Skróty klawiszowe w Chrome

Poznaj skróty klawiszowe i używaj Chrome jak profesjonalista.

Windows i Linux

Skróty dotyczące kart i okien
Skrót Działanie
Ctrl+N Otwiera nowe okno.
Ctrl+T Otwiera nową kartę.
Ctrl+Shift+N Otwiera nowe okno w trybie incognito.
Naciśnij Ctrl+O i wybierz plik Otwiera w Google Chrome plik z komputera.
Naciśnij Ctrl i kliknij link Otwiera link w nowej karcie w tle.
Naciśnij Ctrl+Shift i kliknij link Otwiera link w nowej karcie i przełącza na nią widok.
Naciśnij Shift i kliknij link Otwiera link w nowym oknie.
Ctrl+Shift+T Otwiera ponownie ostatnio zamkniętą kartę. 
Przeciągnij link na kartę Otwiera link w karcie.
Przeciągnij link do pustego obszaru na pasku kart Otwiera link w nowej karcie.
Przeciągnij kartę poza pasek kart Otwiera kartę w nowym oknie.
Przeciągnij kartę poza pasek kart do istniejącego okna Otwiera kartę w istniejącym oknie.
Naciśnij Esc podczas przeciągania karty Umieszcza kartę w pierwotnym położeniu.
Ctrl+1 do Ctrl+8 Przełącza widok na kartę znajdującą się na pozycji o danym numerze na pasku kart.
Ctrl+9 Przełącza widok na ostatnią kartę.
Kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij i przytrzymaj strzałkę Wstecz bądź Dalej na pasku narzędzi przeglądarki Wyświetla historię przeglądania w danej karcie.
Naciśnij Backspace lub jednocześnie Alt i strzałkę w lewo Wchodzi na poprzednią stronę w historii przeglądania w danej karcie.
Naciśnij Shift+Backspace lub jednocześnie Alt i strzałkę w prawo Wchodzi na następną stronę w historii przeglądania w danej karcie.
Kliknij dwukrotnie pusty obszar na pasku kart Maksymalizuje lub minimalizuje okno.
Ctrl+Q Zamyka Google Chrome.
Skróty dotyczące funkcji Google Chrome
Skrót Działanie
Alt+F lub Alt+E bądź F10 Otwiera menu Chrome Chrome menu, które umożliwia dostosowywanie ustawień i sterowanie nimi w Google Chrome.
Ctrl+Shift+B Włącza i wyłącza pasek zakładek.
Ctrl+H Otwiera stronę Historia.
Ctrl+J Otwiera stronę Pobrane pliki.
Shift+Esc Otwiera Menedżera zadań.
Shift+Alt+T Uaktywnia pierwsze narzędzie na pasku narzędzi przeglądarki. Następnie można poruszać się po pasku narzędzi przy użyciu tych skrótów:
  • Naciśnij Tab, Shift+Tab, Home, End, strzałkę w prawo lub strzałkę w lewo, by przenieść aktywność na inne elementy paska narzędzi.
  • Naciśnij spację lub Enter, aby aktywować przyciski paska narzędzi, w tym działania na stronie i działania przeglądarki.
  • Naciśnij Shift+F10, aby zobaczyć powiązane menu kontekstowe (np. historię przeglądania w przypadku przycisku Wstecz).
  • Naciśnij Esc, by ponownie uaktywnić stronę zamiast paska narzędzi.
F6 lub Shift+F6 Uaktywnia następny panel dostępny z klawiatury. Panele obejmują:
  • Podświetlenie adresu URL na pasku adresu
  • Pasek zakładek (jeśli jest widoczny)
  • Główną zawartość strony (łącznie z paskami informacyjnymi)
  • Pasek pobranych plików (jeśli jest widoczny)
Ctrl+Shift+J Otwiera Narzędzia dla programistów.
Ctrl+Shift+Delete Otwiera okno dialogowe Wyczyść dane przeglądarki.
F1 Otwiera Centrum pomocy w nowej karcie (nasz ulubiony skrót).
Ctrl+Shift+M Przełącza widok między wieloma użytkownikami.
Skróty dotyczące paska adresu

W pasku adresu możesz używać tych skrótów:

Skrót Działanie
Wpisz wyszukiwane słowo, a potem naciśnij Enter Przeprowadza wyszukiwanie przy użyciu domyślnej wyszukiwarki.
Wpisz słowo kluczowe wyszukiwarki, naciśnij spację, wpisz wyszukiwane hasło i naciśnij Enter Przeprowadza wyszukiwanie, używając wyszukiwarki powiązanej ze słowem kluczowym.
Rozpocznij wpisywanie adresu URL wyszukiwarki, następnie po wyświetleniu prośby naciśnij Tab, wpisz wyszukiwane hasło i naciśnij Enter Przeprowadza wyszukiwanie, używając wyszukiwarki powiązanej z URL-em.
Ctrl+Enter Dodaje www. i .com do tekstu wpisanego na pasku adresu i otwiera powstały URL.
Wpisz URL, a potem naciśnij Alt+Enter Otwiera adres URL w nowej karcie.
Ctrl+L lub Alt+D Podświetla adres URL.
Ctrl+K lub Ctrl+E Umieszcza znak „?” w pasku adresu. Wpisz wyszukiwane hasło po tym znaku, by przeprowadzić wyszukiwanie, używając domyślnej wyszukiwarki.
Naciśnij jednocześnie Ctrl i strzałkę w lewo Przenosi kursor do poprzedniego kluczowego hasła w pasku adresu.
Naciśnij jednocześnie Ctrl i strzałkę w prawo Przenosi kursor do następnego kluczowego hasła w pasku adresu.
Ctrl+Backspace Usuwa kluczowe hasło przed kursorem w pasku adresu.
Zaznacz wpis w menu paska adresu za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze, a następnie naciśnij Shift+Delete Usuwa wpis z historii przeglądania, jeśli to możliwe.
Naciśnij Page Up lub Page Down, gdy widoczne jest menu paska adresu Zaznacza pierwszy lub ostatni wpis w menu.
Skróty dotyczące stron internetowych
Skrót Działanie
Ctrl+P Drukuje bieżącą stronę.
Ctrl+S Zapisuje bieżącą stronę.
F5 lub Ctrl+R Ponownie wczytuje bieżącą stronę.
Esc Zatrzymuje wczytywanie bieżącej strony.
Ctrl+F Otwiera pasek wyszukiwania.
Ctrl+G lub F3 Znajduje następne wystąpienie tekstu wpisanego w pasku wyszukiwania.
Ctrl+Shift+G, Shift+F3 lub Shift+Enter Znajduje poprzednie wystąpienie tekstu wpisanego w pasku wyszukiwania.
Ctrl+F5 lub Shift+F5 Wczytuje ponownie bieżącą stronę, ignorując zawartość pamięci podręcznej.
Naciśnij klawisz Alt i kliknij link Pobiera obiekt docelowy linku.
Ctrl+U Otwiera kod źródłowy bieżącej strony.
Przeciągnij link na pasek zakładek Zapisuje link jako zakładkę.
Ctrl+D Zapisuje bieżącą stronę internetową jako zakładkę.
Ctrl+Shift+D Zapisuje wszystkie otwarte strony jako zakładki w nowym folderze.
F11 Otwiera stronę w trybie pełnego ekranu. Aby zakończyć tryb pełnego ekranu, ponownie naciśnij F11.
Naciśnij Ctrl i + lub naciśnij Ctrl i obróć kółko myszy w górę Powiększa całą zawartość strony.
Naciśnij Ctrl i - lub naciśnij Ctrl i obróć kółko myszy w dół Pomniejsza całą zawartość strony.
Ctrl+0 Przywraca normalny rozmiar całej zawartości strony.
Spacja Przewija stronę internetową w dół.
Home Przechodzi do góry strony.
End Przechodzi na dół strony.
Naciśnij Shift i obróć kółko myszy Przewija stronę w poziomie.

Mac OS X

Skróty dotyczące kart i okien
Skrót Działanie
⌘+N Otwiera nowe okno.
⌘+T Otwiera nową kartę.
⌘+Shift+N Otwiera nowe okno w trybie incognito.
Naciśnij ⌘+O i wybierz plik Otwiera w Google Chrome plik z komputera.
Naciśnij i kliknij link Otwiera link w nowej karcie w tle.
Naciśnij ⌘+Shift i kliknij link Otwiera link w nowej karcie i przełącza na nią widok.
Naciśnij Shift i kliknij link Otwiera link w nowym oknie.
⌘+Shift+T Otwiera ponownie ostatnio zamkniętą kartę. Google Chrome pamięta dziesięć ostatnio zamkniętych kart.
Przeciągnij kartę poza pasek kart Otwiera kartę w nowym oknie.
Przeciągnij kartę poza pasek kart do istniejącego okna Otwiera kartę w istniejącym oknie.
Naciśnij jednocześnie ⌘+Option i klawisz strzałki w prawo Przełącza widok na następną kartę.
Naciśnij jednocześnie ⌘+Option i klawisz strzałki w lewo Przełącza widok na poprzednią kartę.
⌘+W Zamyka bieżącą kartę lub wyskakujące okienko.
⌘+Shift+W Zamyka bieżące okno.
Kliknij i przytrzymaj strzałkę Wstecz bądź Dalej na pasku narzędzi przeglądarki Wyświetla historię przeglądania w danej karcie.
Naciśnij Delete lub ⌘+[ Wchodzi na poprzednią stronę w historii przeglądania w danej karcie.
Naciśnij Shift+Delete lub ⌘+] Wchodzi na następną stronę w historii przeglądania w danej karcie.
Naciśnij Shift, jednocześnie klikając przycisk + w lewym górnym rogu okna Maksymalizuje okno.
⌘+M Minimalizuje okno.
⌘+H Ukrywa Google Chrome.
⌘+Option+H Ukrywa wszystkie pozostałe okna.
⌘+Q Zamyka Google Chrome.
Skróty dotyczące funkcji Google Chrome
Skrót Działanie
⌘+Shift+B Włącza i wyłącza pasek zakładek.
⌘+Option+B Otwiera menedżera zakładek.
⌘+, Otwiera stronę Ustawienia.
⌘+Y Otwiera stronę Historia.
⌘+Shift+J Otwiera stronę Pobrane pliki.
⌘+Shift+Delete Otwiera okno dialogowe Wyczyść dane przeglądarki.
⌘+Shift+M Przełącza widok między wieloma użytkownikami.
Skróty dotyczące paska adresu
Skrót Działanie
Wpisz wyszukiwane słowo, a potem naciśnij Enter Przeprowadza wyszukiwanie przy użyciu domyślnej wyszukiwarki.
Wpisz słowo kluczowe wyszukiwarki, naciśnij spację, wpisz wyszukiwane hasło i naciśnij Enter Przeprowadza wyszukiwanie, używając wyszukiwarki powiązanej ze słowem kluczowym.
Rozpocznij wpisywanie adresu URL wyszukiwarki, następnie po wyświetleniu prośby naciśnij Tab, wpisz wyszukiwane hasło i naciśnij Enter Przeprowadza wyszukiwanie, używając wyszukiwarki powiązanej z adresem URL.
Wpisz adres URL, a następnie naciśnij ⌘+Enter Otwiera adres URL w nowej karcie w tle.
⌘+L Podświetla adres URL.
Naciśnij jednocześnie Option i strzałkę w lewo Przenosi kursor do poprzedniego kluczowego hasła w pasku adresu.
Naciśnij jednocześnie Option i strzałkę w prawo Przenosi kursor do następnego kluczowego hasła w pasku adresu.
Naciśnij jednocześnie Shift+Option i strzałkę w lewo Podświetla poprzednie kluczowe hasło w pasku adresu.
Naciśnij jednocześnie Shift+Option i strzałkę w prawo Podświetla następne kluczowe hasło w pasku adresu.
⌘+Delete Usuwa kluczowe hasło przed kursorem w pasku adresu.
Zaznacz wpis w menu paska adresu, używając klawiszy strzałek na klawiaturze, a następnie naciśnij Shift-Fn-Delete Usuwa wpis z historii przeglądania, jeśli to możliwe.
Skróty dotyczące stron internetowych
Skrót Działanie
⌘+P Drukuje bieżącą stronę.
⌘+Shift+P Otwiera okno dialogowe Konfiguracja strony.
⌘+S Zapisuje bieżącą stronę.
⌘+Shift+I Wysyła bieżącą stronę w e-mailu.
⌘+R Ponownie wczytuje bieżącą stronę.
⌘+F Otwiera pasek wyszukiwania.
⌘+G Znajduje następne wystąpienie tekstu wpisanego w pasku wyszukiwania.
⌘+Shift+G lub Shift+Enter Znajduje poprzednie wystąpienie tekstu wpisanego w pasku wyszukiwania.
⌘+E Znajduje zaznaczony tekst.
⌘+J Przechodzi do zaznaczenia.
⌘+Option+I Otwiera Narzędzia dla programistów.
⌘+Option+J Otwiera konsolę JavaScript.
⌘+Option+U Otwiera kod źródłowy bieżącej strony.
Naciśnij Option i kliknij link Pobiera obiekt docelowy linku.
Przeciągnij link do paska zakładek Zapisuje link jako zakładkę.
⌘+D Zapisuje bieżącą stronę internetową jako zakładkę.
⌘+Shift+D Zapisuje wszystkie otwarte karty jako zakładki w nowym folderze.
⌘+Ctrl+F Otwiera stronę w trybie pełnego ekranu. Aby go zakończyć, naciśnij ponownie ⌘-Shift-F.
⌘ + (+) Powiększa całą zawartość strony.
⌘ + (-) Pomniejsza całą zawartość strony.
⌘+0 Przywraca normalny rozmiar całej zawartości strony.
⌘+Shift+H Otwiera stronę początkową w bieżącej karcie.
Spacja Przewija stronę internetową w dół.
⌘+Option+F Wyszukuje w internecie.

Uwaga: jeśli korzystasz z czytnika ekranu TalkBack na urządzeniu z Androidem i zewnętrzną klawiaturą, możesz poruszać się po stronach internetowych za pomocą skrótów klawiszowych TalkBack.

Megan jest specjalistką od Google Chrome i autorką tej strony Centrum pomocy. Pomóż jej ulepszyć ten artykuł, dodając swoją opinię poniżej.

Czy ten artykuł był pomocny?