Thông báo "Hiện đã có phiên bản mới của Google Chrome"

Khi Google Chrome không được sử dụng trong một khoảng thời gian dài, bạn có thể thấy một cửa sổ nhỏ bật lên xuất hiện trên màn hình hỏi xem bạn muốn thử sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt hay bạn muốn gỡ cài đặt trình duyệt này khỏi máy tính của bạn. Vì Google Chrome tự động cập nhật nên bạn có thể dùng thử phiên bản trình duyệt mới và cải tiến này nếu bạn chọn tuỳ chọn đầu tiên. Nếu bạn quyết định không sử dụng Google Chrome nữa, bạn có thể gỡ cài đặt trình duyệt này. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ cho chúng tôi biết lý do trong bản khảo sát mà bạn sẽ thực hiện như là một phần của quá trình gỡ cài đặt.

Chúng tôi sẽ không nhắc nhở bạn về điều này nữa nếu bạn nhấp vào Đừng hỏi lại.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
  • Hoàn toàn không hữu ích
  • Không hữu ích lắm
  • Có phần hữu ích
  • Rất hữu ích
  • Cực kỳ hữu ích