Skróty klawiaturowe w Windows

Skróty kart i okien

Ctrl+N Otwiera nowe okno.
Ctrl+T Otwiera nową kartę.
Ctrl+Shift+N Otwiera nowe okno w trybie incognito.
Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+O, a następnie wybierz plik. Otwiera w Google Chrome plik z komputera.
Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij link. Możesz też kliknąć link środkowym przyciskiem (kółkiem) myszy. Otwiera link w nowej karcie w tle.
Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift i kliknij link. Możesz też nacisnąć Shift i kliknąć link środkowym przyciskiem (kółkiem) myszy. Otwiera link w nowej karcie i przełącza na nią widok.
Naciśnij klawisz Shift i kliknij link. Otwiera link w nowym oknie.
Ctrl+Shift+T Ponownie otwiera ostatnią zamkniętą kartę. Google Chrome pamięta 10 ostatnio zamkniętych kart.
Przeciągnij link do karty. Otwiera link w karcie.
Przeciągnij link do pustego obszaru na pasku kart. Otwiera link w nowej karcie.
Przeciągnij kartę poza pasek kart. Otwiera kartę w nowym oknie.
Przeciągnij kartę poza pasek kart do istniejącego okna. Otwiera kartę w istniejącym oknie.
Naciśnij Esc podczas przeciągania karty. Umieszcza kartę w pierwotnym położeniu.
Ctrl+1 do Ctrl+8 Przełącza widok na kartę znajdującą się na pozycji o danym numerze na pasku kart.
Ctrl+9 Przełącza widok na ostatnią kartę.
Ctrl+Tab lub Ctrl+PgDown Przełącza widok na następną kartę.
Ctrl+Shift+Tab lub Ctrl+PgUp Przełącza widok na poprzednią kartę.
Alt+F4 lub Ctrl+Shift+W Zamyka bieżące okno.
Ctrl+W lub Ctrl+F4 Zamyka bieżącą kartę lub wyskakujące okienko.
Kliknij kartę środkowym przyciskiem (kółkiem) myszy. Zamyka klikniętą kartę.
Kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij i przytrzymaj strzałkę Wstecz bądź Dalej na pasku narzędzi przeglądarki. Wyświetla historię przeglądania w danej karcie.
Naciśnij klawisz Backspace lub jednocześnie klawisz Alt i klawisz strzałki w lewo. Wchodzi na poprzednią stronę w historii przeglądania w danej karcie.
Naciśnij kombinację klawiszy Shift+Backspace lub jednocześnie klawisz Alt i klawisz strzałki w prawo. Wchodzi na następną stronę w historii przeglądania w danej karcie.
Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij strzałkę Wstecz, strzałkę Dalej bądź przycisk Przejdź na pasku narzędzi. Możesz także kliknąć dowolny z tych przycisków środkowym przyciskiem (kółkiem) myszy. Otwiera w nowej karcie w tle stronę docelową dostępną po kliknięciu danego przycisku.
Kliknij dwukrotnie pusty obszar na pasku kart. Maksymalizuje lub minimalizuje okno.
Alt+Home Otwiera stronę główną w bieżącym oknie.

Skróty do funkcji Google Chrome

Alt+F lub Alt+E bądź F10 Otwiera menu Chrome Chrome menu, które pozwala dostosowywać i kontrolować ustawienia Google Chrome.
Ctrl+Shift+B Włącza i wyłącza pasek zakładek.
Ctrl+H Otwiera stronę Historia.
Ctrl+J Otwiera stronę Pobrane pliki.
Ctrl+Shift+Esc Otwiera Menedżera zadań.
Shift+Alt+T Uaktywnia pierwsze narzędzie na pasku narzędzi przeglądarki. Następnie można przechodzić po pasku narzędzi przy użyciu następujących skrótów:
  • Naciśnij Tab, Shift+Tab, Home, End, strzałkę w prawo lub strzałkę w lewo, aby przenosić aktywność na inne elementy paska narzędzi.
  • Naciśnij spację lub klawisz Enter, aby aktywować przyciski paska narzędzi, w tym działania na stronie i działania przeglądarki.
  • Naciśnij Shift+F10, aby zobaczyć powiązane menu kontekstowe (np. historię przeglądania w przypadku przycisku Wstecz).
  • Naciśnij Esc, by ponownie uaktywnić stronę zamiast paska narzędzi.
F6 lub Shift+F6 Uaktywnia następny panel dostępny z klawiatury. Panele obejmują:
  • Podświetlenie URL-a na pasku adresu
  • Pasek zakładek (jeśli jest widoczny)
  • Główną zawartość strony (łącznie z paskami informacyjnymi)
  • Pasek pobranych plików (jeśli jest widoczny)
Ctrl+Shift+J Otwiera Narzędzia dla programistów.
Ctrl+Shift+Delete Otwiera okno dialogowe Wyczyść dane przeglądarki.
F1 Otwiera Centrum pomocy w nowej karcie (nasz ulubiony skrót).
Ctrl+Shift+M Przełącza widok między wieloma użytkownikami.

Skróty paska adresu

W pasku adresu możesz używać następujących skrótów:

Wpisz wyszukiwane hasło, a potem naciśnij Enter. Przeprowadza wyszukiwanie przy użyciu domyślnej wyszukiwarki.
Wpisz słowo kluczowe wyszukiwarki, naciśnij spację, wpisz wyszukiwane hasło i naciśnij Enter. Przeprowadza wyszukiwanie, używając wyszukiwarki powiązanej ze słowem kluczowym.
Rozpocznij wpisywanie adresu URL wyszukiwarki, następnie po wyświetleniu monitu naciśnij klawisz Tab, wpisz wyszukiwane hasło i naciśnij klawisz Enter. Przeprowadza wyszukiwanie, używając wyszukiwarki powiązanej z URL-em.
Ctrl+Enter Dodaje www. i .com do tekstu wpisanego na pasku adresu i otwiera powstały URL.
Wpisz URL, a potem naciśnij Alt+Enter. Otwiera URL w nowej karcie.
Ctrl+L lub Alt+D Podświetla URL.
Ctrl+K lub Ctrl+E Umieszcza znak „?” w pasku adresu. Wpisz wyszukiwane hasło po tym znaku, by przeprowadzić wyszukiwanie, używając domyślnej wyszukiwarki.
Naciśnij jednocześnie Ctrl i strzałkę w lewo. Przenosi kursor do poprzedniego kluczowego hasła w pasku adresu.
Naciśnij jednocześnie Ctrl i strzałkę w prawo. Przenosi kursor do następnego kluczowego hasła w pasku adresu.
Ctrl+Backspace Usuwa kluczowe hasło przed kursorem w pasku adresu.
Zaznacz wpis w menu rozwijanym paska adresu za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze, a następnie naciśnij kombinację klawiszy Shift+Delete. Usuwa wpis z historii przeglądania, jeśli to możliwe.
Kliknij wpis w menu rozwijanym paska adresu środkowym przyciskiem (kółkiem) myszy. Otwiera wpis w nowej karcie w tle.
Naciśnij klawisz Page Up lub Page Down, gdy widoczne jest menu rozwijane paska adresu. Zaznacza pierwszy lub ostatni wpis w menu rozwijanym.

Skróty stron internetowych

Ctrl+P Drukuje bieżącą stronę.
Ctrl+S Zapisuje bieżącą stronę.
F5 lub Ctrl+R Ponownie wczytuje bieżącą stronę.
Esc Zatrzymuje wczytywanie bieżącej strony.
Ctrl+F Otwiera pasek wyszukiwania.
Ctrl+G lub F3 Znajduje następne wystąpienie tekstu wpisanego w pasku wyszukiwania.
Ctrl+Shift+G, Shift+F3 lub Shift+Enter Znajduje poprzednie wystąpienie tekstu wpisanego w pasku wyszukiwania.
Kliknij środkowym przyciskiem (kółkiem) myszy. Włącza automatyczne przewijanie. Gdy ruszasz myszą, strona automatycznie przewija się w tym samym kierunku.
Ctrl+F5 lub Shift+F5 Wczytuje ponownie bieżącą stronę, ignorując zawartość pamięci podręcznej.
Naciśnij Alt i kliknij link. Pobiera obiekt docelowy linku.
Ctrl+U Otwiera kod źródłowy bieżącej strony.
Przeciągnij link na pasek zakładek. Zapisuje link jako zakładkę.
Ctrl+D Zapisuje bieżącą stronę internetową jako zakładkę.
Ctrl+Shift+D Zapisuje wszystkie otwarte strony jako zakładki w nowym folderze.
F11 Otwiera stronę w trybie pełnego ekranu. Aby zakończyć tryb pełnego ekranu, ponownie naciśnij F11.
Naciśnij Ctrl i + lub naciśnij Ctrl i obróć kółko myszy w górę. Powiększa całą zawartość strony.
Naciśnij Ctrl i - lub naciśnij Ctrl i obróć kółko myszy w dół. Pomniejsza całą zawartość strony.
Ctrl+0 Przywraca normalny rozmiar całej zawartości strony.
Spacja Przewija stronę internetową w dół.
Home Przechodzi do góry strony.
End Przechodzi na dół strony.
Naciśnij Shift i obróć kółko myszy. Przewija stronę w poziomie.

Skróty tekstowe

Ctrl+C Kopiuje podświetloną treść do schowka.
Ctrl+V lub Shift+Insert Wkleja treść ze schowka.
Ctrl+Shift+V Wkleja treść ze schowka bez formatowania.
Ctrl+X lub Shift+Delete Kopiuje podświetloną treść do schowka i usuwa ją z pola.