แป้นพิมพ์ลัด Chrome

ดูข้อมูลเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดและเป็นมือโปรในการใช้ Chrome

Windows และ Linux

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแท็บและหน้าต่าง
การทำงาน แป้นพิมพ์ลัด
เปิดหน้าต่างใหม่ Ctrl + n
เปิดหน้าต่างใหม่ในโหมดไม่ระบุตัวตน Ctrl + Shift + n
เปิดแท็บใหม่แล้วข้ามไปยังแท็บนั้น Ctrl + t
เปิดแท็บที่ปิดก่อนหน้านี้อีกครั้งตามลำดับที่ปิด Ctrl + Shift + t
ข้ามไปยังแท็บที่เปิดอยู่ถัดไป Ctrl + Tab หรือ Ctrl + PgDn
ข้ามไปยังแท็บที่เปิดก่อนหน้า Ctrl + Shift + Tab หรือ Ctrl + PgUp
ข้ามไปยังแท็บที่ต้องการ Ctrl + 1 ถึง Ctrl + 8
ข้ามไปยังแท็บขวาสุด Ctrl + 9
เปิดหน้าแรกของคุณในแท็บปัจจุบัน Alt + Home
เปิดหน้าก่อนหน้าจากประวัติการท่องเว็บของคุณในแท็บปัจจุบัน Alt + ลูกศรซ้าย
เปิดหน้าถัดไปจากประวัติการท่องเว็บของคุณในแท็บปัจจุบัน Alt + ลูกศรขวา
ปิดแท็บปัจจุบัน Ctrl + w หรือ Ctrl + F4
ปิดหน้าต่างปัจจุบัน Ctrl + Shift + w หรือ Alt + F4
ย่อหน้าต่างปัจจุบันให้เล็กสุด Alt + Space ตามด้วย n
ขยายหน้าต่างปัจจุบันให้ใหญ่สุด Alt + Space ตามด้วย x
ออกจาก Google Chrome Alt + f ตามด้วย x
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับฟีเจอร์ของ Google Chrome
การทำงาน แป้นพิมพ์ลัด
เปิดเมนู Chrome Alt + f หรือ Alt + e
แสดงหรือซ่อนแถบบุ๊กมาร์ก Ctrl + Shift + b
เปิดการจัดการบุ๊กมาร์ก Ctrl + Shift + o
เปิดหน้าประวัติการเข้าชมในแท็บใหม่ Ctrl + h
เปิดหน้าดาวน์โหลดในแท็บใหม่ Ctrl + j
เปิดตัวจัดการงาน Chrome Shift + Esc
ตั้งโฟกัสที่รายการแรกบนแถบเครื่องมือ Chrome Shift + Alt + t
ตั้งโฟกัสที่รายการขวาสุดในแถบเครื่องมือ Chrome F10 
เปลี่ยนโฟกัสไปยังกล่องโต้ตอบที่ไม่ได้โฟกัส (หากแสดงอยู่) และแถบเครื่องมือทั้งหมด F6
เปิดแถบค้นหาเพื่อค้นหาหน้าปัจจุบัน Ctrl + f หรือ F3
ข้ามไปยังผลลัพธ์ถัดไปของการค้นหาในแถบค้นหา Ctrl + g
ข้ามไปยังผลลัพธ์ก่อนหน้าของการค้นหาในแถบค้นหา Ctrl + Shift + g
เปิดเครื่องมือของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Ctrl + Shift + j หรือ F12
เปิดตัวเลือกล้างข้อมูลการท่องเว็บ Ctrl + Shift + Delete
เปิดศูนย์ช่วยเหลือของ Chrome ในแท็บใหม่ F1
ลงชื่อเข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้อื่นหรือเรียกดูในฐานะผู้เยี่ยมชม Ctrl + Shift + m
เปิดฟอร์มความคิดเห็น Alt + Shift + i
เปิดการเรียกดูด้วยแป้นพิมพ์ F7
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแถบที่อยู่

ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ในแถบที่อยู่

การทำงาน แป้นพิมพ์ลัด
ค้นหาด้วยเครื่องมือค้นหาเริ่มต้น พิมพ์ข้อความค้นหา Enter
ค้นหาโดยใช้เครื่องมือค้นหาอื่น พิมพ์ชื่อเครื่องมือค้นหา แล้วกด Tab
เพิ่ม www. และ .com ในชื่อเว็บไซต์ แล้วเปิดในแท็บปัจจุบัน พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ + Ctrl + Enter
เปิดแท็บใหม่แล้วค้นหาใน Google พิมพ์ข้อความค้นหา Alt + Enter
ข้ามไปยังแถบที่อยู่เว็บ Ctrl + l หรือ Alt + d หรือ F6
ค้นหาจากที่ใดก็ได้บนหน้านั้น Ctrl + k หรือ Ctrl + e
นำการคาดคะเนออกจากแถบที่อยู่ ลูกศรลงเพื่อไฮไลต์ + Shift + Delete
ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่แถบที่อยู่ Control + F5
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับหน้าเว็บ
การทำงาน แป้นพิมพ์ลัด
เปิดตัวเลือกเพื่อพิมพ์หน้าปัจจุบัน Ctrl + p
เปิดตัวเลือกเพื่อบันทึกหน้าปัจจุบัน Ctrl + s
โหลดหน้าปัจจุบันอีกครั้ง F5 หรือ Ctrl + r
โหลดหน้าปัจจุบันอีกครั้ง โดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาที่แคชไว้ Shift + F5 หรือ Ctrl + Shift + r
หยุดการโหลดหน้า Esc
เรียกดูรายการที่คลิกได้ไปข้างหน้า Tab
เรียกดูรายการที่คลิกได้ย้อนกลับ Shift + Tab
เปิดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณใน Chrome Ctrl + o + เลือกไฟล์
แสดงซอร์สโค้ด HTML ที่แก้ไขไม่ได้ของหน้าปัจจุบัน Ctrl + u
บันทึกหน้าเว็บที่กำลังดูอยู่เป็นบุ๊กมาร์ก Ctrl + d
บันทึกแท็บทั้งหมดที่เปิดอยู่เป็นบุ๊กมาร์กในโฟลเดอร์ใหม่ Ctrl + Shift + d
เปิดหรือปิดโหมดเต็มหน้าจอ F11
ขยายรายละเอียดทั้งหมดบนหน้า Ctrl และ +
ย่อรายละเอียดทั้งหมดบนหน้า Ctrl และ -
เปลี่ยนรายละเอียดทั้งหมดบนหน้ากลับไปเป็นขนาดเริ่มต้น Ctrl + 0
เลื่อนหน้าเว็บลงทีละ 1 หน้า Space หรือ PgDn
เลื่อนหน้าเว็บขึ้นทีละ 1 หน้า Shift + Space หรือ PgUp
ไปที่ด้านบนสุดของหน้าเว็บ Home
ไปที่ด้านล่างสุดของหน้าเว็บ End
เลื่อนบนหน้าตามแนวนอน Shift + เลื่อนลูกกลิ้งเมาส์
ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ต้นคำก่อนหน้าในช่องข้อความ Ctrl + ลูกศรซ้าย
ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่คำถัดไป Ctrl + ลูกศรขวา
ลบคำก่อนหน้าในช่องข้อความ Ctrl + Backspace
เปิดหน้าแรกในแท็บปัจจุบัน Alt + Home
รีเซ็ตระดับการซูมหน้า Ctrl + 0
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับเมาส์

คุณต้องใช้เมาส์สำหรับแป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้

การทำงาน แป้นพิมพ์ลัด
เปิดลิงก์ในแท็บปัจจุบัน (เมาส์เท่านั้น) ลากลิงก์ไปที่แท็บ
เปิดลิงก์ในแท็บพื้นหลังใหม่ Ctrl + คลิกลิงก์
เปิดลิงก์แล้วข้ามไปยังลิงก์นั้น Ctrl + Shift + คลิกลิงก์
เปิดลิงก์แล้วข้ามไปยังลิงก์นั้น (เมาส์เท่านั้น) ลากลิงก์ไปยังพื้นที่ว่างของแนวแท็บ
เปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่ Shift + คลิกลิงก์
เปิดแท็บในหน้าต่างใหม่ (เมาส์เท่านั้น) ลากแท็บออกจากแนวแท็บ
ย้ายแท็บไปยังหน้าต่างปัจจุบัน (เมาส์เท่านั้น) ลากแท็บลงในหน้าต่างที่มีอยู่
ย้ายแท็บกลับไปยังตำแหน่งเดิม กด Esc ขณะลาก
บันทึกหน้าเว็บปัจจุบันเป็นบุ๊กมาร์ก ลากที่อยู่เว็บไปยังแถบบุ๊กมาร์ก
เลื่อนบนหน้าตามแนวนอน Shift + เลื่อนลูกกลิ้งเมาส์
ดาวน์โหลดเป้าหมายของลิงก์ Alt + คลิกลิงก์
แสดงประวัติการท่องเว็บ

คลิกขวาที่ "กลับ" กลับ หรือคลิกค้างไว้ที่ "กลับ"
คลิกขวาที่ "ถัดไป" ถัดไป หรือคลิกค้างไว้ที่ "ถัดไป" ถัดไป

สลับไปมาระหว่างโหมดขยายใหญ่สุดและโหมดหน้าต่าง ดับเบิลคลิกพื้นที่ว่างของแนวแท็บ
ขยายรายละเอียดทั้งหมดบนหน้า Ctrl + เลื่อนลูกกลิ้งเมาส์ขึ้น
ย่อรายละเอียดทั้งหมดบนหน้า Ctrl + เลื่อนลูกกลิ้งเมาส์ลง

Mac

หากคุณใช้ Mac Catalina ขึ้นไป ระบบจะเปิดใช้งานการนำทางด้วยคีย์บอร์ดโดยค่าเริ่มต้นในค่ากำหนดของระบบ

เคล็ดลับ: หากต้องการโฟกัสแป้นพิมพ์ที่ช่องข้อความหรือรายการย่อย ให้กด ⌘ + F7
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแท็บและหน้าต่าง
การทำงาน แป้นพิมพ์ลัด
เปิดหน้าต่างใหม่ ⌘ + n
เปิดหน้าต่างใหม่ในโหมดไม่ระบุตัวตน ⌘ + Shift + n
เปิดแท็บใหม่แล้วข้ามไปยังแท็บนั้น ⌘ + t
เปิดแท็บที่ปิดก่อนหน้านี้อีกครั้งตามลำดับที่ปิด ⌘ + Shift + t
ข้ามไปยังแท็บที่เปิดอยู่ถัดไป ⌘ + Option + ลูกศรขวา
ข้ามไปยังแท็บที่เปิดอยู่ก่อนหน้า ⌘ + Option + ลูกศรซ้าย
ข้ามไปยังแท็บที่ต้องการ ⌘ + 1 จนถึง ⌘ + 8
ข้ามไปยังแท็บสุดท้าย ⌘ + 9
เปิดหน้าก่อนหน้าในประวัติการท่องเว็บของแท็บปัจจุบัน ⌘ + [ หรือ ⌘ + ลูกศรซ้าย
เปิดหน้าถัดไปในประวัติการท่องเว็บของแท็บปัจจุบัน ⌘ + ] หรือ ⌘ + ลูกศรขวา
ปิดแท็บหรือป๊อปอัปปัจจุบัน ⌘ + w
ปิดหน้าต่างปัจจุบัน ⌘ + Shift + w
ย่อหน้าต่าง ⌘ + m
ซ่อน Google Chrome ⌘ + h
ออกจาก Google Chrome ⌘ + q
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับฟีเจอร์ของ Google Chrome
การทำงาน แป้นพิมพ์ลัด
แสดงหรือซ่อนแถบบุ๊กมาร์ก ⌘ + Shift + b
เปิดการจัดการบุ๊กมาร์ก ⌘ + Option + b
เปิดหน้าการตั้งค่าในแท็บใหม่ ⌘ + ,
เปิดหน้าประวัติการเข้าชมในแท็บใหม่ ⌘ + y
เปิดหน้าดาวน์โหลดในแท็บใหม่ ⌘ + Shift + j
เปิดแถบค้นหาเพื่อค้นหาหน้าปัจจุบัน ⌘ + f
ข้ามไปยังผลลัพธ์ถัดไปของการค้นหาในแถบค้นหา ⌘ + g
ข้ามไปยังผลลัพธ์ก่อนหน้าของการค้นหาในแถบค้นหา ⌘ + Shift + g
เมื่อแถบค้นหาเปิดอยู่ ค้นหาข้อความที่เลือก ⌘ + e
เปิดเครื่องมือของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ⌘ + Option + i
เปิดตัวเลือกล้างข้อมูลการท่องเว็บ ⌘ + Shift + Delete
ลงชื่อเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้อื่น เรียกดูในฐานะผู้เยี่ยมชม หรือเข้าถึงข้อมูลการชำระเงินและรหัสผ่าน ⌘ + Shift + m
ข้ามไปยังแถบเมนูหลัก Control + F2
เลื่อนโฟกัสไปจนถึงกล่องโต้ตอบที่ไม่โฟกัส (หากแสดง) และแถบเครื่องมือทั้งหมด ⌘ + Option + ลูกศรขึ้น หรือ ลูกศรลง
เปิดฟอร์มความคิดเห็น ⌘ + Option + Shift + i
เปิดการเรียกดูด้วยแป้นพิมพ์ F7
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแถบที่อยู่

ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ในแถบที่อยู่

การทำงาน แป้นพิมพ์ลัด
ค้นหาด้วยเครื่องมือค้นหาเริ่มต้น พิมพ์ข้อความค้นหา + Enter
ค้นหาโดยใช้เครื่องมือค้นหาอื่น พิมพ์ชื่อเครื่องมือค้นหา แล้วกด Tab
เพิ่ม www. และ .com ในชื่อเว็บไซต์ แล้วเปิดในแท็บปัจจุบัน พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ + Control + Enter
เพิ่ม www. และ .com ในชื่อเว็บไซต์ แล้วเปิดในแท็บใหม่ พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ + Control + Shift + Enter
เปิดเว็บไซต์ในแท็บพื้นหลัง พิมพ์ที่อยู่เว็บ + ⌘ + Enter
ข้ามไปยังแถบที่อยู่เว็บ ⌘ + l
นำการคาดคะเนออกจากแถบที่อยู่

ลูกศรลงเพื่อไฮไลต์ + Shift + fn + Delete

Forward Delete หรือ fn-Delete ในแล็ปท็อป

ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่แถบที่อยู่ Control + F5
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับหน้าเว็บ
การทำงาน แป้นพิมพ์ลัด
เปิดตัวเลือกเพื่อพิมพ์หน้าปัจจุบัน ⌘ + p
เปิดตัวเลือกเพื่อบันทึกหน้าปัจจุบัน ⌘ + s
เปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้าเว็บ ⌘ + Option + p
โหลดหน้าปัจจุบันซ้ำโดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาที่แคช ⌘ + Shift + r
หยุดการโหลดหน้า Esc
เรียกดูรายการที่คลิกได้ไปข้างหน้า Tab
เรียกดูรายการที่คลิกได้ย้อนกลับ Shift + Tab
เปิดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณใน Google Chrome ⌘ + o + เลือกไฟล์
แสดงซอร์สโค้ด HTML ที่แก้ไขไม่ได้ของหน้าปัจจุบัน ⌘ + Option + u
เปิดคอนโซล JavaScript ⌘ + Option + j
บันทึกหน้าเว็บที่กำลังดูอยู่เป็นบุ๊กมาร์ก ⌘ + d
บันทึกแท็บทั้งหมดที่เปิดอยู่เป็นบุ๊กมาร์กในโฟลเดอร์ใหม่ ⌘ + Shift + d
เปิดหรือปิดโหมดเต็มหน้าจอ ⌘ + Ctrl + f
ขยายรายละเอียดทั้งหมดบนหน้า ⌘ และ +
ย่อรายละเอียดทั้งหมดบนหน้า ⌘ และ -
ให้ทุกอย่างบนหน้ากลับไปเป็นขนาดเริ่มต้น ⌘ + 0
เลื่อนหน้าเว็บลงทีละ 1 หน้า Space
เลื่อนหน้าเว็บขึ้นทีละ 1 หน้า Shift + Space
ค้นหาเว็บ ⌘ + Option + f
ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ต้นคำก่อนหน้าในช่องข้อความ Option + ลูกศรซ้าย
ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่หลังคำถัดไปในช่องข้อความ Option + ลูกศรขวา
ลบคำก่อนหน้าในช่องข้อความ Option + Delete
เปิดหน้าแรกในแท็บปัจจุบัน ⌘ + Shift + h
รีเซ็ตระดับการซูมหน้า Command + 0
แป้นพิมพ์ลัดสำหรับเมาส์

คุณต้องใช้เมาส์สำหรับแป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้

การทำงาน แป้นพิมพ์ลัด
เปิดลิงก์ในแท็บปัจจุบัน (เมาส์เท่านั้น) ลากลิงก์ไปที่แท็บ
เปิดลิงก์ในแท็บพื้นหลังใหม่ ⌘ + คลิกลิงก์
เปิดลิงก์แล้วข้ามไปยังลิงก์นั้น ⌘ + Shift + คลิกลิงก์
เปิดลิงก์แล้วข้ามไปยังลิงก์นั้น (เมาส์เท่านั้น) ลากลิงก์ไปยังพื้นที่ว่างของแนวแท็บ
เปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่ Shift + คลิกลิงก์
เปิดแท็บในหน้าต่างใหม่ (เมาส์เท่านั้น) ลากแท็บออกจากแนวแท็บ
ย้ายแท็บไปยังหน้าต่างปัจจุบัน (เมาส์เท่านั้น) ลากแท็บลงในหน้าต่างที่มีอยู่
ย้ายแท็บกลับไปยังตำแหน่งเดิม กด Esc ขณะลาก
บันทึกหน้าเว็บปัจจุบันเป็นบุ๊กมาร์ก ลากที่อยู่เว็บไปยังแถบบุ๊กมาร์ก
ดาวน์โหลดเป้าหมายของลิงก์ Option + คลิกลิงก์
แสดงประวัติการท่องเว็บ

คลิกขวาที่ "กลับ" กลับ หรือคลิกค้างไว้ที่ "กลับ"
คลิกขวาที่ "ถัดไป" ถัดไป หรือคลิกค้างไว้ที่ "ถัดไป" ถัดไป

เพิ่มความสูงของหน้าต่างให้เต็มขนาด ดับเบิลคลิกพื้นที่ว่างของแนวแท็บ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
237
false