מקשי קיצור ב-Chrome

הכרת מקשי הקיצור תאפשר לכם להשתמש ב-Chrome בצורה יעילה.

Windows ו-Linux

מקשי קיצור של כרטיסיות וחלונות
פעולה קיצור דרך
פתיחת חלון חדש‏ Ctrl + n
פתיחת חלון חדש במצב גלישה בסתר Ctrl + Shift + n
פתיחת כרטיסייה חדשה ומעבר אליה Ctrl + t
פתיחה מחדש של כרטיסיות לפי הסדר שבו נסגרו Ctrl + Shift + t
מעבר לכרטיסייה הפתוחה הבאה Ctrl + Tab ‏או Ctrl + PgDn‏
מעבר לכרטיסייה הפתוחה הקודמת Ctrl + Shift + Tab ‏או Ctrl + PgUp
מעבר לכרטיסייה ספציפית Ctrl + 1 עד Ctrl + 8
דילוג לכרטיסייה האחרונה Ctrl + 9
פתיחת דף הבית בכרטיסייה הנוכחית Alt + Home
פתיחה של הדף הקודם בהיסטוריית הגלישה בכרטיסייה הנוכחית Alt + חץ שמאלה
פתיחה של הדף הבא בהיסטוריית הגלישה בכרטיסייה הנוכחית Alt + חץ ימינה
סגירת הכרטיסייה הנוכחית Ctrl + w או Ctrl + F4
סגירת החלון הנוכחי Ctrl + Shift + w או Alt + F4
מזעור החלון הנוכחי Alt + רווח ואז n
הגדלת החלון הנוכחי Alt + רווח ואז x
סגירת Google Chrome Alt + f ואז x
מקשי קיצור של תכונות Google Chrome‏
פעולה קיצור דרך
פתיחת תפריט Chrome Alt + f או Alt + e
הצגה או הסתרה של סרגל הסימניות Ctrl + Shift + b
פתיחת מנהל הסימניות Ctrl + Shift + o
פתיחת דף ההיסטוריה בכרטיסייה חדשה Ctrl + h
פתיחת דף ההורדות בכרטיסייה חדשה Ctrl + j
פתיחת מנהל המשימות של Chrome Shift + Esc
העברת המיקוד לפריט הראשון בסרגל הכלים של Chrome Shift + Alt + t
העברת ההדגשה אל הפריט בקצה הימני בסרגל הכלים של Chrome F10 
העברת ההדגשה אל תיבת דו-שיח שאינה מודגשת (אם היא מוצגת) ואל כל סרגלי הכלים F6
פתיחת סרגל החיפוש כדי לחפש בדף הנוכחי Ctrl + f או F3
מעבר להתאמה הבאה לטקסט שהוזן בסרגל החיפוש Ctrl + g
מעבר להתאמה הקודמת לטקסט שהוזן בסרגל החיפוש Ctrl + Shift + g
פתיחת 'כלים למפתחים' Ctrl + Shift + j או F12
פתיחת אפשרויות 'ניקוי נתוני גלישה' Ctrl + Shift + Delete
פתיחת מרכז העזרה של Chrome בכרטיסייה חדשה F1‏
התחברות כמשתמש אחר או גלישה כאורח Ctrl + Shift + m
פתיחת טופס משוב Alt + Shift + i
הפעלת דפדוף עם סמן טקסט F7
מקשי קיצור של סרגל הכתובות

בסרגל הכתובות, משתמשים במקשי הקיצור הבאים:

פעולה קיצור דרך
חיפוש באמצעות מנוע החיפוש המשמש כברירת מחדל מקלידים מונח חיפוש Enter
חיפוש באמצעות מנוע חיפוש אחר מקלידים שם של מנוע חיפוש ומקישים על Tab
הוספה של www. ו-.com אל שם אתר, ופתיחת האתר בכרטיסייה הנוכחית מקלידים שם אתר + Ctrl + Enter
פתיחת כרטיסייה חדשה וחיפוש ב-Google מקלידים מונח חיפוש Alt + Enter
מעבר לסרגל הכתובות Ctrl + l או Alt + d או F6
חיפוש ממקום כלשהו בדף Ctrl + k או Ctrl + e
הסרת חיזויים מסרגל הכתובות חץ כלפי מטה להדגשה + Shift + ‏Delete
העברת הסמן אל סרגל הכתובות Control + F5
מקשי קיצור של דפי אינטרנט
פעולה קיצור דרך
פתיחת אפשרויות להדפסה של הדף הנוכחי Ctrl + p
פתיחת אפשרויות לשמירה של הדף הנוכחי Ctrl + s
טעינה מחדש של הדף הנוכחי F5 או Ctrl + r
טעינה מחדש של הדף הנוכחי, תוך התעלמות מתוכן שמאוחסן בקובץ השמור Shift + F5 או Ctrl + Shift + r
עצירה של טעינת הדף Esc‏
מעבר קדימה בין פריטים הניתנים ללחיצה Tab
מעבר אחורה בין פריטים הניתנים ללחיצה Shift + Tab
פתיחת קובץ מהמחשב באמצעות Chrome Ctrl + o + בחירת קובץ
הצגת קוד מקור HTML שאינו ניתן לעריכה של הדף הנוכחי Ctrl + u
שמירה של דף האינטרנט הנוכחי כסימניה Ctrl + d
שמירה של כל הכרטיסיות הפתוחות כסימניות בתיקייה חדשה Ctrl + Shift + d
הפעלה או כיבוי של מצב מסך מלא F11‏
הגדלה של כל מה שמופיע בדף Ctrl וסימן +
הקטנה של כל מה שמופיע בדף Ctrl וסימן -
החזרה של כל מה שמופיע בדף לגודל ברירת המחדל Ctrl + 0
גלילה כלפי מטה בדף האינטרנט, מסך אחד בכל פעם רווח או PgDn
גלילה כלפי מעלה בדף האינטרנט, מסך אחד בכל פעם Shift + Space ‏או PgUp
מעבר אל ראש הדף Home
מעבר אל תחתית הדף End
גלילה אופקית בדף Shift + גלילה באמצעות גלגל העכבר
הזזת הסמן לתחילת המילה הקודמת בשדה הטקסט Ctrl + חץ שמאלה
העברת הסמן למילה הבאה Ctrl + חץ ימינה
מחיקת המילה הקודמת בשדה הטקסט Ctrl + Backspace
פתיחת דף הבית בכרטיסייה הנוכחית Alt + Home
איפוס רמת הזום של הדף Ctrl + 0
מקשי קיצור של העכבר

מקשי הקיצור הבאים מחייבים שימוש בעכבר:

פעולה קיצור דרך
פתיחת קישור בכרטיסייה הנוכחית (לעכבר בלבד) גוררים קישור לכרטיסייה
פתיחת קישור בכרטיסייה חדשה ברקע Ctrl + לחיצה על קישור
פתיחת קישור ומעבר אליו Ctrl + Shift + לחיצה על קישור
פתיחת קישור ומעבר אליו (לעכבר בלבד) גוררים קישור לשטח ריק בשורת הכרטיסיות
פתיחת קישור בחלון חדש Shift + לחיצה על קישור
פתיחת כרטיסייה בחלון חדש (לעכבר בלבד) גוררים את הכרטיסייה אל מחוץ לשורת הכרטיסיות
הזזת כרטיסייה לחלון הנוכחי (לעכבר בלבד) גוררים את הכרטיסייה לחלון קיים
החזרת כרטיסייה למיקום המקורי שלה מקישים על Esc בזמן הגרירה
שמירת דף האינטרנט הנוכחי כסימניה גוררים את כתובת האינטרנט אל סרגל הסימניות
גלילה אופקית בדף Shift + גלילה באמצעות גלגל העכבר
הורדת יעד של קישור Alt + לחיצה על קישור
הצגת היסטוריית הגלישה

לחיצה ימנית על סמל 'הקודם' הקודם או לחיצה ארוכה על סמל 'הקודם'  
לחיצה ימנית על סמל 'הבא' הבא או לחיצה ארוכה על סמל 'הבא' הבא

מעבר בין מצב תצוגה מוגדלת למצב חלון לחיצה כפולה באזור ריק בשורת הכרטיסיות
הגדלה של כל מה שמופיע בדף Ctrl ‏+ גלילה מעלה באמצעות גלגל העכבר
הקטנה של כל מה שמופיע בדף Ctrl ‏+ גלילה מטה באמצעות גלגל העכבר

Mac

אם אתם משתמשים ב-Mac עם מערכת הפעלה בגרסה Catalina ואילך, הניווט באמצעות המקלדת פועל כברירת מחדל בהעדפות המערכת.

טיפ: כדי למקד את המקלדת בתיבות טקסט או בפריטים ברשימה, מקישים על ‎⌘ + F7‎.
מקשי קיצור של כרטיסיות וחלונות
פעולה קיצור דרך
פתיחת חלון חדש‏ ‎⌘ + n
פתיחת חלון חדש במצב גלישה בסתר n + ‏Shift + ⌘
פתיחת כרטיסייה חדשה ומעבר אליה ‎⌘ + t
פתיחה מחדש של כרטיסיות לפי הסדר שבו נסגרו ‎⌘ + Shift + t
מעבר לכרטיסייה הפתוחה הבאה Option‏ + ⌘ + חץ ימינה
מעבר לכרטיסייה הפתוחה הקודמת Option‏ + ⌘ + חץ שמאלה
מעבר לכרטיסייה ספציפית 1 + ⌘ עד 8 + ⌘
מעבר לכרטיסייה האחרונה 9 + ⌘
פתיחת הדף הקודם בהיסטוריית הגלישה בכרטיסייה הנוכחית ⌘ וסימן [‎ או ⌘ וחץ שמאלה
פתיחת הדף הבא בהיסטוריית הגלישה בכרטיסייה הנוכחית ⌘ ‏+ ] או ⌘ + חץ ימינה
סגירה של הכרטיסייה הנוכחית או של החלון הקופץ הנוכחי ‎⌘ + w
סגירת החלון הנוכחי ‎⌘ + Shift + w
מזעור החלון ‎⌘ + m
הסתרת Google Chrome ‎⌘ + h
סגירת Google Chrome ‎⌘ + q
מקשי קיצור של תכונות Google Chrome‏
פעולה קיצור דרך
הצגה או הסתרה של סרגל הסימניות b + ‏Shift + ‏⌘
פתיחת מנהל הסימניות b ‏+ Option ‏+ ⌘
פתיחת דף ההגדרות בכרטיסייה חדשה ‎⌘ + ,‎
פתיחת דף ההיסטוריה בכרטיסייה חדשה ‎⌘ + y
פתיחת דף ההורדות בכרטיסייה חדשה ‎⌘ + Shift + j
פתיחת סרגל החיפוש כדי לחפש בדף הנוכחי f + ⌘
מעבר להתאמה הבאה לטקסט שהוזן בסרגל החיפוש ‎⌘ + g
מעבר להתאמה הקודמת לטקסט שהוזן בסרגל החיפוש ‎⌘ + Shift + g‎
כשסרגל החיפוש פתוח, חיפוש של הטקסט שנבחר ‎⌘ + e
פתיחת 'כלים למפתחים' i ‏+ Option + ⌘
פתיחת אפשרויות 'ניקוי נתוני גלישה' ‎⌘ + Shift + Delete
התחברות כמשתמש אחר, גלישה כאורח או גישה למידע על תשלומים וסיסמאות ‎⌘ + Shift + m
מעבר אל התפריט הראשי Control + F2
העברת ההדגשה אל תיבת דו-שיח שאינה מודגשת (אם היא מוצגת) וכל סרגלי הכלים, בסבב ⌘ + Option + חץ למעלה או חץ למטה
פתיחת טופס משוב ⌘ + Option + Shift + i
הפעלת דפדוף עם סמן טקסט F7
מקשי קיצור של סרגל הכתובות

בסרגל הכתובות, משתמשים במקשי הקיצור הבאים:

פעולה קיצור דרך
חיפוש באמצעות מנוע החיפוש המשמש כברירת מחדל מקלידים מונח חיפוש + Enter
חיפוש באמצעות מנוע חיפוש אחר מקלידים שם של מנוע חיפוש ומקישים על Tab
הוספה של www. ו-.com אל שם אתר, ופתיחת האתר בכרטיסייה הנוכחית מקלידים שם אתר + Control + Enter
הוספה של www. ושל .com אל שם אתר, ופתיחת האתר בכרטיסייה חדשה מקלידים שם אתר + Control + Shift + Enter
פתיחת האתר בכרטיסייה חדשה ברקע מקלידים כתובת אינטרנט + ⌘ + Enter
מעבר לסרגל הכתובות l + ⌘
הסרת חיזויים מסרגל הכתובות

חץ למטה להדגשה + Shift + ‏fn + ‏Delete

מקש מחיקה קדימה או fn-Delete במחשב נייד

העברת הסמן אל סרגל הכתובות Control + F5
מקשי קיצור של דפי אינטרנט
פעולה קיצור דרך
פתיחת אפשרויות להדפסה של הדף הנוכחי p + ⌘
פתיחת אפשרויות לשמירה של הדף הנוכחי s + ⌘
פתיחת תיבת הדו-שיח של הגדרות הדף p + ‏Option + ⌘
טעינה מחדש של הדף הנוכחי, תוך התעלמות מתוכן שנשמר במטמון r + ‏Shift + ⌘
עצירה של טעינת הדף Esc‏
מעבר קדימה בין פריטים הניתנים ללחיצה Tab
מעבר אחורה בין פריטים הניתנים ללחיצה Shift + Tab
פתיחת קובץ מהמחשב באמצעות Google Chrome ⌘ + o + בחר קובץ
הצגת קוד מקור HTML שאינו ניתן לעריכה של הדף הנוכחי u + ‏Option + ⌘
פתיחת לוח JavaScript ‎⌘ + Option + j
שמירה של דף האינטרנט הנוכחי כסימניה ‎⌘ + d
שמירה של כל הכרטיסיות הפתוחות כסימניות בתיקייה חדשה d + ‏Shift + ⌘
הפעלה או כיבוי של מצב מסך מלא f + ‏Ctrl + ⌘
הגדלה של כל מה שמופיע בדף ⌘ וסימן +
הקטנה של כל מה שמופיע בדף ⌘ וסימן -
החזרת כל מה שמופיע בדף לגודל ברירת המחדל 0 + ⌘
גלילה כלפי מטה בדף האינטרנט, מסך אחד בכל פעם רווח
גלילה כלפי מעלה בדף האינטרנט, מסך אחד בכל פעם Shift + רווח
חיפוש באינטרנט ‎⌘ + Option + f
הזזת הסמן לתחילת המילה הקודמת בשדה הטקסט Option + חץ שמאלה
הזזת הסמן לתחילת המילה הקודמת בשדה הטקסט Option + חץ ימינה
מחיקת המילה הקודמת בשדה הטקסט Option + Delete
פתיחת דף הבית בכרטיסייה הנוכחית ‎⌘ + Shift + h
איפוס רמת הזום של הדף Command + 0
מקשי קיצור של העכבר

מקשי הקיצור הבאים מחייבים שימוש בעכבר:

פעולה קיצור דרך
פתיחת קישור בכרטיסייה הנוכחית (לעכבר בלבד) גוררים קישור לכרטיסייה
פתיחת קישור בכרטיסייה חדשה ברקע ⌘ + לחיצה על קישור
פתיחת קישור ומעבר אליו ⌘ + Shift + לחיצה על קישור
פתיחת קישור ומעבר אליו (לעכבר בלבד) גוררים קישור לשטח ריק בשורת הכרטיסיות
פתיחת קישור בחלון חדש Shift + לחיצה על קישור
פתיחת כרטיסייה בחלון חדש (לעכבר בלבד) גוררים את הכרטיסייה אל מחוץ לשורת הכרטיסיות
הזזת כרטיסייה לחלון הנוכחי (לעכבר בלבד) גוררים את הכרטיסייה לחלון קיים
החזרת כרטיסייה למיקום המקורי שלה מקישים על Esc בזמן הגרירה
שמירת דף האינטרנט הנוכחי כסימניה גוררים את כתובת האינטרנט אל סרגל הסימניות
הורדת יעד של קישור Option + לחיצה על קישור
הצגת היסטוריית הגלישה

לחיצה ימנית על סמל 'הקודם' הקודם או לחיצה ארוכה על סמל 'הקודם'  
לחיצה ימנית על סמל 'הבא' הבא או לחיצה ארוכה על סמל 'הבא' הבא

הגדלת החלון לגובה מלא לחיצה כפולה באזור ריק בשורת הכרטיסיות

מקורות מידע קשורים

false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
237
false