Kortkommandon i Chrome

Lär dig kortkommandona och bli proffs på Chrome.

Windows och Linux

Kortkommandon för flikar och fönster
Åtgärd Kortkommando
Öppna ett nytt fönster Ctrl + n
Öppna ett nytt fönster i inkognitoläge Ctrl + Skift + n
Öppna en ny flik och visa den Ctrl + t
Öppna tidigare stängda flikar på nytt i den ordning de stängdes Ctrl + Skift + t
Visa nästa öppna flik Ctrl + Tabb eller Ctrl + PgDn
Visa föregående öppna flik Ctrl + Skift + Tabb eller Ctrl + PgUp
Visa en specifik flik Ctrl + 1 till Ctrl + 8
Visa fliken längst till höger Ctrl + 9
Öppna din startsida på den aktuella fliken Alt + Home
Öppna föregående sida från webbhistoriken på den aktuella fliken Alt + vänsterpil
Öppna nästa sida från webbhistoriken på den aktuella fliken Alt + högerpil
Stäng aktuell flik Ctrl + w eller Ctrl + F4
Stäng aktuellt fönster Ctrl + Skift + w eller Alt + F4
Minimera det aktuella fönstret Alt + Blanksteg och sedan n
Maximera det aktuella fönstret Alt + Blanksteg och sedan x
Avsluta Google Chrome Alt + f och sedan x
Kortkommandon för funktioner i Google Chrome
Åtgärd Kortkommando
Öppna Chrome-menyn Alt + f eller Alt + e
Visa eller dölj bokmärkesfältet Ctrl + Skift + b
Öppna bokmärkeshanteraren Ctrl + Skift + o
Öppna sidan Historik på en ny flik Ctrl + h
Öppna sidan Nedladdningar på en ny flik Ctrl + j
Öppna aktivitetshanteraren i Chrome Skift + Esc
Flytta fokus till det första objektet i Chromes verktygsfält Skift + Alt + t
Flytta fokus till objektet längst till höger i Chromes verktygsfält F10 
Flytta fokus till annan dialogruta (om sådan visas) och alla verktygsfält F6
Öppna sökfältet och sök på den aktuella sidan Ctrl + f eller F3
Visa nästa träff för sökningen i sökfältet Ctrl + g
Visa föregående träff för sökningen i sökfältet Ctrl + Skift + g
Öppna utvecklarverktygen Ctrl + Skift + j eller F12
Öppna alternativen för Rensa sökdata Ctrl + Skift + Delete
Öppna hjälpcentret för Chrome på en ny flik F1
Logga in som en annan användare eller surfa som gäst Ctrl + Skift + m
Öppna ett feedbackformulär Alt + Skift + i
Aktivera textmarkörläget F7
Kortkommandon i adressfältet

Använd följande kortkommandon i adressfältet:

Åtgärd Kortkommando
Sök med standardsökmotorn Skriv en sökterm + Retur
Sök med en annan sökmotor Skriv sökmotorns namn och tryck på Tabb
Lägg till www. och .com runt ett webbplatsnamn och öppna webbplatsen på den aktuella fliken Skriv webbplatsens namn + Ctrl + Retur
Öppna en ny flik och gör en Google-sökning Skriv en sökterm + Alt + Retur
Hoppa till adressfältet Ctrl + l eller Alt + d eller F6
Sök från var som helst på sidan Ctrl + k eller Ctrl + e
Ta bort förslag från adressfältet Markera med nedåtpilen + Skift + Delete
Flytta markören till adressfältet Kontroll + F5
Kortkommandon på webbsidor
Åtgärd Kortkommando
Öppna alternativ för att skriva ut den aktuella sidan Ctrl + p
Öppna alternativ för att spara den aktuella sidan Ctrl + s
Läs in den aktuella sidan igen F5 eller Ctrl + r
Läs in den aktuella sidan igen och ignorera cachelagrat innehåll Skift + F5 eller Ctrl + Skift + r
Sluta läsa in sidan Esc
Bläddra framåt bland klickbara objekt Tabb
Bläddra bakåt bland klickbara objekt Skift + Tabb
Öppna en fil från datorn i Chrome Ctrl + o + välj en fil
Visa HTML-källkod som inte kan redigeras för den aktuella sidan Ctrl + u
Spara den aktuella webbsidan som ett bokmärke Ctrl + d
Spara alla öppna flikar som bokmärken i en ny mapp Ctrl + Skift + d
Aktivera eller inaktivera helskärmsläge F11
Gör allt på sidan större Ctrl och +
Gör allt på sidan mindre Ctrl och -
Återställ allt på sidan till standardstorlek Ctrl + 0
Rulla nedåt på en webbsida, en skärm i taget Blanksteg eller PgDn
Rulla uppåt på en webbsida, en skärm i taget Skift + blanksteg eller PgUp
Till början på sidan Home
Till slutet på sidan End
Rulla horisontellt på sidan Skift + rulla med mushjulet
Placera markören först i föregående ord i ett textfält Ctrl + vänsterpil
Flytta markören till nästa ord Ctrl + högerpil
Radera föregående ord i ett textfält Ctrl + backsteg
Öppna startsidan på den aktuella fliken Alt + Home
Återställ zoomnivån på sidan Ctrl + 0
Kortkommandon för mus

Du måste använda musen för följande kortkommandon:

Åtgärd Kortkommando
Öppna en länk på aktuell flik (endast mus) Dra en länk till en flik
Öppna en länk på en ny flik i bakgrunden Ctrl + klicka på en länk
Öppna en länk och visa den Ctrl + Skift + klicka på en länk
Öppna en länk och visa den (endast mus) Dra en länk till ett tomt område på flikhuvudet
Öppna en länk i ett nytt fönster Skift + klicka på en länk
Öppna en flik i ett nytt fönster (endast mus) Dra fliken från flikhuvudet
Flytta en flik till aktuellt fönster (endast mus) Dra fliken till ett befintligt fönster
Flytta tillbaka fliken till dess ursprungliga plats Tryck på Esc medan du drar
Spara den aktuella webbsidan som ett bokmärke Dra webbadressen till bokmärkesfältet
Rulla horisontellt på sidan Skift + rulla med mushjulet
Ladda ned målet för en länk Alt + klicka på en länk
Visa webbhistoriken

Högerklicka på Tillbaka Tillbaka eller klicka på Tillbaka  och håll kvar
Högerklicka på Nästa Nästa eller klicka på Nästa Nästa och håll kvar

Växla mellan helskärmsläge och fönsterläge Dubbelklicka på ett tomt område på flikhuvudet
Gör allt på sidan större Ctrl + rulla uppåt med mushjulet
Gör allt på sidan mindre Ctrl + rulla nedåt med mushjulet

Mac

Om du använder Mac Catalina eller senare är tangentbordsnavigering aktiverat som standard i systeminställningarna.

Tips! Du kan flytta tangentbordsfokus till en textruta eller listpost genom att trycka på ⌘ + F7.
Kortkommandon för flikar och fönster
Åtgärd Kortkommando
Öppna ett nytt fönster ⌘ + n
Öppna ett nytt fönster i inkognitoläge ⌘ + Skift + n
Öppna en ny flik och visa den ⌘ + t
Öppna tidigare stängda flikar på nytt i den ordning de stängdes ⌘ + Skift + t
Visa nästa öppna flik ⌘ + Alt + högerpil
Visa föregående öppna flik ⌘ + Alt + vänsterpil
Visa en specifik flik ⌘ + 1 till ⌘ + 8
Visa den sista fliken ⌘ + 9
Öppna föregående sida i den aktuella flikens webbhistorik ⌘ + [ eller ⌘ + vänsterpil
Öppna nästa sida i den aktuella flikens webbhistorik ⌘ + ] eller ⌘ + högerpil
Stäng aktuell flik eller aktuellt popupfönster ⌘ + w
Stäng aktuellt fönster ⌘ + Skift + w
Minimera fönstret ⌘ + m
Dölj Google Chrome ⌘ + h
Avsluta Google Chrome ⌘ + q
Kortkommandon för funktioner i Google Chrome
Åtgärd Kortkommando
Visa eller dölj bokmärkesfältet ⌘ + Skift + b
Öppna bokmärkeshanteraren ⌘ + Alt + b
Öppna sidan Inställningar på en ny flik ⌘ + ,
Öppna sidan Historik på en ny flik ⌘ + y
Öppna sidan Nedladdningar på en ny flik ⌘ + Skift + j
Öppna sökfältet och sök på den aktuella sidan ⌘ + f
Visa nästa träff för sökningen i sökfältet ⌘ + g
Visa föregående träff för sökningen i sökfältet ⌘ + Skift + g
Sök efter markerad text när sökfältet är öppet ⌘ + e
Öppna utvecklarverktygen ⌘ + Al t+ i
Öppna alternativen för Rensa sökdata ⌘ + Skift + Delete
Logga in som en annan användare, surfa som gäst eller öppna betalnings- och lösenordsuppgifter ⌘ + Skift + m
Hoppa till huvudmenyfältet Kontroll + F2
Flytta fokus till annan dialogruta (om sådan visas) och alla verktygsfält  + Alt + uppåtpil eller nedåtpil
Aktivera textmarkörläget F7
Kortkommandon i adressfältet

Använd följande kortkommandon i adressfältet:

Åtgärd Kortkommando
Sök med standardsökmotorn Skriv en sökterm + Retur
Sök med en annan sökmotor Skriv sökmotorns namn och tryck på Tabb
Lägg till www. och .com runt ett webbplatsnamn och öppna webbplatsen på den aktuella fliken Skriv webbplatsens namn + Ctrl + Retur
Lägg till www. och .com runt ett webbplatsnamn och öppna webbplatsen på en ny flik Skriv webbplatsens namn + Ctrl + Skift + Retur
Öppna webbplatsen på en ny flik i bakgrunden Skriv en webbadress + ⌘ + Retur
Hoppa till adressfältet ⌘ + l
Ta bort förslag från adressfältet

Markera med nedåtpilen + Skift + fn + Delete

Radera framåt eller fn-Delete på en bärbar dator

Flytta markören till adressfältet Kontroll + F5
Kortkommandon på webbsidor
Åtgärd Kortkommando
Öppna alternativ för att skriva ut den aktuella sidan ⌘ + p
Öppna alternativ för att spara den aktuella sidan ⌘ + s
Öppna dialogrutan Sidinställningar ⌘ + Alt + p
Läs in den aktuella sidan igen och ignorera cachelagrat innehåll ⌘ + Skift + r
Sluta läsa in sidan Esc
Bläddra framåt bland klickbara objekt Tabb
Bläddra bakåt bland klickbara objekt Skift + Tabb
Öppna en fil från datorn i Google Chrome ⌘ + o + välj en fil
Visa HTML-källkod som inte kan redigeras för den aktuella sidan ⌘ + Alt + u
Öppna JavaScript-konsolen ⌘ + Alt + j
Spara den aktuella webbsidan som ett bokmärke ⌘ + d
Spara alla öppna flikar som bokmärken i en ny mapp ⌘ + Skift + d
Aktivera eller inaktivera helskärmsläge ⌘ + Ctrl + f
Gör allt på sidan större ⌘ och +
Gör allt på sidan mindre ⌘ och -
Återställer allt på sidan till standardstorleken ⌘ + 0
Rulla nedåt på en webbsida, en skärm i taget Blanksteg
Rulla uppåt på en webbsida, en skärm i taget ⌘ + Skift + blanksteg
Sök på Internet ⌘ + Alt + f
Placera markören först i föregående ord i ett textfält Alt + vänsterpil
Placera markören efter nästa ord i ett textfält Alt + högerpil
Radera föregående ord i ett textfält Alt + Delete
Öppna din startsida på den aktuella fliken ⌘ + Skift + h
Återställ zoomnivån på sidan Kommando + 0
Kortkommandon för mus

Du måste använda musen för följande kortkommandon:

Åtgärd Kortkommando
Öppna en länk på aktuell flik (endast mus) Dra en länk till en flik
Öppna en länk på en ny flik i bakgrunden ⌘ + klicka på en länk
Öppna en länk och visa den ⌘ + Skift + klicka på en länk
Öppna en länk och visa den (endast mus) Dra en länk till ett tomt område på flikhuvudet
Öppna en länk i ett nytt fönster Skift + klicka på en länk
Öppna en flik i ett nytt fönster (endast mus) Dra fliken från flikhuvudet
Flytta en flik till aktuellt fönster (endast mus) Dra fliken till ett befintligt fönster
Flytta tillbaka fliken till dess ursprungliga plats Tryck på Esc medan du drar
Spara den aktuella webbsidan som ett bokmärke Dra webbadressen till bokmärkesfältet
Ladda ned målet för en länk Alt + klicka på en länk
Visa webbhistoriken

Högerklicka på Tillbaka Tillbaka eller klicka på Tillbaka  och håll kvar
Högerklicka på Nästa Nästa eller klicka på Nästa Nästa och håll kvar

Visa fönstret i full höjd Dubbelklicka på ett tomt område på flikhuvudet