Skróty klawiszowe w Chrome

Poznaj skróty klawiszowe i używaj Chrome jak zawodowiec.

Windows i Linux

Skróty dotyczące kart i okien
Działanie Skrót
Otwarcie nowego okna Ctrl + N
Otwarcie nowego okna w trybie incognito Ctrl + Shift + n
Otwarcie nowej karty i przełączenie na nią widoku Ctrl + t
Ponowne otwarcie zamkniętych kart w kolejności, w jakiej zostały zamknięte Ctrl + Shift + t
Przełączenie widoku na następną otwartą kartę Ctrl + Tab lub Ctrl + PgDn
Przełączenie widoku na poprzednią otwartą kartę Ctrl + Shift + Tab lub Ctrl + PgUp
Przełączenie na określoną kartę Od Ctrl + 1 do Ctrl + 8
Przełączenie na ostatnią kartę po prawej stronie Ctrl + 9
Otwarcie strony startowej w bieżącej karcie Alt + Home
Otwarcie poprzedniej strony z historii przeglądania w bieżącej karcie Alt + strzałka w lewo
Otwarcie następnej strony z historii przeglądania w bieżącej karcie Alt + strzałka w prawo
Zamknięcie bieżącej karty Ctrl + w lub Ctrl + F4
Zamknięcie bieżącego okna Ctrl + Shift + w lub Alt + F4
Zminimalizowanie bieżącego okna Alt + Spacja, a następnie n
Zmaksymalizowanie bieżącego okna Alt + Spacja, a następnie x
Zamknięcie Google Chrome Alt + f, a następnie x

Przeniesienie kart w prawo lub w lewo

Ctrl + Shift + PgUp lub Ctrl + Shift + PgDn
Skróty do funkcji Google Chrome
Działanie Skrót
Otwarcie menu Chrome Alt + f lub Alt + e
Pokazanie lub ukrycie paska zakładek Ctrl + Shift + b
Otwarcie menedżera zakładek Ctrl + Shift + o
Otwarcie strony Historia w nowej karcie Ctrl + h
Otwarcie strony Pobrane pliki w nowej karcie Ctrl + j
Otwarcie menedżera zadań Chrome Shift + Esc
Ustawienie fokusu na pierwszym elemencie na pasku narzędzi Chrome Shift + Alt + t
Ustawienie fokusu na ostatnim elemencie z prawej strony na pasku narzędzi Chrome F10 
Przełączenie fokusu na nieaktywne okno dialogowe (jeśli jest widoczne) i wszystkie paski narzędzi F6
Otwarcie paska wyszukiwania, by przeszukać bieżącą stronę Ctrl + f lub F3
Przejście do następnego wystąpienia tekstu wpisanego w pasku wyszukiwania Ctrl + g
Przejście do poprzedniego wystąpienia tekstu wpisanego w pasku wyszukiwania Ctrl + Shift + g
Otwarcie narzędzi dla programistów Ctrl + Shift + j lub F12
Otwarcie opcji czyszczenia danych przeglądania Ctrl + Shift + Delete
Otwarcie Centrum pomocy Chrome w nowej karcie F1
Zalogowanie się jako inny użytkownik lub włączenie trybu gościa Ctrl + Shift + m
Otwarcie formularza opinii Alt + Shift + i
Włączenie opcji Przeglądanie przy użyciu kursora F7
Przejście do treści internetowych Ctrl + F6
Zaznaczenie nieaktywnych okien Alt + Shift + A
Skróty dotyczące paska adresu

Na pasku adresu możesz używać tych skrótów:

Działanie Skrót
Wyszukiwanie przy użyciu domyślnej wyszukiwarki Wpisz wyszukiwane słowa Enter
Wyszukiwanie przy użyciu innej wyszukiwarki Wpisz nazwę wyszukiwarki i naciśnij Tab
Dodanie www. i .com do nazwy strony i otwarcie jej w bieżącej karcie Wpisz nazwę strony + Ctrl + Enter
Dodanie www. i .com do nazwy strony i otwarcie jej w nowej karcie Wpisz nazwę strony + Ctrl + Shift + Enter
Otwarcie nowej karty i przeprowadzenie wyszukiwania w Google Wpisz wyszukiwane słowa Alt + Enter
Przejście do paska adresu Ctrl + l lub Alt + d albo F6
Wyszukiwanie z dowolnego miejsca na stronie Ctrl + k lub Ctrl + e
Usuwanie sugestii z paska adresu Naciśnij strzałkę w dół, by zaznaczyć pozycję, i naciśnij Shift + Delete
Przeniesienie kursora na pasek adresu Ctrl + F5
Skróty dotyczące stron internetowych
Działanie Skrót
Otwarcie opcji drukowania bieżącej strony Ctrl + P
Otwarcie opcji zapisu bieżącej strony Ctrl + S
Ponowne załadowanie bieżącej strony F5 lub Ctrl + r
Ponowne załadowanie bieżącej strony z pominięciem zawartości pamięci podręcznej Shift + F5 lub Ctrl + Shift + r
Zatrzymanie wczytywania strony Esc
Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia Tab
Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia Shift + Tab
Otwarcie pliku z komputera w Chrome Ctrl + O + wybierz plik
Wyświetlenie nieedytowalnego kodu źródłowego HTML bieżącej strony Ctrl + U
Zapisanie bieżącej strony internetowej jako zakładki Ctrl + D
Zapisanie wszystkich otwartych kart jako zakładek w nowym folderze Ctrl + Shift + D
Włączanie i wyłączanie trybu pełnoekranowego F11
Powiększenie całej zawartości strony Ctrl i +
Pomniejszenie całej zawartości strony Ctrl i -
Przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony Ctrl + 0
Przewinięcie strony internetowej w dół o jeden ekran Spacja lub PgDn
Przewinięcie strony internetowej w górę o jeden ekran Shift + spacja lub PgUp
Przejście na górę strony Home
Przejście na dół strony End
Przewinięcie strony w poziomie Shift + obróć kółko myszy
Przeniesienie kursora na początek poprzedniego słowa w polu tekstowym Ctrl + strzałka w lewo
Przeniesienie kursora do następnego słowa Ctrl + strzałka w prawo
Usunięcie poprzedniego słowa w polu tekstowym Ctrl + Backspace
Otwarcie strony startowej w bieżącej karcie Alt + Home
Skróty dotyczące myszy

Te skróty wymagają użycia myszy:

Działanie Skrót
Otwarcie linku w bieżącej karcie (tylko myszka) Przeciągnij link na kartę
Otwarcie linku w nowej karcie w tle Ctrl + kliknij link
Otwarcie linku i przełączenie na niego widoku Ctrl + Shift + kliknij link
Otwarcie linku i przełączenie na niego widoku (tylko myszka) Przeciągnij link do pustego obszaru na pasku kart
Otwarcie linku w nowym oknie Shift + kliknij link
Otwarcie karty w nowym oknie (tylko myszka) Przeciągnij kartę poza pasek kart
Przeniesienie karty do bieżącego okna (tylko myszka) Przeciągnij kartę do istniejącego okna
Przywrócenie pierwotnego położenia karty Naciśnij Esc podczas przeciągania karty
Zapisanie bieżącej strony internetowej jako zakładki Przeciągnij adres internetowy na pasek zakładek
Przewinięcie strony w poziomie Shift + obróć kółko myszy
Pobranie obiektu docelowego linku Alt + kliknij link
Wyświetlenie historii przeglądania

Kliknij prawym przyciskiem myszy Wstecz Wstecz lub kliknij i przytrzymaj Wstecz  
Kliknij prawym przyciskiem myszy Dalej Dalej lub kliknij i przytrzymaj Dalej Dalej

Przełączanie się między trybem zmaksymalizowanym a widokiem okna Kliknij dwukrotnie pusty obszar na pasku kart
Powiększenie całej zawartości strony Ctrl + obróć kółko myszki w górę
Pomniejszenie całej zawartości strony Ctrl + obróć kółko myszy w dół

Mac

Nawigacja za pomocą klawiatury jest domyślnie włączona w ustawieniach systemowych.

Wskazówka: aby edytować pola tekstowe lub elementy listy za pomocą klawiatury, naciśnij ⌘ + F7.
Skróty dotyczące kart i okien
Działanie Skrót
Otwarcie nowego okna ⌘ + n
Otwarcie nowego okna w trybie incognito ⌘ + Shift + n
Otwarcie nowej karty i przełączenie na nią widoku ⌘ + t
Ponowne otwarcie zamkniętych kart w kolejności, w jakiej zostały zamknięte ⌘ + Shift + t
Przełączenie widoku na następną otwartą kartę ⌘ + Option + strzałka w prawo
Przełączenie widoku na poprzednią otwartą kartę ⌘ + Option + strzałka w lewo
Przełączenie na określoną kartę ⌘ + 1 do ⌘ + 8
Przełączenie na ostatnią kartę ⌘ + 9
Otwarcie poprzedniej strony z historii przeglądania w bieżącej karcie ⌘ + [ lub ⌘ + strzałka w lewo
Otwarcie następnej strony z historii przeglądania w bieżącej karcie ⌘ + ] lub ⌘ + strzałka w prawo
Zamknięcie bieżącej karty lub wyskakującego okienka ⌘ + w
Zamknięcie bieżącego okna ⌘ + Shift + w
Zminimalizowanie okna ⌘ + m
Ukrycie Google Chrome ⌘ + h
Zamknięcie Google Chrome ⌘ + q

Przeniesienie kart w prawo lub w lewo

Ctrl + Shift + PgUp lub Ctrl + Shift + PgDn
Skróty do funkcji Google Chrome
Działanie Skrót
Pokazanie lub ukrycie paska zakładek ⌘ + Shift + b
Otwarcie menedżera zakładek ⌘ + Opcja + b
Otwarcie strony Ustawienia w nowej karcie ⌘ + ,
Otwarcie strony Historia w nowej karcie ⌘ + y
Otwarcie strony Pobrane pliki w nowej karcie ⌘ + Shift + j
Otwarcie paska wyszukiwania, by przeszukać bieżącą stronę ⌘ + f
Przejście do następnego wystąpienia tekstu wpisanego w pasku wyszukiwania ⌘ + g
Przejście do poprzedniego wystąpienia tekstu wpisanego w pasku wyszukiwania ⌘ + Shift + g
Wyszukanie zaznaczonego tekstu, gdy pasek wyszukiwania jest otwarty ⌘ + e
Otwarcie narzędzi dla programistów ⌘ + Opcja + i
Otwarcie opcji czyszczenia danych przeglądania ⌘ + Shift + Delete
Zalogowanie się jako inny użytkownik, włączenie trybu gościa lub uzyskanie dostępu do informacji o płatnościach i hasłach ⌘ + Shift + m
Przejdź do głównego paska menu Control + F2
Przełączenie zaznaczenia na nieaktywne okno (jeśli jest widoczne) i wszystkie paski narzędzi ⌘ + Opcja + strzałka w górę lub strzałka w dół
Otwarcie formularza opinii ⌘ + Opcja + Shift + I
Włączenie opcji Przeglądanie przy użyciu kursora F7
Zaznaczenie nieaktywnych okien ⌘ + Opcja + Shift + A
Skróty dotyczące paska adresu

Na pasku adresu możesz używać tych skrótów:

Działanie Skrót
Wyszukiwanie przy użyciu domyślnej wyszukiwarki Wpisz wyszukiwane słowa + Return
Wyszukiwanie przy użyciu innej wyszukiwarki Wpisz nazwę wyszukiwarki i naciśnij Tab
Dodanie www. i .com do nazwy strony i otwarcie jej w bieżącej karcie Wpisz nazwę strony + Ctrl + Return
Dodanie www. i .com do nazwy strony i otwarcie jej w nowym oknie Wpisz nazwę strony + Ctrl + Shift + Return
Otwarcie strony internetowej w nowej karcie w tle Wpisz adres internetowy + ⌘ + Return
Przejście do paska adresu ⌘ + l
Usuwanie sugestii z paska adresu

Naciśnij strzałkę w dół, by zaznaczyć pozycję, i naciśnij Shift + fn + Delete

Forward Delete lub fn-Delete na laptopie

Przeniesienie kursora na pasek adresu Ctrl + F5
Skróty dotyczące stron internetowych
Działanie Skrót
Utworzenie nowego e-maila z linkiem do bieżącej strony ⌘ + Shift + i
Otwarcie opcji drukowania bieżącej strony ⌘ + p
Otwarcie opcji zapisu bieżącej strony ⌘ + s
Otwarcie okna Ustawienia strony ⌘ + Opcja + p
Ponowne załadowanie bieżącej strony bez uwzględnienia zawartości pamięci podręcznej ⌘ + Shift + r
Zatrzymanie wczytywania strony Esc
Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia Tab
Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia Shift + Tab
Otwarcie pliku zapisanego na komputerze w Google Chrome ⌘ + O + wybierz plik
Wyświetlenie nieedytowalnego kodu źródłowego HTML bieżącej strony ⌘ + Opcja + u
Otwarcie konsoli JavaScript ⌘ + Opcja + j
Zapisanie bieżącej strony internetowej jako zakładki ⌘ + D
Zapisanie wszystkich otwartych kart jako zakładek w nowym folderze ⌘ + Shift + d
Włączanie i wyłączanie trybu pełnoekranowego ⌘ + Ctrl + f
Powiększenie całej zawartości strony ⌘ i +
Pomniejszenie całej zawartości strony ⌘ i -
Przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony ⌘ + 0
Przewinięcie strony internetowej w dół o jeden ekran Spacja
Przewinięcie strony internetowej w górę o jeden ekran Shift + spacja
Wyszukiwanie w internecie ⌘ + Opcja + f
Przeniesienie kursora na początek poprzedniego słowa w polu tekstowym Opcja + strzałka w lewo
Przeniesienie kursora na początek następnego słowa w polu tekstowym Opcja + strzałka w prawo
Usunięcie poprzedniego słowa w polu tekstowym Opcja + Delete
Otwarcie strony startowej w bieżącej karcie ⌘ + Shift + H
Skróty dotyczące myszy

Te skróty wymagają użycia myszy:

Działanie Skrót
Otwarcie linku w bieżącej karcie (tylko myszka) Przeciągnij link na kartę
Otwarcie linku w nowej karcie w tle ⌘ + kliknij link
Otwarcie linku i przełączenie na niego widoku ⌘ + Shift + kliknij link
Otwarcie linku i przełączenie na niego widoku (tylko myszka) Przeciągnij link do pustego obszaru na pasku kart
Otwarcie linku w nowym oknie Shift + kliknij link
Otwarcie karty w nowym oknie (tylko myszka) Przeciągnij kartę poza pasek kart
Przeniesienie karty do bieżącego okna (tylko myszka) Przeciągnij kartę do istniejącego okna
Przywrócenie pierwotnego położenia karty Naciśnij Esc podczas przeciągania karty
Zapisanie bieżącej strony internetowej jako zakładki Przeciągnij adres internetowy na pasek zakładek
Pobranie obiektu docelowego linku Opcja + kliknij link
Wyświetlenie historii przeglądania

Kliknij prawym przyciskiem myszy Wstecz Wstecz lub kliknij i przytrzymaj Wstecz  
Kliknij prawym przyciskiem myszy Dalej Dalej lub kliknij i przytrzymaj Dalej Dalej

Ustawienie pełnej wysokości okna Kliknij dwukrotnie pusty obszar na pasku kart

Powiązane materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
237