Klávesové zkratky v Chromu

Naučte se klávesové zkratky a používejte Chrome jako profík.

Používání zkratek Chromu na iPadu

Pokud používáte iPad s externí klávesnicí, můžete Chrome Chrome ovládat pomocí zkratek. Na klávesnici je klávesa Option nebo Alt symbol ⌥ a příkaz Command je ⌘. Obě klávesy jsou stejný modifikátor. Na panel zkratek v Chromu Chrome se rychle dostanete tak, že podržíte .

Zkratky pro karty a okna
Akce Zkratka
Zpět + šipka vlevo nebo + [
Vpřed + šipka vpravo nebo + ]
Zavřít kartu + w
Zavřít všechny karty v mřížce karet Shift ++ w
Přejít na mřížku karet Shift + + \
Nová anonymní karta Shift ++ n
Nové anonymní okno + Shift+ + n
Nová karta + t nebo + n
Nové okno ++ n
Přejít na další kartu + + šipka vpravo nebo + Tab nebo+ }
Přejít na předchozí kartu + + šipka vlevo nebo Shift ++ Tab nebo + {
Znovu otevřít naposledy zavřenou kartu Shift ++ t
Přejít na N. kartu (1–8) + (18)
Přejít na poslední kartu + 9
Zkratky Chromu
Akce Zkratka
Přidat do seznamu četby Shift + + d
Vymazat údaje o prohlížení… Shift + +
Zavřít modální okna Esc
Zobrazit nápovědu + ?
Zobrazit historii + y
Otevřít umístění… + l
Tisk... + p
Nahlásit problém... Shift ++ i
Zobrazit nastavení + ,
Zobrazit záložky ++ b
Zobrazit stažené položky Shift + + j nebo+ + l
Zobrazit seznam četby + + r

 

Zkratky adresního řádku
Akce Zkratka
Zvýraznit adresu URL + l
Odstranit zvýraznění adresy URL Esc

 

Zkratky pro práci se stránkou
Akce Zkratka
Přidat stránku do záložek… + d
Hledat na stránce… + f
Načíst znovu + r
Zastavit načítání + .
Hlasové vyhledávání Shift ++ .

 

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka