Klávesové skratky Chromu

Naučte sa používať klávesové skratky a staňte sa profesionálnym používateľom Chromu.

Windows a Linux

Skratky pre karty a okná
Akcia Skratka
Otvorenie nového okna Ctrl + n
Otvorenie nového okna v režime inkognito Ctrl + Shift + n
Otvorenie novej karty a prechod na ňu Ctrl + t
Opätovné otvorenie predtým zavretých kariet v poradí, v akom boli zavreté Ctrl + Shift + t
Prechod na ďalšiu otvorenú kartu Ctrl + Tab alebo Ctrl + PgDn
Prechod na predchádzajúcu otvorenú kartu Ctrl + Shift + Tab alebo Ctrl + PgUp
Prechod na konkrétnu kartu Ctrl + 1 až Ctrl + 8
Prechod na kartu úplne vpravo Ctrl + 9
Otvorenie domovskej stránky na aktuálnej karte Alt + Home
Otvorenie predchádzajúcej stránky z histórie prehliadania na aktuálnej karte Alt + šípka doľava
Otvorenie ďalšej stránky z histórie prehliadania na aktuálnej karte Alt + šípka doprava
Zatvorenie aktuálnej karty Ctrl + w alebo Ctrl + F4
Zavretie aktuálneho okna Ctrl + Shift + w alebo Alt + F4
Minimalizovanie aktuálneho okna Alt + medzerník a potom n
Maximalizovanie aktuálneho okna Alt + medzerník a potom x
Ukončenie prehliadača Google Chrome Alt + f a potom x
Skratky pre funkcie prehliadača Google Chrome
Akcia Skratka
Otvorenie ponuky Chromu Alt + f alebo Alt + e
Zobrazenie alebo skrytie panela so záložkami Ctrl + Shift + b
Otvorenie správcu záložiek Ctrl + Shift + o
Otvorenie stránky História na novej karte Ctrl + h
Otvorenie stránky Stiahnuté súbory na novej karte Ctrl + j
Otvorenie Správcu úloh Chrome Shift + Esc
Zameranie prvej položky na paneli s nástrojmi prehliadača Chrome Shift + Alt + t
Zameranie položky na paneli s nástrojmi Chromu, ktorá je úplne vpravo F10 
Prepnutie zamerania na nezamerané dialógové okno (ak je zobrazené) a všetky panely s nástrojmi F6
Otvorenie panela vyhľadávania s cieľom vyhľadávať na aktuálnej stránke Ctrl + f alebo F3
Prechod na ďalšiu zhodu s hľadaným výrazom v paneli vyhľadávania Ctrl + g
Prechod na predchádzajúcu zhodu s hľadaným výrazom v paneli vyhľadávania Ctrl + Shift + g
Otvorenie nástrojov pre vývojárov Ctrl + Shift + j alebo F12
Otvorenie možností ponuky Vymazanie údajov prehliadania Ctrl + Shift + Delete
Otvorenie Centra pomoci prehliadača Chrome na novej karte Kláves F1
Prihlásenie iného používateľa alebo prehliadanie v režime pre hostí Ctrl + Shift + m
Otvorenie formulára spätnej väzby Alt + Shift + i
Zapnutie kurzorového prehliadania F7
Skratky panela s adresou

V paneli s adresou môžete použiť tieto skratky:

Akcia Skratka
Vyhľadanie pomocou predvoleného vyhľadávača Zadajte hľadaný výraz a stlačte kláves Enter
Vyhľadanie pomocou iného vyhľadávača Zadajte názov vyhľadávača a potom stlačte kláves Tab
Pridanie predpony www. a prípony .com k názvu webu a jeho otvorenie na aktuálnej karte Zadajte názov webu a stlačte klávesy Ctrl + Enter
Otvorenie novej karty a spustenie vyhľadávania Google Zadajte hľadaný výraz Alt + Enter
Prechod na panel s adresou Ctrl + l alebo Alt + d alebo F6
Vyhľadanie z ľubovoľného miesta na stránke Ctrl + k alebo Ctrl + e
Odstránenie predpovedí z panela s adresou Šípka nadol na zvýraznenie textu + Shift + Delete
Presunutie kurzora na panel s adresou Control + F5
Skratky pre webové stránky
Akcia Skratka
Otvorenie možností tlače pre aktuálnu stránku Ctrl + p
Otvorenie možností uloženia pre aktuálnu stránku Ctrl + s
Opätovné načítanie aktuálnej stránky F5 alebo Ctrl + r
Opätovné načítanie aktuálnej stránky a ignorovanie obsahu vo vyrovnávacej pamäti Shift + F5 alebo Ctrl + Shift + r
Zastavenie načítavania stránky Esc
Prehliadanie položiek, na ktoré sa dá kliknúť (smerom dopredu) Tab
Prehliadanie položiek, na ktoré sa dá kliknúť (smerom späť) Shift + Tab
Otvorenie súboru z počítača v Chrome Stlačte klávesy Ctrl + o a vyberte súbor
Zobrazenie zdrojového kódu HTML aktuálnej stránky, ktorý sa nedá upravovať Ctrl + u
Uloženie aktuálnej webovej stránky ako záložky Ctrl + d
Uloženie všetkých otvorených kariet ako záložiek v novom priečinku Ctrl + Shift + d
Zapnutie alebo vypnutie režimu na celú obrazovku F11
Zväčšenie obsahu na stránke Ctrl a +
Zmenšenie obsahu na stránke Ctrl a -
Vrátenie obsahu stránky na predvolenú veľkosť Ctrl + 0
Posúvanie webových stránok nadol (po obrazovkách) Medzerník alebo PgDn
Posúvanie webových stránok nahor (po obrazovkách) Shift + medzerník alebo PgUp
Prechod do hornej časti stránky Home
Prechod do spodnej časti stránky End
Vodorovné posúvanie stránky Stlačte Shift a posúvajte kolieskom myši
Presunutie kurzora na začiatok predchádzajúceho slova v textovom poli Ctrl + šípka doľava
Presunutie kurzora na ďalšie slovo Ctrl + šípka doprava
Odstránenie predchádzajúceho slova v textovom poli Ctrl + Backspace
Otvorenie domovskej stránky na aktuálnej karte Alt + Home
Obnovenie úrovne priblíženia alebo oddialenia stránky Ctrl + 0
Skratky pre myš

Nasledujúce skratky vyžadujú, aby ste použili myš:

Akcia Skratka
Otvorenie odkazu na aktuálnej karte (len myšou) Presuňte myšou odkaz na kartu
Otvorenie odkazu na novej karte na pozadí Stlačte kláves Ctrl a kliknite na odkaz
Otvorenie odkazu a prechod naň Stlačte klávesy Ctrl + Shift a kliknite na odkaz
Otvorenie odkazu a prechod naň (len myšou) Presuňte myšou odkaz do prázdnej oblasti na paneli kariet
Otvorenie odkazu v novom okne Stlačte kláves Shift a kliknite na odkaz
Otvorenie odkazu v novom okne (len myšou) Presuňte myšou kartu mimo panela kariet
Presun karty do aktuálneho okna (len myšou) Presuňte kartu myšou do existujúceho okna
Vrátenie karty do pôvodnej pozície Počas presúvania myšou stlačte kláves Esc
Uloženie aktuálnej webovej stránky ako záložky Presuňte webovú adresu myšou do panela so záložkami
Vodorovné posúvanie stránky Stlačte Shift a posúvajte kolieskom myši
Stiahnutie cieľového obsahu v odkaze Stlačte klváves Alt a kliknite na odkaz
Zobrazenie histórie prehliadania

Kliknite pravým tlačidlom myši na Späť Späť alebo pridržte Späť  
Kliknite pravým tlačidlom myši na Ďalej Ďalej alebo pridržte Ďalej Ďalej

Prepínanie maximalizovaného režimu a režimu okna Kliknite dvakrát na prázdne miesto na paneli kariet
Zväčšenie obsahu na stránke Stlačte kláves Ctrl a posuňte koliesko myši nahor
Zmenšenie obsahu na stránke Stlačte Shift a posúvajte kolieskom myši nadol

Mac

V systéme Mac Catalina a novšom je prechádzanie pomocou klávesnice predvolene zapnuté v nastaveniach systému.

Tip: Ak chcete klávesnicou označiť textové polia alebo zoznamy položiek, stlačte ⌘ + F7.
Skratky pre karty a okná
Akcia Skratka
Otvorenie nového okna ⌘ + n
Otvorenie nového okna v režime inkognito ⌘ + Shift + n
Otvorenie novej karty a prechod na ňu ⌘ + t
Opätovné otvorenie predtým zavretých kariet v poradí, v akom boli zavreté ⌘ + Shift + t
Prechod na ďalšiu otvorenú kartu ⌘ + Option + šípka doprava
Prechod na predchádzajúcu otvorenú kartu ⌘ + Option + šípka doľava
Prechod na konkrétnu kartu ⌘ + 1 až ⌘ + 8
Prechod na poslednú kartu ⌘ + 9
Otvorenie predchádzajúcej stránky v histórii prehliadania na aktuálnej karte ⌘ + [ alebo ⌘ + šípka doľava
Otvorenie ďalšej stránky v histórii prehliadania na aktuálnej karte ⌘ + ] alebo ⌘ + šípka doprava
Zavretie aktuálnej karty alebo vyskakovacieho okna ⌘ + w
Zavretie aktuálneho okna ⌘ + Shift + w
Minimalizovanie okna ⌘ + m
Skrytie prehliadača Google Chrome ⌘ + h
Ukončenie prehliadača Google Chrome ⌘ + q
Skratky pre funkcie prehliadača Google Chrome
Akcia Skratka
Zobrazenie alebo skrytie panela so záložkami ⌘ + Shift + b
Otvorenie správcu záložiek ⌘ + Option + b
Otvorenie stánky Nastavenia na novej karte ⌘ + ,
Otvorenie stránky História na novej karte ⌘ + y
Otvorenie stránky Stiahnuté súbory na novej karte ⌘ + Shift + j
Otvorenie panela vyhľadávania s cieľom vyhľadávať na aktuálnej stránke ⌘ + f
Prechod na ďalšiu zhodu s hľadaným výrazom v paneli vyhľadávania ⌘ + g
Prechod na predchádzajúcu zhodu s hľadaným výrazom v paneli vyhľadávania ⌘ + Shift + g
Vyhľadanie vybraného textu, keď je otvorený panel vyhľadávania ⌘ + e
Otvorenie nástrojov pre vývojárov ⌘ + Option + i
Otvorenie možností ponuky Vymazanie údajov prehliadania ⌘ + Shift + Delete
Prihlásenie ako iný používateľ, prehliadanie v režime pre hostí alebo prístup k platobným údajom a heslám ⌘ + Shift + m
Prechod na hlavný panel s ponukami Control + F2
Prepnutie zamerania na nezamerané dialógové okno (ak je zobrazené) a všetky panely s nástrojmi  + Option + šípka nahor alebo šípka nadol
Zapnutie kurzorového prehliadania F7
Skratky panela s adresou

V paneli s adresou môžete použiť tieto skratky:

Akcia Skratka
Vyhľadanie pomocou predvoleného vyhľadávača Zadajte hľadaný výraz a stlačte kláves Enter
Vyhľadanie pomocou iného vyhľadávača Zadajte názov vyhľadávača a potom stlačte kláves Tab
Pridanie predpony www. a prípony .com k názvu webu a jeho otvorenie na aktuálnej karte Zadajte názov webu a stlačte klávesy Control + Enter
Pridanie predpony www. a prípony .com k názvu webu a jeho otvorenie na novej karte Zadajte názov webu a stlačte klávesy Control + Shift + Enter
Otvorenie webu na novej karte na pozadí Zadajte webovú adresu a stlačte klávesy ⌘ + Enter
Prechod na panel s adresou ⌘ + l
Odstránenie predpovedí z panela s adresou

Šípka nadol na zvýraznenie textu + Shift + fn + Delete

Delete (dopredu) alebo fn-Delete na laptope

Presunutie kurzora na panel s adresou Control + F5
Skratky pre webové stránky
Akcia Skratka
Otvorenie možností tlače pre aktuálnu stránku ⌘ + p
Otvorenie možností uloženia pre aktuálnu stránku ⌘ + s
Otvorenie dialógového okna Nastavenie stránky ⌘ + Option + p
Opätovné načítanie aktuálnej stránky a ignorovanie obsahu vo vyrovnávacej pamäti ⌘ + Shift + r
Zastavenie načítavania stránky Esc
Prehliadanie položiek, na ktoré sa dá kliknúť (smerom dopredu) Tab
Prehliadanie položiek, na ktoré sa dá kliknúť (smerom späť) Shift + Tab
Otvorenie súboru z počítača v prehliadači Google Chrome Stlačte klávesy ⌘ + o a vyberte súbor
Zobrazenie zdrojového kódu HTML aktuálnej stránky, ktorý sa nedá upravovať ⌘ + Option + u
Otvorenie konzoly JavaScript ⌘ + Option + j
Uloženie aktuálnej webovej stránky ako záložky ⌘ + d
Uloženie všetkých otvorených kariet ako záložiek v novom priečinku ⌘ + Shift + d
Zapnutie alebo vypnutie režimu na celú obrazovku ⌘ + Ctrl + f
Zväčšenie obsahu na stránke ⌘ and +
Zmenšenie obsahu na stránke ⌘ a -
Vrátenie obsahu stránky na predvolenú veľkosť ⌘ + 0
Posúvanie webových stránok nadol (po obrazovkách) Medzerník
Posúvanie webových stránok nahor (po obrazovkách) Shift + medzerník
Prehľadanie webu ⌘ + Option + f
Presunutie kurzora na začiatok predchádzajúceho slova v textovom poli Option + šípka doľava
Presun kurzora za ďalšie slovo v textovom poli Option + šípka doprava
Odstránenie predchádzajúceho slova v textovom poli Option + Odstrániť
Otvorenie domovskej stránky na aktuálnej karte ⌘ + Shift + h
Obnovenie úrovne priblíženia alebo oddialenia stránky Command + 0
Skratky pre myš

Nasledujúce skratky vyžadujú, aby ste použili myš:

Akcia Skratka
Otvorenie odkazu na aktuálnej karte (len myšou) Presuňte myšou odkaz na kartu
Otvorenie odkazu na novej karte na pozadí Stlačte kláves a kliknite na odkaz
Otvorenie odkazu a prechod naň Stlačte klávesy ⌘ + Shift a kliknite na odkaz
Otvorenie odkazu a prechod naň (len myšou) Presuňte myšou odkaz do prázdnej oblasti na paneli kariet
Otvorenie odkazu v novom okne Stlačte kláves Shift a kliknite na odkaz
Otvorenie odkazu v novom okne (len myšou) Presuňte myšou kartu mimo panela kariet
Presun karty do aktuálneho okna (len myšou) Presuňte kartu myšou do existujúceho okna
Vrátenie karty do pôvodnej pozície Počas presúvania myšou stlačte kláves Esc
Uloženie aktuálnej webovej stránky ako záložky Presuňte webovú adresu myšou do panela so záložkami
Stiahnutie cieľového obsahu v odkaze Stlačte kláves Option a kliknite na odkaz
Zobrazenie histórie prehliadania

Kliknite pravým tlačidlom myši na Späť Späť alebo pridržte Späť  
Kliknite pravým tlačidlom myši na Ďalej Ďalej alebo pridržte Ďalej Ďalej

Zväčšenie okna na celú výšku Kliknite dvakrát na prázdne miesto na paneli kariet