Tipkovni prečaci na Chromeu

Upoznajte tipkovne prečace i upotrebljavajte Chrome poput profesionalca.

Windows i Linux

Prečaci kartica i prozora

Radnja Prečac
Otvaranje novog prozora Ctrl + n
Otvaranje novog prozora u anonimnom načinu Ctrl + Shift + n
Otvaranje nove kartice i preskakanje na nju Ctrl + t
Ponovno otvaranje prethodno zatvorenih kartica redoslijedom kojim su bile zatvorene Ctrl + Shift + t
Preskakanje na sljedeću otvorenu karticu Ctrl + Tab ili Ctrl + PgDn
Preskakanje na prethodnu otvorenu karticu Ctrl + Shift + Tab ili Ctrl + PgUp
Preskakanje na određenu karticu Od Ctrl + 1 do Ctrl + 8
Preskakanje na krajnju desnu karticu Ctrl + 9
Otvaranje početne stranice na trenutačnoj kartici Alt + Home
Otvaranje prethodne stranice iz povijesti pregledavanja na trenutačnoj kartici Alt + strelica lijevo
Otvaranje sljedeće stranice iz povijesti pregledavanja na trenutačnoj kartici Alt + strelica desno
Zatvaranje trenutačne kartice Ctrl + w ili Ctrl + F4
Zatvaranje trenutačnog prozora Ctrl + Shift + w ili Alt + F4
Smanjivanje trenutačnog prozora Alt + razmaknica i zatim n
Povećavanje trenutačnog prozora Alt + razmaknica i zatim x
Prekini Google Chrome Alt + f i zatim x

Prečaci za značajke Google Chromea

Radnja Prečac
Otvorite izbornik Chromea Alt + f ili Alt + e
Prikaz ili skrivanje trake oznaka Ctrl + Shift + b
Otvaranje Upravitelja oznaka Ctrl + Shift + o
Otvaranje stranice Povijest na novoj kartici Ctrl + h
Otvaranje stranice Preuzimanja na novoj kartici Ctrl + j
Otvaranje Chromeovog upravitelja zadataka Shift + Esc
Postavljanje fokusa na prvu stavku na alatnoj traci Chromea Shift + Alt + t
Postavljanje fokusa na krajnju desnu stavku na alatnoj traci Chromea F10 
Prebacivanje fokusa na nefokusirani dijaloški okvir (ako se prikazuje) i sve alatne trake F6
Otvaranje Trake za traženje radi pretraživanja trenutačne stranice Ctrl + f ili F3
Preskakanje na sljedeći rezultat pretraživanja Trake za traženje Ctrl + g
Preskakanje na prethodni rezultat pretraživanja Trake za traženje Ctrl + Shift + g
Otvaranje Alata za razvojne programere Ctrl + Shift + j ili F12
Otvaranje opcija za brisanje podataka o pregledavanju Ctrl + Shift + Delete
Otvaranje Chromeovog centra za pomoć na novoj kartici F1
Prijavljivanje na drugog korisnika ili pregledavanje u načinu rada za goste Ctrl + Shift + m
Otvaranje obrasca za povratne informacije Alt + Shift + i

Prečaci adresne trake

Na adresnoj traci upotrebljavajte ove prečace:

Radnja Prečac
Pretraživanje zadanom tražilicom Unesite pojam za pretraživanje Enter
Pretraživanje nekom drugom tražilicom Upišite naziv tražilice i pritisnite Tab
Dodavanje www. i .com nazivu web-lokacije i otvaranje web-lokacije na trenutačnoj kartici Unesite naziv web-lokacije + Ctrl + Enter
Otvaranje nove kartice i pretraživanje na Googleu Unesite pojam za pretraživanje Alt + Enter
Preskakanje na adresnu traku Ctrl + l ili Alt + d ili F6
Pretraživanje s bilo kojeg mjesta na stranici Ctrl + k ili Ctrl + e
Uklanjanje predviđanja iz adresne trake Donja strelica za isticanje + Shift + Delete

Prečaci web-stranice

Radnja Prečac
Otvaranje opcija za ispis trenutačne stranice Ctrl + p
Otvaranje opcija za spremanje trenutačne stranice Ctrl + s
Ponovno učitavanje trenutačne stranice F5 ili Ctrl + r
Ponovno učitavanje trenutačne stranice uz zanemarivanje sadržaja iz predmemorije Shift + F5 ili Ctrl + Shift + r
Prekid učitavanja stranice Esc
Pregledavanje stavki namijenjenih za klikanje pomičući se prema naprijed Tab
Pregledavanje stavki namijenjenih za klikanje pomičući se prema natrag Shift + Tab
Otvaranje datoteke s računala u Chromeu Ctrl + o + odaberite datoteku
Prikaz izvornog koda HTML-a trenutačne stranice koji se ne može uređivati Ctrl + u
Spremanje trenutačne web-stranice kao oznake Ctrl + d
Spremanje svih otvorenih kartica kao oznaka u novu mapu Ctrl + Shift + d
Uključivanje ili isključivanje načina rada na cijelom zaslonu F11
Povećavanje svega na stranici Ctrl i +
Smanjivanje svega na stranici Ctrl i -
Vraćanje svega na stranici na zadanu veličinu Ctrl + 0
Pomicanje po web-stranici prema dolje, zaslon po zaslon Space ili PgDn
Pomicanje po web-stranici prema gore, zaslon po zaslon Shift + Space ili PgUp
Prebacivanje na vrh stranice Home
Prebacivanje na dno stranice End
Vodoravno pomicanje po stranici Shift + pomaknite kotačić miša
Postavljanje pokazivača ispred prethodne riječi u tekstnom polju Ctrl + strelica lijevo
Postavljanje pokazivača na sljedeću riječ Ctrl + strelica desno
Brisanje prethodne riječi u tekstnom polju Ctrl + Backspace
Otvaranje početne stranice na trenutačnoj kartici Alt + Home

Prečaci miša

Za sljedeće je prečace potrebna upotreba miša:

Radnja Prečac
Otvaranje veze na trenutačnoj kartici (samo miš) Povucite vezu na karticu
Otvaranje veze na novoj kartici u pozadini Ctrl + kliknite vezu
Otvaranje veze i preskakanje na nju Ctrl + Shift + kliknite vezu
Otvaranje veze i preskakanje na nju (samo miš) Povucite vezu u prazan prostor na vrpci kartica
Otvaranje veze u novom prozoru Shift + kliknite vezu
Otvaranje kartice u novom prozoru (samo miš) Povucite karticu izvan vrpce kartica
Premještanje kartice u trenutačni prozor (samo miš) Povucite karticu u postojeći prozor
Vraćanje kartice na izvorni položaj Pritisnite Esc tijekom povlačenja
Spremanje trenutačne web-stranice kao oznake Povucite web-adresu na traku oznaka
Vodoravno pomicanje po stranici Shift + pomaknite kotačić miša
Preuzimanje odredišta veze Alt + kliknite vezu
Prikaz povijesti pregledavanja

Desnom tipkom kliknite Natrag Natrag ili kliknite i zadržite Natrag Natrag 
Desnom tipkom kliknite Dalje Dalje ili kliknite i zadržite Dalje Dalje

Prebacivanje između maksimiziranog načina i načina prozora Dvaput kliknite prazno područje na vrpci kartica
Povećavanje svega na stranici Ctrl + pomaknite kotačić miša prema gore
Smanjivanje svega na stranici Ctrl + pomaknite kotačić miša prema dolje

Mac

Važno: za upotrebu tipkovnih prečaca morate omogućiti potpuni pristup tipkovnici za sve kontrole.

  1. Otvorite Postavke sustava.
  2. Odaberite Tipkovnica.
  3. Otvorite karticu Prečaci.
  4. U odjeljku Puni pristup tipkovnici odaberite izborni gumb Sve kontrole
Savjet: da biste fokusirali tipkovnicu na tekstnim okvirima ili stavkama popisa, pritisnite ⌘ + F7.
 

Prečaci kartica i prozora

Radnja Prečac
Otvaranje novog prozora ⌘ + n
Otvaranje novog prozora u anonimnom načinu ⌘ + Shift + n
Otvaranje nove kartice i preskakanje na nju ⌘ + t
Ponovno otvaranje prethodno zatvorenih kartica redoslijedom kojim su bile zatvorene ⌘ + Shift + t
Preskakanje na sljedeću otvorenu karticu ⌘ + Option + strelica desno
Preskakanje na prethodnu otvorenu karticu ⌘ + Option + strelica lijevo
Preskakanje na određenu karticu Od ⌘ + 1 do ⌘ + 8
Preskakanje na posljednju karticu ⌘ + 9
Otvaranje prethodne stranice u povijesti pregledavanja za trenutačnu karticu ⌘ + [ ili ⌘ + strelica lijevo
Otvaranje sljedeće stranice u povijesti pregledavanja za trenutačnu karticu ⌘ + ] ili ⌘ + strelica desno
Zatvaranje trenutačne kartice ili skočnog prozora ⌘ + w
Zatvaranje trenutačnog prozora ⌘ + Shift + w
Smanjivanje prozora ⌘ + m
Sakrij Google Chrome ⌘ + h
Prekini Google Chrome ⌘ + q

Prečaci za značajke Google Chromea

Radnja Prečac
Prikaz ili skrivanje trake oznaka ⌘ + Shift + b
Otvaranje upravitelja oznaka ⌘ + Option + b
Otvaranje stranice Postavke na novoj kartici ⌘ + ,
Otvaranje stranice Povijest na novoj kartici ⌘ + y
Otvaranje stranice Preuzimanja na novoj kartici ⌘ + Shift + j
Otvaranje Trake za traženje radi pretraživanja trenutačne stranice ⌘ + f
Preskakanje na sljedeći rezultat pretraživanja Trake za traženje ⌘ + g
Preskakanje na prethodni rezultat pretraživanja Trake za traženje ⌘ + Shift + g
Traženje odabranog teksta kad je otvorena Traka za traženje ⌘ + e
Otvaranje Alata za razvojne programere ⌘ + Option + i
Otvaranje opcija za brisanje podataka o pregledavanju ⌘ + Shift + Delete
Prijavljivanje drugog korisnika, pregledavanje u načinu rada za goste ili pristup podacima o plaćanju i zaporkama ⌘ + Shift + m

Prečaci adresne trake

Na adresnoj traci upotrebljavajte ove prečace:

Radnja Prečac
Pretraživanje zadanom tražilicom Unesite pojam za pretraživanje + Enter
Pretraživanje nekom drugom tražilicom Upišite naziv tražilice i pritisnite Tab
Dodavanje www. i .com nazivu web-lokacije i otvaranje web-lokacije na trenutačnoj kartici Unesite naziv web-lokacije + Control + Enter
Dodavanje www. i .com nazivu web-lokacije i otvaranje web-lokacije na novoj kartici Unesite naziv web-lokacije + Control + Shift + Enter
Otvaranje web-lokacije na novoj kartici u pozadini Unesite web-adresu + ⌘ + Enter
Preskakanje na adresnu traku ⌘ + l
Uklanjanje predviđanja iz adresne trake

Donja strelica za isticanje + Shift + fn + Delete

Brisanje unaprijed ili fn-Delete na prijenosnom računalu

Prečaci web-stranice

Radnja Prečac
Otvaranje opcija za ispis trenutačne stranice ⌘ + p
Otvaranje opcija za spremanje trenutačne stranice ⌘ + s
Otvaranje dijaloškog okvira Postavljanje stranice ⌘ + Option + p
Ponovno učitavanje trenutačne stranice, zanemarujući sadržaj iz predmemorije ⌘ + Shift + r
Prekid učitavanja stranice Esc
Pregledavanje stavki namijenjenih za klikanje pomičući se prema naprijed Tab
Pregledavanje stavki namijenjenih za klikanje pomičući se prema natrag Shift + Tab
Otvaranje datoteke s računala u Google Chromeu ⌘ + o + odaberite datoteku
Prikaz izvornog koda HTML-a trenutačne stranice koji se ne može uređivati ⌘ + Option + u
Otvaranje Konzole JavaScripta ⌘ + Option + j
Spremanje trenutačne web-stranice kao oznake ⌘ + d
Spremanje svih otvorenih kartica kao oznaka u novu mapu ⌘ + Shift + d
Uključivanje ili isključivanje načina rada na cijelom zaslonu ⌘ + Ctrl + f
Povećavanje svega na stranici ⌘ i +
Smanjivanje svega na stranici ⌘ i -
Vraćanje svega na stranici na zadanu veličinu ⌘ + 0
Pomicanje po web-stranici prema dolje, zaslon po zaslon Razmaknica
Pomicanje po web-stranici prema gore, zaslon po zaslon Shift + razmaknica
Pretraži web ⌘ + Option + f
Postavljanje pokazivača ispred prethodne riječi u tekstnom polju Option + strelica lijevo
Postavljanje pokazivača iza sljedeće riječi u tekstnom polju Option + strelica desno
Brisanje prethodne riječi u tekstnom polju Option + Delete
Otvaranje početne stranice na trenutačnoj kartici ⌘ + Shift + h

Prečaci miša

Za sljedeće je prečace potrebna upotreba miša:

Radnja Prečac
Otvaranje veze na trenutačnoj kartici (samo miš) Povucite vezu na karticu
Otvaranje veze na novoj kartici u pozadini ⌘ + kliknite vezu
Otvaranje veze i preskakanje na nju ⌘ + Shift + kliknite vezu
Otvaranje veze i preskakanje na nju (samo miš) Povucite vezu u prazan prostor na vrpci kartica
Otvaranje veze u novom prozoru Shift + kliknite vezu
Otvaranje kartice u novom prozoru (samo miš) Povucite karticu izvan vrpce kartica
Premještanje kartice u trenutačni prozor (samo miš) Povucite karticu u postojeći prozor
Vraćanje kartice na izvorni položaj Pritisnite Esc tijekom povlačenja
Spremanje trenutačne web-stranice kao oznake Povucite web-adresu na traku oznaka
Preuzimanje odredišta veze Option + kliknite vezu
Prikaz povijesti pregledavanja

Desnom tipkom kliknite Natrag Natrag ili kliknite i zadržite Natrag Natrag 
Desnom tipkom kliknite Dalje Dalje ili kliknite i zadržite Dalje Dalje

Povećavanje prozora na punu visinu Dvaput kliknite prazno područje na vrpci kartica
 

Napomena: ako upotrebljavate čitač zaslona TalkBack na Android uređaju s vanjskom tipkovnicom, možete se kretati web-stranicama pomoću tipkovnih prečaca TalkBacka.