Клавишни комбинации за Chrome

Научете клавишните комбинации и станете професионалист в използването на Chrome.

Windows и Linux

Комбинации за раздели и прозорци
Действие Комбинация
Отваряне на нов прозорец Ctrl + n
Отваряне на нов прозорец в режим „инкогнито“ Ctrl + Shift + n
Отваряне на нов раздел и преминаване към него Ctrl + t
Повторно отваряне на последния затворен раздел и преминаване към него Ctrl + Shift + t
Преминаване към следващия отворен раздел Ctrl + Tab или Ctrl + PgDn
Преминаване към предишния отворен раздел Ctrl + Shift + Tab или Ctrl + PgUp
Преминаване към конкретен раздел Ctrl + 1 до Ctrl + 8
Преминаване към последния раздел Ctrl + 9
Отваряне на началната страница в текущия раздел Alt + Home
Отваряне на предишната страница от историята ви на сърфиране в текущия раздел Alt + стрелка за наляво
Отваряне на следващата страница от историята ви на сърфиране в текущия раздел Alt + стрелка за надясно
Затваряне на текущия раздел Ctrl + w или Ctrl + F4
Затваряне на текущия прозорец Ctrl + Shift + w
Намаляване на текущия прозорец Alt + интервал + n
Увеличаване на текущия прозорец Alt + интервал + x
Затваряне на текущия прозорец Alt + F4
Изход от Google Chrome Ctrl + Shift + q
Комбинации за функции на Google Chrome
Действие Комбинация
Отворете менюто на Chrome Alt + f или Alt + e или F10 + Enter
Показване или скриване на лентата на отметките Ctrl + Shift + b
Отваряне на диспечера на отметките Ctrl + Shift + o
Отваряне на страницата „История“ в нов раздел Ctrl + h
Отваряне на страницата „Изтегляния“ в нов раздел Ctrl + j
Отваряне на диспечера на задачите в Chrome Shift + Esc
Поставяне на фокуса върху първия елемент в лентата с инструменти на Chrome Shift + Alt + t
Поставяне на фокуса върху последния елемент в лентата с инструменти на Chrome F10 
Преместване на фокуса върху диалогов прозорец без фокус (ако се показва)  F6
Отваряне на лентата, която дава възможност за търсене в текущата страница Ctrl + f или F3
Преминаване към следващото съответствие на заявката ви в лентата за търсене Ctrl + g
Преминаване към предишното съответствие на заявката ви в лентата за търсене Ctrl + Shift + g
Отваряне на инструментите за програмисти Ctrl + Shift + j или F12
Отваряне на опциите за изчистване на данните за сърфирането Ctrl + Shift + Delete
Отваряне на Помощния център на Chrome в нов раздел F1
Влизане като друг потребител или сърфиране като гост Ctrl + Shift + m
Отваряне на формуляр за отзиви Alt + Shift + i
Комбинации за адресната лента

Използвайте следните комбинации в адресната лента:

Действие Комбинация
Търсене с основната ви търсеща машина Въведете дума за търсене и натиснете Enter
Търсене с друга търсеща машина Въведете име на търсеща машина и натиснете Tab
Добавяне на www. и .com към името на сайт и отваряне на сайта в текущия раздел Въведете име на сайт и натиснете Ctrl + Enter
Отваряне на нов раздел и извършване на търсене с Google Въведете дума за търсене Alt + Enter
Преминаване към адресната лента Ctrl + l, Alt + d или F6
Търсене от произволно място в страницата Ctrl + k или Ctrl + e
Премахване на предвижданията от адресната лента Стрелката надолу за открояване + Shift + Delete
Комбинации за уеб страници
Действие Комбинация
Отваряне на опциите за отпечатване на текущата страница Ctrl + p
Отваряне на опциите за запазване на текущата страница Ctrl + s
Презареждане на текущата страница F5 или Ctrl + r
Презареждане на текущата страница, без да се използва кешираното съдържание Shift + F5 или Ctrl + Shift + r
Спиране на зареждането на страницата Esc
Придвижване напред между елементите, върху които може да се кликва Tab
Придвижване назад между елементите, върху които може да се кликва Shift + Tab
Отваряне на файл от компютъра ви в Chrome Натиснете Ctrl + o и изберете файл
Показване на изходния HTML код (само за четене) за текущата страница Ctrl + u
Запазване на отметка към текущата уеб страница Ctrl + d
Запазване на всички отворени раздели като отметки в нова папка Ctrl + Shift + d
Включване или изключване на режима на цял екран F11
Уголемяване на всички елементи на страницата Ctrl и +
Смаляване на всички елементи на страницата Ctrl и -
Възстановяване на стандартния размер на всички елементи на страницата Ctrl + 0
Превъртане на уеб страница надолу с един екран интервал или PgDn
Превъртане на уеб страница нагоре с един екран Shift + интервал или PgUp
Придвижване към началото на страницата Home
Придвижване към края на страницата End
Хоризонтално превъртане на страницата Натиснете Shift и превъртете колелцето на мишката
Преместване на курсора в началото на предишната дума в текстово поле Ctrl + стрелка за наляво
Преместване на курсора в края на следващата дума в текстово поле Ctrl + стрелка за надясно
Изтриване на предишната дума в текстово поле Ctrl + Backspace
Отваряне на началната страница в текущия раздел Alt + Home
Комбинации с мишката

Следните комбинации се изпълняват с помощта на мишката:

Действие Комбинация
Отваряне на връзка в текущ раздел (само с мишката) С плъзгане преместете връзка до раздел
Отваряне на връзка в нов раздел на заден план Натиснете Ctrl и кликнете върху връзка
Отваряне на връзка и преминаване към нея Натиснете Ctrl + Shift и кликнете върху връзка
Отваряне на връзка и преминаване към нея (само с мишката) С плъзгане преместете връзка до празен участък на лентата с раздели
Отваряне на връзка в нов прозорец Натиснете Shift и кликнете върху връзка
Отваряне на раздел в нов прозорец (само с мишката) С плъзгане преместете раздела извън лентата с раздели
Преместване на раздел до текущ прозорец (само с мишката) С плъзгане преместете раздела в съществуващ прозорец
Връщане на раздел на първоначалната му позиция Натиснете Esc, докато местите раздел с плъзгане
Запазване на отметка към текущата уеб страница С плъзгане преместете уеб адреса до лентата на отметките
Изтегляне на елемента, към който води дадена връзка Натиснете Alt и кликнете върху връзка
Показване на историята ви на сърфиране Кликнете с десен бутон върху стрелката назад Назад или напред Напред или кликнете и задръжте върху Назад или Напред
Превключване между увеличен изглед и режим с прозорец Кликнете два пъти върху празен участък на лентата с раздели
Уголемяване на всички елементи на страницата Натиснете Ctrl и превъртете нагоре колелцето на мишката
Смаляване на всички елементи на страницата Натиснете Ctrl и превъртете надолу колелцето на мишката

Mac

Комбинации за раздели и прозорци
Действие Комбинация
Отваряне на нов прозорец ⌘ + n
Отваряне на нов прозорец в режим „инкогнито“ ⌘ + Shift + n
Отваряне на нов раздел и преминаване към него ⌘ + t
Повторно отваряне на последния затворен раздел и преминаване към него ⌘ + Shift + t
Преминаване към следващия отворен раздел ⌘ + Option + стрелка за надясно
Преминаване към предишния отворен раздел ⌘ + Option + стрелка за наляво
Преминаване към конкретен раздел ⌘ + 1 до ⌘ + 8
Преминаване към последния раздел ⌘ + 9
Отваряне на предишната страница в историята ви на сърфиране за текущия раздел ⌘ + [ или ⌘ + стрелката за наляво
Отваряне на следващата страница в историята ви на сърфиране за текущия раздел ⌘ + ] или ⌘ + стрелката за надясно
Затваряне на текущия раздел или изскачащ прозорец ⌘ + w
Затваряне на текущия прозорец ⌘ + Shift + w
Намаляване на прозореца ⌘ + m
Скриване на Google Chrome ⌘ + h
Изход от Google Chrome ⌘ + q
Комбинации за функции на Google Chrome
Действие Комбинация
Показване или скриване на лентата на отметките ⌘ + Shift + b
Отваряне на диспечера на отметките ⌘ + Option + b
Отваряне на страницата „Настройки“ в нов раздел ⌘ + ,
Отваряне на страницата „История“ в нов раздел ⌘ + y
Отваряне на страницата „Изтегляния“ в нов раздел ⌘ + Shift + j
Отваряне на лентата, която дава възможност за търсене в текущата страница ⌘ + f
Преминаване към следващото съответствие на заявката ви в лентата за търсене ⌘ + g
Преминаване към предишното съответствие на заявката ви в лентата за търсене ⌘ + Shift + g
Търсене на избран текст, когато лентата за целта е отворена ⌘ + e
Отваряне на инструментите за програмисти ⌘ + Option + i
Отваряне на опциите за изчистване на данните за сърфирането ⌘ + Shift + Delete
Влизане като друг потребител или сърфиране като гост ⌘ + Shift + m
Комбинации за адресната лента

Използвайте следните комбинации в адресната лента:

Действие Комбинация
Търсене с основната ви търсеща машина Въведете дума за търсене и натиснете Enter
Търсене с друга търсеща машина Въведете име на търсеща машина и натиснете Tab
Добавяне на www. и .com към името на сайт и отваряне на сайта в текущия раздел Въведете име на сайт и натиснете Control + Enter
Добавяне на www. и .com към името на сайт и отваряне на сайта в нов раздел Въведете име на сайт и натиснете Control + Shift + Enter
Отваряне на уебсайта в нов раздел на заден план Въведете уеб адрес и натиснете ⌘ + Enter
Преминаване към адресната лента ⌘ + l
Премахване на предвижданията от адресната лента Стрелката надолу за открояване + Shift + fn + Delete
Комбинации за уеб страници
Действие Комбинация
Отваряне на опциите за отпечатване на текущата страница ⌘ + p
Отваряне на опциите за запазване на текущата страница ⌘ + s
Отваряне на диалоговия прозорец „Настройка на страницата“ ⌘ + Option + p
Презареждане на текущата страница, без да се използва кешираното съдържание ⌘ + Shift + r
Спиране на зареждането на страницата Esc
Придвижване напред между елементите, върху които може да се кликва Tab
Придвижване назад между елементите, върху които може да се кликва Shift + Tab
Отваряне на файл от компютъра ви в Google Chrome Натиснете ⌘ + o и изберете файл
Показване на изходния HTML код (само за четене) за текущата страница ⌘ + Option + u
Отваряне на конзолата на JavaScript ⌘ + Option + j
Запазване на отметка към текущата уеб страница ⌘ + d
Запазване на всички отворени раздели като отметки в нова папка ⌘ + Shift + d
Включване или изключване на режима на цял екран ⌘ + Ctrl + f
Уголемяване на всички елементи на страницата ⌘ и +
Смаляване на всички елементи на страницата ⌘ и -
Възстановяване на стандартния размер на всички елементи на страницата ⌘ + 0
Превъртане на уеб страница надолу с един екран интервал
Превъртане на уеб страница нагоре с един екран Shift + интервал
Търсене в мрежата ⌘ + Option + f
Преместване на курсора в началото на предишната дума в текстово поле Option + стрелка за наляво
Преместване на курсора в края на следващата дума в текстово поле Option + стрелка за надясно
Изтриване на предишната дума в текстово поле Option + Delete
Отваряне на началната страница в текущия раздел ⌘ + Shift + h
Комбинации с мишката

Следните комбинации се изпълняват с помощта на мишката:

Действие Комбинация
Отваряне на връзка в текущ раздел (само с мишката) С плъзгане преместете връзка до раздел
Отваряне на връзка в нов раздел на заден план Натиснете  и кликнете върху връзка
Отваряне на връзка и преминаване към нея Натиснете ⌘ + Shift и кликнете върху връзка
Отваряне на връзка и преминаване към нея (само с мишката) С плъзгане преместете връзка до празен участък на лентата с раздели
Отваряне на връзка в нов прозорец Натиснете Shift и кликнете върху връзка
Отваряне на раздел в нов прозорец (само с мишката) С плъзгане преместете раздела извън лентата с раздели
Преместване на раздел до текущ прозорец (само с мишката) С плъзгане преместете раздела в съществуващ прозорец
Връщане на раздел на първоначалната му позиция Натиснете Esc, докато местите раздел с плъзгане
Запазване на отметка към текущата уеб страница С плъзгане преместете уеб адреса до лентата на отметките
Изтегляне на елемента, към който води дадена връзка Натиснете Option и кликнете върху връзка
Показване на историята ви на сърфиране Кликнете с десен бутон върху стрелката назад  Назад или напред  Напред или кликнете и задръжте върху  Назад или Напред
Увеличаване на прозореца до пълната височина на екрана Кликнете два пъти върху празен участък на лентата с раздели

Забележка: Ако използвате екранния четец TalkBack на устройство с Android в комбинация с външна клавиатура, можете да се придвижвате в уеб страниците посредством съответните клавишни комбинации.