Klávesové zkratky v Chromu

Naučte se klávesové zkratky a používejte Chrome jako profík.

Windows a Linux

Zkratky pro karty a okna
Akce Zkratka
Otevřít nové okno Ctrl + n
Otevřít nové okno v anonymním režimu Ctrl + Shift + n
Otevřít novou kartu a přejít na ni Ctrl + t
Znovu otevřít zavřené karty v pořadí, ve kterém byly zavřeny Ctrl + Shift + t
Přejít na další otevřenou kartu Ctrl + Tab nebo Ctrl + PgDn
Přejít na předchozí otevřenou kartu Ctrl + Shift + Tab nebo Ctrl + PgUp
Přejít na konkrétní kartu Ctrl + 1Ctrl + 8
Přejít na kartu zcela vpravo Ctrl + 9
Otevřít domovskou stránku na aktuální kartě Alt + Home
Otevřít předchozí stránku z historie prohlížení na aktuální kartě Alt + šipka vlevo
Otevřít následující stránku z historie prohlížení na aktuální kartě Alt + šipka vpravo
Zavřít aktuální kartu Ctrl + w nebo Ctrl + F4
Zavřít aktuální okno Ctrl + Shift + w nebo Alt + F4
Minimalizovat aktuální okno Alt + Mezerník a poté n
Maximalizovat aktuální okno Alt + Mezerník a poté x
Ukončit aplikaci Google Chrome Alt + f a poté x

Posunout karty doprava nebo doleva

Ctrl + Shift + PgUp nebo Ctrl + Shift + PgDn
Zkratky funkcí prohlížeče Google Chrome
Akce Zkratka
Otevřít nabídku Chrome Alt + f nebo Alt + e
Zobrazit nebo skrýt lištu záložek Ctrl + Shift + b
Otevřít správce záložek Ctrl + Shift + o
Otevřít stránku Historie na nové kartě Ctrl + h
Otevřít stránku Stažené soubory na nové kartě Ctrl + j
Otevřít Správce úloh Chrome Shift + Esc
Vybrat první položku na liště Chrome Shift + Alt + t
Vybrat položku úplně vpravo na liště Chrome F10 
Vybrat nevybrané dialogové okno (pokud je zobrazeno) a všechny lišty F6
Otevřít lištu Najít na aktuální stránce Ctrl + f nebo F3
Přejít na další shodu z vyhledávání na liště Najít Ctrl + g
Přejít na předchozí shodu z vyhledávání na liště Najít Ctrl + Shift + g
Otevřít Nástroje pro vývojáře Ctrl + Shift + j nebo F12
Otevřít možnosti vymazání údajů o prohlížení Ctrl + Shift + Delete
Otevřít centrum nápovědy Chrome na nové kartě F1
Přihlásit se jako jiný uživatel nebo použít Chrome jako host Ctrl + Shift + m
Otevřít formulář zpětné vazby Alt + Shift + i
Zapnout procházení pomocí kurzoru F7
Přeskočit na obsah webu Ctrl + F6
Přejít na neaktivní dialogová okna Alt + Shift + a
Zkratky adresního řádku

Na adresním řádku můžete používat následující zkratky:

Akce Zkratka
Vyhledat pomocí výchozího vyhledávače Zadejte vyhledávací dotaz Enter
Vyhledat pomocí jiného vyhledávače Zadejte název vyhledávače a stiskněte Tab
Přidat k názvu webu www. a .com a otevřít jej na aktuální kartě Zadejte název webu + Ctrl + Enter
Přidat k názvu webu www. a .com a otevřít ho v novém okně Zadejte název webu + Ctrl + Shift + Enter
Otevřít novou kartu a vyhledat dotaz na Googlu Zadejte vyhledávací dotaz Alt + Enter
Přejít na adresní řádek Ctrl + l nebo Alt + d nebo F6
Zahájit vyhledávání z libovolného místa na stránce Ctrl + k nebo Ctrl + e
Odstranit předpokládané dotazy z adresního řádku Šipkou dolů je zvýrazněte + Shift + Delete
Přesunout kurzor na adresní řádek Ctrl + F5
Zkratky webových stránek
Akce Zkratka
Otevřít možnosti tisku aktuální stránky Ctrl + p
Otevřít možnosti uložení aktuální stránky Ctrl + s
Znovu načíst aktuální stránku F5 nebo Ctrl + r
Znovu načíst aktuální stránku a ignorovat obsah v mezipaměti Shift + F5 nebo Ctrl + Shift + r
Zastavit načítání stránky Esc
Procházet klikatelné položky směrem vpřed Tab
Procházet klikatelné položky v opačném směru Shift + Tab
Otevřít soubor z počítače v Chromu Ctrl + o + vyberte soubor
Zobrazit neupravitelný zdrojový kód HTML aktuální stránky Ctrl + u
Uložit prohlíženou webovou stránku jako záložku. Ctrl + d
Uložit všechny otevřené karty do nové složky záložek Ctrl + Shift + d
Zapnout či vypnout režim celé obrazovky F11
Zvětšit veškerý obsah stránky Ctrl a +
Zmenšit veškerý obsah stránky Ctrl a -
Vrátit veškerý obsah stránky na původní velikost Ctrl + 0
Přejít na stránce o jednu obrazovku dolů Mezerník nebo PgDn
Přejít na stránce o jednu obrazovku nahoru Shift + mezerník nebo PgUp
Přejít do horní části stránky Home
Přejít do spodní části stránky End
Posouvat stránku vodorovně Shift + otočit kolečkem myši
Přesunout kurzor na začátek předchozího slova v textovém poli Ctrl + šipka vlevo
Přesunout kurzor na další slovo Ctrl + šipka vpravo
Smazat předchozí slovo v textovém poli Ctrl + Backspace
Otevřít domovskou stránku na aktuální kartě Alt + Home
Zkratky zadávané pomocí myši

U následujících zkratek je vyžadována myš:

Akce Zkratka
Otevřít odkaz na aktuální kartě (pouze myší) Přetáhněte odkaz na kartu
Otevřít odkaz na nové kartě na pozadí Ctrl + klikněte na odkaz
Otevřít odkaz a přejít na něj Ctrl + Shift + klikněte na odkaz
Otevřít odkaz a přejít na něj (pouze myší) Přetáhněte odkaz do prázdné oblasti na liště karet
Otevřít odkaz v novém okně Shift + klikněte na odkaz
Otevřít kartu v novém okně (pouze myší) Přetáhněte kartu z lišty karet
Přesunout kartu do aktuálního okna (pouze myší) Přetáhněte kartu do stávajícího okna
Vrátit kartu na původní pozici Při přetahování stiskněte Esc
Uložit aktuální webovou stránku jako záložku Přetáhněte webovou adresu na lištu záložek
Posouvat stránku vodorovně Shift + otáčejte kolečkem myši
Stáhnout cíl odkazu Alt + klikněte na odkaz
Zobrazit historii prohlížení

Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Zpět Zpět nebo klikněte na ikonu Zpět a podržte ji 
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Další Další nebo klikněte na ikonu Další Další a podržte ji

Přepnout mezi maximalizovaným režimem a režimem okna Dvakrát klikněte do prázdné oblasti na liště karet
Zvětšit veškerý obsah stránky Ctrl + otočte kolečkem myši nahoru
Zmenšit veškerý obsah stránky + otočte kolečkem myši dolů

Mac

Navigace pomocí klávesnice je ve výchozím nastavení v předvolbách systému zapnutá.

Tip: Chcete-li klávesnici zaměřit na textová pole nebo na seznamy položek, stiskněte ⌘ + F7.
Zkratky pro karty a okna
Akce Zkratka
Otevřít nové okno ⌘ + n
Otevřít nové okno v anonymním režimu ⌘ + Shift + n
Otevřít novou kartu a přejít na ni ⌘ + t
Znovu otevřít zavřené karty v pořadí, ve kterém byly zavřeny ⌘ + Shift + t
Přejít na další otevřenou kartu ⌘ + Option + šipka vpravo
Přejít na předchozí otevřenou kartu ⌘ + Option + šipka vlevo
Přejít na konkrétní kartu ⌘ + 1⌘ + 8
Přejít na poslední kartu ⌘ + 9
Otevřít předchozí stránku v historii prohlížení na aktuální kartě ⌘ + [ nebo ⌘ + šipka vlevo
Otevřít následující stránku v historii prohlížení na aktuální kartě ⌘ + ] nebo ⌘ + šipka vpravo
Zavřít aktuální kartu nebo vyskakovací okno ⌘ + w
Zavřít aktuální okno ⌘ + Shift + w
Minimalizovat okno ⌘ + m
Skrýt aplikaci Google Chrome ⌘ + h
Ukončit aplikaci Google Chrome ⌘ + q

Posunout karty doprava nebo doleva

Ctrl + Shift + PgUp nebo Ctrl + Shift + PgDn
Zkratky funkcí prohlížeče Google Chrome
Akce Zkratka
Zobrazit nebo skrýt lištu záložek ⌘ + Shift + b
Otevřít správce záložek ⌘ + Option + b
Otevřít stránku Nastavení na nové kartě ⌘ + ,
Otevřít stránku Historie na nové kartě ⌘ + y
Otevřít stránku Stažené soubory na nové kartě ⌘ + Shift + j
Otevřít lištu Najít na aktuální stránce ⌘ + f
Přejít na další shodu z vyhledávání na liště Najít ⌘ + g
Přejít na předchozí shodu z vyhledávání na liště Najít ⌘ + Shift + g
Když je otevřena lišta Najít, vyhledat vybraný text ⌘ + e
Otevřít Nástroje pro vývojáře ⌘ + Option + i
Otevřít možnosti vymazání údajů o prohlížení ⌘ + Shift + Delete
Přihlásit se jako jiný uživatel, procházet stránky jako host nebo získat přístup k platebním údajům a heslu ⌘ + Shift + m
Přejít lištu s hlavní nabídkou Control + F2
Vybrat nevybrané dialogové okno (pokud je zobrazeno) a všechny lišty + Option + šipka nahoru nebo šipka dolů
Otevřít formulář zpětné vazby ⌘ + Option + Shift + i
Zapnout procházení pomocí kurzoru F7
Přejít na neaktivní dialogová okna ⌘ + Option + Shift + a
Zkratky adresního řádku

Na adresním řádku můžete používat následující zkratky:

Akce Zkratka
Vyhledat pomocí výchozího vyhledávače Zadejte vyhledávací dotaz + Return
Vyhledat pomocí jiného vyhledávače Zadejte název vyhledávače a stiskněte Tab
Přidat k názvu webu www. a .com a otevřít jej na aktuální kartě Zadejte název webu + Ctrl + Return
Přidat k názvu webu www. a .com a otevřít ho v novém okně Zadejte název webu + Ctrl + Shift + Return
Otevřít web na nové kartě na pozadí Zadejte webovou adresu + ⌘ + Return
Přejít na adresní řádek ⌘ + l
Odstranit předpokládané dotazy z adresního řádku

Šipkou dolů je zvýrazněte + Shift + fn + Delete

Forward Delete nebo fn-Delete na notebooku

Přesunout kurzor na adresní řádek Ctrl + F5
Zkratky webových stránek
Akce Zkratka
Napsat novou e-mailovou zprávu s odkazem na aktuální stránku ⌘ + Shift + i
Otevřít možnosti tisku aktuální stránky ⌘ + p
Otevřít možnosti uložení aktuální stránky ⌘ + s
Otevřít dialog Nastavení stránky ⌘ + Option + p
Znovu načíst aktuální stránku a ignorovat obsah v mezipaměti ⌘ + Shift + r
Zastavit načítání stránky Esc
Procházet klikatelné položky směrem vpřed Tab
Procházet klikatelné položky v opačném směru Shift + Tab
Otevře daný soubor z počítače v prohlížeči Google Chrome. ⌘ + o + vyberte soubor
Zobrazit neupravitelný zdrojový kód HTML aktuální stránky ⌘ + Option + u
Otevřít konzoli JavaScriptu ⌘ + Option + j
Uložit prohlíženou webovou stránku jako záložku. ⌘ + d
Uložit všechny otevřené karty do nové složky záložek ⌘ + Shift + d
Zapnout či vypnout režim celé obrazovky ⌘ + Ctrl + f
Zvětšit veškerý obsah stránky ⌘ a +
Zmenšit veškerý obsah stránky ⌘ a -
Vrátit veškerý obsah stránky na původní velikost ⌘ + 0
Přejít na stránce o jednu obrazovku dolů Mezerník
Přejít na stránce o jednu obrazovku nahoru Shift + mezerník
Vyhledávat na webu ⌘ + Option + f
Přesunout kurzor na začátek předchozího slova v textovém poli Option + šipka vlevo
Přesunout kurzor za následující slovo v textovém poli Option + šipka vpravo
Smazat předchozí slovo v textovém poli Option + Delete
Otevřít domovskou stránku na aktuální kartě ⌘ + Shift + h
Zkratky zadávané pomocí myši

U následujících zkratek je vyžadována myš:

Akce Zkratka
Otevřít odkaz na aktuální kartě (pouze myší) Přetáhněte odkaz na kartu
Otevřít odkaz na nové kartě na pozadí ⌘ + klikněte na odkaz
Otevřít odkaz a přejít na něj ⌘ + Shift + klikněte na odkaz
Otevřít odkaz a přejít na něj (pouze myší) Přetáhněte odkaz do prázdné oblasti na liště karet
Otevřít odkaz v novém okně Shift + klikněte na odkaz
Otevřít kartu v novém okně (pouze myší) Přetáhněte kartu z lišty karet
Přesunout kartu do aktuálního okna (pouze myší) Přetáhněte kartu do stávajícího okna
Vrátit kartu na původní pozici Při přetahování stiskněte Esc
Uložit aktuální webovou stránku jako záložku Přetáhněte webovou adresu na lištu záložek
Stáhnout cíl odkazu Option + klikněte na odkaz
Zobrazit historii prohlížení

Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Zpět Zpět nebo klikněte na ikonu Zpět a podržte ji 
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Další Další nebo klikněte na ikonu Další Další a podržte ji

Zvětšit okno do plné výšky Dvakrát klikněte do prázdné oblasti na liště karet

Související zdroje

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
14199532444540430717
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
237