⌘+E Bulma işlemi için seçimi kullanır.
⌘+J Seçime atlar.
⌘+Option+I Geliştirici Araçları'nı açar.
⌘+Option+J JavaScript Konsolu'nu açar.
⌘+Option+U Bulunduğunuz sayfanın kaynağını açar.
Option tuşuna basın ve bir bağlantıyı tıklayın. Bağlantı hedefini indirir.
Bir bağlantıyı yer işareti çubuğuna sürükleyin. Bağlantıyı bir yer işareti olarak kaydeder.
⌘+D Mevcut web sayfanızı yer işareti olarak kaydeder.
⌘+ÜstKrktr+D Tüm açık sekmeleri yeni bir klasörde yer işareti olarak kaydeder.
⌘+Ctrl+F Sayfanızı tam ekran modunda açar. Tam ekrandan çıkmak için ⌘-ÜstKrktr-F tuşlarına tekrar basın.
⌘ + (+) Sayfadaki her şeyi büyütür.
⌘ + (-) Sayfadaki her şeyi küçültür.
⌘+0 Sayfadaki her şeyi normal boyutuna geri döndürür.
⌘+ÜstKrktr+H Ana sayfanızı mevcut sekmenizde açar.
Ara çubuğu Web sayfasını aşağı kaydırır.
⌘+Option+F Web'de arama yapar.

Not: Bir Android cihazda harici bir klavyeyle TalkBack ekran okuyucuyu kullanıyorsanız, web sayfalarında gezinmek için TalkBack klavye kısayollarından yararlanabilirsiniz.

Megan bir Google Chrome uzmanı ve bu yardım sayfasının yazarı. Geri bildiriminizi aşağıya yazarak bu makaleyi geliştirmesine yardımcı olabilirsiniz.

Bu makale faydalı mıydı?