Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
true

Skróty klawiszowe w Chrome

Poznaj skróty klawiszowe i używaj Chrome jak zawodowiec.

Windows i Linux

Skróty dotyczące kart i okien
Działanie Skrót
Otwarcie nowego okna Ctrl + n
Otwarcie nowego okna w trybie incognito Ctrl + Shift + n
Otwarcie nowej karty i przełączenie na nią widoku Ctrl + t
Otwarcie ostatnio zamkniętej karty i przełączenie na nią widoku Ctrl + Shift + t
Przełączenie widoku na następną otwartą kartę Ctrl + Tab lub Ctrl + PgDn
Przełączenie widoku na poprzednią otwartą kartę Ctrl + Shift + Tab lub Ctrl + PgUp
Przełączenie na określoną kartę Ctrl + 1 do Ctrl + 8
Przełączenie na ostatnią kartę Ctrl + 9
Otwarcie strony startowej w bieżącej karcie Alt + Home
Otwarcie poprzedniej strony z historii przeglądania w bieżącej karcie Alt + strzałka w lewo
Otwarcie następnej strony z historii przeglądania w bieżącej karcie Alt + strzałka w prawo
Zamknięcie bieżącej karty Ctrl + w lub Ctrl + F4
Zamknięcie wszystkich otwartych kart i przeglądarki Ctrl + Shift + w
Zminimalizowanie bieżącego okna Alt + spacja + n
Zmaksymalizowanie bieżącego okna Alt + spacja + x
Zamknięcie bieżącego okna Alt + F4
Zamknięcie Google Chrome Ctrl + Shift + q
Skróty do funkcji Google Chrome
Działanie Skrót
Otwarcie menu Chrome Alt + f lub Alt + e albo F10
Pokazanie lub ukrycie paska zakładek Ctrl + Shift + b
Otwarcie menedżera zakładek Ctrl + Shift + o
Otwarcie strony Historia w nowej karcie Ctrl + h
Otwarcie strony Pobrane pliki w nowej karcie Ctrl + j
Otwarcie menedżera zadań Chrome Shift + Esc
Ustawienie fokusu na pierwszym elemencie na pasku narzędzi Chrome Shift + Alt + t
Przełączanie fokusu między paskiem adresu, paskiem zakładek (jeśli jest wyświetlony) a zawartością strony – w przód F6
Przełączanie fokusu między paskiem adresu, paskiem zakładek (jeśli jest wyświetlony) a zawartością strony – w tył Shift + F6
Otwarcie paska wyszukiwania, by przeszukać bieżącą stronę Ctrl + f lub F3
Przejście do następnego wystąpienia tekstu wpisanego w pasku wyszukiwania Ctrl + g
Przejście do poprzedniego wystąpienia tekstu wpisanego w pasku wyszukiwania Ctrl + Shift + g
Otwarcie narzędzi dla programistów Ctrl + Shift + j lub F12
Otwarcie opcji czyszczenia danych przeglądania Ctrl + Shift + Delete
Otwarcie Centrum pomocy Chrome w nowej karcie F1
Zalogowanie się jako inny użytkownik lub włączenie trybu gościa Ctrl + Shift + m
Otwarcie formularza opinii Alt + Shift + i
Skróty dotyczące paska adresu

W pasku adresu możesz używać tych skrótów:

Działanie Skrót
Wyszukiwanie przy użyciu domyślnej wyszukiwarki Wpisz wyszukiwane słowa Enter
Wyszukiwanie przy użyciu innej wyszukiwarki Wpisz nazwę wyszukiwarki Tab
Dodanie www. i .com do nazwy strony i otwarcie jej w bieżącej karcie Wpisz nazwę strony + Ctrl + Enter
Otwarcie nowej karty i przeprowadzenie wyszukiwania w Google Wpisz wyszukiwane słowa Alt + Enter
Przejście do paska adresu Ctrl + l lub Alt + d albo F6
Wyszukiwanie z dowolnego miejsca na stronie Ctrl + k lub Ctrl + e
Usuwanie sugestii z paska adresu Naciśnij strzałkę w dół, by zaznaczyć pozycję, i naciśnij Shift + Delete
Skróty dotyczące stron internetowych
Działanie Skrót
Otwarcie opcji drukowania bieżącej strony Ctrl + p
Otwarcie opcji zapisu bieżącej strony Ctrl + s
Ponowne załadowanie bieżącej strony F5 lub Ctrl + r
Ponowne załadowanie bieżącej strony, ignorując zawartość pamięci podręcznej Shift + F5 lub Ctrl + Shift + r
Zatrzymanie wczytywania strony Esc
Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia Tab
Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia Shift + Tab
Otwarcie pliku z komputera w Chrome Ctrl + o + wybierz plik
Wyświetlenie nieedytowalnego kodu źródłowego HTML bieżącej strony Ctrl + u
Zapisanie bieżącej strony internetowej jako zakładki Ctrl + d
Zapisanie wszystkich otwartych kart jako zakładek w nowym folderze Ctrl + Shift + d
Włączanie i wyłączanie trybu pełnoekranowego F11
Powiększenie całej zawartości strony Ctrl i +
Pomniejszenie całej zawartości strony Ctrl i -
Przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony Ctrl + 0
Przewinięcie strony internetowej w dół o jeden ekran Spacja lub PgDn
Przewinięcie strony internetowej w górę o jeden ekran Shift + spacja lub PgUp
Przejście na górę strony Home
Przejście na dół strony End
Przewinięcie strony w poziomie Shift + obróć kółko myszki
Przeniesienie kursora na początek poprzedniego słowa w polu tekstowym Ctrl + strzałka w lewo
Przeniesienie kursora na początek następnego słowa w polu tekstowym Ctrl + strzałka w prawo
Usunięcie poprzedniego słowa w polu tekstowym Ctrl + Backspace
Przeniesienie fokusu na powiadomienie Alt + n
Zaakceptowanie powiadomienia Alt + Shift + a
Odrzucenie powiadomienia Alt + Shift + d
Otwarcie strony startowej w bieżącej karcie Alt + Home
Skróty myszki

Te skróty wymagają użycia myszki:

Działanie Skrót
Otwarcie linku w bieżącej karcie (tylko myszka) Przeciągnij link na kartę
Otwarcie linku w nowej karcie w tle Ctrl + kliknij link
Otwarcie linku i przełączenie na niego widoku Ctrl + Shift + kliknij link
Otwarcie linku i przełączenie na niego widoku (tylko myszka) Przeciągnij link do pustego obszaru na pasku kart
Otwarcie linku w nowym oknie Shift + kliknij link
Otwarcie karty w nowym oknie (tylko myszka) Przeciągnij kartę poza pasek kart
Przeniesienie karty do bieżącego okna (tylko myszka) Przeciągnij kartę do istniejącego okna
Przywrócenie pierwotnego położenia karty Naciśnij Esc podczas przeciągania karty
Zapisanie bieżącej strony internetowej jako zakładki Przeciągnij adres internetowy na pasek zakładek
Pobranie obiektu docelowego linku Alt + kliknij link
Wyświetlenie historii przeglądania Kliknij prawym przyciskiem myszy Wstecz Wstecz lub Dalej Następna albo kliknij i przytrzymaj przycisk Wstecz Wstecz lub Dalej Następna
Przełączanie się między trybem zmaksymalizowanym a widokiem okna Kliknij dwukrotnie pusty obszar na pasku kart
Powiększenie całej zawartości strony Ctrl + obróć kółko myszki w górę
Pomniejszenie całej zawartości strony Ctrl + obróć kółko myszki w dół

Mac OS X

Skróty dotyczące kart i okien
Działanie Skrót
Otwarcie nowego okna ⌘ + n
Otwarcie nowego okna w trybie incognito ⌘ + Shift + n
Otwarcie nowej karty i przełączenie na nią widoku ⌘ + t
Otwarcie ostatnio zamkniętej karty i przełączenie na nią widoku ⌘ + Shift + t
Przełączenie widoku na następną otwartą kartę ⌘ + Opcja + strzałka w prawo
Przełączenie widoku na poprzednią otwartą kartę ⌘ + Opcja + strzałka w lewo
Przełączenie na określoną kartę ⌘ + 1 do ⌘ + 8
Przełączenie na ostatnią kartę ⌘ + 9
Otwarcie poprzedniej strony z historii przeglądania w bieżącej karcie ⌘ + [ lub ⌘ + strzałka w lewo
Otwarcie następnej strony z historii przeglądania w bieżącej karcie ⌘ + ] lub ⌘ + strzałka w prawo
Zamknięcie bieżącej karty lub wyskakującego okienka ⌘ + w
Zamknięcie bieżącego okna ⌘ + Shift + w
Zminimalizowanie okna ⌘ + m
Ukrycie Google Chrome ⌘ + h
Zamknięcie Google Chrome ⌘ + q
Skróty do funkcji Google Chrome
Działanie Skrót
Pokazanie lub ukrycie paska zakładek ⌘ + Shift + b
Otwarcie menedżera zakładek ⌘ + Opcja + b
Otwarcie strony Ustawienia w nowej karcie ⌘ + ,
Otwarcie strony Historia w nowej karcie ⌘ + y
Otwarcie strony Pobrane pliki w nowej karcie ⌘ + Shift + j
Otwarcie paska wyszukiwania, by przeszukać bieżącą stronę ⌘ + f
Przejście do następnego wystąpienia tekstu wpisanego w pasku wyszukiwania ⌘ + g
Przejście do poprzedniego wystąpienia tekstu wpisanego w pasku wyszukiwania ⌘ + Shift + g
Wyszukanie zaznaczonego tekstu, gdy pasek wyszukiwania jest otwarty ⌘ + e
Otwarcie narzędzi dla programistów ⌘ + Opcja + i
Otwarcie opcji czyszczenia danych przeglądania ⌘ + Shift + Delete
Zalogowanie się jako inny użytkownik lub włączenie trybu gościa ⌘ + Shift + m
Skróty dotyczące paska adresu

W pasku adresu możesz używać tych skrótów:

Działanie Skrót
Wyszukiwanie przy użyciu domyślnej wyszukiwarki Wpisz wyszukiwane słowa + Enter
Wyszukiwanie przy użyciu innej wyszukiwarki Wpisz nazwę wyszukiwarki + Tab
Dodanie www. i .com do nazwy strony i otwarcie jej w bieżącej karcie Wpisz nazwę strony + Control + Enter
Dodanie www. i .com do nazwy strony i otwarcie jej w nowej karcie Wpisz nazwę strony + Control + Shift + Enter
Otwarcie strony internetowej w nowej karcie w tle Wpisz adres internetowy + ⌘ + Enter
Przejście do paska adresu ⌘ + l
Usuwanie sugestii z paska adresu Naciśnij strzałkę w dół, by zaznaczyć pozycję, i naciśnij Shift + fn + Delete
Skróty dotyczące stron internetowych
Działanie Skrót
Otwarcie opcji drukowania bieżącej strony ⌘ + p
Otwarcie opcji zapisu bieżącej strony ⌘ + s
Otwarcie okna Ustawienia strony ⌘ + Opcja + p
Przesłanie bieżącej strony e-mailem ⌘ + Shift + i
Ponowne załadowanie bieżącej strony ⌘ + r
Ponowne załadowanie bieżącej strony, ignorując zawartość pamięci podręcznej ⌘ + Shift + r
Zatrzymanie wczytywania strony Esc
Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia Tab
Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia Shift + Tab
Otwarcie pliku zapisanego na komputerze w Google Chrome ⌘ + o + wybierz plik
Wyświetlenie nieedytowalnego kodu źródłowego HTML bieżącej strony ⌘ + Opcja + u
Otwarcie konsoli JavaScript ⌘ + Opcja + j
Zapisanie bieżącej strony internetowej jako zakładki ⌘ + d
Zapisanie wszystkich otwartych kart jako zakładek w nowym folderze ⌘ + Shift + d
Włączanie i wyłączanie trybu pełnoekranowego ⌘ + Ctrl + f
Powiększenie całej zawartości strony ⌘ i +
Pomniejszenie całej zawartości strony ⌘ i -
Przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony ⌘ + 0
Przewinięcie strony internetowej w dół o jeden ekran Spacja
Przewinięcie strony internetowej w górę o jeden ekran Shift + spacja
Wyszukiwanie w internecie ⌘ + Opcja + f
Przeniesienie kursora na początek poprzedniego słowa w polu tekstowym Opcja + strzałka w lewo
Przeniesienie kursora na początek następnego słowa w polu tekstowym Opcja + strzałka w prawo
Usunięcie poprzedniego słowa w polu tekstowym Opcja + Delete
Otwarcie strony startowej w bieżącej karcie ⌘ + Shift + h
Skróty myszki

Te skróty wymagają użycia myszki:

Działanie Skrót
Otwarcie linku w bieżącej karcie (tylko myszka) Przeciągnij link na kartę
Otwarcie linku w nowej karcie w tle ⌘ + kliknij link
Otwarcie linku i przełączenie na niego widoku ⌘ + Shift + kliknij link
Otwarcie linku i przełączenie na niego widoku (tylko myszka) Przeciągnij link do pustego obszaru na pasku kart
Otwarcie linku w nowym oknie Shift + kliknij link
Otwarcie karty w nowym oknie (tylko myszka) Przeciągnij kartę poza pasek kart
Przeniesienie karty do bieżącego okna (tylko myszka) Przeciągnij kartę do istniejącego okna
Przywrócenie pierwotnego położenia karty Naciśnij Esc podczas przeciągania karty
Zapisanie bieżącej strony internetowej jako zakładki Przeciągnij adres internetowy na pasek zakładek
Pobranie obiektu docelowego linku Opcja + kliknij link
Wyświetlenie historii przeglądania Kliknij prawym przyciskiem myszy Wstecz Wstecz lub Dalej Następna albo kliknij i przytrzymaj przycisk Wstecz Wstecz lub Dalej Następna
Ustawienie pełnej wysokości okna Kliknij dwukrotnie pusty obszar na pasku kart

Uwaga: jeśli korzystasz z czytnika ekranu TalkBack na urządzeniu z Androidem i zewnętrzną klawiaturą, możesz poruszać się po stronach internetowych, używając skrótów klawiszowych TalkBack.

Megan jest specjalistką od Google Chrome i autorką tej strony Centrum pomocy. Pomóż jej ulepszyć ten artykuł, dodając swoją opinię poniżej.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?