แป้นพิมพ์ลัด Chrome

ดูข้อมูลเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดและเป็นมือโปรในการใช้ Chrome

Windows และ Linux

แป้นพิมพ์ลัดสําหรับแท็บและหน้าต่าง
การทำงาน แป้นพิมพ์ลัด
เปิดหน้าต่างใหม่ Ctrl + n
เปิดหน้าต่างใหม่ในโหมดไม่ระบุตัวตน Ctrl + Shift + n
เปิดแท็บใหม่แล้วข้ามไปยังแท็บนั้น Ctrl + t
เปิดแท็บที่ปิดก่อนหน้านี้อีกครั้งตามลำดับที่ปิด Ctrl + Shift + t
ข้ามไปยังแท็บที่เปิดอยู่ถัดไป Ctrl + Tab หรือ Ctrl + PgDn
ข้ามไปยังแท็บที่เปิดก่อนหน้า Ctrl + Shift + Tab หรือ Ctrl + PgUp
ข้ามไปยังแท็บที่ต้องการ Ctrl + 1 ถึง Ctrl + 8
ข้ามไปยังแท็บขวาสุด Ctrl + 9
เปิดหน้าแรกของคุณในแท็บปัจจุบัน Alt + Home
เปิดหน้าก่อนหน้าจากประวัติการท่องเว็บของคุณในแท็บปัจจุบัน Alt + ลูกศรซ้าย
เปิดหน้าถัดไปจากประวัติการท่องเว็บของคุณในแท็บปัจจุบัน Alt + ลูกศรขวา
ปิดแท็บปัจจุบัน Ctrl + w หรือ Ctrl + F4
ปิดหน้าต่างปัจจุบัน Ctrl + Shift + w หรือ Alt + F4
ย่อหน้าต่างปัจจุบันให้เล็กสุด Alt + Space ตามด้วย n
ขยายหน้าต่างปัจจุบันให้ใหญ่สุด Alt + Space ตามด้วย x
ออกจาก Google Chrome Alt + f ตามด้วย x

ย้ายแท็บไปทางขวาหรือซ้าย

Ctrl + Shift + PgUp หรือ Ctrl + Shift + PgDn
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับฟีเจอร์ของ Google Chrome
การทำงาน แป้นพิมพ์ลัด
เปิดเมนู Chrome Alt + f หรือ Alt + e
แสดงหรือซ่อนแถบบุ๊กมาร์ก Ctrl + Shift + b
เปิดการจัดการบุ๊กมาร์ก Ctrl + Shift + o
เปิดหน้าประวัติการเข้าชมในแท็บใหม่ Ctrl + h
เปิดหน้าดาวน์โหลดในแท็บใหม่ Ctrl + j
เปิดตัวจัดการงาน Chrome Shift + Esc
ตั้งโฟกัสที่รายการแรกบนแถบเครื่องมือ Chrome Shift + Alt + t
ตั้งโฟกัสที่รายการขวาสุดในแถบเครื่องมือ Chrome F10 
เปลี่ยนโฟกัสไปยังกล่องโต้ตอบที่ไม่ได้โฟกัส (หากแสดงอยู่) และแถบเครื่องมือทั้งหมด F6
เปิดแถบค้นหาเพื่อค้นหาหน้าปัจจุบัน Ctrl + f หรือ F3
ข้ามไปยังผลลัพธ์ถัดไปของการค้นหาในแถบค้นหา Ctrl + g
ข้ามไปยังผลลัพธ์ก่อนหน้าของการค้นหาในแถบค้นหา Ctrl + Shift + g
เปิดเครื่องมือของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Ctrl + Shift + j หรือ F12
เปิดตัวเลือกล้างข้อมูลการท่องเว็บ Ctrl + Shift + Delete
เปิดศูนย์ช่วยเหลือของ Chrome ในแท็บใหม่ F1
ลงชื่อเข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้อื่นหรือเรียกดูในฐานะผู้เยี่ยมชม Ctrl + Shift + m
เปิดฟอร์มความคิดเห็น Alt + Shift + i
เปิดการเรียกดูด้วยแป้นพิมพ์ F7
ข้ามไปยังเนื้อหาเว็บ Ctrl + F6
เน่นกล่องโต้ตอบที่ไม่ใช้งาน Alt + Shift + a
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแถบที่อยู่

ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ในแถบที่อยู่

การทำงาน แป้นพิมพ์ลัด
ค้นหาด้วยเครื่องมือค้นหาเริ่มต้น พิมพ์ข้อความค้นหา Enter
ค้นหาโดยใช้เครื่องมือค้นหาอื่น พิมพ์ชื่อเครื่องมือค้นหา แล้วกด Tab
เพิ่ม www. และ .com ในชื่อเว็บไซต์ แล้วเปิดในแท็บปัจจุบัน พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ + Ctrl + Enter
เพิ่ม www. และ .com ในชื่อเว็บไซต์ แล้วเปิดในหน้าต่างใหม่ พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ + Ctrl + Shift + Enter
เปิดแท็บใหม่แล้วค้นหาใน Google พิมพ์ข้อความค้นหา Alt + Enter
ข้ามไปยังแถบที่อยู่เว็บ Ctrl + l หรือ Alt + d หรือ F6
ค้นหาจากที่ใดก็ได้บนหน้านั้น Ctrl + k หรือ Ctrl + e
นำการคาดคะเนออกจากแถบที่อยู่ ลูกศรลงเพื่อไฮไลต์ + Shift + Delete
ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่แถบที่อยู่ Ctrl + F5
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับหน้าเว็บ
การทำงาน แป้นพิมพ์ลัด
เปิดตัวเลือกเพื่อพิมพ์หน้าปัจจุบัน Ctrl + p
เปิดตัวเลือกเพื่อบันทึกหน้าปัจจุบัน Ctrl + s
โหลดหน้าปัจจุบันอีกครั้ง F5 หรือ Ctrl + r
โหลดหน้าปัจจุบันอีกครั้ง โดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาที่แคชไว้ Shift + F5 หรือ Ctrl + Shift + r
หยุดการโหลดหน้า Esc
เรียกดูรายการที่คลิกได้ไปข้างหน้า Tab
เรียกดูรายการที่คลิกได้ย้อนกลับ Shift + Tab
เปิดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณใน Chrome Ctrl + o + เลือกไฟล์
แสดงซอร์สโค้ด HTML ที่แก้ไขไม่ได้ของหน้าปัจจุบัน Ctrl + u
บันทึกหน้าเว็บปัจจุบันเป็นบุ๊กมาร์ก Ctrl + d
บันทึกแท็บทั้งหมดที่เปิดอยู่เป็นบุ๊กมาร์กในโฟลเดอร์ใหม่ Ctrl + Shift + d
เปิดหรือปิดโหมดเต็มหน้าจอ F11
ขยายรายละเอียดทั้งหมดบนหน้า Ctrl และ +
ย่อรายละเอียดทั้งหมดบนหน้า Ctrl และ -
เปลี่ยนรายละเอียดทั้งหมดบนหน้ากลับไปเป็นขนาดเริ่มต้น Ctrl + 0
เลื่อนหน้าเว็บลงทีละ 1 หน้า Space หรือ PgDn
เลื่อนหน้าเว็บขึ้นทีละ 1 หน้า Shift + Space หรือ PgUp
ไปที่ด้านบนสุดของหน้าเว็บ Home
ไปที่ด้านล่างสุดของหน้าเว็บ End
เลื่อนบนหน้าตามแนวนอน Shift + เลื่อนลูกกลิ้งเมาส์
ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ต้นคำก่อนหน้าในช่องข้อความ Ctrl + ลูกศรซ้าย
ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่คำถัดไป Ctrl + ลูกศรขวา
ลบคำก่อนหน้าในช่องข้อความ Ctrl + Backspace
เปิดหน้าแรกในแท็บปัจจุบัน Alt + Home
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับเมาส์

คุณต้องใช้เมาส์สำหรับแป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้

การทำงาน แป้นพิมพ์ลัด
เปิดลิงก์ในแท็บปัจจุบัน (เมาส์เท่านั้น) ลากลิงก์ไปที่แท็บ
เปิดลิงก์ในแท็บพื้นหลังใหม่ Ctrl + คลิกลิงก์
เปิดลิงก์แล้วข้ามไปยังลิงก์นั้น Ctrl + Shift + คลิกลิงก์
เปิดลิงก์แล้วข้ามไปยังลิงก์นั้น (เมาส์เท่านั้น) ลากลิงก์ไปยังพื้นที่ว่างของแนวแท็บ
เปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่ Shift + คลิกลิงก์
เปิดแท็บในหน้าต่างใหม่ (เมาส์เท่านั้น) ลากแท็บออกจากแนวแท็บ
ย้ายแท็บไปยังหน้าต่างปัจจุบัน (เมาส์เท่านั้น) ลากแท็บลงในหน้าต่างที่มีอยู่
ย้ายแท็บกลับไปยังตำแหน่งเดิม กด Esc ขณะลาก
บันทึกหน้าเว็บปัจจุบันเป็นบุ๊กมาร์ก ลากที่อยู่เว็บไปยังแถบบุ๊กมาร์ก
เลื่อนบนหน้าตามแนวนอน Shift + เลื่อนลูกกลิ้งเมาส์
ดาวน์โหลดเป้าหมายของลิงก์ Alt + คลิกลิงก์
แสดงประวัติการท่องเว็บ

คลิกขวาที่ "กลับ" กลับ หรือคลิกค้างไว้ที่ "กลับ"
คลิกขวาที่ "ถัดไป" ถัดไป หรือคลิกค้างไว้ที่ "ถัดไป" ถัดไป

สลับไปมาระหว่างโหมดขยายใหญ่สุดและโหมดหน้าต่าง ดับเบิลคลิกพื้นที่ว่างของแนวแท็บ
ขยายรายละเอียดทั้งหมดบนหน้า Ctrl + เลื่อนลูกกลิ้งเมาส์ขึ้น
ย่อรายละเอียดทั้งหมดบนหน้า Ctrl + เลื่อนลูกกลิ้งเมาส์ลง

Mac

หากคุณใช้ Mac Catalina ขึ้นไป ระบบจะเปิดใช้งานการนำทางด้วยคีย์บอร์ดโดยค่าเริ่มต้นในค่ากำหนดของระบบ

เคล็ดลับ: หากต้องการโฟกัสแป้นพิมพ์ที่ช่องข้อความหรือรายการย่อย ให้กด ⌘ + F7
แป้นพิมพ์ลัดสําหรับแท็บและหน้าต่าง
การทำงาน แป้นพิมพ์ลัด
เปิดหน้าต่างใหม่ ⌘ + n
เปิดหน้าต่างใหม่ในโหมดไม่ระบุตัวตน ⌘ + Shift + n
เปิดแท็บใหม่แล้วข้ามไปยังแท็บนั้น ⌘ + t
เปิดแท็บที่ปิดก่อนหน้านี้อีกครั้งตามลำดับที่ปิด ⌘ + Shift + t
ข้ามไปยังแท็บที่เปิดอยู่ถัดไป ⌘ + Option + ลูกศรขวา
ข้ามไปยังแท็บที่เปิดก่อนหน้า ⌘ + Option + ลูกศรซ้าย
ข้ามไปยังแท็บที่ต้องการ ⌘ + 1 จนถึง ⌘ + 8
ข้ามไปยังแท็บสุดท้าย ⌘ + 9
เปิดหน้าก่อนหน้าในประวัติการท่องเว็บของแท็บปัจจุบัน ⌘ + [ หรือ ⌘ + ลูกศรซ้าย
เปิดหน้าถัดไปในประวัติการท่องเว็บของแท็บปัจจุบัน ⌘ + ] หรือ ⌘ + ลูกศรขวา
ปิดแท็บหรือป๊อปอัปปัจจุบัน ⌘ + w
ปิดหน้าต่างปัจจุบัน ⌘ + Shift + w
ย่อหน้าต่าง ⌘ + m
ซ่อน Google Chrome ⌘ + h
ออกจาก Google Chrome ⌘ + q

ย้ายแท็บไปทางขวาหรือซ้าย

Ctrl + Shift + PgUp หรือ Ctrl + Shift + PgDn
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับฟีเจอร์ของ Google Chrome
การทำงาน แป้นพิมพ์ลัด
แสดงหรือซ่อนแถบบุ๊กมาร์ก ⌘ + Shift + b
เปิดการจัดการบุ๊กมาร์ก ⌘ + Option + b
เปิดหน้าการตั้งค่าในแท็บใหม่ ⌘ + ,
เปิดหน้าประวัติการเข้าชมในแท็บใหม่ ⌘ + y
เปิดหน้าดาวน์โหลดในแท็บใหม่ ⌘ + Shift + j
เปิดแถบค้นหาเพื่อค้นหาหน้าปัจจุบัน ⌘ + f
ข้ามไปยังผลลัพธ์ถัดไปของการค้นหาในแถบค้นหา ⌘ + g
ข้ามไปยังผลลัพธ์ก่อนหน้าของการค้นหาในแถบค้นหา ⌘ + Shift + g
เมื่อแถบค้นหาเปิดอยู่ ค้นหาข้อความที่เลือก ⌘ + e
เปิดเครื่องมือของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ⌘ + Option + i
เปิดตัวเลือกล้างข้อมูลการท่องเว็บ ⌘ + Shift + Delete
ลงชื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้อื่น เรียกดูในฐานะผู้เยี่ยมชม หรือเข้าถึงข้อมูลการชำระเงินและรหัสผ่าน ⌘ + Shift + m
ข้ามไปยังแถบเมนูหลัก Control + F2
เลื่อนโฟกัสไปจนถึงกล่องโต้ตอบที่ไม่โฟกัส (หากแสดง) และแถบเครื่องมือทั้งหมด ⌘ + Option + ลูกศรขึ้น หรือ ลูกศรลง
เปิดฟอร์มความคิดเห็น ⌘ + Option + Shift + i
เปิดการเรียกดูด้วยแป้นพิมพ์ F7
เน่นกล่องโต้ตอบที่ไม่ใช้งาน ⌘ + Option + Shift + a
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแถบที่อยู่

ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ในแถบที่อยู่

การทำงาน แป้นพิมพ์ลัด
ค้นหาด้วยเครื่องมือค้นหาเริ่มต้น พิมพ์ข้อความค้นหา + Return
ค้นหาโดยใช้เครื่องมือค้นหาอื่น พิมพ์ชื่อเครื่องมือค้นหา แล้วกด Tab
เพิ่ม www. และ .com ในชื่อเว็บไซต์ แล้วเปิดในแท็บปัจจุบัน พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ + Ctrl + Return
เพิ่ม www. และ .com ในชื่อเว็บไซต์ แล้วเปิดในหน้าต่างใหม่ พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ + Ctrl + Shift + Return
เปิดเว็บไซต์ในแท็บพื้นหลัง พิมพ์ที่อยู่เว็บ + ⌘ + Return
ข้ามไปยังแถบที่อยู่เว็บ ⌘ + l
นำการคาดคะเนออกจากแถบที่อยู่

ลูกศรลงเพื่อไฮไลต์ + Shift + fn + Delete

Forward Delete หรือ fn-Delete ในแล็ปท็อป

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่แถบที่อยู่ Ctrl + F5
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับหน้าเว็บ
การทำงาน ทางลัด
เขียนข้อความอีเมลใหม่พร้อมลิงก์ไปยังหน้าปัจจุบัน ⌘ + Shift + i
เปิดตัวเลือกเพื่อพิมพ์หน้าปัจจุบัน ⌘ + p
เปิดตัวเลือกเพื่อบันทึกหน้าปัจจุบัน ⌘ + s
เปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้าเว็บ ⌘ + Option + p
โหลดหน้าปัจจุบันซ้ำโดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาที่แคช ⌘ + Shift + r
หยุดการโหลดหน้า Esc
เรียกดูรายการที่คลิกได้ไปข้างหน้า Tab
เรียกดูรายการที่คลิกได้ย้อนกลับ Shift + Tab
เปิดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณใน Google Chrome ⌘ + o + เลือกไฟล์
แสดงซอร์สโค้ด HTML ที่แก้ไขไม่ได้ของหน้าปัจจุบัน ⌘ + Option + u
เปิดคอนโซล JavaScript ⌘ + Option + j
บันทึกหน้าเว็บปัจจุบันเป็นบุ๊กมาร์ก ⌘ + d
บันทึกแท็บทั้งหมดที่เปิดอยู่เป็นบุ๊กมาร์กในโฟลเดอร์ใหม่ ⌘ + Shift + d
เปิดหรือปิดโหมดเต็มหน้าจอ ⌘ + Ctrl + f
ขยายรายละเอียดทั้งหมดบนหน้า ⌘ และ +
ย่อรายละเอียดทั้งหมดบนหน้า ⌘ และ -
ให้ทุกอย่างบนหน้ากลับไปเป็นขนาดเริ่มต้น ⌘ + 0
เลื่อนหน้าเว็บลงทีละ 1 หน้า Space
เลื่อนหน้าเว็บขึ้นทีละ 1 หน้า Shift + Space
ค้นหาเว็บ ⌘ + Option + f
ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ต้นคำก่อนหน้าในช่องข้อความ Option + ลูกศรซ้าย
ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่หลังคำถัดไปในช่องข้อความ Option + ลูกศรขวา
ลบคำก่อนหน้าในช่องข้อความ Option + Delete
เปิดหน้าแรกในแท็บปัจจุบัน ⌘ + Shift + h
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับเมาส์

คุณต้องใช้เมาส์สำหรับแป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้

การทำงาน แป้นพิมพ์ลัด
เปิดลิงก์ในแท็บปัจจุบัน (เมาส์เท่านั้น) ลากลิงก์ไปที่แท็บ
เปิดลิงก์ในแท็บพื้นหลังใหม่ ⌘ + คลิกลิงก์
เปิดลิงก์แล้วข้ามไปยังลิงก์นั้น ⌘ + Shift + คลิกลิงก์
เปิดลิงก์แล้วข้ามไปยังลิงก์นั้น (เมาส์เท่านั้น) ลากลิงก์ไปยังพื้นที่ว่างของแนวแท็บ
เปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่ Shift + คลิกลิงก์
เปิดแท็บในหน้าต่างใหม่ (เมาส์เท่านั้น) ลากแท็บออกจากแนวแท็บ
ย้ายแท็บไปยังหน้าต่างปัจจุบัน (เมาส์เท่านั้น) ลากแท็บลงในหน้าต่างที่มีอยู่
ย้ายแท็บกลับไปยังตำแหน่งเดิม กด Esc ขณะลาก
บันทึกหน้าเว็บปัจจุบันเป็นบุ๊กมาร์ก ลากที่อยู่เว็บไปยังแถบบุ๊กมาร์ก
ดาวน์โหลดเป้าหมายของลิงก์ Option + คลิกลิงก์
แสดงประวัติการท่องเว็บ

คลิกขวาที่ "กลับ" กลับ หรือคลิกค้างไว้ที่ "กลับ"
คลิกขวาที่ "ถัดไป" ถัดไป หรือคลิกค้างไว้ที่ "ถัดไป" ถัดไป

เพิ่มความสูงของหน้าต่างให้เต็มขนาด ดับเบิลคลิกพื้นที่ว่างของแนวแท็บ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
237